Názor čtenáře: Lidé procitnou až v okamžiku, kdy past sklapne

18.10.2011 15:25

Názor čtenáře: Lidé procitnou až v okamžiku, kdy past sklapne

 
Ať už služebníky systému věcí, té hydry, nazveme jakkoliv, tak dovol názor trochu odlišný k zamyšlení. Za skotačivého dovádění idiotských médií mizi Antarktida, nyní rekordně o tuším 14%, příroda se skutečně „rozhýbala“, no a démoni, nebo-li služebníci nevědomého propojování světa v obrovský koncentrační tábor dokončují svou práci. Jenže situace je složitější. Jakkoliv musíme připustit totální zidiotčování celých komunit, národů, šílenými numerickými naukami idiotských politiků, tak zde máme také faktický stav věci. Totiž otázku, jestli by kupříkladu zázračný přechod na rozumnost správy systému přinesl také lidi s menší procí nenávistí, lidí, univerzálních soudců, kteří sami neumějíce si života vážit „poučují“ a vládnou nad ostatními v rodinách i státech. Dlouho jsem propřemýšlel nad otázkou, pokud by padl elektrický ohradník, samozřejmě Matrix, neboť ve skutečnosti se zjevně zatím nepohybujeme, zbylo by na zemi miliardy milujících lidí, čekajících na tuto svobodu?
J no panečku Jirko, klobouk dolů. To je článek mého srdce. Transcendence duality. Nevím jestli jsem to napsal dobře, ale ten článek, to je zatím perla poslední doby, která svědčí o tom, že Tě degenerace nemáš šanci dostihnout J.
 
Skutečně jako prorok moudrý pravíš, něco je ve vzduchu.

Já jsem taková kurva trošku, tak to upravím, že brzy padnou halucinace a obrovské množství lidí zjistí, že opravdu sloužili „Jednomu světu“, ovšem docela jinému, než který tvůrci filmového festivalu, který nyní můj bratr statečně zpestří pouštěním pravdy o 11.9.

J .
 
Nabídl bych Ti trošku pesimističtější předpověď.
 
Ano, pád superinfantilních, perverzních konstrukcí mediálních i současné infantilní kultury, obrovského rozmachu kultu osobnosti padne.

Ale padne docela jinak, než asi mnozí čekají.

 
Ať už služebníky systému věcí, té hydry, nazveme jakkoliv, tak dovol názor trochu odlišný k zamyšlení. Za skotačivého dovádění idiotských médií mizi Antarktida, nyní rekordně o tuším 14%, příroda se skutečně „rozhýbala“, no a démoni, nebo-li služebníci nevědomého propojování světa v obrovský koncentrační tábor dokončují svou práci.

Jenže situace je složitější. Jakkoliv musíme připustit totální zidiotčování celých komunit, národů, šílenými numerickými naukami idiotských politiků, tak zde máme také faktický stav věci. Totiž otázku, jestli by kupříkladu zázračný přechod na rozumnost správy systému přinesl také lidi s menší procí nenávistí, lidí, univerzálních soudců, kteří sami neumějíce si života vážit „poučují“ a vládnou nad ostatními v rodinách i státech.

Dlouho jsem propřemýšlel nad otázkou, pokud by padl elektrický ohradník, samozřejmě Matrix, neboť ve skutečnosti se zjevně zatím nepohybujeme, zbylo by na zemi miliardy milujících lidí, čekajících na tuto svobodu?

Můj názor je jiný. Čeština k němu přímo svádí, nemyslím, že bych byl symbolista nebo paranoidní, ale vezměme prakticky jediné přesmyčky u těchto slov Ježíš – žiješ, Láska – Skála, no a nyní perlička také slovo vzkříšení má jedinou faktickou přesmyčku – VZNIK ŘÍŠE, pomineme-li sprofanování tohoto výrazu šíleným Hitlerem, hračkou neoliberalistů z USA, tedy nacistů, kteří dnes jsou u „moci“ vřele zastupováni superidiotem, při vší úctě Topolánkem a nebo jeho „bratrem“ Bushem, tedy co chci říci.

Můj názor je, že se čas velmi zrychlí, protože jak média, tak věda co nevidět budou muset říci – Svět nám nepatří, participujeme na Satanově díle v tomto světě, zatím.

Jenže to řeknou v době, kdy už mnoho lidí ani po svobodě ani po vzkříšení netouží, zmateni idiotskými naukami a oficiální propagandou mediální i sebestřednými „hlasateli“ pravd typu Havel a spol.

 
Tedy můj názor, velmi přesný je následující – Nyní se závodí s časem a to nesmírně rychle. To z toho důvodu, že až lidé „procitnou“ minimálně získáváním informací o kolosálním podvodu, kterým zejména moderní „dějiny“ někdy od 1. světové války jsou, tak si buď jistý, že v tu dobu už bude světovláda tak silná a posílená o další elektrické, čipové a jiné ohradníky, že to prostě ustojí.

Lidé procitnou přesně v okamžiku, kdy bude past uzavřena, je můj názor. V systému, který bude absurdním, technicky dokonalým vězením se zákony, které neumožní jakkoliv toto „procitnutí“ prožít, vychutnat, osvobodit se.

Tedy řekl bych, že se spíše přiblížil čas, kdy Bushové další a další a další najednou řeknou, ano my jsme Vám lhali, ale ve Vašem zájmu, aby nebyl chaos a chcete něco namítat? Ano? Neznáte zákon o verbálním terorismu a další tuny směrnic, kdy Vás můžeme zahnat od nemocnice až do vězení za cokoliv?

Tedy svět se brzy zešněruje na jeden. Tak dokonale, že klíče budou opravdu z našeho hlediska u jakési geniální, démonické skupiny lidí a je vskutku jedno, jestli z té či oné skupiny, protože neví co činí, jsou jen nástroji.

 
Individuální obrana lidí ani země ani různá združení, nic už nejde v této šílené koncovce systému věcí uplatnit. Na konci tedy bude hrozný svět, své řekne Asie a to si piš, že soudruzi z Číny, kteří berou lidi jako náčiní – číňani J, nepříjdou s tím, že konečně jsme se dočkali přiochodu Krista, spíše s tím, že tedy Bůh je, ano i Kristus, ale my v té době budeme v táboře, internačním táboře svět.

Pak teprve příjde Armagedeon, mimochodem místo pro tu bitvu je malinký plácek pod horou Magedo tuším, kam se nevejde ani jedna rota pořádně, ta bitva je jistě duchovní, ale ten konec bych neuspěchával. Položil bych si otázku, jak chceš pozvat stamiliony lidí, plných nenávisti a netolerance, jejichž komunikace, často už jen zprostředkovaná se smrskla na osobní požitky a soud prakticky čehokoliv co udělá druhých a touhu po jeho zničení či převýchově?

Tedy osvobození ano, ale tomu ještě předejde dobudovávání koncentračního tábora, o tom se píše myslím v Písmu jako o zrychlení času na konci systému věcí, kdy lidé jako díky Bohu i Ty svými zjevením nikoliv soudu druhého, ale soudu nad systémem urychlují dokonání díla zkázy, které potom Bůh zázrakem přemění v Den Krista.

Je to blizoučko, ale nebál bych se uvažovat o horizontu tak roku 2030 – 2045, to už budeme my, Ti, kteří mohou býti slabinou systému a které zde Bůh ponechá, či se sami nezničí negativní energií a činěním, očipovaní a okleštění jako zvířata.

 

Zdroj:Osud