George Green – Zprávy pro pozemní posádku II (1/5 Pro severní polokouli je přichystána jaderná válka)

26.10.2011 18:03

 

GG: Oh jo, jde o celosvětový kolaps – budou existovat země, které z toho budou činit určitou výjimku. Víte, dokonce i Čína, držící dolar, a víte, mají jich přes bilion, bilion tři sta miliard jsem slyšel (aktuálně již 1,8 bilionu – p.p.). Ať již to je kolik chce, dali tam dvě stě miliard a pokouší se najít místo, kde by se dolaru mohli zbavit, aby je mohli nechat pracovat, a tak kupují všechny komodity po celé planetě, je to tak?

Pozn. jm: Tak zahájil jsem rozsáhlou inventuru naší skříně s nevydanými články.. a našel v ní ještě spoustu nevydaného materiálu, takže vám ho budeme postupně pouštět. Toto je rozhovor pro portál Camelot a je z dubna 2008, takže některé info a data už nejsou úplně aktuální, na druhou stranu mnoho z nich se potrvrdilo a i celkově myslím je rozhovor přínosný, tedy aspoň pro ty, kteří vše trochu více sledují a jsou v souvislostech v obraze! George Grenn spoustu věcí ví, dokonce více, než ostatní whistlebloweři.

 


George Green – Zprávy pro pozemní posádku – část 2

Kerry Cassidy: Existují někteří v hloubi černí lidé, víte, lidé v černém, kteří nám sdělují informace, je to tak? A my ty informace musíme vyhodnotit.

George Green: Jistě, rozlišujte to.

KC: Takže používáme svou intuici, víte, naše duševní schopnosti…

GG: Uvnitř budete vědět.

KC: … porovnáváme to s dalšími informacemi. Takže víte, v podstatě nějakým způsobem v tom tak budeme pokračovat. Ale některé věci, které nám poskytují, si zcela protiřečí a my… jako když máme dva lidi. A jeden z našich lidí se jmenuje Henry Deacon. Je to falešné jméno.

GG: Hm mm.

KC: Pracoval v Livermore. Pracoval na spoustě míst. Můžete si o něm přečíst na naší internetové stránce. Ale je přesvědčen, stejně jako vy, že něco jako planeta X sem směřuje…

GG: Jistě.

KC: … za druhé, že, víte, že ekonomika a vše půjde brzy ke dnu.

GG: Hm mm.

KC: Otázka populace: byl vzdělán, víte, či převzdělán, chcete-li, v otázce kontroly populace a jaký mají plán zbavit se populace…

GG: Dal jsem to na svoji internetovou stránku.

KC: Správně. Takže, myslím, vše to sleduje. A přesto máme další lidi, jako vy, víte, Davida Wilcocka, který mluví o „vzestupu“, který mluví o zcela jiné pozitivní budoucnosti pro Zemi.

GG: To… ale podívejte, existuje jiná agenda mimozemšťanů. Pamatujte, existuje skupina mimozemšťanů, kteří doufají, že se zničíme.

KC: Správně.

GG: Dobrá, pokud doufají, že se sami zničíme, a chtějí to, pak budou říkat všem těm stoupencům „new age“, že vzestoupí. No, můžete nazývat smrt „vzestupem“, či dělat cokoliv chcete, že?

KC: Dobrá.

GG: Můžete tak činit, ale pravdou je, že když budete jen sedět a mluvit, čekat na někoho, že se vrátí a zachrání nás, pak nás dostáváte zpět do vědomí oběti.

KC: Správně.

GG: A to není způsob, jakým vesmír pracuje. Klíčem pro to vše je osobní zodpovědnost.

KC: Naprosto.

GG: Zcela. A když někoho hledám, aby přišel a zachránil nás, nezajímá mně, jaký výraz používáte, aby nás zachránil před tím, co zde bude. Myslím, že i kdyby se Kristus tentokrát vrátil, ukřižovali bychom ho za o polovinu kratší dobu.

KC: Smích.

GG: A je to podobné, jako u některých mimozemšťanů, se kterými jsem zapleten, kteří říkají: „Pamatujte, vesmír je logický, vy panáčkové dobře víte, jak zničit vaši planetu. Myslíte si, že vás vezmeme na další planetu? Zvládli byste to za poloviční dobu.“

KC: Hm mm.

