Matrix rozluštěn II (3/4 Haarp a ionosférické ohřívače)

23.10.2011 10:45

 

Výzkum tenkých supravodivých filmů nakonec přinese levný a dostupný skalární radar a magnetické rezonanční štíty. Ale pokud si vás „zlí mimozemšťané“ vybrali pro mučivé experimenty, pak může být vaším útočištěm spíše drahá supravodivá komora s disruptory elektrického pole. Možná naši političtí vůdci moudře rozhodnou odstínit kongres a Bílý dům super štítem, aby se vyhnuli nepatřičnému elektromagnetickému vlivu ze strany konspirace nebo cizích vlád. Samozřejmě že vydírání bude účinné vždy. Poroty a soudci budou jednoho dne potřebovat ze stejného důvodu komory odstíněné super štítem.

Úhlová modulace radar odrážejících povrchů

Pro narušení syntetických otvorů, plnospektrální radar a zobrazující techniky změny směru odrazu signálů radaru činí obtížným, aby se adaptovaly na prostředí. Za použití tak jednoduchých materiálů, jako mylar (pokovený plastický film) volně obklopí útočiště rozvířenými pozměněnými odrazovými úhly pro radar. Funguje to pouze u omezeného frekvenčního rozsahu, ale snižuje to účinnost jejich zobrazovacích a ovlivňovacích technik. Můžete o této technice uvažovat podobně jako o technologii stealth používající EM radar pohlcující materiál, ostré odrazové úhly, disruptory MRI/ESR gradientu pole a elektronové gyro-frekvenční šumové generátory, rušičky skalární interferometrie a supravodivá magnetická zrcadla.

 

Změna zrcadlových úhlů odrazu přicházejících radarových signálů prostřednictvím mechanicky modulovaných desek změní radarovou signaturu dostatečně, aby to odrušilo některé automatizované sledovací mechanismy.

Super štíty

Jeden přítel, alchymista, mi dal recept, aby nám pomohl odrazit hypnotické kletby čarodějnic. Řekl, aby použil trochu yttria, kapku barya a špetku mědi v poměru 1, 2, 3. Roztavte to v ohni Vulkánu o 1000 stupních Celsia, abyste vykovali supravodivý štít, který vás po ochlazení dechem Zefýru na 77 stupňů Kelvina ochrání před čárami, kouzly a kletbami.

Supravodiče mají tu zvláštní vlastnost, že jsou dokonalým magnetickým zrcadlem. To je důvod, proč se nad nimi magnet vznáší. U MEG magnetických mozkových čtení v Lawrence Livermore Laboratories používali supravodivý štít pro zablokování vnějších šumů u svých čtení SQID. Supravodivá deska vytváří elektrický proud, který je přesným opakem dopadajícího magnetického pole.

Výzkum tenkých supravodivých filmů nakonec přinese levný a dostupný skalární radar a magnetické rezonanční štíty. Ale pokud si vás „zlí mimozemšťané“ vybrali pro mučivé experimenty, pak může být vaším útočištěm spíše drahá supravodivá komora s disruptory elektrického pole. Možná naši političtí vůdci moudře rozhodnou odstínit kongres a Bílý dům super štítem, aby se vyhnuli nepatřičnému elektromagnetickému vlivu ze strany konspirace nebo cizích vlád. Samozřejmě že vydírání bude účinné vždy. Poroty a soudci budou jednoho dne potřebovat ze stejného důvodu komory odstíněné super štítem.

Rozptýlení mýtů

Díky profesorům MIT a studentům, kteří pracovali na rozehnání desinformačních agentů s tolik propagovaným mýtem o čepičkách z hliníkové fólie, o které filmy a internetové stránky tvrdily, že chrání před řízenými energetickými zbraněmi a čtením mozkových vln. Ukázalo se, že hliník funguje jako anténa a ve skutečnosti zesiluje tělesné rezonanční signatury podezřelých FCC přidělených vojenských pásem. Nicméně mnozí se zbavili šumu EM radaru, který způsobuje symptomy mírného nepohodlí až mučení, pomocí uzemněných mylarem odstíněných místností. Viz průvodce radarem, skalární interferometrií, hypnózou, elektronovými rotačními rezonančními disruptory a odstíněním v příloze.

