Co jsou chemtrails skutečně zač? Připravují půdu.. pod náporem elektromagnetismu se začne rozpadat DNA ...

23.10.2011 11:37

 

 
Jsme laboratorními krysami této technologie a něco je někde v armádě nebo rozvědce velmi špatně. „HAARPy“ mohou vytvářet zemětřesení a mohou také rentgenovat zemi, aby nalezly podzemní vojenské základny, zlato nebo rezervy ropy. Tyto ionosférické ohřívače mohou také operovat jako přezhorizontní nebo podmořský komunikační systém. Tento systém může řídit počasí nebo vytvářet katastrofy. K těmto zbraním patří i paprsky. Dva překryvné paprsky se spojí do částicového iontového paprsku, který se odrazí od vzdáleného cíle a vyšle holografický obraz zpět na satelit za účelem dálkových špionážních operací. Když překřížíte dva silné paprsky, můžete údajně vytvořit skalární energie. Těchto energií lze použít jako nevystopovatelných zbraní pro exploze síly jaderného výbuchu nebo pro obranu. Těmito překříženými energiemi lze u fyzického elektrického systému jedince vyvolat jeho selhání, či při nižší frekvenci uštědřit svého druhu dálkový elektrošok.

Carolyn Williams Palit
9/11/07

„Spojené státy nemučí.“ – prezident George W. Bush
 
Máme co do činění s hvězdnými válkami. Patří tam kombinace chemtrails pro vytváření atmosféry, která bude podporovat elektromagnetické vlny, pozemní elektromagnetické oscilátory polí zvané gyrotrony a ionosférické ohřívače.  Jemné částice umožňují řízeným energetickým zbraním fungovat lépe. Má to co dělat s „ustáleným stavem“ a hustotou částic pro šíření plazmových paprsků.

Rozstřikují baryum a nechávají ho foto-ionizovat ultrafialovým slunečním světlem. Pak vytváří hliníkové plazma na základě „vybuzení“ kovových kationtů obsažených v postřiku, ať již elektromagneticky HAARPem, gyrotronovým pozemním systémem (pozemní nouzová vlnová síť), nebo ve vesmíru umístěnými lasery. Baryum umožňuje hliníkovému plazmatu vyšší hustotu částic. To znamená, že mohou vytvořit hustější plazma, než by mohli normálně pouhým zionizováním atmosféry nebo vzduchu.

Větší hustota (více částic) znamená, že tyto částice, které vzájemně kolidují, se stanou více nabitými, protože je jich pro kolizi k dispozici více.  To, co se zde nakonec pokouší udělat, je vytvořit nabité částicové, plazmatické zbraně. Chemtrails jsou prostředím pro pulzní radary GWEN, různé HAARP, a ve vesmíru umístěné lasery jsou metodou, či jednodušeji:

Chemtrails jsou médium – směrovaná energie je metoda.
 
Postříkat a vybudit.
 
Tento systém se zdá, že se nachází v Rusku (pokud vím, v Rusku se zatím nestříká, pozn. jm) , Kanadě, Spojených státech a v Evropě. Exotické zbraně mohou být mobilní, stacionární, pozemní, vzdušné nebo satelitní.

Jde o obranný a útočný systém namířený proti útokům EM a raketami. Využívá střel z atmosférických částic jako obranného mechanizmu (jako sprej proti komárům) proti raketám a útokům EM. To znamená, že provedou postřik a pak jej elektromagneticky napumpují. Když jsou tyto střely za pomoci oscilujících elektromagnetických gyrotronových stanic vytvářeny, „vylučuje“ to a nahrazuje magnetické pole pozadí. Tyto střely mohou být vrstveny nad sebou jako klenba, aby se dosáhlo mimořádné obrany proti raketám. Rozprášené chemtrails obsahují různé prvky jako uhlík, který lze využít pro absorpci mikrovln. Některé z těchto postřiků obsahují kovové vločky, které činí vzdušné prostředky neviditelnými pro radar.  Žertovné postřiky. Postřiky jako tyto lze použít pro vytváření barevného zmagnetizovaného plazmatu pro zneviditelnění letadel.

Jsou do toho zapojeny satelitní zbraně. Aktivisté používají měřáky a dostávají údaje o úrovni mikrovln, rtg, a dalších druzích emisí, o kterých si nejsou jisti, ale kde jde možná o laser o nízké intenzitě.

