Základy o chemtrails - tichá zrada

23.10.2011 10:00

 

 
Nezávislí výzkumníci zjistili, že tyto člověkem vytvořené shluky obsahují toxické chemikálie, na základě čehož to bylo pojmenováno chemtrails. Tyto do vzduchu šířené toxiny ovlivňují vaše zdraví. Zeptejte se sami sebe: Proč trpí stále více Američanů respiračními nemocemi nebo umírá na rakovinu v mladším věku, když kouří méně lidí, když moderní auta méně znečišťují ovzduší, když více lidí pije balenou vodu? Mohlo by to být vzduchem, který dýcháme?

 

 

Chemtrails jako jasná a tichá zrada

Douglas Herman
Rense Exclusive
6/9/08
 
 

Ot.: Kde mohu nejlépe vidět tyto věci zvané chemtrails?

Odp.: Můžete je vidět kdekoliv v Americe, ale především na americkém jihozápadě.

Ot.: Dobrá, podíval jsem se nahoru a uviděl kondenzační čáry, které nemizí, ale místo toho se rozšiřují a pošednou oblohu jako shluk beránků. Takže co?

Odp.: Nezávislí výzkumníci zjistili, že tyto člověkem vytvořené shluky obsahují toxické chemikálie, na základě čehož to bylo pojmenováno chemtrails. Tyto do vzduchu šířené toxiny ovlivňují vaše zdraví. Zeptejte se sami sebe: Proč trpí stále více Američanů respiračními nemocemi nebo umírá na rakovinu v mladším věku, když kouří méně lidí, když moderní auta méně znečišťují ovzduší, když více lidí pije balenou vodu? Mohlo by to být vzduchem, který dýcháme?

Ot.: Pokud jsou tyto chemtrails tak evidentní, proč je vzdělaní lidé v Americe nevidí a neptají se na ně?

Odp.: Vzdělaní lidé v Americe jsou programování od útlého věku, aby drželi hlavy dole a soustředili se na úzký obor vzdělání, než aby působili problémy. Vyšší stupně vzdělání si vyžadují 5-10 let extrémní píle, aby bylo možno dosáhnout úspěchu, a tím zajištění osobního bohatství a prosperity. Vyšší stupně mají zde v Americe aureolu mimořádné inteligence. Takže vzorec je takovýto: pokud chytří a úspěšní, vysoce placení vládní vědci ty mřížky a čáry na obloze nezpochybňují, proč bych měl já?

Ot.: Ano, ale nedívá se nahoru každý?

Odp.: Ne, téměř nikdo se nahoru nedívá. Chytré ovce nebo hloupé ovce jsou stále ovce. Lidé se soustřeďují na pastviny ve svém okolí: na svá mláďata, svoji práci, své okamžité potřeby, v mnohém jako ovce. Pokud máte stále pochyby, pozorujte lidi několik hodin. Studujte lidi na jakémkoliv předměstském chodníku nebo v městském parku, nebo na parkovišti u obchoďáku. Zřídka, pokud vůbec, se někdo podívá na oblohu.

Ot.: Stále si myslím, že chemtrails musí být kondenzačními čarami. Jaký je rozdíl?

Odp.: Dobrá, studujte oblohu pečlivě o jasném dnu. Proč tam nejsou žádné kondenzační čáry? Žádný letecký provoz toho dne? Nyní předpokládejme, že jste si jiného jasného dne všimli kondenzačních čar ze severu na jih. Znamená to, že veškerý letecký provoz ze západu a východu byl toho dne zrušen? NE. To, čeho jste svědky, je postřik chemtrails.

Ot.: Ale proč by nás někdo postřikoval?

Odp.: Z celé řady různých důvodů, jak blahovolných, tak zlovolných.

Ot.: Jaké jsou blahovolné důvody?

Odp.: Údajně kontrola počasí ve prospěch lidstva. Například zlikvidovat sucha jak na americkém jihozápadě, kde v USA dochází k většině postřiku chemtrails, tak na suchy postiženém jihovýchodě.