Zdroj vražedných signálů

Je zajímavé si všimnout, že ionosférické ohřívače vyrůstají po celém světě.

• Arecibo, Portoriko (postaven 1953-1960 ). 
• Fairbanks, Aljaška (HAARP 1990). 
• Tromso, Norsko
• Ukrajina
• Rusko 
• Tádžikistán
• Brazílie
• Armidale, New South Wales
• Platteville, Colorado (1969)
• Austrálie
• Jicamarca, Peru
• Millstone Hill, Massachusetts

Zde je několik uvedených možností těchto zařízení:

 • Inkoherentní rozptylový radar (skalární stealth radar)
 • VHF radar (fungující na rezonančních frekvencích mozku)
 • UHF radar (fungující na rezonančních frekvencích hlavy)
 • HF přijímače (fungující na rezonančních frekvencích těla)
 • Magnetometr Fluxgate
 • Indukční magnetometr (zřejmě užitečný při detekci metod manipulace mozku magnetickým polem nízké intenzity v případě, že by se je nějaká jiná země pokusila použít na stínovou vládu)
 • Stimulovaná elektronová emisní pozorování (podobné technikám ESR zobrazování)
 • Výzkum gyro-frekvenčního zahřívání (další zobrazovací technika podobná ESR, MRI. S rozdílem, že ji lze použít pro zobrazení velkých oblastí pomocí synchronizovaných gyro-frekvencí pro EM absorpci nebo odrazové úhly)
 • Rozptylová F pozorování
 • Zahříváním vyvolaná scintilační pozorování (další šmírovací technologie)
 • Pozorování vytvářením VLF a ELF (frekvence mozkových vln)
 • Rádiová pozorování meteorů a balistických raket. (Je podivné, jak utrácíme tolik peněz za hledání meteorů a sledování oblohy, ale zdánlivě nás nezajímá zmírňování utrpení zde na Zemi. Možná bychom se měli snažit pozorovat vesmír s trochou skepse. Je to jen další způsob, jak upravit vývoj technologie pro vojenské aplikace).

 

Skutečný obrázek čtení mysli a ovlivňování HAARP a zařízení přeshorizontálního radaru, které bylo postaveno v r. 1990, mi poslal jeden svatý, který na tom pracoval. Největší fázovaná souprava na světě sahá, kam oko dohlédne. Není to pole, které mučilo většinu Američanů. Nejpravděpodobnějšími kandidáty jsou ionosférické ohřívače Brazílie nebo Portorika. Ale všechny jsou integrovány do „globální lidské šmírovací mřížky“, kde jsem byl oblbnut, abych ji pomohl integrovat.

Takže toto šíření pozemních vysoce výkonných extrémně velkých antén je velmi podezřelé. Zatímco satelity lze zapojit do integrovaného světa širokého šmírování lidských bytostí, může být obtížné, aby vytvořily výkon směrované energie nad velkou oblastí, kterou jsem během několika útoků na mě měřil. Mé výpočty na zadní stran obálky ohledně výkonového výstupu a Gaussovo distribuce nad oblastí útočící na moji čtvrť mi daly číslo hodně nad 500 kW, což značně závisí na tom, jak daleko pole sahá. To je v rámci výkonového rozsahu většiny ionosférických ohřívačů uvedených dříve. Jsou zde další shody okolností. Odvodil jsem metody šmírování prostřednictvím mnoha jednoduchých experimentů během let útoků na mě, které odpovídají schopnostem těchto tak zvaných „ionosférických ohřívačů“.

Podezřelejším chováním armády je, že dva přeshorizontální radary/ohřívače ionosféry jsou umístěny ve stejné vzdálenosti od kontinentálních USA. Celkový vnitřní odraz od ionosféry je optimální pro přenos výkony anténou do cílové oblasti. Takže nejlepším vodítkem, jak určit, kdy a kde byla vytvořena první rádiová síť pro kontrolu mysli, je sledovat stopy po možných obětech zpět v čase a hledat, kdy masmédia začala připravovat populaci na první experimenty na lidech.

