Lež století - když chtějí politici války, musejí vždy nejdříve hodně lhát a zmanipulovat veřejnost

23.10.2011 10:33

 

 
Není ničím novým, že vrcholní politici lžou lidem, aby mohli začít válku. Je to logické. Většina lidí totiž dává přednost životu v míru před válečnými hrůzami, proto každá vláda, která si přeje válku začít, svému národu obvykle lže. Vzbudí tak dojem, že není jiné cesty než válku podpořit. V demokracii jsou politici voleni jako zástupci lidu. My, lidé nesouhlasíme s tím, aby nám naši politici lhali. Vláda, která vládne bez souhlasu není demokratická, ale totalitní.Hezký souhrn lží, kterými nás přivedli do Iráku. Připomeňme, že tyto lži hlásala, v lepším případě akceptovala, i celá řada českých politiků včetně ex-prezidenta Havla.

"Všechny války jsou založeny na podvodu" Sun Tzu, The Art of War

 

 

 

Není ničím novým, že vrcholní politici lžou lidem, aby mohli začít válku. Je to logické. Většina lidí totiž dává přednost životu v míru před válečnými hrůzami, proto každá vláda, která si přeje válku začít, svému národu obvykle lže. Vzbudí tak dojem, že není jiné cesty než válku podpořit.

 

 

 1985_1.jpg

President McKinley tvrdil Američanům, že loď Spojených států Maine byla potopena v Havanském zálivu španělskou minou. Americký lid, rozhořčen tímto viditelně provokativním útokem, podpořil Španělsko-americkou válku. Kapitán z lodi Maine ale trval na tom, že byla potopena výbuchem lodního kotle, což také prokázalo vyšetřování po válce. Žádná mina to nezpůsobila.

 

 

 

 

 1986_LC_hitler.jpeg

 

Hitler lhal svým lidem, aby začal invazi. Jednoduše prohlásil, že Polsko zaútočilo první. Němci, přesvědčeni, že jsou v ohrožení, následovali Hitlera do Polska a tím i do Druhé světové války.

 

 

 

 

 1987_LC_84-27-19.jpeg

 

Franklin D. Roosevelt prohlašoval, že napadení Pearl Harboru bylo překvapením. Nebylo. USA využily válku s Japonskem jako záminku ke vstoupení do válečného stavu s Německem. Roosevelt jen potřeboval vzbudit dojem, že Japonsko zaútočilo první. Podle 8 bodového plánu navrženého Úřadem námořní rozvědky Roosevelt Japonsko záměrně vyprovokoval k útoku. V rozporu s oficiální verzí, japonská flotila se neplavila bez používání radiokomunikace, ale naopak. Posílali zprávy, ty byly zachyceny a dekódovány americkými přijímacími stanicemi. Oklamáni lží a překvapením, američtí občané vpochodovali do války.

 

 

 1988_LC_lj36.jpeg

President  Johnson lhal o událostech v zálivu Tonkin, aby poslal Američany do války. Ve vodách zálivu nebyla žádná torpéda. Johnson využil zprávy nezkušeného operátora sonaru, aby dohnal americký Kongres k vyhlášení války ve Vietnamu.

 


Je nevyhnutelnou realitou, že politici budou vždy lhát svým národů, aby je obelstili a vehnali do válek, které by jinak neakceptovaly. Toto tvrzení není nějakým spiknutím, ale pouze snahou poukázat na tento nepopiratelný fakt.

 

 

 

To nás přivádí k současnosti.

 

 

 

Lhala americká vláda, nebo přesněji, lhal prezident Bush a jeho poradci kongresu, aby iniciovali dobyvačnou válku v Iráku?

 

 

 

Tuto otázku si lidé začali klást po rozšíření zprávy, která unikla z vnitřních politických kruhů na Britských ostrovech. Ta jasně ukazuje na rozhodnutí začít válku a následné "přizpůsobování" informací tomuto úmyslu. Už jen to je, jak se říká, přistižení při činu.

 

 

 

Faktem je, že již dlouho před tím, než  tato zpráva pronikla na veřejnost, byl úmysl americké vlády jasný. S pomocí Velké Británie, lhala, aby si zajistila podporu veřejnosti pro válku v Iráku.