Fotografují také vytváření plynového plazmatu v důsledku zahřívání chemtrails elektromagneticky. Technické názvy pro vertikální a horizontální plazmatické sloupce jsou sloupcové ostřící čočky a horizontálně tažené plazmové antény. Orby plynového plazmatu různé velikosti jsou spojovány s touto technologií. Tyto orby lze použít jako vysílače a přijímače, protože mají vynikající refrakční a optické vlastnosti. Jsou také schopné přenášet digitální nebo analogový zvuk. Baryum je v podstatě velmi refrakční – refrakčnější než sklo.

Co to znamená? Někdo či někteří jsou velmi zapleteni do neústavního domácího špehování a unášené plazmatické orby, unášené elektromagnetickými paprsky, lze použít pro kontrolu mysli a programování. Satelity mohou být naprogramovány pro sledování a monitorování různých frekvencí na různých částech vašeho těla. Tyto elektromagnetické paprsky přenášející orby plynového plazmatu se v důsledku magnetické polarity přilepí a prostřednictvím mapování frekvencí sledují oči, uši, spánky a choulostivá místa lidí. Paprsek s unášenými orby přenáší v každém orbu obrázky, podobně jako různá snímková políčka ve filmu. Je to částicový paprsek a jde také o frekvenční zbraň.

Satelity nahrávají pro kontrolu mysli do lidí prostřednictvím této technologie holografické filmy, obrázky, zvuky a vjemy. Letectvo uvedlo v „letectvo 2025“, že jejich cílem je vyvinout virtuální kontrolu mysli a rozšířenou realitu. V závislosti na tom, jak je počítač naprogramován nebo v závislosti na náladě nebo záměru osoby propojené s touto technologií můžete být vyslýcháni, obtěžováni, oslňováni světlem, strašeni, manipulováni, elektronicky znásilněni nebo mučeni. Skenuje to frekvence vašeho mozku a dekóduje to vaše myšlenky. Satelity vás sledují prostřednictvím mapování vašeho bioenergetického podpisu (biometrie těla) a nepřetržitě oblast skenují, aby vás našly.

Jsme laboratorními krysami této technologie a něco je někde v armádě nebo rozvědce velmi špatně. Protože vývojové projekty vlády a armády jsou často tak roztříštěné, předpokládám, že někdo může používat a vyvíjet tuto technologii tajně a bez povolení.  Ale opět, behaviorální programy a programy kontroly mysli byly odsouhlasenou politikou v rámci MKULTRA. Naše země má historii experimentování na svých občanech. Mluvíme o satelitních frekvenčních zbraních používajících nabité částice útočících na člověka 24 hodin denně. Psychotronické zbraně jsou považovány OSN za zbraně hromadného ničení.

„HAARPy“ mohou vytvářet zemětřesení a mohou také rentgenovat zemi, aby nalezly podzemní vojenské základny, zlato nebo rezervy ropy. Tyto ionosférické ohřívače mohou také operovat jako přezhorizontní nebo podmořský komunikační systém. Tento systém může řídit počasí nebo vytvářet katastrofy. Spolu s dírou v auroře způsobenou prostřednictvím přes střechy nahlížejícím satelitním šmírovací systémem, elektronickým počítačem/luxem telefonů Echelon, plazmově zneviditelňovanými vrtulníky min. obrany ve válce proti drogám a neviditelnými letouny, implantáty a kamerami na ulicích to představuje jednu velkou globální a vesmírnou řídící mřížku.

K těmto zbraním patří i paprsky. Dva překryvné paprsky se spojí do částicového iontového paprsku, který se odrazí od vzdáleného cíle a vyšle holografický obraz zpět na satelit za účelem dálkových špionážních operací. Když překřížíte dva silné paprsky, můžete údajně vytvořit skalární energie. Těchto energií lze použít jako nevystopovatelných zbraní pro exploze síly jaderného výbuchu nebo pro obranu. Těmito překříženými energiemi lze u fyzického elektrického systému jedince vyvolat jeho selhání, či při nižší frekvenci uštědřit svého druhu dálkový elektrošok. Představte si, jak se kladný a záporný elektrický kabel přikládá k vrcholu vaší hlavy. Skalární energie lze použít v ručních vojenských puškách nebo na tancích. Mohou zkolabovat elektroniku nebo způsobit rozsáhlé elektrické výpadky. Před skalárními energiemi je prakticky nemožné se odstínit. Abyste nebyli těmito zbraněmi ovlivněni, potřebujete olovo, keramiku a hluboké podzemní zařízení. Nebo musíte být nad bitevním polem.