GG: Nedostali jsme se k „vyrovnané“ části spirituálního pochopení toho, kdo a co jsme ve vztahu k vesmíru, což je spojení ke stvoření, stejně jako k tomu zjistit, co se děje. Mohlo by to být jako v Indii. Víte, nakonec říkají, stvoření říká „jsem z toho unaveno“. A nechá toho a jde spát a my všichni přestaneme existovat.

A ptám se také na následující otázku. Stvoření je nad všemi věcmi… dokonce i Billy Meier to říká. Co je nad stvořením? A víte, co můj přítel řekl z druhé strany? „No, stále tam jsou pro nás záhady“.

KC: Hm mm, to je pravda.

GG: Nemůže se nám dostat konečné hry, protože jsme toho součástí.

KC: Jo. Absolutně.

GG: Smích.

KC: Dobrá, ale hledáme nějakou zprávu naděje, řekněme. U vás. Co nám můžete říct? Co je váš… myslím, čtu vaši knihu. Četla jsem Handbook for a New Paradigm, četla jsem ji před lety.

GG: Četla jste ty další dvě?

KC: Čtu Becoming, právě teď.

GG: Ach, to je skvělá kniha. Smích.

KC: Je to dobré, ale myslím si: channelujete to, nebo to chápete?

GG: Och, chápu to.

KC: Opravdu.

GG: Myslím, že je zábavné, když dostávám ty informace. Protože sedím tady dole, informace… Sedím u počítače a říkám si, že by to mělo být – to je má vlastní otázka – že by to mělo být kurzívou. A nedotklo se to počítače a udělalo to kurzívou.

KC: Smích.

GG: Další otázka je něco jako váš obrázek, správně? Znenadání jste na něj dostala stříbro, správně?

KC: Ano.

GG: Kdo a co to dělá. A ty informace neříkám já, když se na ty informace díváte. Nejsem to JÁ.

KC: Nezní to jako vy.

GG: No, ne. A vím přesně co… v podstatě šlo o dohodu, je to vtip. Řekl jsem: „Hele pánové, já tu knihu zveřejním“. Slíbil jsem to udělat, bylo to mé slovo. Řekl jsem: „Musíte mi říct, musíte dokonce udělat tu práci na zadní straně“. Udělali to také!

KC: Smích. Dobrá.

GG: Udělali jsme to… Řekl jsem, že to musí mít méně, než tolik stránek. Takže zajistili, že to bylo méně než 200 stránek, kvůli vytrvalosti pozornosti lidí. Dal jsem jim veškeré instrukce. Víte, vrátili se a řekli: „No, byl jste vycvičen dobře, synu“. To mi řekli. Byl jste dobře vycvičen.

KC: Takže. Dobrá, takže nejste jen, nepřichází to pouze prostřednictvím vás…

GG: Ne.

KC: … a z ničeho nic se probudíte a říkáte si „och, co jsem to napsal?“

GG: Ne, není to nic z toho.

KC: Dobrá.

GG: Je to trochu hlubší, než toto, ale není třeba se na to soustředit. To je další věc – nesoustředit se na mimozemšťany, ale zprávu…

KC: Jistě.

GG: … protože jde o antivirové zařízení. A dělají to, že u lidí spouští, aby se sami probudili, aby mohli být v přímém kontaktu.

KC: Hm mm.

GG: Poslední zpráva, kterou zveřejním, se nazývá Zpráva pozemní posádce. A to vám dám.

KC: Dobrá.

GG: A pokud lidé dostanou všechny tři knihy, které máme, pak jim dám čtvrtou, protože v té době vás to přiměje přečíst si ty knihy několikrát, a celá životní zkušenost lidí se změní, protože by měli vážně být v kontaktu sami.

KC: Jistě. Naprosto.

GG: Ať již to je fyzické nebo nefyzické. To není má práce. Já nejsem dopravní policajt. Takže nemůžu lidem říkat, kde mají být nebo co se děje. Vše, co mám dělat, je působit jako spouštěč, který vás má přimět myslet. Protože lidé jsou… již nemyslí.

KC: Správně.

GG: Nemyslí logicky.

