Nový světový řád (3. - masy již mimo hru)

23.10.2011 10:30

 

 
Je běžný člověk skutečně tak hloupý, jak o něm soudí elita? Pokud je, potom možná průměrný občan je tak nevědomý, že může být manipulován tím či oním směrem, kdykoli to elita pokládá za potřebné. A když se konečně velké množství lidí dá do pohybu, s kreaturou podle jejich představ v čele, potom ani sám inženýr nemůže říci, "Potud můžu jít, ale ne dále"."

 

Maltézští rytíři hrají významnou roli v tomto scénáři. V 30. letech byl generál Smedley Butler naverbován, aby převzal Bílý dům. Bylo mu řečeno, že ho potřebují z důvodu jeho popularity u armády. Generál Butler však promluvil a jmenoval několik prominentních Američanů jako účastníky komplotu. Na prvním místě seznamu byl John J. Raskob, který byl zakládajícím členem americké větve Maltézských rytířů. Byl předsedou představenstva koncernu General Motors. Toho času byl také pokladníkem amerických Maltézských rytířů. Bylo vedeno slyšení Kongresu, které mělo objasnit tento puč, ale nikdo z jmenovaných gen. Butlerem, včetně Raskoba, nebyl předvolán jako svědek a vůbec nic se nezjistilo. Ačkoli toto slyšení můžete nalézt v Kongresových záznamech, nenajdete je v žádné historické knize.

 

Je významné, že epizoda Írán-Contra má mnoho podobností s pučem z 30. let. William Casey byl členem Maltézských rytířů. William Casey, za pomoci viceprezidenta Bushe, Anne Armstrongové a Donalda Regana, způsobil oslabení činnosti prezidentské Dozorčí rady zahraničních zpravodajských služeb (Foreign Intelligence Advisory Board), takže Bush, Casey, North a další mohli nerušeně provádět své špinavosti. Vymysleli rovněž plán na zrušení Ústavy Spojených států a byli připraveni tento plán uskutečnit, avšak byli chyceni. Tato fakta vyšla najevo při slyšení, ale byla zamlčena předsedou výboru, Senátorem za stát Hawaii Danielem Inouyem. Musíte pochopit, že při pokusu o svržení vlády Spojených států bylo vyvinuto ohromné úsilí.

William Casey byl ředitelem CIA. Byl rovněž členem CFR. Casey byl Maltézským rytířem. Byl vedoucím prezidentské kampaně Ronalda Reagana. Byl hlavou Securities a Exchange Commission. Během Nixonovy Administrativy byl šéfem Export-Import Bank.

Casey zařídil financování továrny na nákladní automobily na řece Kamě v Sovětském svazu z 90% financované nebo zařízené americkými daňovými poplatníky. Tento závod vyráběl vojenské nákladní automobily a motory do tanků pro sovětskou armádu. Byla to, a možná dosud je, největší továrna na světě a mohla vyrábět více těžkých nákladních automobilů než všechny americké továrny dohromady. Věřím, že Casey byl zavražděn.

Řád Maltézských rytířů je světovou organizací spojující svými vlákny obchodní kruhy, bankovnictví, politické kruhy, CIA, další zpravodajské služby, P2, náboženské a vzdělávací instituce, soudnictví, armádu, různé nadace, Informační agenturu Spojených států, OSN a mnoho dalších organizací. Nejsou nejstarší organizací, ale jsou nejstarší větví Řádu Hledání. Světový vůdce Rytířu z Malty je volen na krátké období se souhlasem papeže. Rytíři z Malty mají svou vlastní ústavu a přísahají, že budou pracovat na nastolení Nového světového řádu s papežem v čele. Členové řádu Maltézských rytířů jsou také mocnými členy CFR a Trilaterální komise.