Zatímco jsem v úvodu uvedl, že TAMI byla zprovozněna v r. 1976, byl to pouze jeden systém. Byly dřívější. John Nash, držitel Nobelovy ceny a proslavený filmem „Nádherná mysl“, pracoval pro NSA, a pak u něj náhle nastoupila schizofrenie. Je to podezřelý případ. Zdá se, že jde o záměrnou zprávu „opravdu chytří lidé, kteří pracovali na tajných vládních projektech, mohou přes noc zešílet“. Jeho nemoc začala v r. 1960. To je doba, kdy byl podle několika dokumentů zprovozněn ohřívač ionosféry na Portoriku. HAARP je často zapleten do experimentů s hromadným mučením, které USA provádí, ale nebyl zprovozněn dříve, než v r. 1990, a je pravděpodobně pouze záložním systémem, nebo má pokrýt jiné části světa. Pamatujte, že technologie kontroly mysli přišla od nacistických vědců, kteří byli propašováni do USA po druhé světové válce, v r. 1945. Televizní seriál „Vnější limity“ začal vysílat podobné téma téměř v každé epizodě v r. 1963. V každé epizodě jsou zlí mimozemšťané, parapsychologická kontrola mysli, únosy, futuristické technologie a zombifikace nebo mentální zotročení mimozemšťany. Ministerstvo obrany a CIA nejsou příliš kreativní skupina. Propaganda zlých mimozemšťanů je dnes obnošená a naprosto nadměrně používaná. Satanistické kulty, posednutí démony, poltergeist a další pošahané absurdní historky jsou nyní v módě, aby oblbly důvěřivé masy a pomohly těm, kteří mučí a zabíjí pro data, vypořádat se se zradou vůči jejich vládě a lidem. Nicméně „duševní nemoc“ je stále jejich zlatým psychologickým masovým programem mysli. Je zajímavé, že ti nejblíže k ďábelským prvkům coby najatí muži, s největší pravděpodobností uvěří v tuto technologii a brutalitu, zatímco lékaři jsou skupina, která nejrychleji skočí na programovanou reakci a nezodpovědně diagnostikuje „duševní nemoc“.

Nash mohl být hrozbou, protože nepracoval na fackovacích kódovacích kódech, jak tvrdí film, ale pracoval pravděpodobně na rozhodovacích maticích a teorii her pro vojenské aplikace, nebo dokonce na kognitivním modelování a psychologii masového přesvědčování. Jeho výzkumným zájmem nebylo zakódovávání, jak vás přesvědčoval film. Získal Nobelovu cenu za svoji práci na teorii her a optimalizaci rozhodovacích modelů, jako slavná Nashova rovnováha, používaná v ekonomické teorii. Můžete vidět, jak by kognitivní rozhodovací modelování do této uličky zapadalo a shodovalo se s vývojem tohoto systému. Mohl představovat velkou hrozbu úniku k civilním výzkumníkům, nebo pokračování v prosazování svých vlastních myšlenek. Další zajímavou náhodou je, že Nash byl donucen k inzulínové šokové terapii svojí ženou, kdy tato terapie byla v té době používána pro léčby psychózy. Inzulínová šoková terapie je dalším způsobem, jak mučit a rozdělit osobnost, a tím vymazat paměť, nebo aspoň učinit vzpomínky nepřístupnými. Řízené energetické zbraně lze použít pro vyvolání cukrovky, jak jsem uvedl dříve, na základě literatury Světové zdravotnické organizace. Jedna oběť dostala cukrovku a pak byla zmanipulována do inzulínové šokové terapie prostřednictvím EEG klonování, které si pohrálo se schopností této osoby vnímat symptomy nebezpečně nízkého krevního cukru. Na jejich technikách se nic nezměnilo, jen to, že to lze vše udělat EEG klonováním na dálku a s lepší možností popření.

