Srbský ekologický předák zatčen za to, že se otevřeně postavil proti GMO a chemtrails

27.10.2011 12:48

 

V říjnu 2011 byl Nikola Aleksi, vůdce ekologického hnutí Novi Sad v Srbsku, zatčen a pokutován. Během své cesty na konferenci v Bělehradu došlo údajně k pokusu o jeho zabití. A Monsanto ho zažalovala a pohrozila, že jako „kolaterál“ ho s rodinou vystěhuje z jeho pronajatého bytu.

V říjnu 2011 byl Nikola Aleksi, vůdce ekologického hnutí Novi Sad v Srbsku, zatčen a pokutován. Během své cesty na konferenci v Bělehradu došlo údajně k pokusu o jeho zabití. A Monsanto ho zažalovala a pohrozila, že jako „kolaterál“ ho s rodinou vystěhuje z jeho pronajatého bytu.

Proč všechen ten povyk? Nikola přednesl rázný projev, zaznamenaný na video, a napadl srbského prezidenta za to, že umožnil příchod GMO do Srbska. Také napadl srbskou vládu za to, že umožnila letadlům rozstřikovat chemtrails na srbské obloze.

Statečná otevřená výzva

Důrazně o tom všem mluvil jako o genocidě. Že budoucnost Srbů kvůli jedům v chemtrails a toxicitě a sterilitě způsobené GMO zmizí.

Mara Kern napsala o Nikolovi Aleksisovi původní článek, zveřejněný „Food Freedom“ a dalšími. Zveřejnila prosby o pomoc Nikolovi v jeho případě v Srbsku. Její angličtina je velmi dobrá, ale jsou tam pasáže, které naznačují, že angličtina je její druhý jazyk.

Mimo její prosby je zde video Nikolova statečného projevu s anglickými titulky, jakož i anglickým přepisem většiny jeho projevu. Dokonce vyzval srbskou armádu, aby splnila svoji povinnost a ochránila srbské nebe. Požadoval, aby srbský prokurátor prohlásil Srbsko za zóny bez GMO.

Pak varoval srbského prezidenta Borise Tadiče, že pokud bude nadále spolupracovat s GMO plány Monsanto a nezastaví chemtrails, vyzve Srby, aby vyšli do ulic, a on, Nikola Aleksi, bude mezi prvními.

Jak Mara Kern vysvětlila, Nikola vytvořil dobré ekologické hnutí, ale jeho poslední stížnosti jsou v oficiálních médiích zakázány.

Vyšly dva nebo tři články Natural News zmiňující se o používání Xe Monsantem, tedy soukromé bezpečnostní firmy, známé dříve jako Blackwater. Ano, žoldácká firma si změnila název, aby vylepšila svoji pošramocenou pověst (odkaz).

Jako korporátní výzvědná agentura Monsanto je Xe pověřena nacházením a izolací mezinárodních odpůrců GMO, aby mohli být marginalizováni, koupeni nebo odstraněni.

Monsanto kupuje vůdce z vlád

Monsanto uspěla u převzetí americké vlády a jejích regulačních agentur. Setkávají se s odporem jinde, ale jsou vytrvalí a nemilosrdní. Zdá se, že Monsanto má to, co je potřeba pro korumpování vůdců cizích zemí, kteří jim nějakým způsobem umožní vstup.

Nedávno, když se strana Zelených dostala mimo, současná vládnoucí strana v Irsku, Finna Fail, ustoupila od politiky Irska jako zóny bez GMO. Vyhověla rozhodnutí Evropské komise změnit politiku nulové tolerance EU ke GMO. Monsanto se daří v Evropě narušovat odpor.

Postupy Monsanto jsou podobné přístupu Mezinárodního měnového fondu k národním vůdcům: přesvědčování, uplácení a nakonec vraždění či „změna režimu“, aby se zmocnili zdrojů země.

Nikola Aleksi byl téměř zavražděn, podle článku Mary Kern. A nyní byl zatčen a Monsanto mu dělá problémy. Je Patrickem Henrym potravinové svobody a ekologické ochrany.

Zdroj:Osud cz