Lidé, kteří pracují na této problematice, slyší tóny a hluky. Pokud slyšíte ustavičný a statický tón, vibruje vám tělo, máte pocit pálení, v hlavě slyšíte „rány“, trpíte neurologickým poškozením nebo poškozením imunitního systému, slyšíte elektronické hlasy nebo slyšíte zvuk plazmatu, trpíte bolestmi hluboko ve vašich orgánech nebo ustavičnými bolestmi hlavy, či zažíváte jinou anomální aktivitu, pak můžete být cílem zbraní směrované energie a kontroly mysli. Tyto zbraně mohou být na vrtulnících, letadlech, neviditelných letounech nebo na satelitech. Paprsky směrované energie a elektromagnetické vlny k vám mohou být zasílány prostřednictvím ručních zařízení nebo napíchnutých mobilních telefonů a satelitních věží.

Je možné, že někdo (někteří) se velmi obává nadcházejícího hladomoru a nepokojů, v důsledku pokračujícího člověkem způsobeného selhávání ekologického systému, a ten pak saturuje Zemi chemtrails, za účelem rozsáhlé kontroly mysli pomocí plynového plazmatu? Jde o poslední ovládnutí pozemských zdrojů? Nebo jsou to jen kontrolou posedlí šílenci a uctívači zlatého telete? Někdo by se rád dostal k ropě pod tající (v důsledku chemtrailsy navozeného EM tepla) Arktidou. A můžete jistě tušit, že rozvojový svět není součástí tohoto systému. Nemyslím si ani, že by ho to vyspělé země nechaly udělat.

Jakákoliv země, která se připojí k tomuto systému NATO, spadne pod kontrolu mysli a do nemocí, v důsledku s tím spojených intenzivních oscilujících elektromagnetických polí, elektromagnetické polévce a jedovatým otravným chemikáliím. Naše DNA se rozpadne. Riskujeme, že rotace a náklon Země budou porušeny, v důsledku zahrávání si s magnetickými poli pocházejícími z této technologie. Možná, že již rozhozené již jsou.

Představuje  to americkou globální nadvládu prostřednictvím NATO a eroze občanských práv. Podle Charlotte Iserbyt a Al Martina, našemu novému Úřadu totální informovanosti radí bývalí příslušníci KGB a STASI. Jsou to ti, kteří vytváří náš nový systém vnitřních pasů (národních identifikačních karet). A podle „Smlouvy o otevřeném nebi“ nad námi přelétají ruská a německá vojenská letadla. Kdo přesně tyto plazmaticky zneviditelněné letouny, které jsou vidět nad celou touto zemí a ze strany lidí, kteří o této vzdušné technologii nevědí, jsou zaměňovány za UFO, pilotuje? Očividně zde máme další „projekt Paperclip“. K 2000 Iráčanům, přivezeným do země Tatíčkem Bushem, kteří nyní žijí v Nebrasce, k tomu můžeme přidat nové zločince.

Pokud politika skupiny pro Nové americké století – PNAC – a Bush s jeho kamarádíčky z mozkových trustů prosadí své, elitářská korporátní vláda nás hodlá držet jako rukojmí, prostřednictvím zbraní směrové energie v kosmu, spolu s řízenými energetickými útoky proti jakékoliv zemi nebo občanům, o kterých rozhodnou, že se jim nelíbí. Tyto zbraně mohou vytvořit klimatickou válku, válku přes počasí, války pomocí kontroly mysli, kybernetickou válku, válku nemocemi a katastrofami a nedetekovatelnou válku. Společně mohou vytvořit ekonomickou válku.

Pokud tento systém nebude zastaven, budou zabity miliardy lidí, v důsledku otravy hliníkem a baryem. Zabije to miliardy v důsledku výpadků v úrodě a celosvětového hladomoru. Způsobí to infarkty, mrtvice a rakovinu. Způsobí to rození mrtvých dětí, potraty a neplodnost. Chemtrailsový postřik často obsahuje plísně, baktérie, viry, vysušené červené krvinky, krystalické látky, uhlík, kovové kationty, lithium, další chemikálie, těžké kovy a bůh ví co ještě – pravděpodobně i chytrý prach nebo nanosajrajt. Léta biologického testování na americké veřejnosti již nejsou žádným velkým tajemstvím. Rozstřikování baktérií po obloze, kde mutují v důsledku ultrafialového světla – božíčku, opravdu skvělý plán. Představujeme přijatelné ztráty nebo je to úmyslné?