Takže nízko visícím ovocem je, že pokud budou mít někdy lidé dost diktatury, iluze svobody, a toho, že jsou zabíjeni a vyrváváni z planety, aby byli zkušebním cílem mimozemských zbraní, mohou se zorganizovat, aby se bránili, a pokusit se usmažit elektroniku všech těchto „výzkumných“ zařízení najednou. Buďte kreativní; najděte způsob, jak to zastavit! Otravte prostor, pokud vyřazení těchto anténních polí nezastaví celosvětové mučení. Postavte supravodivé odstíněné místnosti. Dal jsem recept do přílohy, jak si to můžete udělat sami relativně levně. Postavte rušičky ESR a MRI polí. Zastavte podzemní poloviční lidi! Dávám do přílohy také seznam společných velitelství a řídících základen, kde je podezření, že v nich jsou mnozí zrádci. Kolují zvěsti, že velká část EEG klonovací armády se nachází na kalifornské napůl tajné základně na okraji Údolí smrti, poblíž jistých hor, kde je 50 mil podzemních tunelů a velmi velká válečná místnost pro signálovou rozvědku a komunikaci. Zlí mimozemšťané jsou tam s největší pravděpodobností drženi v jejich klecích. Myslel, jsem, že to zmíním u případů lidí, kteří jsou mučeni, a chtějí mluvit se svými zabijáky tváří v tvář. Dvojčata, která byla mučena, a byli z nich udělání špionážní otroci CIA s rozdělenou osobností, byla použita pro vraždění lidí, a prodávají se politikům, aby shromaždovala vyděračské informace, aby bylo možné americké politiky kontrolovat exekutivní složkou vlády, o čemž jsem napsal knihu s názvem „Tajné zbraně“. Velmi doporučuji, protože je to další pravdivý příběh a pohled na zpustlost a ostudné dědictví, které Američani zametají pod koberec.

Další omluva

Musím to opět zopakovat. Vím, že odstřeluji celé skupiny lidí svoji generalizací zaměstnání, příslušnosti a organizací. Omlouvám se velmi těm lidem, kteří spadají do jedné z těchto kategorií, které jsem plísnil, ale kteří nezapadají do hnízda. Jen si pamatujte, že pokud červené pantofle padnou, obuj si je Dorotko.

Stupidní lidské triky

Takže aby si byla ignorantská veřejnost (tedy vy) více vědoma technologií „hlasu božího“, které existují a jsou používány pro manipulaci s náboženskými skupinami a podobně, budu si z lidí utahovat ultrazvukovým řízeným akustickým mísením a parabolickým mikrofonem, jako v pořadu japonské skryté kamery, který jsem zmínil dříve. Na rozumnou vzdálenost budu schopen projektovat svůj hlas na nic netušícího člověka, a pokud zareaguje nahlas, budu schopen je slyšet. Ale nebudu nikde v dohledu. Pokud náhle začnete slyšet mimozemšťany, satanistické kulty, boha, nebo trpaslíky, jak k vám mluví, a váš přítel vedle to neslyší, je možné, že pokud to bude trvat jen 30 vteřin, řeknu vám, že si z vás někdo vystřelil, nebo co horšího, že jsou to obvyklí podezřelí v americké vládě, a budete mučeni roky. Lidé, kteří zakusili tři technologie „hlasu v hlavě“ dokážou rozlišit mezi zvuky, ale jen málo jich je expertů na všechny tři. Snad se zpráva dostane ven. Je neskutečné, kolik lidí se ohledně své reality spoléhá na ty malé krabice zvané televize. Když popisuju podrobnosti toho, jak široce rozšířené experimenty s EEG klonováním jsou, běžní lidé téměř vždy reagují „no, pokud je to pravda, tak proč jsem o tom neslyšel ve zprávách“. A co když zprávám nebylo dovoleno mluvit o jistých věcech a informační toky byly kontrolovány tak přísně, jak si myslíme, že jsou kontrolovány informace pro populaci v komunistických zemích? Zprávy by nezveřejnily tvrzení tisíců lidí, které vláda krmila radiací, ani když k tomu docházelo. Nic se nemění, vyjma sebeklamu, že demokracie je lepší, jak se skutečnost stále příznivější.

Zábavné disruptory

Mikrovlnný sluchový efekt může být přemožen dalším signálem. Vypadá to, jako by jedinci museli být naladěni. Jednoduché akustické stereofonní rušičky také jistým způsobem fungují u oslabení soustředění pozornosti na integraci signálu do hlasu.