Vatikán byl již dávno infiltrován Ilumináty. To je snadno dokazatelné faktem, že v roce 1738 papež Klement XII. vydal Bulu, ve které se praví, že každý katolík, který se stane zednářem, bude exkomunikován, což je velice vážný trest. V roce 1884 papež Lev XIII. vydal proklamaci, v níž tvrdil, že zednáři jsou jednou z tajných společností, které se pokoušejí "oživit obyčeje a zvyky pohanů" a "zřídit království Satana na Zemi." Piers Compton, ve své knize The Broken Cross, sleduje pronikání Iluminátů do katolické Církve. Objevil, že katolíci a jezuité používají vševidoucí oko v trojúhelníku. Bylo použito na pečeti Eucharistického kongresu v Philadelphii v roce 1976. Bylo na speciální sérii známek Vatikánu vydané roku 1978, oznamující konečné vítězství Iluminátů na celém světě. Pan Compton tvrdí, že papež Jan XXIII. umístil "vševidoucí oko v trojúhelníku" na svůj osobní kříž. Compton je přesvědčen, že několik set katolických knězů, biskupů a kardinálů je členy tajných společností. Cituje článek z nějakého italského časopisu, kde je uveden seznam více než 70 představitelů Vatikánu, včetně soukromého tajemníka papeže Pavla VI., generálního ředitele Rádia Vatikán, arcibiskupa z Florencie, preláta z Milána, redaktora novin Vatikán, několika italských biskupů a opata Řádu sv. Benedikta. To jsou však pouze ti, kteří jsou známi v Itálii. Je rozšířen názor, že současný papež Jan Pavel II. je členem Iluminátů. Věřím, a mé výzkumy to potvrzují, že je to pravda. Nejlepší známkou infiltrace je, že 27. listopadu 1983 papež odvolal všechny papežské buly proti Svobodným zednářům a dovolil katolíkům, po několika stech letech, opět se stát členy tajných společností bez obav z exkomunikace. Cíle Iluminátů, dosadit na místo papeže svého člověka, se zdá být dosaženo. Pokud je to pravda, Nový světový řád je již na obzoru. Jeho čas již nadešel.

Prvním americkým velvyslancem ve Vatikánu byl William Wilson, Rytíř z Malty. Jeho jmenování bylo pravděpodobně nelegální a opravdu velice neetické. Wilson nemohl reprezentovat USA, když přísahal věrnost papeži.

Wilson, pokud si pamatujete, podnikl neplánovaný výlet do Libye a soukromě se setkal s libyjskými oficiálními představiteli v době, kdy cestování do Libye bylo zakázáno prezidentem. Prezident Ronald Reagan nazýval plukovníka Kaddáfího "zuřivý pes" a učinil několik energických hrozeb. USA byly odhodlány bombardovat Libyi i za cenu zabitých civilistů. Následující Wilsonův výlet Kaddáfí prezentoval tisku tvrzením, že "americký diplomat byl poslán do Libye, aby snížil napětí mezi USA a Libyí." Ministerstvo zahraničí popřelo, že se taková schůzka vůbec konala. Velvyslanec Wilson zavřel ústa a odmítl věc komentovat. Dodnes neřekl vůbec nic, ačkoli jeho akce učinila ze Spojených států lháře a postavila nás do nepříznivého světla po celém světě.

Zatímco my jsme přerušili styky s Libyí a dokonce jsme ji bombardovali a zatímco američtí občané měli zakázáno cestovat do Libye, pět obrovských ropných konglomerátů si mastilo kapsy obchodováním s Kaddáfím. Jedna z těchto společností byla vedena J. Peterem Gracem, prezidentem W.R.Grace. Osm členů W.R.Grace Company jsou členy řádu Maltézských rytířů. Podle článku Leslie Gelda v New York Times, vládní představitelé projevili zájem o aktivity pana Wilsona. Tyto aktivity, řekli, se točí okolo jeho kontaktů a zájmů v obchodu s ropou.

Wilson měl být vyhozen, ale nestalo se vůbec nic kromě toho, že jeho manželka se zúčastnila papežovy velikonoční mše a stála hned vedle George Schultze a jeho ženy. V diplomatickém jazyce to znamená soukromé schválení jeho činností. George Schultz je ovšem členem CFR, Bohemian Club a Bechtel Corporation. Všechny tyto společnosti mají blízko k Řádu a k Rytířům z Malty.