Vím, že mnoho hlavních hráčů má velké investice ve farmaceutických společnostech, GM osivu (osivo, které vyrůstá v elektromagnetické polévce), zbraních a kontraktech vývoje směrovaných energetických zbraní, ropě, genetickém výzkumu a výzkumu kontroly mysli. Někteří z těchto lidí mají svoji rodinou historii spojenou s finanční a politickou podporou kontroly populace, eugeniky, Hitlera, Maa, Stalina, Lenina, Marxe, Pinocheta, Husseina a různých dalších diktátorů. Někteří z hlavních hráčů byli ideovými autory eskader smrti ve střední a jižní Americe. Z naší smrti a nemocí se pakují obrovskými zisky. Stačí se podívat na Rumsfelda a Tamiflu.

Předpokládám, že ví o nebezpečích tohoto systému a že pečlivě dbají, aby zůstali ve svých odstíněných klimatizovaných kancelářích, domech, základnách a autech. Předpokládám, že berou látky, aby odstranili baryum a hliník ze svého těla a mysli. Pokud ne, pak skutečně nechápou dalekosáhlé implikace tohoto destruktivního systému. Kongres možná nechápe, jak strašlivé zbraňové systémy a kontrolní mřížku financuje.

Jak to chápu, tak Teslovy věže zabudované hluboko do země a připojení na volnou energii je třeba vytvořit nad 10-12 magnetickými póly a pak bude systém GWEN vybit. Udělali to již? To by mělo umožnit totální kontrolu Země prostřednictvím obřích Teslových děl paprsků smrti. Tato přirozená elektromagnetická Země nebyla zamýšlena jako nepřirozené dynamo pro napájení lidských zbraní nebo energetických společností.

Over-unity systémy (Teslova zařízení) představují zatím další neprozkoumanou a pravděpodobně nechápanou člověkem vytvořenou energii. Ohledně volné energie bychom měli být velmi podezřívaví. Jak můžeme vidět, formy člověkem vyrobené energie, které byly vytvořeny a použity v minulosti, nepředstavovaly pro tuto planetu žádné dobro. Možná je čas znovu zvážit možnosti, které máme k dispozici v rámci přeměny plodin na palivo, vzduchu, solární a vodní energie. Potřebujeme celosvětové, rozličné, více holistické a obnovitelné energetické zdroje.

Existují nějaké dobré zprávy? Ano. Za posledních 8 let byly nad Amerikami, Evropou, Skandinávií, východní Evropou, a na základě toho, co vidím, i nad Ruskem, v průběhu postřikovacích operací vrženy do vzduchu tuny částic. A co létá kolem, nakonec spadne, že? Takže tyto látky jsou pravděpodobně již po celém světě. Určitě to musí dávat neskutečný smysl rozstřikovat jedovaté látky ve 24 zemích NATO a nechat tyto látky roznést po celé Zemi prostřednictvím jet streamů a otrávit tak sebe, vaše nepřátele a všechny neutrální a neútočné země. Mluvíme zde o vytváření více nepřátel.

Voda, vzduch a půda všech těchto zemí je tak nasycena kovovými kationty, že tito zbraňoví magoři by si nyní měli být docela dobře schopni zlikvidovat a dokurvit mysl navzájem a jak často si přejí. Jakmile se vzájemně po několika letech aktivit ošlehnou světelnými šavlovými paprsky a srovnají se zemí a vypálí rozsáhlé oblasti Země, možná pak začnou zjišťovat, že tato zahraniční politika vede k defektní lidské rase a prohnilé ekonomice.

Myslíte si, že do sebe pak vzájemně natlučou aspoň kousek rozumu a rozhodnou, že nešíření zbraní a jejich redukce je mnohem civilizovanějším a dospělejším směrem ve světových záležitostech? Pochybuji o tom, protože pouze idioti by vyvinuli tak strašlivé zbraně – ničitele planet jako jsou tyto. Ale vsadím se, že zbytek planety nakonec povstane a řekne těmto nevyzrálým delikventům, aby si s těmi paprskomety přestali hrát, a to z fleku.

Po dalším zamyšlení se nad  Beardenem – velkým propagátorem Teslovy technologie over-unity a volné energie, která vyrábí energii vařením ionosféry nebo kradením elektřiny z chybně pojmenovaného „vakua“ zvaného život – jsem se rozhodla, že Bearden nám říká trochu pravdy, ne-li většinu. To samé se týká Eastlunda.

Zdroj:Osud