Slunce a Měsíc změnily pozice a oběžné dráhy, odborníci zavázáni mlčet

23.10.2011 10:42

 

Stále větší počet lidí na světě je svědkem překvapivých změn u místa východu a západu slunce v létě a v zimě. Očividně je to způsobeno tím, že se Země pohybuje pod ekliptickou rovinou v létě a nad ní v zimě! Měsíc na obloze také řádí jako v rodeu… a média mlčí. Četl jsem zprávy (zatím nepodložené), že byl vydán příkaz „roubík“ a profesionálové zabývající se touto problematikou museli podepsat ohledně těchto fakt dohody o utajení.

V této době dochází k bezprecedentním zemským změnám.

L. A. zaznamenalo rekordně studené léto, a pár dní po skončení léta vystřelily teploty na rekordních 113 stupňů F. Částmi Brazílie a Bolívie otřásaly rekordně studené teploty, které byly nižší, než v Antarktidě po většinu července, a zabily miliony ryb, mnoho aligátorů a sladkovodních delfínů. Počasí je bláznivé na celém světě a oficiální média mluví o „klimatických změnách“, „globálním oteplování“… atd. Ale nedotknou se skutečné příčiny, protože je to pro ně příliš znepokojivé.

Stále větší počet lidí na světě je svědkem překvapivých změn u místa východu a západu slunce v létě a v zimě. Očividně je to způsobeno tím, že se Země pohybuje pod ekliptickou rovinou v létě a nad ní v zimě! Měsíc na obloze také řádí jako v rodeu… a média mlčí. Četl jsem zprávy (zatím nepodložené), že byl vydán příkaz „roubík“ a profesionálové zabývající se touto problematikou museli podepsat ohledně těchto fakt dohody o utajení. Inuité a Arktidy zveřejnili několik příběhů ohledně změn v pozici slunce na jejich místech pobytu, a bylo jim meteorology řečeno, že je to „optický fenomén, jedinečný pro extrémně vysoký horizont“. Přesto jsou tyto změny viditelné na celém světě. Obyčejní občané z celého světa informují o svých pozorováních ohledně změny pozic slunce a Měsíce na obloze. A nemluví tu jen o pár centimetrech. Ty změny jsou udivující, při nejmenším! Nejseverněji se slunce tradičně objevovalo po tisíce let na obratníku raka, který prochází středním Mexikem, a přesto nyní, na počátku léta, ho lze vidět vycházet ve směru Maine a Seattle.

A podle univerzit je nejvyšší šířkou, které Měsíc dosáhne, 28,5 stupně, přesto nejméně posledních pár let toto číslo značně překročil! Lze sledovat Měsíc vycházet nízko na jihovýchodě, a zapadat na jihozápadě, aspoň z mého místa nacházejícího se 40 stupňů severně na středozápadě USA, a pak, během dvou týdnů, vychází vysoko na severovýchodě a zapadá na severozápadě, mnohem severněji, než 28,5 stupně.

Podle časopisu WIRED a dalších jsou vědci zmateni záhadně vysokými přílivy a informují o „obrovských drsných vlnách“ přicházejících z čistého nebe, tsunami jsou na vzestupu, stejně jako zemětřesení v obydlených oblastech na celém světě. Změny u slunce jsou v těchto dnech dokumentovány závratným tempem rovněž, a ve stejný den, kdy velký asteroid zasáhl letos v létě Jupiter, něco dopadlo na Venuši. Tato pozorování byla ve stejný den!

Člověk může snadno vidět vycházet slunce příliš daleko na severu v létě a příliš daleko na jihu v zimě, a samotné tyto změny se mění.

Dal jsem dohromady dlouhý seznam renomovaných zdrojů informací podporujících má pozorování a pozorování dalších lidí, že k těmto událostem skutečně dochází.

 Vygooglujte si „late harvest Moon BHM“ a projděte si 5 stran hojných důkazů o tom, že k těmto událostem nyní dochází.