KC: Strávil jste někdy nějaký čas s domorodými Američany?

GG: Jo. Mám pár přátel, kteří jsou v té oblasti. Pár z nich pracovalo pro mě, a šlo o náčelníky kmenů.

KC: Uh huh.

GG: Pamatujte, chápou, že rodná Země, jak víte, je živá bytost, a měli bychom se o ni starat, a mají velké obavy. Víte, jako v Austrálii domorodci řekli „hele, tohle není naše hra“. A bylo jim dáno svolení se na této planetě nereinkarnovat. Takže nemají děti.

KC: Skutečně.

GG: Jo! No…

Bill Ryan: Mám otázku ohledně kontaktu. Spousta lidí nám píše o všech možných věcech, včetně lidí, kteří si myslí, že nejsou v kontaktu, ale nejsou si jistí… ke spoustě z toho dochází převážně ve snovém stavu a považují to za rušivé vybavit si vše při plném vědomí, ale stále se učí co dělat, a tyto skutky mají pro misi velmi významný smysl, ale nemají vědomé vzpomínky na kontakt. Je to konzistentní s vaší zkušeností?

GG: Jistě, mezi půlnocí a čtvrtou ráno. Pamatujte, jde o stahování a odesílání a vysílání. Je to otázka probuzení. Víte, co řekli Plejáďané, a to je jedna z věcí… samozřejmě, měl jsem otázky, úplně stejné. Řekli, že bychom všichni měli dosáhnout stavu nepřetržitého sjednocení s duchem. Nepřetržité, to je ve dne i v noci. Myslím, že jsme programováni a ve stvoření se děje ještě spousta dalších věcí, ale krátí se nám na této planetě čas. Myslím, že člověk nemusí být génius, aby se podíval na znečištění, ke kterému na planetě dochází.

KC: Hm mm.

GG: A pak všechny ty informace, které předáváme, jako že nás prostředí ovlivňuje, nebo, víte, tak zvané oteplování a vše, co se děje. To vše jsou, v každém případě, periodické změny na planetě, problém jsou všechny ty jedy, které dostáváme z vody a ze všeho, co máme. Myslím, že nás pomalu zabíjí.

KC: No, dobrá, ale vy jste byl v podstatě uvnitř, dostalo se vám informací, které poslali. Myslím, že je nám říkáno, že existují biologické zbraně, které již byly na planetě použity, aby se odstranily různé skupiny.

GG: Jo.

KC: Dobrá.

GG: Geneticky jo. Udělali to. Fort Detrick v Marylandu provedl skutečnou studii na…

KC: Myslím AIDS, například, bylo něco takové povahy.

GG: Jistě.

KC: Ale, jinými slovy, kde – jako, kde děláte dělicí čáru? Jak je zastavíte? Jaký je váš pozitivní pohled na věci, jiný než – myslím, máte své knihy a pracujete na probuzení lidí, ale také jim říkáte, že mohou změnit svět?

GG: Mohou změnit svůj svět. Svůj, ne celý svět.

KC: Oh.

GG: Když se zaměříte na planetu – a spousta těchto lidí řekne, abyste se postarali o planetu. Ta se o sebe postará sama.

KC: Jistě.

GG: Zbavili jsme se obav o planetu. Myslím, že je to správné. Co bychom měli nyní udělat je, jak se my sami dostaneme na „místo, kde bude zachován zbytek“. No, se všemi těmi dostupnými informacemi je to evidentní – dokonce i insiderům. Přinesl jsem knihu… novou knihu Johna Perkinse. Viděla jste novou Perkinsovu knihu?

 

KC: Ne.

GG: Víte o něm něco? The Economic Hit Man byla neprodávanější kniha. Vidíte tuhle velkou knihu? To je jeho poslední kniha. Doporučuji vám si jí pořídit.

KC: Dobrá.

GG: Ta kniha přímo tady – a máme ji nyní k dispozici, ale opět, je to jeden z bestsellerů v New York Times. Byl insider, který jezdil do zkrachovalých společností a zemí, a všechno to ostatní, stejným způsobem, jen pracoval pro vládu. Říká lidem stejné věci, jako nyní já, v této knize.

KC: Skutečně.