Ot.: Jaké jsou zlovolné důvody postřikování chemtrails?

 
Odp.: Opravdu to chcete vědět?
 
 

Ot.: Ano.

Odp.: Kontrola populace. Kontrola délky dožití. Kontrola zdraví. Kontrola mysli.

Ot.: Není to jen další konspirační teorie?

Odp.: To si rozhodněte sami. Když naše vlastní vláda sepíše studii Počasí jako multiplikátor moci: Vlastnění počasí do r. 2025, jsou to konspirační teoretici? Když se Henry Kissinger (https://www.dissidentvoice.org/2007/12/culling-the-herd - Dissident Voice : Culling the Herd) zmiňuje o darmožroutech, je konspiračním teoretikem? Důchodcům v Americe, kteří přispívali do systému zdravotního pojištění, budou dluženy ne biliony, ale biliardy amerických dolarů. Předpokládáte, že někteří z těchto občanů někdy něco dostanou? Představte si, jestli je vláda, která se o to zoufale pokoušela, schopná se k těmto fondům dostat. Umíte si představit, že místo toho většina důchodců onemocní a zemře před dosažením 65 let, přičemž se celou tu dobu obohacovaly pojišťovací a farmaceutické společnosti? Představte si, jakou obrovskou a ziskovou výhrou by to pro vládu bylo. Ne biliony dolarů, ale biliardy.

Ot.: Ale je naše vláda skutečně tak krutá a chladnokrevná, aby nám ubližovala záměrně?

Odp.: Pamatujete si na Waco? A co Katrina? Všechny vlády jsou více či méně kruté, pokud nejsou přísně kontrolovány naštvanou populací. Vlády jsou tu od vládnutí, pro výkon moci, pro dosažení kontroly, pro ovládání mnohých ve prospěch nemnohých. Chemtrails poskytují jeden z mnoha geniálních, přesto však zdokonalení potřebujících, systémů kontroly mas. Zdokumentované případy postřiku velkých aglomerací ze strany americké a britské vlády již existují, a tyto operace probíhaly 40 let.

Ot.: Proč bych se měl mraků chemtrails bát?

Odp.: Vzorky dešťové vody pořízené po úplném zešedivění oblohy v obytných oblastech severního Phoenixu odhalily toxickou polévku z těžkých kovů. Kadmium, chróm, měď, hliník, baryum, zinek, mangan, to vše v množství vysoce převyšujícím zdravotní limity či hladinu, kterou lze běžně najít ve vzorcích dešťové vody. Někteří mají také podezření na přítomnost geneticky vyrobených virů a baktérií, v jejichž důsledku dochází k epidemii chřipce podobných symptomů. Po operaci chemtrails obyvatelé hlásí symptomy otoku plic, včetně dýchavičnosti, úzkosti, dušnosti a kašle. Baryum a hliník mají často ze všech kontaminantů nejvyšší úroveň. Hliník byl nalezen ve větších, než obvyklých, koncentracích v mozcích zemřelých pacientů s Alzheimerem. A nyní je překvapivě Alzheimer a respirační nemoci na vzestupu, od doby objevení se chemtrails před více než deseti lety.

Ot.: To zní děsivě. Kdo za toto postřikování chemtrails platí?

Ot.:Vy. V podstatě daňoví poplatníci, kteří mají být otráveni. Když člověk vezme v potaz, že americké otravování antraxem byla domácí teroristická operace, provedená Američany proti Američanům, a nikdy nebyla americkými výzvědnými orgány plně vyšetřena, lze důvtipnější operaci s chemtrails pochopit snadno.

Ot.: Kdo pilotuje ta rozprašovací letadla?

