Potvrzeno: Fukušima kontaminovala oceán 50 milion násobkem normální radiace, únik pokračuje

17.12.2011 10:18

 

Věci kolem Fukušimy se náhle začínají zahřívat. Jak jsme informovali včera, jižní stěna reaktoru Fukušima č. 4 během posledních dnů zjevně zkolabovala, a zpochybnila se tak strukturální integrita zbytku reaktorové budovy.

Věci kolem Fukušimy se náhle začínají zahřívat. Jak jsme informovali včera, jižní stěna reaktoru Fukušima č. 4 během posledních dnů zjevně zkolabovala, a zpochybnila se tak strukturální integrita zbytku reaktorové budovy (odkaz).

Oficiální média o tomto vývoji nesdělila zhola nic a pokračují ve své bagatelizaci zpráv týkajících se Fukušimy, radiace nebo narušené struktury jaderných elektráren. To je stěží překvapivé, vzhledem k tomu, že největší média /jako NBC a MSNBC) jsou vlastněna korporacemi, jako General Electric, tvůrce a dodavatel mnoha jaderných elektráren na světě (odkaz).

Fotografie zkolabované struktury se objevily na Enenews.com, kde zpráva vysvětluje, že kdysi nedotčena stěna nyní prakticky „neexistuje“ a že další degradace struktury by mohla vést v Japonsku k hromadné evakuaci (odkaz). Protože tato zpráva stále není potvrzena z dalších zdrojů, nadále k ní přistupujeme obezřetně. Budeme situaci sledovat a zveřejníme jakýkoliv relevantní vývoj.

50 milionkrát vyšší úroveň radiace

Co se však do oficiálních médií dostalo je zpráva s názvem Dopady jaderné elektrárny Fukušima na mořskou radioaktivitu, jejímiž autory jsou Ken Buesseler, Michio Aoyama a Masao Fukasawa (odkaz).

Tato zpráva, zveřejněná v Environmental Science and Technology, odhaluje, že úroveň radiace radioaktivního cesia v mořské vodě u pobřeží elektrárny Fukušima Dai-iči dosáhla 50 milionnásobku normální úrovně. Ještě více znepokojující je, že závěr tohoto dokumentu uvádí: „…koncentrace do konce července zůstala vyšší, než byla očekávání, z čehož plyne, že k únikům z reaktorů nebo jiných kontaminovaných zdrojů, jako podzemní voda nebo pobřežní sedimenty, stále dochází.“

To je, samozřejmě, v rozporu se zprávami oficiálních médií, která většinou uvádí, že radiace byla „zastavena“ a již nedochází k únikům přímo do prostředí. Pouze alternativní tisk informoval o skutečnosti ve Fukušimě, která se nyní stala nejhorší radiologickou nehodou v historii lidské civilizace.

Stejná studie dochází nakonec k závěru, že tato úroveň radiační kontaminace oceánu je v podstatě neškodná, a uvádí: „…výpočty dávek naznačují minimální dopad na mořský život nebo lidi v důsledku přímé expozice v okolních mořských vodách, ačkoliv se probírají možnosti biologické požívání a konzumace mořských plodů a je zaručená další studie.“ Na tento závěr je třeba se samozřejmě dívat s opatrností a skepticismem, protože na jednu stranu říká, že „to není problém“, a na druhou, že bychom možná neměli jíst mořské plody, protože skutečně nevíme, jaké množství a koncentrace radioaktivních prvků mohly zdroje mořských plodů pozřít a koncentrovat.

Radioaktivní stroncium uniklo do oceánu

Dalším důležitým vývojem který se nyní dostává na povrch, je, že TEPCO konečně připustila, že alarmující množství radioaktivního stroncia (které je poločas rozpadu zhruba 30 let) uniklo do oceánu – a že k těmto únikům nadále dochází!

Podle TEPCO, která opakovaně a vědomě veřejnosti lhala, aby bagatelizovala jakékoliv „špatné zprávy“ o radiologických únicích, v důsledku nehody uniklo do oceánu „26 miliard becquerelů radioaktivních materiálů“ (odkaz).

„To naznačuje, že úniky neskončily, takže je to důvod k obavám,“ řekl Ken Buesseler z Oceánografického institutu Woods Hole. „Pokud kontaminanty skončí v mořských sedimentech/bahně, pak tam zůstanou po desítky let, a tudíž budou potenciálně představovat nebezpečí pro bentickou biotu a konzumenty těchto ryb/škeblí, tedy pro všechny místí touto potravou se živící živočichy v blízkosti vod u pobřeží .“ (Zdroj).

To nejhorší může teprve přijít

Z toho všeho je jasné toto:

  • Zařízení Fukušima zůstává vysoce nestabilním a stav by se mohl dramaticky zhoršit, obzvláště pokud oblast zasáhne další zemětřesení nebo tsunami a způsobí další degradaci strukturální integrity ochranných budov, ve kterých jsou stále tyče s jaderným palivem.
  • Katastrofa ve Fukušimě je bezesporu největší radiologickou katastrofou v lidské historii kdy zaznamenanou.
  • Oficiální média závažnost katastrofy ve Fukušimě neustále (záměrně?) bagatelizovala, možná aby se pokusila zmírnit strach tím, že popřou skutečný rozsah problému.
  • TEPCO běžně a obvykle lhala o stavu Fukušimy během tavení, a ve dnech následně po roztavení.
  • Proto se nemůžeme spoléhat na oficiální zdroje, abychom byli přesně informováni o aktuální situaci v zařízení Fukušima. Riziko falešných informací v oficiálních zdrojích je příliš vysoké.

Pokud chcete pravdu, nevěřte oficiálním zdrojům

Za takových okolností je moudré se neustále informovat a připravit se na případ, že by se situace ve Fukušimě náhle zhoršila. Snad nyní všichni v severní Americe vědí, že další únik radiace z Fukušimy by mohl široce kontaminovat západní pobřeží Spojených států radioaktivním spadem.

Vzhledem k tomu, že vládní agentury jak ve Spojených státech, tak v Japonsku změnily definici přípustné radiace a expoziční limity (odkaz), je stěží rozumné si myslet, že tyto vlády to činí z opatrnosti. V podstatě podle všech svědectví tyto vlády aktivně pracují na bagatelizaci závažnosti jakékoliv další radiologické události tím, že tvrdí, že úroveň kontaminace dříve považovaná za jedovatou je nyní „v rámci bezpečných limitů“.

Ale v rámci čí definice bezpečných limitů? Nakonec, americká vláda si také myslí, že je pro vás dokonale bezpečné pít fluorid, nechat si mikrovlnami ozařovat tělo TSA na kontrolních stanovištích, jíst geneticky upravené organizmy, nechávat si opakovaně vstřikovat chemické adjuvans ve vakcínách a pít aspartam.

Takže co. Ta trochu radiace navíc?

zdroj:Osud.CZ