GG: Říká, že „je pozdě, tu hru nezastavíte, připravte se“. Ale jde o knihu, která je k dostání v každém knihkupectví.

KC: Dobrá.

GG: Víte – nebo se nás zmocní, a my budeme šťastní, to pro ně udělat. Ale tato věc vám přesně říká, že je to konec amerického impéria.

 

KC: Uh huh.

GG: A vše je to plánováno.

KC: Dobrá, takže vidíte v Americe občanskou válku?

GG: Vidím… no, víte, čtete kontext. V tomto okamžiku vidím, a mohlo by k tomu dojít o jakémkoliv tři dny trvajícím víkendu, a to lidem říkám. Třídenní víkend, kdy jsou všechny banky zavřené, jsou stejné tři dny, o kterých víte, kdy Verizon nemohl komunikovat s MasterCard nebo Visa po tři dny a v podstatě zavřel všechny bankovní věci.

KC: Jo.

GG: Když se lidé probudí – nebudou mít žádné světlo, žádnou elektřinu, žádný internet – po tři dny, a v obchodech nezbyde žádné jídlo. Víme, že po třech dnech lidé začnou krást jídlo – po týdnu pro něj budou zabíjet, a to je také plánováno. Takže vidím ve Spojených státech maximální chaos. Protože každý ještě spí.

KC: Teď, co zbytek zemí ve světě?

GG: No, očividně existují jiná místa, která budou dočasně bezpečnější, pokud se nám tam podaří dostat. Jako…

KC: Myslím, něco jako Švýcarsko?

GG: No, Švýcarsko je uprostřed všeho a vždy bylo bankovním centrem. Víte, říkám lidem, že jestli chtějí bezpečí, teoreticky, jako v minulosti, dejte do toho své peníze, myslím, že je to místo, kde se nachází Bank for International Settlement, že? Těch třináct rodin, které kontrolují všechny peníze světa.

KC: Správně.

GG: Vše se obchoduje prostřednictvím BIS, ve Švýcarsku. Takže se pokouší udržet sledování všeho, s čím v rámci této hry obchodujeme. Nyní, nepřinesl jsem si to sebou, ale mám World Cash Card. Nejde o MasterCard ani VISA, ale vypadá to tak.

KC: Hm mm.

GG: Když – když Bush vyhlásí, a já to očekávám kdykoliv, stav národní nouze, budete muset jít na poštu a zaregistrovat se v souladu s prezidentským dekretem.  A čip je jedna věc, experimentovali s čipy, a jde o experimentální hru. Moji kmoši v CIA říkají, že to nějak odkládají, protože chtějí malé plastové kartičky, které budou aktivovány vašim otiskem palce.

KC: Hm mm.

GG: Myslím, experimentují se skeny sítnice a vším…

KC: Ale to bude celosvětové, ne jen ve Spojených státech.

GG: Oh jo, jde o celosvětový kolaps – budou existovat země, které z toho budou činit určitou výjimku. Víte, dokonce i Čína, držící dolar, a víte, mají jich přes bilion, bilion tři sta miliard jsem slyšel (aktuálně již 1,8 bilionu – p.p.). Ať již to je kolik chce, dali tam dvě stě miliard a pokouší se najít místo, kde by se dolaru mohli zbavit, aby je mohli nechat pracovat, a tak kupují všechny komodity po celé planetě, je to tak?

KC: Hm mm.

GG: Takže existují další místa, která mají věci pro obchodování, a to je to, co musíte sledovat. Chytré peníze, díky tomu, co je naplánováno, plánují jadernou válku, jak víte, na severní polokouli. V této jaderné válce se použijí neutronové bomby. Radiace z neutronových bomb za několik dní zmizí. Nejde o ty špinavé bomby. Mohlo by jim to projít. Zjišťují, že větry přichází ze severního pólu a vanou na rovník a na jižní polokouli nejdou.

KC: Správně.

GG: Takže jižní polokoule vypadá dobře, politika jižní polokoule začíná být v tomto okamžiku celkem zajímavá.

KC: Smích.