 

 

 

Prvním krokem k tomu byla "Nebezpečná Akta" Tonyho Blaira. Dokument, obsahující tvrzení, která měla podpořit popud k válce. Netrvalo dlouho a akta byla zpochybněna. Ukázalo se totiž, že většina "faktů" v tomto materiálu byla okopírována z 12 let staré školní kompozice nějakého studenta!

 

 

 

Obsah spisu měl ale i přes to dát dobrý důvod k invazi, i když tvrzení v něm byla více než zastaralá.

 

 

 

Použití takovéhoto materiálu, který viditelně nemohl být směrodatným, je jasným důkazem, že šlo o úmyslný pokus o podvod.

 

 

 
1989_ballontrailer.jpeg

A pak se objevilo tvrzení o "mobilních laboratořích na biologické zbraně". Zveřejněno bez jakýchkoliv důkazů o skutečných laboratořích, fotografie těchto přívěsů byly ukazovány ve všech hlavních amerických médiích. Spolu s tvrzením, že jde bezpochyby jen o část mnohem většího arzenálu, který chrlí biologické zbraně hromadného ničení.

 

 

 

Hlavním šiřitelem tohoto podvodu byl Colin Powell, který prezentoval 5. února 2003 ilustrace, jako je tato (viz.obr), Organizaci spojených národů.

 

 

 1990_21-350h.jpeg

 

 

 

Toto tvrzení bylo vyvráceno, když se ukázalo, že zmiňované přívěsy nebyly ničím jiným než generátory vodíkového plynu, používané k nafukování meteorologických balónů. Tento fakt však už byl znám jak USA tak Velké Británii, protože to byli právě Britové, kteří tyto jednotky vyrobili a následně do Iráku i prodali.

 

 

 

Powellova řeč k Organizaci spojených národů byla jedna lež za druhou. Powell tvrdil, že Irák zakoupil speciální hliníkové roury, které se dají jedině používat v odstředivkách na obohacování uranu. CIA i Powellův Státní úřad shodně potvrdily, že tyto roury byly části střel, které měl Saddam legálně povoleno vlastnit. Po invazi nebyly žádné odstředivky, hliníkové roury ani nic takového nalezeno.

 

 

 1991_13-350h.jpeg

 

 

 

Powell také OSN tvrdil, že tohle foto ukazuje dekontaminační vozidla. Ale když inspektoři OSN navštívili Irák po invazi a lokalizovali tato vozidla, zjistili, že jsou jen hasičským vybavením.

 

 

 

Powell tvrdil, že Iráčané vlastní ilegální rakety a odpalovací rampy ukryté mezi palmami v západním Iráku. Žádné z nich nebyly nikdy nalezeny.

 

 

 

Powell tvrdil, že Iráčané mají 8 500 litrů Antraxu. Žádný nebyl nikdy nalezen.
Powell tvrdil, že Irák má 4 tuny VX (velmi smrtícího) nervového plynu. OSN ale potvrdily, že byl již zničen. Jediný VX, který byl kdy nalezen, byly malé vzorky, ponechané Američany k testování. Když OSN pojaly podezření, že americké vzorky byly použity ke kontaminaci iráckých válečních hlavic, Američané si raději pospíšili, aby všechny rychle zničili a nemohlo být provedeno oficiální porovnání.

 

 

 

Powell tvrdil, že Irák stavěl letadla dlouhého doletu řízená na dálku, sloužící k transportu biologických zbraní. Ale jediná objevená letadla řízená na dálku, byly průzkumné letouny krátkého doletu.

 

 

 

Powell tvrdil, že Irák disponuje s 100 - 500 tunami chemických a biologických látek pro válečné účely. Také pro toto tvrzení neměl Powell žádné důkazy a zpráva DIA (Defence Intelligence Agency - Úřad národní obrany?) vydaná ve stejnou dobu tvrdila pravý opak. Po invazi nebyly v Iráku nalezeny žádné biologické ani chemické zbraně.