Wilson se během výkonu funkce velvyslance angažoval i v dalších nepřístojnostech. Opět se v žádném případě nic nestalo. Nakonec rezignoval. Prezident Reagan spad s koně na Wilsonově ranči v Mexiku. Vážně si myslíte, že prezident Reagan by navštívil Wilsonův domov v Mexiku, kdyby neschvaloval Wilsonovy akce v době, kdy byl velvyslancem USA ve Vatikánu? Maltézský rytíř Myron Taylor byl vyslancem prezidenta Roosevelta. Maltézský rytíř John McCone byl vyslancem prezidenta Kennedyho a na počátku 60. let byl ředitelem CIA. Bývalý starosta města New York City, Robert Wagner, byl vyslancem prezidenta Jimmyho Cartera. Frank Shakespeare nahradil Williama Wilsona. Frank Shakespeare je Maltézský rytíř a tak dále. Prezident Reagan promluvil na výroční večeři Rytířů z Malty.

Všichni Rytíři z Malty mají diplomatickou imunitu. Také mohou převážet zboží přes hranice, aniž by museli platit clo nebo podstoupit osobní prohlídku.

Rytíři z Malty jsou podporováni páteří, složenou z šlechty. Téměř polovina z 10 000 členů patří k nejstarším a nejmocnějším rodinám v Evropě. To stmeluje spojenectví mezi Vatikánem a "Černou šlechtou". Černá šlechta je nejbohatší a nejmocnější v Evropě. Hlavou Černé šlechty je rodina, která se může chlubit tím, že její členové jsou přímými potomky posledního římského císaře. Možná nyní již vidíte, že věci začínají do sebe zapadat. Členství v řádu Rytířů z Malty vyžaduje poslušnost představenému Řádu a konečně papeži. Proto tedy velvyslanec USA, který je zároveň členem řádu Rytířů z Malty, musí počítat s konfliktem zájmů. Proč je tento fakt přehlížen? Prezident Bush jmenoval Maltézského rytíře Thomase Melledyho na post amerického velvyslance ve Vatikánu.

Vatikán založil Centrum pro modlitby a úsilí za mír papeže Jana Pavla II. v Ocean Avenue 1711, Springlake, New Jersey, v sídle, jež ční nad oceánem. Sídlo bylo věnováno newyorské arcidiecézi Elmerem Bobstem, který zemřel v roce 1978. Byl multimilionářem a prezidentem Warner Lambert Company. Richard Nixon byl častým návštěvníkem. Řediteli Centra byli: Kurt Waldheim, bývalý Generální tajemník OSN a bývalý nacistický válečný zločinec; Cyrus Vance, bývalý státní tajemník za Cartera a člen jak CFR, tak Trilaterální komise; Clare Booth Luce, členka řádu Rytířů z Malty; a J. Peter Grace z W. R. Grace Company, který je hlavou Rytířů z Malty ve Spojených státech.

Centrum bylo založeno Vatikánem jako součást papežova nového mírového plánu, který sjednotí svět. Centrum má dvě úlohy: (1) Vzdělávat katolíky a jejich děti, aby přijali Nový světový řád. (2) Poskytnout prostor pro umístění počítače, který bude řešit problémy světového míru, a kde se budou vypracovávat studie pro mírová řešení budoucích problémů, které by mohly ohrozit světový mír. Počítač je propojen se všemi hlavními městy světa přes satelit. Všechny národy souhlasily vzdát se své suverenity ve prospěch papeže a přenechat řešení svých budoucích problémů počítači. Ovšem, to nebude v platnosti, dokud Nový světový řád nebude veřejně vyhlášen. Domnívám se, že Nový světový řád se tajně zrodil 19. ledna 1989.

Vatikán se několikrát nechal slyšet, že "papež je pro úplné odzbrojení; papež je pro odstranění suverenity národních států; papež rovněž tvrdí, že vlastnická práva nejsou považována za skutečná práva. Papež věří, že pouze Vatikán ví, co je pro člověka dobré."

