Americká vláda v rámci tajných lékařských experimentů zacházela s lidmi v Guatemale jako "se zvířaty"

18.10.2011 17:54

Americká vláda v rámci tajných lékařských experimentů zacházela s lidmi v Guatemale jako "se zvířaty"

Lékařští výzkumníci americké vlády, včetně těch z Národního institutu zdraví (NIH), byli zapojeni do odporných zločinů v rámci tajných lékařských experimentů v Guatemale, uzavírá vyšetřovací zpráva, kterou nařídil vypracovat prezident Obama.

Lékařští výzkumníci americké vlády, včetně těch z Národního institutu zdraví (NIH), byli zapojeni do odporných zločinů v rámci tajných lékařských experimentů v Guatemale, uzavírá vyšetřovací zpráva, kterou nařídil vypracovat prezident Obama. Zpráva došla k závěru, že:

 • Americká vláda vědomě financovala a vědomě se účastnila zločinných lékařských experimentů na guatemalských vězních.
 • Do experimentů bylo přiřazeno nejméně 5,500 lidí, včetně dětí, žen a duševně nemocných. Počet vědomě infikovaných pohlavně přenosnými nemocemi (STD) přesáhl 1,300 (o kterých víme).
 • Američtí lékaři a lékařští výzkumníci vědomě a cíleně porušili veškerou lékařskou etiku, včetně „neublížíš“.
 • Oběťmi tohoto zločinného, vládou řízeného farmaceutického experimentu byli duševně nemocní vězni, kteří byli záměrně infikováni STD jen proto, aby se vidělo, co se stane.
 • S oběťmi nebylo „zacházeno jako s lidskými bytostmi“, ale spíše jako s laboratorními zvířaty, a byla jim upřena v těchto odporných lékařských zločinech základní lidská důstojnost.
 • Účelem těchto lékařských experimentů bylo otestovat účinnost penicilinu pro farmaceutické společnosti, aby mohli tento lék prodávat s vysokým ziskem za tvrzení, že byl „vědecky a klinicky otestován“ na prevenci nakažení STD.
 • Oběti nebyly ani informovány, že jsou infikovány STD, celý experiment byl tajnou operací v rámci připuštěné konspirace farmaceutických společností a americké vlády. Nyní se objevily nepopiratelné důkazy, že lékaři a medicínští výzkumníci zapojení do tohoto experimentu podnikali aktivní kroky, aby zakryli, co dělají (protože věděli, že provádí něco ďábelského). (Páni, takže konspirace opravdu existují? Všichni ti, kteří „konspirační teoretiky“ odmítají, si zjevně nikdy nepřečetli aktuální americkou historii a nepochopili způsoby, jak farmaceutický průmysl opravdu funguje).
 • Jedním z účelů těchto experimentů bylo „…najít spolehlivý způsob infikování subjektů pro budoucí studie“, uvádí Washington Post. „Lékaři také vkládali bakterie do ran, které vězňům vytvořili jehlami, na penisu, tváři a pažích. V některých případech jim byl infekční materiál vpravován injekčně do páteře.“
 • Dnes má samozřejmě lékařský průmysl již dávno k dispozici dokonalý způsob, jak infikovat subjekty pro experimentální studie – vakcíny! Vážně: Pokud tito doktoři, výzkumníci NIH a vládní úřady vstříkli injekčně duševně nemocným vězňům infekční nemoci (přímo do páteře), opravdu si myslíte, že by nedali do dnešních vakcín živé viry a nespustili masivní očkovací kampaň, aby způsobili rakovinu, pandemie a další nemoci, které vytváří farmaceutickému průmyslu zisky? (Nebuďte dětmi, lidi. Medicínský průmysl je založen na základních zlech a zločinné šílenosti. Čím dříve vám to dojde, tím dříve pochopíte, proč neexistuje žádná farmaceutická léčba na žádnou nemoc – CHTĚJÍ, abyste byli nemocní!).
 • „Měli by šokovat svědomí ne navzdory svému lékařskému kontextu, ale právě kvůli němu,“ řekla předsedkyně komise Amy Gutmann, která působí také jako prezidentka univerzity v Pennsylvánii. „Lidé, kteří to věděli, to chtěli udržet v tajnosti, protože pokud by to vešlo v širší známost, stalo by se to předmětem veřejné kritiky,“ řekla.
 • Guatemala tyto lékařské experimenty odsoudila jako „zločiny proti lidskosti“ a slíbila, že bude stíhat vládu Spojených států za její roli u mezinárodních soudů.
 • Institut medicíny byl prezidentem Obamou požádán, aby se zúčastnil vyšetřování těchto zločinných lékařských experimentů na Guatemalcích, ale ten musel odmítnout v důsledku svých minulých vazeb na výzkum.