 

Powell tvrdil, že "nejmenované zdroje" potvrdily, že Saddam dal svým velitelům povolení použít na obranu biologické zbraně. Žádné takové zbraně nebyly v Iráku k obraně nikdy použity a samozřejmě ani nikdy nalezeny.

 

 

 

Powell tvrdil, že 122 milimetrové válečné hlavice nalezené inspektory v Iráku jsou chemické zbraně. Hlavice byly prázdné a neukazovaly žádné známky, že by kdy chemické zbraně obsahovaly.

 

 

 

Powell tvrdil, že Irák má tajný arzenál ilegálních střel dlouhého doletu Scud. Žádné nebyly nikdy nalezeny.

 

 

 

Powell tvrdil, že má audio nahrávku dokazující, že Saddam podporoval Usamu Bin Ladina. Ale nezávislý překlad této nahrávky odhalil, že Osama si ve skutečnosti přeje Saddamovu smrt.

 

 

 


1992_taji_sites_shrunk.jpeg

Powellův debakl u OSN se týkal také špionážní fotografie pořízené z vysoko letajících letounů a družic. Na těchto snímcích bylo označeno několik rozmazaných skvrn. To měly být laboratoře a skladovací plochy pro zbraně hromadného ničení, zahrunuté do Saddamova destruktivního programu. Na fotografiích se nedalo rozeznat, o jaké objekty by mohlo jít. A jako i v předchozích případech, během inspekce po invazi se ukázalo, že nešlo o nic závažného.

 

 

 

A jen tak mimochodem, satelit, který, jak Powell tvrdil, pořídil ony snímky, byl v té době mimo provoz. Otázkou také zůstává, proč Powell ukazoval černobílé snímky, když zařízení, která byla v tu dobu v provozu nad Irákem, fotí barevně.

 

 

 

Další "průkazný" materiál obsahující dokumenty, které prezident Bush prezentoval v jeho řeči k národu v roce 2003. Podle Bushe tyto dokumenty dokazují, že Irák nakupoval tuny smolince, nazývaného "Žlutý koláč", z Nigeru.

 

 

 

A protože Izrael vybombardoval před lety iráckou jadernou elektrárnu, bylo usouzeno, že jediný Saddamův důvod k nakupování této látky je stavění bomb.

 

Tato lež byla vyvrácena velmi rychle. Bylo poukázáno nato, že Irák má obrovské zásoby uranové rudy na svém území a nepotřebuje ji tedy dovážet z Nigeru nebo odkudkoliv jinud. Mezinárodní rada pro atomovou energii celý podvod odhalila prohlášením, že dokumenty, které Bush použil nebyly jen výmysly, ale výmysly tak okaté, že se dá jen těžko uvěřit, že nikdo z Bushovy administrativy nepoznal, že jde o podvod.

 

 

 

A na závěr, skutečným důkazem, že nám lhali o iráckých zbraních hromadného ničení je, že nikdy nebyly žádné nalezeny. To znamená, že každý kousek papíru, který kdy domněle prokazoval, že Irák tyto zbraně vlastní byl úmyslný podvod, výmysl a lež. A jak jinak. Nemůže existovat žádný takový dokument, protože Irák nikdy žádné takové zbraně neměl. Vždyť přeci už sama existence padělaných důkazů o těchto zbraních je vlastně prokázáním viny. Když si někdo dá práci vytvořit falešné důkazy, tak už asi ví, že žádné pravé neexistují.

 

 

 

Vše, co americká vláda měla k dispozici byla okopírovaná páce jednoho studenta, vymyšlená kauza "Žlutý koláč", nafukovací zařízení na meteorologoické balóny vypadající jako laboratoře na biologické zbraně a fotky se zavádějícími popisky. Někdy se někdo musel rozhodnout dát ty smyšlené popisky na ony fotografie, předstírat, že jednotky k nafukování balonů jsou pojízdné laboratoře a zveřejnit ukradenou studentskou práci jako současnou vědeckou analýzu.

 

 

 

A to vše ukazuje na záměr nás oklamat.

