Jedovatá kosmická oblaka narážející do Země způsobují masové hynutí ptáků a ryb

19.10.2011 12:54

Jedovatá kosmická oblaka narážející do Země způsobují masové hynutí ptáků a ryb

Podle této zprávy rychlý posun pólů naší planety umožňuje, aby normální prodění slunečního větru, které zápasí se zemským magnetickým polem o vstup do naší nižší atmosféry rychlostí téměř 700 km za vteřinu, nesly částečky smrtících kosmických oblaků, které se „záhadně“ objevily ve větším počtu v minulých letech po celém světě. (viz příklad děr v oblacích zasažených těmito slunečními větry na obrázku).

Pochmurná zpráva připravená ruským ministerstvem pro mimořádné situace (MČS) dnes varuje, že náš svět je v současnosti „pod útokem“ „jedovatých kosmických oblaků“ pronikajících horní atmosférou naší planety v důsledku „zrychleného pohybu“ zemských magnetických pólů, a jsou zodpovědné za mnoho zpráv o hromadném úhynu zvířat z celého světa.

V naší předešlé zprávě Za ruskou leteckou katastrofu viněn posun pólů, uzavření amerického letiště jsme podrobně popsali, jak posun pólů naší planety působí zmatek u letadel, která musí upravovat svoji pohonnou směs, aby kompenzovala chybné údaje o výšce ve svých počítačových řídicích systémech, a tato zpráva MČS varuje, že situace se stává ještě horší.

Podle této zprávy rychlý posun pólů naší planety umožňuje, aby normální prodění slunečního větru, které zápasí se zemským magnetickým polem o vstup do naší nižší atmosféry rychlostí téměř 700 km za vteřinu, nesly částečky smrtících kosmických oblaků, které se „záhadně“ objevily ve větším počtu v minulých letech po celém světě. (viz příklad děr v oblacích zasažených těmito slunečními větry na obrázku).

Západní vědci tato smrtící kosmická oblaka pojmenovali noctilucentní oblaka (NLC) (obrázek) a popisují je jako zřídkavý oblakům podobný fenomén, který je na „rozdrásaném okraji“ mnohem jasnější, a jde o pronikavou vrstvu polárního mraku zvanou polární mezosférický mrak v horní atmosféře, viditelný za soumraku.

Noctilucentní mraky se začaly poprvé objevovat nad naší Zemí v r. 1885, kdy náš svět začal svůj nástup do průmyslové revoluce, kdy došlo k nárůstu lidské populace naší planety ze zhruba 1 miliardy na více než 7 miliard dnes.

Tato oblaka jsou nejen záhadná, pokračuje zpráva, ale jsou také smrtící, protože se skládají z jedovatého plynu kyanidu vodíku, který jim propůjčuje elektrickou modrou barvu.

Kyanid vodíku byl poprvé izolován z modři (pruské modři), která byla známá od r. 1704, ale její struktura známa nebyla. Nyní se ví, že jde o koordinační polymer s komplexní strukturou a empirickou složkou hydratovaného železného ferrokyanidu.

V r. 1752 francouzský chemik Pierre Macquer učinil důležitý krok a ukázal, že pruskou modř lez přeměnit na oxid železa a volatelní složku, a ty lze použít pro rekonstituci barvy. Onou novou složkou bylo to, co nyní známe jako kyanid vodíku.

Je důležité poznamenat, pokračuje zpráva, že kyanid vodíku se vytváří také v mezihvězdných oblacích dvěma hlavními způsoby: prostřednictvím reakce neutrální-neutrální (CH2+N=HCN+H) a prostřednictvím disociativní rekombinace (HCNH++e-=HCN+H). Disociativní rekombinace převažuje o 30%; nicméně HCNH+ musí být ve své lineární formě. Disociativní rekombinace se svým strukturálním izomerem H2NC+ vytváří výhradně izokyanid vodíku (HNC).

Když sluneční vítr prolomí zemský magnetický štít, tvrdí tato zpráva MČS, tato jedovatá oblaka kyanidu vodíku jsou unášena dolů do nižší atmosféry, kde mohou, doslova, „během pár vteřin“ otrávit hejna ptáků, nemluvě o tom, že samotná síla těchto větrů by způsobila obrovské trauma a okamžitou smrt.

Příklad tohoto hromadného úmrtí způsobeného tímto fenoménem se můžeme dočíst ve včerejším londýnském Daily Mail, a týká se tragických událostí v Itálii:

Tisíce mrtvých hrdliček padaly na střechy a auta v italském městě, kdy v poslední době dochází k návalu hromadných úhynů zvířat na celém světě. Obyvatelé Faenza popsali, že ptáci padali na zemi jako „malé vánoční koule“ s podivnými modrými skvrnami na zobácích. Počáteční testy u 8,000 holubů naznačují, že modré skvrny mohly být způsobeny otravou nebo hypoxií.

Nejen u ptáků může tento fenomén způsobit hromadné úhyny, jak uvádí zpráva MČS, ale také když tato jedovatá kosmická oblaka zasáhnou vody naší planety, je „téměř jisté“, že vodní stvoření budou zabita také, a jen zprávy za minulý týden dokázaly, že zemřely miliony ryb a krabů, ve Spojených státech, jižní Americe, Velké Británii, Taiwanu, Švédsku a Novém Zélandu. (Kompletní globální seznam mrtvých ptáků a ryb pro r. 2011).

Důležité u těchto úmrtí zvířat oznámených minulý týden je, uvádí MČS, že se pohybovala ve velmi specifické zeměpisné šířce, mezi 24 a 58 stupněm severně a 8 až 24 stupněm jižně, což naznačuje, že dvě oddělené větve horní atmosféry naší Země umožňují, aby tato jedovat= plyny těchto kosmických oblaků pronikaly do nižší atmosféry.

Ačkoliv tato zpráva MČS neuvádí, jak dlouho zůstanou tyto díry v magnetismu naší Země otevřené a budou umožňovat, aby jedovatá kosmická oblaka nadále způsobovala hromadné úhyny, je poučné poznamenat, že ačkoliv je tento fenomén pro náš svět dnes nový, nelze to říct o starých civilizacích.

Ve své klíčové práci Začíná bitva o trůn tohoto světa: Návrat válečníků Einherjar Sorcha Faal podrobně popsala, kolik starodávných mýtů našich předků zmiňuje svět, ve kterém dnes žijeme, kde člověk věří, že je „bůh“, zatímco zároveň začíná s totální destrukcí nejen sebe, ale všech živých forem na této planetě, kterou nazýváme Země.

A pokud jsou tyto starodávné mýty pravdivé, pak nás všechny čeká „zvrat“ u arogantní lidské rasy, kdy bude „rovnováha“ obnovena, ale bez smrti miliard. Místa, kde se nyní nachází Spojené státy, Rusko a Čína, může budoucí historie napsaná o těchto časech popisovat s úctou a vážností, se kterou se dnes zmiňujeme o Atlantidě, Mu a Lemurii, kde stejně jako my dnes opravdu věřili, že tomu šéfují.

Zdroj:Osud