Podrobnosti o dr. Johnu Cutlerovi, MUDr., který tyto lékařské experimenty prováděl z pověření americké vlády a NIH

 • Zločiny v Guatemale páchal konvenční doktor medicíny jménem dr. John Cutler, který byl financován grantem NIH.
 • Dr. Cutler jednal v naprostém souladu s totálním pohrdáním lidského života ze strany farmaceutického průmyslu. Když jedna z duševně nemocných obětí, infikovaných STD začala vykazovat známky, že může zemřít, dr. Cutler ji infikoval navíc ještě syfilidem a když trpěla a pak zemřela, neudělal vůbec nic. Takto farmaceutický průmysl běžně funguje, v konspiraci s NIH a vládními složkami (viz níže).
 • Mimochodem, tyto lékařské experimenty nebyly prováděny jen v „zahraničí“. Poté, co úspěšně obětoval Guatemalce na oltář farmaceutických zisků, dostal dr. Cutler svolení zúčastnit se nechvalně známých experimentů Tuskegee, jejichž cílem byli černí Američané. Tento experiment trval čtyřicet let, dokud nebyl konečně ukončen v r. 1972. Ano – CTYŘI desetiletí vládou řízených lékařských experimentů na amerických černoších.
 • Po experimentech Tuskegee pokračoval dr. John Cutler v provádění experimentů na Američanech v Terre Haute v Indianě, kde byli vězni záměrně infikováni STD.
 • Dr. Cutler zemřel v r. 2003 a odebral se pravděpodobně do pekla. Nikdy se za svůj výzkum neomluvil a trval na tom, že jednal eticky, jako lékař. (Vážně. Je to další skvělý příklad toho, jak doktoři trpí egomaniakálním sebeklamem, který jim umožňuje ospravedlňovat vakcíny, chemoterapii a další smrtící procedury, které zabíjí každoročně miliony nevinných lidí).

Další fakta o dr. Johnu Cutlerovi

 • Dr. Cutler byl eugenik – člověk posedlý kontrolou populace a formováním budoucí genového poolu lidské rasy záměrným zabíjením „podřadných“ ras. To je důvod, proč jsou, mimochodem, jeho medicínské experimenty zaměřeny často na černochy, Jihoameričany a další skupiny, které považoval za „podřadné“.
 • Na americkou vládu učinily zločinné lékařské experimenty a eugenické projekty dr. Cutlera takový dojem, že byl učiněn v r. 1958 zástupcem Hlavního amerického chirurga! Dobrá práce, doktore! Zde máte povýšení!
 • Také na lékařský univerzitní systém udělaly zločiny na černoších a guatemalských vězních dr. Cutlera dojem, takže byl v r. 1967 jmenován profesorem mezinárodního zdraví na univerzitě v Pittsburghu. Tam působil jako předseda katedry zajišťování zdraví a byl děkanem Graduate School of Public Health (1968 – 1969). Univerzita v Pittsburghu dokonce pořádala seriál přednášek pojmenovaný po něm, na počest jeho odkazu! (Ano, takto systém lékařských univerzit uctívá zločinné vrahy a obchodníky se smrtí bez duše, kteří vedou farmaceutickou elitu).
 • Když se pravda o těchto experimentech vynořila, a zločinci do nich zapojení začínají být odhalováni, vycházejí najevo všichni obvyklí podezřelí a trvají na tom, že je to opravdu strašné, strašlivé. „Je to temná kapitola naší historie. Je důležité vrhnout na ni světlo. Dlužíme to lidem Guatemaly, na kterých byly experimenty prováděny, a dlužíme to sobě, abychom poznali, o jak temnou kapitolu šlo,“ řekla Amy Gutmann z univerzity v Pennsylvánii. K tomu dodala Anita L. Allen, také z univerzity v Pennsylvánii: „“Došlo opravdu ke krutému a nelidskému chování. Jde o velmi závažná porušení lidských práv.“ (Přesto neříkají nic o podobných zločinech prováděných právě teď formou hromadných očkování našich dětí živými viry a chemickými pomocnými látkami…).
 • Žena dr. Cutlera připustila, že byl namočený do průmyslu kontroly populace. Jak on, tak jeho žena údajně přispívali do Population Council a Pathfinder International. Jeho žena, Eliese Cutler, později působila v představenstvu Plánovaného rodičovství.