Na začátku 40. let chemický podnik I.G. Farben zaměstnával polského obchodního zástupce, který prodával nacistům kyanid, kteří jej používali v Auschwitzu. Ten samý obchodní zástupce také pracoval jako chemik v továrně na jedovatý plyn. Stejný kyanidový plyn společně s plynem Zyklon B a malathionem byl použit k vyhlazení milionů Židů a dalších skupin obyvatelstva. Jejich těla byla potom spálena na popel v pecích. Po válce se tento obchodní cestující bál o svůj život, a proto vstoupil do katolické Církve a v roce 1946 byl vysvěcen na kněze. Jedním z jeho nejbližších přátel byl dr. Wolf Szmuness, vedoucí osobnost od listopadu 1978 do října 1979 a od března 1980 do října 1981 při experimentech s vakcínou proti hepatitidě B, kterou provádělo Centrum pro kontrolu nemocí v New Yorku, San Franciscu a čtyřech dalších městech, která rozšířila nákazu AIDS mezi americký lid. Tento obchodní zástupce byl v roce 1958 vysvěcen na biskupa a stal se tak nejmladším biskupem v Polsku. Po třiceti dnech vlády byl jeho předchůdce zavražděn a náš bývalý obchodník s kyanidem přijal papežství jako papež Jan Pavel II.

V roce 1990 nastal správný čas pro správné vůdce: ex-šéf KGB Michail Gorbačov, ex-šéf CIA George Bush, ex-nacistický obchodník s plynem papež Jan Pavel II., všichni svázáni bezbožným spojenectvím za nastolení Nového světového řádu.

 

 

základní struktura iluminátů (klikněte pro zvětšení)

Papež apeloval na světové vůdce tvrzením, že lidé světa již uznali absolutní autoritu Říma, protože slavili nedělní sabat, který byl nařízen papežem na koncilu v Laodicea (r. 364 po Kr.). Původních Deset přikázání, předaných Mojžíši, přikazovalo: "Nezapomeň světit den odpočinku (sabat). Šest dní budeš pracovat a budeš dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sabat Pána, tvého Boha; v tento den nebudeš pracovat, ani tvůj syn, ani tvá dcera, ani tvůj sluha, ani tvá služka, ani tvůj dobytek, ani cizinec, který je za branami; za šest dní Bůh stvořil nebe a zemi, moře a všechno, co se v nich nalézá, a sedmý den odpočíval, pročež Bůh požehnal den sabatu a posvětil jej."

Sedmý den, sabat, jak bylo předáno Mojžíšovi, je sobota. Slavení neděle jako sabatu je ověření, že lidé uznávají papeže jako nadřazeného Bohu. Jediní lidé, kteří neuznávají autoritu papeže, jsou Židé, a to je důvodem, proč Vatikán neuznal a neuzná stát Izrael. Vatikán dokonce odmítá nazývat jej jménem Izrael. Místo toho říká Palestina, když hovoří o Izraeli. Opět vám musím připomenout, že vůbec nezáleží na tom, čemu věříte. Je důležité pochopit tu věc, že když oni tomu věří, stane se to vaší noční můrou.

"Papež má mnoho charisma a v celosvětovém systému budete potřebovat silného náboženského vůdce. Chomejní je toho důkazem. Tento papež má dost přívrženců a charisma na to, aby učinil to, co považujeme za velkou hrozbu pro toto hnutí." [Citace z Mantooth Report]

"Papež Jan Pavel II. je příliš úzkostlivý na to, aby vyplnil tento úkol. Jeho cílem je znovu sjednotit křesťanský svět pod vedením papežství. Pokud to bude možné, doufá, že dosáhne svého cíle do konce tohoto století. To je prvotním důvodem pro papežovy četné cesty po celém světě." [Z článku od Gene H. Hogberga, listopad/prosinec 1989, Plain Truth]

Víte, že Hitler a jeho celý štáb byli katolíci? Víte, že nacisté se zabývali okultismem? Víte, že New York Times 14.4.1990 citoval George Bushe, když prohlásil, "Zapomeňme na nacistické válečné zločince." Rád bych věděl, proč to řekl. Víte, že Los Angeles Times 12. prosince 1984 citoval papeže Jana Pavla II., když řekl, "Nechoďte k Bohu, aby vám odpustil vaše hříchy, přijďte ke mě." Papež se dopustil rouhání, čímž naplnil proroctví podle knihy Zjevení. Papež nám říká, že je Bůh!

Pamatujte na to, že nikdy nemáte uctívat vůdce. Když budete uctívat vůdce, potom nebudete mít schopnost poznat, až budete podvedeni!

