Přežil Hitler konec války v Čechách?

18.10.2011 17:37

Zdroj:Osud........Přežil Hitler konec války v Čechách?

 
Když už bylo v roce 1943 jasné, že je pro nacisty druhá světová válka prohraná a že jejich hlavní představitelé budou pohnáni k zodpovědnosti, nadešel čas připravit úkryt pro nacistické špičky. K vybudování tajného úkrytu byl vybrán prostor v Jižních Čechách. Když se v dubnu 1945 dostali spojenci do Berlína, nenašli tam žádné prominenty. Zmizel Adolf Hitler, vůdce nacistické strany a Třetí říše a miliardář v jedné osobě i se svou manželkou. S ním zmizel i Martin Bormann a Heinrich Müller, tehdejší šéf Gestapa. Také šéf Kripo – kriminální policie – Arut Nebe…

Když už bylo v roce 1943 jasné, že je pro nacisty druhá světová válka prohraná a že jejich hlavní představitelé budou pohnáni k zodpovědnosti, nadešel čas připravit úkryt pro nacistické špičky. K vybudování tajného úkrytu byl vybrán prostor v Jižních Čechách. Zde měla nacistická strana ve svém držení panství knížete Schwarzenberga. Toto panství bylo podle německých dokumentů zabaveno na přímý rozkaz Adolfa Hitlera, a splněním rozkazu byl pověřen Martin Bormann, tehdejší vedoucí říšské kanceláře strany NSDAP, a šéf říšského kancléřství, říšský ministr Lammers. Správou panství byl přímo Hitlerem pověřen Gauleiter August Eigruber. Ten měl v této záležitosti naprosto volnou ruku, neomezené pravomoce.

 

Od roku 1943 až do konce války se na tomto panství budovala rozsáhlá tajná pevnost vybavená veškerým komfortem. Stavbu prováděly tisíce vězňů, kteří byli po ukončení prací fyzicky likvidování. Existenci pevnosti pomáhali nacistům utajovat také významní českoslovenští komunističtí funkcionáři. Byli to především bývalí presidenti Zápotocký a Novotný, předseda vlády Viliam Široký, ministři bezpečnosti Kopřiva a Bacílek, ministři Smrkovský, Čepička, Duriš a Dolanský. Ti všichni padli během druhé světové války do rukou Gestapa (nacistické tajné státní policie), a ve snaze zachránit si život s nacisty spolupracovali.

 

Dvojí agent Bedřich Reicin dbal jako šéf vojenské rozvědky o to, aby se celá věc nestala po vojenské stránce předmětem vyšetřování. I on byl totiž jistou dobu – než byl vyslán Gestapem do SSSR – vězněn a vyšetřován Gestapem.

 

Když se v dubnu 1945 dostali spojenci do Berlína, nenašli tam žádné prominenty. Zmizel Adolf Hitler, vůdce nacistické strany a Třetí říše a miliardář v jedné osobě i se svou manželkou. S ním zmizel i Martin Bormann a Heinrich Müller, tehdejší šéf Gestapa. Také šéf Kripo – kriminální policie – Arut Nebe…

 

Kolem dvacátého dubna 1945 se jmenovaní v salonním vlaku vypraveném z Anhalter-Bahnhof v Berlíně ve společnosti části diplomatického sboru vydali směrem na jih. Existuje zpráva v kronice města Teplice v Čechách o tom, že tento vlak byl jistou dobu až do začátku května v Krušných horách v železniční stanici Nové město.

 

V Berlíně se spojenecká komise ve složení generálů Veršigory, Lattre de Tasigniho, Trevora-Ropera a amerického právníka Dr. Musmana snažila rekonstruovat poslední dny v berlínském bunkru. Jen americký zástupce jasně prohlásil a později i zveřejnil v chicagském časopisu, že není důkazů o Hitlerově smrti. Vypočítává zde nesrovnalosti ve výpovědích jak nacistů, tak i sovětské tajné služby Smerš. Rusové, aby se vyhnuli přiznání vlastní neschopnosti a Stalinově hněvu prohlásili, že našli Hitlerovu mrtvolu.

 

Tato lež pomohla komunistům zastavit další pátrání…