Skutečností je, že to vše je standardní procedurou fungování medicínského průmyslového komplexu

Skutečností je, že americká vláda neprováděla vražedné lékařské experimenty za pomoci doktorů, kteří plně věděli, že vraždí lidi, ale udělali to stejně – ačkoliv to samo může vypadat jako obrovský objev. Ne, skutečností je, že takto vládně-farmaceuticko-medicínsko-průmyslový komplex funguje každičký den.

Myslíte si, že se s těmito experimenty přestalo? Myslíte si, že guatemalské experimenty byly ojedinělým případem nějakého šíleného felčara? Zamyslete se. Jak americká vláda, tak velké farmaceutické firmy (obzvláště vakcínové firmy) provedly stovky ilegálních nelidských lékařských experimentů jen v posledním století.

Zveřejnili jsme v podstatě seznam těch nejhorších. A jde pouze o ty, na které se nějak přišlo. Za oponou byly pravděpodobně provedeny tisíce ilegálních lékařských experimentů, na vězních, duševně nemocných, dětech, starých lidech, vojácích a dalších lidech. Takže jsme seznam zveřejnili zde:

https://www.naturalnews.com/019189.html

a zde

https://www.naturalnews.com/019187.html

V podstatě byl sám doktor Jonas Salk, široce uctívaný „bůh“ vakcínového průmyslu a hrdina všech těch vědců s vymytým mozkem, kteří směšně věří, že vakcíny zastavily pandemii dětské obrny, lékařským zločincem, který provedl ilegální experimenty na duševně nemocných pacientech. A ne, vakcíny proti obrně obrnu nezastavily. Ale tuto zprávu si necháme na další den.

Očkovací průmysl je hnán ziskem, ne nějakým respektem k lidskému životu

Druh odporných zločinů proti lidskosti, které se odehrály v Guatemale, pokračuje dodnes. Farmaceutický průmysl (o obzvláště očkovací průmysl) má nulový respekt k lidskému životu a bude běžně obětovávat jakýkoliv počet životů, aby otestoval nějakou novou experimentální drogu nebo vakcínu, kterou chtějí prodávat pro zisk.

Například v r. 2008 byla Pfizer načapána při ilegálních testech léčiv na nigerijských dětech. Tento zločin byl tak odporný – při testech zemřelo jedenáct nigerijských dětí – že nigerijští představitelé vydali na výzkumníky Pfizer zatykač.

Jen nedávno byla Pfizer donucena začít zdráhavě kompenzovat rodiny některých z těchto obětí ilegálních testů drog.

Také Merck byla zapojena do používání populace pro experimenty s vakcínami, včetně s takovými věcmi, jako rakovinový vir SV40, kde dokonce i vrcholový vědec Merck připouští, že byl záměrně obsažen ve vakcínách proti obrně, dávaných desítkám milionů Američanů.

Podívejte se ne toto video, kde to vše vědec Merck připouští: (vážně, podívejte se na to a bude v naprostém úžasu, že o tom stará média nikdy neinformují)

Toto video sestavil dr. Len Horowitz, přední výzkumník vakcín, který odhaluje lži farmaceutických firem o očkování, infekčních nemocech a mnohem více.

Vakcíny jsou lékařským experimentem!

Dnes farmaceutickými firmami prováděné lékařské experimenty na lidech pokračují hromadně prostřednictvím hromadných očkování. Vakcíny jsou vyráběny s experimentálními neodzkoušenými fragmenty a často obsahují živé viry, které způsobují infekční nemoci. Institut medicíny to vše dokonce připustil ve své poslední zprávě o negativních reakcích na vakcíny.

Každý rok jsou populaci vnucovány vakcíny proti chřipce, aniž by u nich byly provedeny jakékoliv náhodné, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie. Neexistují naprosto žádné vědecké důkazy, které by ukázaly, že jsou vakcíny proti chřipce jak bezpečné, tak účinné. V podstatě všechny důkazy ukazují, že vakcíny proti chřipce jsou při prevenci chřipkovým infekcím zcela bezcenné.

Zároveň obsahují vakcíny thimerasol (metyl rtuti), hliník, polysorbát a chemické pomocné látky, které jsou vysoce toxické pro lidský nervový systém. Když je toto vše vstříknuto do malých dětí, často trpí záchvaty či dokonce zemřou.

Nijak se to neliší od toho, když dr. John Cutler a americká vláda vstřikovali do míšních kanálků guatemalských vězňů infikované materiály. Je to RUTINA medicínského průmyslu. Dělají to každý den v očkovacím průmyslu.