21. července 1773 papež Klement XVI. "navždy zrušil a potlačil Řád jezuitů." Státy Francie, Španělsko a Portugalsko si okamžitě uvědomily, že jezuité byli zapleteni do státních záležitostí a byli tudíž nepřáteli vlády. Papežův čin byl reakcí na tlak, jenž vyvíjely monarchie. Portugalský Král Josef podepsal dekret, podle něhož jezuité byli označeni jako "zrádci, rebelové a nepřátelé říše..." Papež Pius VII. v srpnu 1814 vrátil jezuitům všechna jejich práva a privilegia.

Ex-prezident John Adams svému nástupci, Thomasi Jeffersonovi, napsal: "Nepřeji si, aby se zde opět objevili jezuité. Pokud na zemi existuje skupina lidí, kteří si zaslouží věčné zatracení, pak je to tato společnost." Jefferson odpověděl: "Souhlasím s vámi, neschvaluji obnovení Jezuitského řádu, protože by to znamenalo krok zpět, ze světla do temnoty."

Jezuité mají, stejně jako v průběhu celé své existence, potíže i dnes. 28.února 1982 papež Jan Pavel II. jezuitům řekl, aby se "drželi dál od politiky a a ctili římsko-katolickou tradici." Noviny U.S. News and World Report tvrdily, že jezuité byli skutečně zapleteni do mezinárodních afér. Článek tvrdil: "Jezuité hráli klíčové role v sandinistické revoluci v Nicaragui. Někteří jezuité se připojili ke komunistickým stranám. Jeden kněz v El Salvadoru tvrdil, že jeho úkolem je pracovat pro vzestup marxismu a revoluce a ne pro Boha... Jezuité se připojili k levému křídlu odbojného hnutí ve Střední Americe a na Filipínách a obhajovali propojení marxismu a římského katolicismu, jež je nazýváno "teologie osvobození"."

Když Spojené státy chtěly použít nejhorší formy Haig-Kissingerovy vylidňovací politiky ve Střední Americe, byli to jezuité, kdo organizovali a podněcovali lidi k účasti na občanské válce. Kam přijdou jezuité, tam brzy následuje revoluce. Vždy mě přepadne smutek, když vidím nebo slyším o lidech, kteří jsou zraněni; ale podle mých výzkumů, jezuitští kněží, zavraždění ve Střední Americe si to pravděpodobně zasloužili.

Nejmocnější tajnou organizací na světě je Bilderberská skupina, zorganizovaná v roce 1952 a pojmenovaná po hotelu, kde se v roce 1954 konalo její první setkání. Muž, který zorganizoval Bilderberskou skupinu, princ Bernhard of the Netherlands, měl moc vetovat volbu papeže Vatikánem. Princ Bernhard má právo veta proto, že jeho rodina, Habsburkové, jsou potomky římských císařů. Princ Bernhard je hlavou Black Families. Tvrdí, že je potomkem Domu Davidova, a tak může právem tvrdit, že je příbuzný s Ježíšem. Princ Bernhard, s pomocí CIA, přenesl skrytý vládnoucí orgán Iluminátů na veřejnost jako Bilderberskou skupinu. To je oficiální aliance, která tvoří světový vládnoucí orgán.

Jádrem organizace jsou tři výbory po třinácti členech. Takže srdce Bilderberské skupiny tvoří 39 členů Iluminátů. Tyto tři výbory jsou tvořeny výhradně členy různých tajných skupin, které jsou ve skutečnosti Ilumináty. Jsou to Svobodní zednáři, Vatikán a Black Nobility (Černá šlechta). Tyto tři výbory pracují po celý rok v kancelářích ve Švýcarsku. Určují, kdo bude pozván na výroční setkání a o jakých politických cílech a plánech se tam bude diskutovat. Každý návrh nebo plán, který se má diskutovat na výročním setkání Bilderberské skupiny, musí být znám rok až dva roky dopředu. Bilderberská skupina vyhlásila "tichou válku", která je vedena proti nám. Jak to mohou udělat? Jsou to muži, kteří vládnou světu.

Čísla 3, 7, 9, 11, 13, 39 a jejich násobky mají pro Ilumináty zvláštní význam. Všimněte si, že jádro Bilderberské skupiny tvoří 39 členů, které se dělí na 3 skupiny po 13 členech. Všimněte si, že jádro třiceti devíti odpovídá třinácti, kteří tvoří Politický výbor. Dále si všimněte, že 13 členů Politického výboru odpovídá Kulatému stolu devíti. Víte, že Spojené státy americké původně tvořilo 13 států. Ústava má 7 článků a byla podepsána 39 členy Ústavního shromáždění.