Slovo boží odhaluje:

Budou znamení na slunci, Měsíci a hvězdách. Na Zemi budou národy trpět a budou zmateny bouřením a vzedmutím moří. 26 člověk zbledne hrůzou, bojíc se toho, co přichází na svět, protože nebeská tělesa se budou třást. 27 v té době uvidí syna člověka přicházet na oblaku s mocí a velkou slávou. 28 když se tyto věci začnou dít, povstaňte a pozvedněte hlavy, protože vaše spasení se blíží. Lukáš 21:25-28

Jako čtenář „dříve, než jsou to zprávy“ jsem si myslel, že ti vaši čtenáři, které to zajímá, by měli mít možnost tyto věci zkoumat sami. 

TS

Aktualizace:

Při sledování velkých globálních změn, které již hezkou dobu provádím, jsem viděl různé vztahy „příčiny a důsledku“ mezi jistými fenomény. Jedním z příkladů je, že když se Měsíc blíží každý měsíc svému severnímu limitu, dochází k velkému zemětřesení, obvykle na jižní polokouli. Informoval jsem čtenáře na různých místech na síti, aby si tento vztah uvědomili, protož se zdá, že v poslední době k tomu dochází jako podle jízdního řádu. Od té doby jsem zaznamenal 4 příklady tohoto zjevného vztahu, včetně zemětřesení v Christ Church na Novém Zélandu a zemětřesení o síle 7,7, ke kterému došlo nyní. Úhly východu a západu Měsíce na jeho nejsevernějším bodu, ke kterému se právě teď blíží, sdělují opravdu podivný příběh. Protože když si člověk po východu a západu Měsíce načrtne imaginární oblouk pokračující dolů pod horizont, v souladu s viditelnými vektory stoupání/klesání, může jasně vidět, že Měsíc neobíhá kolem středu hmoty planety. Tato spirálovitá oběžná dráha byla zdá se nastolena poté, co oběžná dráha Země stoupne nad starou ekliptickou rovinu v zimě, a klesne pod ní v létě. Právě tehdy, na začátku léta a zimy, je Měsíc ovlivňován tak, že začne obíhat právě popsaným způsobem, což je také zodpovědné za to, že slunce vychází a zapadá tak daleko na severu v létě a jihy v zimě. Zamyslete se, jak nepatrnou by změna v oběžné dráze Země musela být, abychom mohli být svědky velkých změn u zeměpisné šířky východu a západu slunce, aby to odpovídalo změnám úhlů východu a západu, ke kterým zdá se nyní dochází!

Sledoval jsem slunce v létě, ze svého místa na 40 stupni severní šířky na středozápadě USA. Téměř měsíc, pár týdnů před a po 21. červnu, jsem viděl slunce vycházet pod divným úhlem, zhruba ve směru Maine, a klesat pod stejně podivným úhlem při zapadání, zhruba ve směru Seattle. To, co můj zájem opravdu vzbudilo, že sluneční záře byla viditelná dost dlouho po západu, a tato tajuplná záře postupovala na sever a byla dobře viditelná až asi do 1:30, a zmizela asi ve 3:30, kdy záře přešla pod severní pól, pak začala být stále jasnější, dokud se slunce nevylouplo na severovýchodě.

To se zdá být jasným indikátorem, že oběžná dráha Země se změnila a pohybuje se nad starou ekliptickou rovinou v zimě, a pod v létě! Taková aktivita by byla rovněž zodpovědná za novu oběžnou dráhu Měsíce, iniciovanou při zimním nebo letním slunovratu a obnovená v těchto bodech oběžné dráhy Země. Tyto změny neustále proudí, v důsledku hrozivého počtu kosmických/fyzikálních proměnných!

Až Měsíc dosáhne za pár dní svého severního limitu, věnujte konkrétní pozornost úhlům jeho východu a západu, jeho zjevnému oblouku překračování roviny, a uvidíte, že očividně nemůže obíhat kolem středu hmoty Země. Když si člověk počká pár týdnů a podívá se na jeho oběžnou dráhu v jeho jižním extrému, zjistí, že není třeba být expertem na fyziku, aby bylo možné shledat, že oběžná dráha Měsíce se značně změnila. Obíhá ve spirále, vychází a zapadá značně na severu od staré severní maximální deklinace 28,5 stupně severní zeměpisné šířky. Povšimněte si univerzitního grafu níže, jak daleko Měsíc putovával (na sever a na jih) během celého roku. A povšimněte si, jak moc severně a jižně se nyní houpe během jediného měsíce, a jak moc na sever od starého maxima 28,5 stupně severně vychází a zapadá jednou za měsíc.

Zdroj:Osud