Vakcína HPV Gardasil je, mimochodem, spojována s řadou úmrtí pubescentních dívek.

Medicínská konspirace se stává medicínským faktem

Skutečně udivující věcí na tomto příběhu je, že guatemalské lékařské experimenty se dostaly do širokého povědomí díky konvečním médiím poté, co Susan M. Reverby, historička Wellesley College, guatemalské experimenty objevila, když hledala informace o lékařských experimentech Tuskegee.

To vše se náhle vynořilo na scénu v r. 2010, jen proto, že s tím akademická obec univerzitního sytému vyšla na veřejnost. Pokud by o tom všem zveřejnila příběh alternativní média, oficiální média by to zcela ignorovala a předstírala by, že je to je nějaká „konspirační teorie“.

Ale jak rychle zjistíte, pokud čtete NaturalNews, to, co bylo kdysi zavrhováno jako konspirační teorie, se nakonec stává uznaným faktem o konspiraci. Většina priorit medicínského průmyslu je prosazována prostřednictvím konspirací, do kterých jsou zapojeny drogové společnosti, CDC, FDA, lékařské časopisy a bezpočet doktorů a výzkumníků, kteří běžně akceptují úplatky a falšují „vědecké“ studie, aby vytvořili požadované výsledky.

Samozřejmě, že téměř vše v alternativních médiích, jako NaturalNews.com a InfoWars.com, co se týká vakcín, FDA, farmaceutických společností a společnostech zpracovávajících potraviny je naprostá pravda – a velká část této pravdy odhaluje zločiny proti lidskosti, které jsou mnohem horší, než lékařské experimenty v Guatemale. Přesto si nikdo těchto věcí nevšímá. Neočekávejte, že to Anderson „CIA“ Cooper řekne na CNN. Neočekávejte jakékoliv připuštění ze strany médií ohledně toho, že očkovací průmysl nebo vláda dělá někomu něco špatného, nikdy!

Když o tom slyšíte mluvit stará média, jsou pro vás vakcíny dobré. Drogové společnosti jsou milující soucitné společnosti, které respektují život a hledají léčby. To co vám však neřeknou je, že vakcíny jsou v podstatě vyráběny tak, že se vezmou místnosti plné primátů uvězněných v klecích, vstříkne se jim nemoc, počká se, až tato nemoc zasáhne jejich orgány, pak se tyto nemocné orgány umírajících primátů „sklidí“, smíchají se s krevní tekutinou, pak se zpracují na tekutinu, která je dána do ampulí a vstřikována od těl malých dětí.

To je pravda o průmyslu vakcín, a je to pravda, kterou nikdy neuslyšíte říkat v nemocných podvodných oficiálních médiích, která jen neochotně informovala o tomto guatemalském příběhu, protože to nemohla ututlat dostatečně rychle.

Všichni ti vakcíny protlačující „skeptici“ a „lovci šarlatánů“ si mimochodem myslí, že tyto guatemalské lékařské experimenty jsou prostě skvělé! Čím více experimentů, tím lépe- zcela podporují jakékoliv zločiny proti lidskosti, dokud lze při tom dosáhnout zisků pro farmaceutické firmy.

Vězte jednu věc: ať najdete na planetě Zemi ty nejodpornější, barbarské a nelidské zločiny (například nacistické Německo), vždycky poblíž najdete doktora medicíny, který celou tu show často řídí. Kdo dohlížel na zplynování židů v nacistickém Německu? Doktoři medicíny. Kdo řídil lékařské experimenty v Guatemale? Doktoři medicíny. Kdo protlačoval otravu hromadnou fluorizací v severoamerických městech? Doktoři medicíny.

V celé historii moderní medicíny byli doktoři medicíny zločinci, duchovními otci, katy a plazivými hady, kteří páchali nejhorší zločiny v lidské historii kdy zaznamenané. Není divu, že symbolem západní medicíny žezlo – dva hadi propletení ve tvaru lidské DNA, lezoucí po žezle, které značí nadvládu a kontrolu.

Poselství tohoto symbolu, který zdobí bezpočet nemocnic, ordinací doktorů a klinik v celém západním světě, je velmi jasné: Dosáhneme kontroly nad lidskou biologií ve jménu čistého zla (hadů).

A pokud si myslíte, že tyto vražedné vládou financované lékařské experimenty provedené v Guatemale byly špatné, tak se zkuste podívat do zrcadla. Pokud se necháváte očkovat, JSTE EXPERIMENTEM.

Zdroj:Osud