Spojené státy se zrodily 4. července 1776. Červenec je sedmý měsíc v roce. Sečtete-li čísla 7 a 4, dostanete 11; 1+7+7+6 = 21, což je součin čísel 3 a 7. Součtem 2+1 dostanete 3. Podívejte se na číslo 1776 a uvidíte dvě sedmičky a jednu šestku, což je násobek tří. Říkáte si, náhoda? Pro ty, kteří věří, že je to náhoda, bych mohl napsat knihu o numerologii, ale neudělám to.

Manly P. Hall, zednář 33. stupně, pravděpodobně největší odborník v této oblasti, ve své knize The Secret Destiny of America napsal, "Po dobu více než tří tisíc let pracovaly tajné společnosti na vytvoření zázemí znalostí, nutných k zřízení osvícené demokracie mezi národy světa ... to vše pokračuje dosud ...a tyto tajné společnosti existují dodnes jako Řád Hledání. Muži, vázaní tajnou přísahou pracovat pro nastolení světové demokracie, se rozhodli, že v amerických koloniích položí základy nového způsobu života. Řád Hledání byl v Americe založen v první polovině 17. století ...Franklin mluvil za Řád Hledání a většina mužů, kteří byli jeho spolupracovníky, byla rovněž členy tohoto řádu ...Nejen, že mnoho zakladatelů Spojených států byli zednáři, ale přijímali také pomoc od tajné vznešené společnosti v Evropě, která jim pomáhala založit tento stát pro zvláštní účel, jenž byl znám pouze několika zasvěceným." Tyto citace jsem našel ve výše uvedené knize na straně 133. Když sečteme cifry tohoto čísla, obdržíme číslo sedm. Je to opět náhoda?

Do Řádu Hledání můžeme poněkud více proniknout prostřednictvím tajemníka pro zemědělství Franklina D. Roosevelta, Henryho Wallace, muže přímo zodpovědného za otištění reversu Velké pečeti Spojených států na jednodolarové bankovce. Pan Wallace, člen Řádu Hledání, ve svém dopise ruskému mystiku a umělci Nicholasi Roerichovi napsal: "Pečeť, ať je to pro zednáře, nebo Svatý Pohár, nebo pro možnosti věku, který přijde, je nejvyšším a nejhodnotnějším cílem. Všechno ostatní je karmický dluh. Ale jistě, každý je potenciální Galahad. Tak můžeme usilovat o pohár a o plameny nad ním." Svatý Grál má ve spisech tajných společností základní význam.

Na Velké pečeti Spojených států vidíme starověký symbol Bratrstva Hada (nebo Draka), kterým je, jak již víte, vševidoucí oko na vrcholu pyramidy, představující vědění.

Hned pod pyramidou je nápis "Novus Ordo Seclorum", který v překladu znamená "Nový světový řád". Dále na pečeti je:
9 per na orlu;
13 lístků na olivových ratolestích;
13 prutů a pruhů;
13 šípů;
13 písmen v textu "E Pluribus Unum";
13 hvězd v zelené korunce nahoře;
13 kamenů v pyramidě;
13 písmen v textu "Annuit Coeptis".

Všechna tato mystická čísla mají také zvláštní význam pro Svobodné zednáře. Museli byste být zvláště velkými skeptiky, abyste přehlédli obrovský význam všech těchto tzv. náhod. Kdo z vás ještě může říci, že zde není žádná spojitost?

Četl jsem, když jsem sloužil u Naval Intelligence, že minimálně jednou ročně, možná častěji, se setkají dvě atomové ponorky pod příkrovem polárního ledu a dojde k jejich spojení pomocí speciálního zařízení. Představitelé Sovětského svazu se scházejí s Politickým výborem Bilderberské skupiny. Rusové dostanou scénář jejich další činnosti. Položky programu zahrnují spojené úsilí v tajném kosmickém programu spojeném s Alternativou 3. Nyní mám ve vlastnictví oficiální fotografie NASA měsíční základny uvnitř kráteru Copernikus.