 

 

 

Právníci to nazývají zlý úmysl. To vše neznamená jen, že Bushův kabinet lhal lidem a americkému kongresu, ale dokonce že i od počátku všichni věděli, že dělají něco protiprávního.

 

 

 

Všechny ty řeči o "selhání tajných služeb" jsou jen další lží. K žádnému selhání nedošlo. Samozřejmě, že všichni armádní agenti, kteří tvrdili, že roury na hlavice jsou jen části pro uranové centrifugy obdrželi prémie, zatímco Pentagon pošpinil Hanse Blixe a John Bolton sehrál vyhození Jose Bustaniho, ředitele Organizace pro kontrolu chemických zbraní, protože se Bustani pokoušel poslat inspektory do Bagdadu.

 

 

 

Prezident Spojených států a jeho "komplicové" lhali svému národu a poslali ho do dobyvačné války.

 

 

 

Zastánci americké vlády jistě poukážou na citát zmíněný na začátku tohoto článku jako na důkaz, že lhát lidem, je normální součástí vůdcovské pozice a měli bychom si na to zvyknout. A protože to dělají všichni, neměli bychom současnou vládu obviňovat. Ale to je šílenství. Také nikdy nechytíme všechny vrahy a když už jednoho chytneme, zacházíme s ním co nejpřísněji, aby trest odstrašil další vrahy od páchání podobných skutků.

 

 

 

Nyní víme, kdo jsou zločinci. A i když víme, že i jiní politici v historii lhali, aby začali války, poprvé byla lež odhalena ve chvíli, kdy tato válka ještě zuří a stále zabíjí další mladé muže a ženy v uniformách. Pro své čisté svědomí nemůžeme ignorovat tyto lži, tento zločin, jinak podpoříme i budoucí politiky, aby pokračovali ve lhaní a využívali naše děti k vedení zbytečných válek. Lhaní jako pomůcka k válčení je více než jen odsouzeníhodné. Je to nejvyšší možný zločin, který může vláda spáchat proti svému národu. Takové lhaní není jen zneužitím národní armády a peněz pro falešné důvody, ale i bezprávná vražda spáchaná v hromadném měřítku. Takové lhaní je zradou důvěry každé osoby, která se rozhodne sloužit vlasti v armádních službách. Takovým lhaním vyjádřila Bushova vláda vojákům a jejich rodinám svůj názor - že  nemají žádné právo vědět, proč byli posláni na smrt. Nic jim do toho není.

 

 

 

V demokracii jsou politici voleni jako zástupci lidu. My, lidé nesouhlasíme s tím, aby nám naši politici lhali. Vláda, která vládne bez souhlasu není demokratická, ale totalitní.

 

 

 

Měli byste se zlobit, ba co víc, měli byste být zuřiví, a to ani víc ani míň než rodiny, které ztratily své syny a dcery ve válce. Ať je vaše slovo slyšet: "Tato válka začala lží". Musíte být rozzlobení, protože i v momentě, kdy píšu tato slova ta samá vláda, která nám už tolikrát lhala teď používá úplně ty samé lži o Iránských atomových schopnostech. Je to více než jasné. Když jim prošly lži, aby začali válku v Iráku, americká vláda bude dál lhát, aby začala i válku v Iránu a pak další a pak další a další a další...Protože dokud budete mlčet a nebudete jednat, lháři nebudou mít žádný důvod přestat.

 

 

 

Dokud nebudete jednat, lháři nebudou mít důvod přestat. Žádný z nich. Je na čase dát těmto lhářům "padáka".

 

 

 

"Jedinou věcí nezbytnou pro triumf zla je aby dobrý člověk nic nedělal " Edmund Burke

 

 

 

 

 

Pozn. red.: Připomeňme největší zastánce "irácké lži" z řad českých politiků: Václav Havel, Miloš Zeman, Cyril Svoboda, Jaroslav Tvrdík, Jan Vidím a mnozí další.... být naší kontrarozvědkou, velmi pečlivě bych zkoumal napojení těchto politiků na cizí vlády a tajné služby. Připomeńme také, že ani jeden z nich zatím veřejnosti nepřiznal, že se mýlil a že Američanům tzv. "skočil na špek".
Zdroj:Osud