Odp.: To nikdo neví, ale pravděpodobně mnozí z řad bývalých vojenských pilotů. Když člověk vezme v úvahu, že Bush, Rumsfeld a McCain byli bojovými piloty/piloty bombardérů, prostě plnících rozkazy a rozsévajících smrt z nebe, lze si snadno představit, že ostatní dělají nyní totéž. A mnohá z rozprašovacích letadel mohou být též řízena dálkově.  Pak je menší pravděpodobnost návalu svědomí nebo kajícího se alarmisty.

Ot.: Deprimující. Existují u chemtrails nějaké oběti z řad bohatých?

Odp.: Ano. Kosa, která se zakusuje do vás a vaší rodiny, se zakusuje také do bohatých a mocných. Považte: ve dnech před víkendem se svátkem práce v bohaté a dobře napojené Virginii očití svědkové hlásili ojedinělý trojitý pás chemtrails na obloze od Culpepper, přes Charlottesville, po Lynchburg. To nebyla blahovolná událost pro kontrolu počasí, protože hurikán Fay shodil všude 10-25 cm srážek již o dva dny dříve. Všichni penzionovaní představitelé NSA, CFR, CIA, Pentagonu a Světové banky ve Virginii dýchali stejný vzduch. A k tomu ještě 64,000 nic netušících sportovních fanoušků z vyšších tříd, kteří se tam shromáždili, aby sledovali zápas USC-UVA. Kosa, která se zakusuje do vás a do mě, se také zakusuje do všech třídních vrstev. Proti otravě těžkými kovy nebo respiračním nemocem neexistuje žádná vakcína.

Ot.: To je absurdní! Proč by elita podváděla své nejoddanější a dobře placené poskoky?

 
Odp.: Zrada je typická pro rozpad státu. Od nacismu, přes komunismus, po korporátní kapitalismus je zrada základem veškeré státní politiky. Hitler zradil své nejvyšší generály a svoji zemi ve jménu nacionalismu, aniž by zaváhal. Jak řekl Machiavelli: „Lidé jsou tak jednodušší a tolik tíhnou k řízení se bezprostředními potřebami, že podvodník nebude mít nikdy nedostatek obětí svých podvodů.“ Oběti podvodů, jedno zda z řad podpůrců nebo oponentů. Říkáte absurdní? Řekněte to Brucovi Ivinsovi a Vinci Fsterovi a Williamu Colbymu a Davidu Kellymu a Franku Olsonovi. Jak vidíte, seznam je dlouhý. Všichni byli zrazené oběti vraždy, loajální služebníci elity, oběti vraždy maskované jako sebevražda. A podobně i chemtrails představují tichou zradu, jedy vydávané za neškodné kondenzační čáry.
 
 

Ot.: Jsou nyní všechny mraky chemtrails, dokonce i ty nádherné, při západu slunce?

Odp.: Je smutné, že to musím říct, ale mnohé ano, obzvláště na jihozápadě. Někteří lidé říkají, že úsvit se stane podezřelejším, protože vláda ukrývá chemtrails před veřejností tím, že je rozstřikuje v noci.

Ot.: Může něco rozstřikování chemtrails zastavit?

Odp.: Pouze tři věci. 1. Osvícení čtenáři se sociálním cítěním, což v USA není pravděpodobné. 2. Velký poprask způsobený osvícenou americkou veřejností, což je v USA také nepravděpodobné. 3. Kolaps americké ekonomiky a následné oslabení černého rozpočtu, což je nejpravděpodobnější vyhlídka.

Poznámka: Jestliže postřik ve Virginii začal v pátek, den před svátkem práce, postřik nad Los Angeles byl podle bývalého vrcholného představitele NATO a očitého svědka, který tam pozoroval naprosté zešedivění oblohy, proveden stejný den.

 
Současný a oddaný pozorovatel chemtrails a veterán amerického válečného letectva Douglas Herman studoval posledních 16 měsíců chemtrails po celých Spojených státech. Fotografie byly pořízeny v Lake Tahoe, u Kodiak na Aljašce a v Bullhead City v Arizoně. E-mail: douglasherman7@yahoo.com
Zdroj:Osud