Tato metoda schůzek je jediným způsobem, který je bezpečný před odposlechem. Prozrazení veřejnosti, které by bylo výsledkem odposlechu, by zničilo vše, co se tyto schůzky snaží utajit. Dokumentární program televizní společnosti BBC s názvem "Science Report" odhalil stejná fakta, ale nakonec své odhalení odvolal. Ve svém odvolání uvedli, že tento pořad byl fiktivní. Na tomto místě musím poznamenat, že "Science Report" je velmi uznávaný dokumentární (nikoli fiktivní) program v Británii.

Nikdy ve své historii nevysílal fikce. Tento případ je do hloubky rozebrán v jiné kapitole. Neexistuje jiná metoda, kterou bych znal, k ověření těchto schůzek, než se stát členem posádky jedné z ponorek. Je Alternativa 3 skutečností, nebo je to součást plánu pro zavedení Nového světového řádu? Na tom ve skutečnosti nezáleží, protože obě eventuality vedou k našemu útlaku. Čím dříve to pochopíte, tím lépe.

Členy Bilderberské skupiny jsou nejmocnější finančníci, průmyslníci, státníci a intelektuálové, kteří se každoročně setkávají na soukromé konferenci o světových záležitostech. Tato setkání poskytují neformální, médii nezaznamenanou příležitost pro mezinárodní vůdce míchat se do světových záležitostí a jsou nechvalně známá pláštíkem utajení, pod nímž jsou konána. Ústřední kancelář je v Haagu ve Švýcarsku, jediné evropské zemi, které se vyhnula invaze vojsk a bombardování během II. světové války. Švýcarsko je sídlo světové moci. Cílem Bilderberské skupiny je jednosvětová totalitní socialistická vláda a ekonomický systém. Mějte se na pozoru, času již mnoho nezbývá.

Musíte pochopit, že každé utajování je špatné. Již samotný fakt, že setkání jsou tajná, mi říká, že se zde děje něco, co si nemohu ověřit. Kdo by věřil tomu, že dospělí muži se setkávají jenom proto, aby se oblékli do fantastických rób, drželi svíčky a navzájem si potřásli rukama. George Bush, když byl zasvěcován do Skull & Bones, neležel nahý v rakvi se stuhou ovázanou kolem genitálií a nevyprávěl detaily svého intimního života jenom proto, že to bylo zábavné. Měl hodně co získat svou iniciací do Řádu, jak nyní můžete vidět. Tito muži se scházejí ze závažných důvodů a jejich schůzky jsou tajné proto, aby to, co se děje během setkání, neproniklo na veřejnost. Samotný fakt, že něco je tajné, znamená, že je zde něco, co je třeba skrývat.

John Robinson v roce 1798 napsal knihu Proofs of Conspiracy (Důkazy spiknutí) a věřím, že to nejlépe vyjádřil v následující pasáži knihy. "Nic není tak nebezpečné jako mystická společnost. Cíl zůstává utajen v rukou manažerů, zbytku je do nosu jednoduše vložen kroužek, pomocí něhož mohou být lehce vedeni; a čím více se pachtí za tajemstvím, tím hůře vidí svou vlastní cestu. Mystický cíl umožňuje vůdci měnit okolnosti, jak potřebuje a přizpůsobit je každé módě a předsudkům. To mu opět dává téměř neomezenou moc; proto může použít těchto předsudků k vedení lidí různými tlupami. Ty jsou sdruženy pomocí svých předsudků a čekají na vůdce, aby zkoncentroval jejich sílu a uvedl je do pohybu. A když se konečně velké množství lidí dá do pohybu, s kreaturou podle jejich představ v čele, potom ani sám inženýr nemůže říci, "Potud můžu jít, ale ne dále"."

Je běžný člověk skutečně tak hloupý, jak o něm soudí elita? Pokud je, potom možná průměrný občan je tak nevědomý, že může být manipulován tím či oním směrem, kdykoli to elita pokládá za potřebné. Odpověď získáme velmi rychle, až běžný člověk zjistí, že jeho lístek do Země Fantazie právě pozbyl platnost.

"Americký prezident Bush a Sovětský prezident Gorbačov přijeli včera na tento středomořský ostrov na konferenci na nejvyšší úrovni, která začíná dnes, během níž, jak oba doufají, začnou hledat Nový světový řád." - New York Times, 1. prosince 1989.

Zdroj:Osud