GG: Protože vám to není nutně předkládáno ve zprávách, protože všechny ty informace kontrolují. V podstatě musíte jít a chvíli to dělat. Nyní jsem právě převedl 5,000 dolarů z této země a nemohli získat přístup k fondům po sedm dní – u bezhotovostního převodu. Zašel jsem do Bank of America, abych dostal… a doporučuji lidem, aby si obstarali malé bankovky, jednotky, pětky, desítky a dvacetidolarovky. Vše, co jsem mohl dostat, bylo 2,000 dolarů. Vybral jsem jim tam všechny malé peníze.

KC: Ach!

GG: Každý používá karty, debet nebo šeky.

KC: No, cestujeme po Evropě a je to pravda. Nechtějí už brát dolary vůbec. Nechtějí… nemají o dolary zájem.

GG: Ne, vše je to euro. Ne, proč by je měli chtít?

KC: Nechtějí je dokonce ani v Rusku!

GG: To je – Rusko již přešlo k euro – Rusko, víte, kolik peněz tam bylo – v Moskvě je víc milionářů, než v jakémkoliv jiném městě na světě.

KC: Jo, to jsme slyšeli.

GG: No, Putin to řekl. Říká to samé. Naléhal – bylo to v novinách. Tohle jsem dostal před dvěma lety. Řekl všem Rusům „vyndejte si své dolary, investujte je do zlata, Spojené státy směřují do obrovské krize“. Takže Rusové to začali dělat.

A teď, George Soros a Warren Buffett, znáte ty dva lidi, ne? Soros dostával mé knihy. V každém případě Buffett a Soros se přesunuli do Evropy, mají tam velké balíky svých peněz a řekli, že Spojené státy poklesnou podle jejich odhadu o 40%. Měli pravdu – během tohoto období došlo k 40% poklesu hodnoty dolaru. Nyní Soros oznámil, zapomeňte na to, vše je pryč, dolar zkolabuje zcela. Čekám někdy letos.

KC: Správně.

GG: Protože mnoho zemí nyní říká: „Nechci…“ No, když jsem byl v Ekvádoru, teď nedávno, sedím tam a mluvím s nějakými lidmi zapletenými s vládou. Říkám: „Vytvořte si vaše… máte zlato, ne? Vytvořte si vaši vlastní měnu založenou na zlatě.“ Takže snad tento týden budou mít první kousek zlatého EcuaGold.

KC: Hm mm.

BR: Rád bych se zde zeptal na pár otázek.

KC: Dobrá.

GG: Jen dvě! (Všichni se smějí).

BR: Jaderná válka na severní polokouli.

GG: Správně.

BR: To zní jako něco víc, než jen zničit pár zařízení v Iránu. O čem mluvíte?

GG: No, ze všeho nejdříve, existují tři jaderné ponorky u západního pobřeží Ruska. Tři u východního pobřeží. Jde o jejich nové, mám veškeré jejich údaje, někde. Jsou dlouhé jako dvě fotbalová hřiště, pět pater vysoké a mají jaderné… jsou schopné plout pod vodou 120 km/h, zcela nedetekovatelné. Nemůžeme je detekovat.

Jejich cílem jsou všechna velká města na západním pobřeží. Na východním pobřeží, očividně Washington D.C., New York, Atlanta, přístavy, přes které se vozí věci, protože chtějí… mohou nás zničit. Čína říká, že může sestřelit celý náš elektrický systém a náš počítačový systém do dvou dnů.

Čína vyčkává. Je divokou kartou. Jejich vláda říká, že je to 5,000 let a že jsou na řadě, aby vládli světu. A jejich plány jsou, víte, nechat nás bojovat na Středním Východě. Nyní, plánem bylo původně nechat válku začít v Izraeli, jak víte.

KC: Správně.

GG: Stane se to. Protože to je vše, příliš mnoho křesťanů kouká na biblická proroctví a chtějí se tím řídit. A teď, odkud to přijde? Víme, že Severní Korea dodala jaderné hlavice, protože to bylo v novinách.

KC: Jo.

GG: Pamatujete, měli loď, kterou jsme zastavili, která měla plout do Iráku, a znáte to fiasko v Iráku, ke kterému došlo proto, že April Glaspie dala, April Glaspie, naše velvyslankyně, dala Husseinovi svolení jít a znovu získat své…

KC: Správně.

GG: Jo, protože Kuvajťané šikmo vrtali, víte, ropu.

KC: Správně.

Zdroj:Osud cz