Prolomení hypnózy a elektromagnetického transu rytmické základny mozkových vln lze provést dočasně tím, že se soustředíme na žádný rytmický vzor, jako toto logaritmické klikání, opakovaně.

Experimenty se sílou signálu a rušením

Stejně jako u mobilních telefonů, které se často setkávají s mrtvými body nebo ztratí spojení, přímé spojení s mozkem na síti MIND se také setkává s šumem nebo výpadky. Ale na rozdíl od audio šumu je neurální šum vnímán výrazně jinak. A na rozdíl od vypadlého spojení mobilního telefonu technologie obnovení spojení, jako mnohacestné a adaptivní zesilování signálu a odhad pozaďového šumu, spojení obnoví velmi rychle. Našel jsem to, čemu v žertu říkám parapsychologické ochranné body. Jsou to geografická místa, která z nějakého důvodu interferují nebo snižují sílu neurálního spojení. Most nad Sanfranciským zálivem má nejméně dvě místa, když po něm přejíždíte, která způsobují, že neurální spojení vypadne. Bohužel nemůžete přes most jít, abyste zůstali v těchto zónách. Výpadek EEG mísícího neurálního spojení je prostě stati jako uvolnění nebo ztišení mysli, méně neurálního hukotu nebo blábolení zúčastněných myslí. Hlučné neurální spojení nezpůsobuje pískot nebo bílý šum, jako zvuk u syntetické telepatie, ale spíše má různé formy, v závislosti na zaměření pozornosti. Pokud mozek přestane interpretovat „hučení v uších“ nebo hučení Taos, v důsledku chybné synchronizace energetických pulsů nebo nerovnoměrného stereofonního vnímání zvuku, je prostě hučení nebo melodické hučení v uších vnímáno velmi jemně až po 120 decibelů. Ale pokud člověk používá mylarový odraz nebo odraz pomocí jiného pokoveného syntetického polyuretanu a absorpční odstínění kolem těla, budou vnímány jako nesekvenční myšlenky a obrazy, rovněž tak jemně, nebo dokonce slova mikrovlnného sluchového efektu budou zkomolena a budou znít jako počítačem vytvořené náhodné sekvence fenoménů. Nicméně rušivé efekty odstínění a odmagnetování jsou obvykle pouze dočasné a neurální spojení je obnoveno velmi úchvatnými adaptivními algoritmy. Neurální spojení je mnohem méně náchylné na narušení, v důsledku částečně nízkých požadavků na šířku pásma. Hlas může dosáhnout až 10,000 Hz, ale šířka pásma mozku může být až pouhých 2,000 Hz. Navíc nízkých požadavků na šířku pásma má mozek přirozenou toleranci u prchavých omylů. Informace jsou zakódovány v načasovaných pulsech a zkomprimovány v samotné komplexnosti struktury mozku. Lze to přirovnat k načasování signálu pro prezentaci stránky, odstavce, věty a slova knihy, kdy to pokaždé přidá kontext k informačnímu toku.

 

Informace již jsou téměř všechny obsaženy v knize, jen je třeba je zmínit v jistém pořadí, aby se vytvořily nové myšlenky z předcházející práce. Můžete vidět, jak spojení pomocí mozku má ve své vlastní podstatě zabudované jisté zakódování a kompresi. Pouze člověk, který má soukromý klíč, tj. kognitivní mapu cíle, může signál rozluštit, a protože dekódovací klíč se každým okamžikem v čase mění v závislosti na stávajícím stavu mozku, je zachycení signálu pro normální metody zachycení signální rozvědky téměř bezcenné.

Bohužel mnoho obětí bylo podloudně přiměno věřit, že pokud odstíní své počítače a monitory lépe, odstraní to anténní efekt blízkého pole. Byli vycvičení pomocí signálů bolesti, aby tomu uvěřili. Veškerý dodatečný elektromagnetický šum je dobrý pro snížení poměru signálu k šumu pro snímání bioelektřiny. A podobně byla většina z nich vycvičena nespat na pružinových matracích. Péra pravděpodobně zasahují do jejich poměru signálu a šumu také.

Zdroj:Osud