Interview s mimozemšťanem

  Interview s mimozemšťanem

 

 Interview s mimozemšťanem

Sepsáno na základě soukromých zpráv a přepisů rozhovorů uskutečněných Matildou O´Donnell MacElroyovou

Redakce a doplňující poznámky: Lawrence R. Spencer (autor knihy „Faktory Oz“)

Interview s mimozemšťanem

Copryright © 2008 Lawrence R. Spencer

Všechna práva vyhrazena

Grafická úprava obalu i knihy: Lawrence R. Spencer

Vytištěno v USA

1. Výtisk: 2008

ISBN: 978-0-6152-0460-4 2

 

Poděkování

Rád bych co nejupřímněji poděkoval Michelovi a Brendě za nadšenou a bystrou podporu při zpracovávání knihy. Obrovské díky za poctivou a nezištnou práci patří majitelům, spolupracovníkům, vytrvalým sponzorům a redaktorům stránky Wikipedia.org, na jejíchž základech z větší části stojí materiály v této knize díky efektivní dokumentové podpoře mnohých částí opatřených poznámkou, které se nacházejí v textu dešifrovaných přepisů a komentářů Matildy O´Donell MacElroyové.

Odmítnutí odpovědnosti

Pokud jde o redaktora knihy „Interview s mimozemšťanem“, ale také pro praktické účely, obsah knihy je fikce. Redaktor nemá nic proti faktickému obsahu a nemůže dokázat, že pravděpodobná autorka vůbec někdy existovala. I když nějaká data, místa na mapě, lidé i popisované události mohou existovat nebo se zakládat na faktech, nejsou žádné důkazy, které by potvrzovaly pravost napsaného. Také mnohé věci mohou být subjektivními představami autorky.

Veškeré informace, poznámky a přepisy, které redaktor získal, jsou v knize uváděny v celém, originálním znění. Redaktor nemá žádné doplňující originály dokumentů nebo kopie originálů dokumentů od autorky, tedy paní MacElroyové.

Některé materiály, které se v knize vyskytují, se mohou shodovat s různými pozemskými představami a filosofiemi, kterých je celkem dost na to, abychom je všechny uvedli, a mají spoustu společných základních rysů, které se budou později snadno rozlišovat. Ačkoli kniha pojednává o původu vesmíru, o plynutí času ve fyzickém vesmíru, o nadpřirozeném jednání nesmrtelných a/nebo mimozemských bytostí, „mimozemšťanů“ nebo „bohů“, tak se v žádném případě nejedná o záměr redaktora prezentovat, dokazovat, uskutečňovat nebo přijmout názor autorky nebo jakékoliv politické doktríny, osobního ekonomického zájmu, vědecké hypotézy, náboženské praxe nebo filosofie, bez ohledu na jejich pozemský nebo mimozemský původ.

Poznámky a přepisy, které se vyskytují v knize, jsou výhradně a pouze založeny na názorech a dokumentech prezentovaných autorkou, nyní zesnulé Matildy O´Donnell MacElroyové, pokud není uvedeno jinak ve vysvětlivkách v dodatku knihy.

Redaktor nenese odpovědnost za jakékoliv domněnky, úsudky nebo závěry čtenáře, které si vytvoří na základě materiálů obsažených v této knize, a přičítá je výhradně a pouze odpovědnosti čtenáře.

Co je pravda pro vás, je pravda pro vás.

Lawrence R. Spencer – redaktor 3

 

Obsah

Titulní list Interview s mimozemšťanem……………………………………………………………………………1

Obsah……………………………………………………………………………………………………………………………....3

Předmluva…………………………………………………………………………………………………………………………5

Preambule…………………………………………………………………………………………………………………………5

Věnování…………………………………………………………………………………………………………………………..5

Hlavní redakční principy použité v této knize………….…………………………………………………………6

Definice…………………………………………………………………………………………………………………………….6

Úvod: tajemství létajících talířů i mimozemšťanů………………………………………………………………7

O zdroji materiálů v této knize…………………………………………………………………………………………10

Matilda O´Donnell MacElroyová: biografie………………………………………………………………………12

Dopis od paní MacElroyové……………………………………………………………………………………………..14

Přepisy rozhovorů:

Kapitola první – Můj první rozhovor s mimozemšťanem………………………………………………….21

Kapitola druhá – Můj druhý rozhovor………………………………………………………………………………28

Kapitola třetí – Můj třetí rozhovor…………………………………………………………………………………..29

Kapitola čtvrtá – Jazyková bariéra……………………………………………………………………………………33

Kapitola pátá – Lekce čtení………………………………………………………………………………………………35

Kapitola šestá – Moje vzdělávání začíná………………………………………………………………………….37

Kapitola sedmá – Lekce dávné historie…………………………………………………………………………….42

Kapitola osmá – Lekce nedávné historie………………………………………………………………………….52

Kapitola devátá – Chronologie událostí……………………………………………………………………………64

Kapitola desátá – Lekce biologie………………………………………………………………………………….....85

Kapitola jedenáctá – Lekce vědy………………………………………………………………………………………97

Kapitola dvanáctá – Lekce nesmrtelnosti……………………………………………………………………….103

Kapitola třináctá – Lekce budoucnosti……………………………………………………………………………106 4

 

Kapitola čtrnáctá – Airl kontroluje přepisy rozhovoru……………………………………………………112

Kapitola patnáctá – Výslech…………………………………………………………………………………………..115

Kapitola šestnáctá – Airl odchází………………..………………………………………………………………….118

Doslov paní MacElroyové………………………………………………………………………………………………120 5

 

Předmluva

„Ptáme se jako Hlupáci, kteří neznají svoji vlastní osobnost:

Kde jsou skryté stopy zanechané Bohy?“

- Rgvédy -

Kniha první, verš 164, řádek 5a,b

Preambule

Co silnějšího je možné vytvořit než odloučení nebo odmítání duchovního chápání, osobnosti, schopnosti a paměti, které jsou vnitřní podstatou sebe sama?

- Lawrence R. Spencer -

2008

Věnování

Tuto knihu věnuji všem Nesmrtelným Duchovním Bytostem, ať se vnímají jako takové nebo ne. Knihu zvlášť věnuji moudrosti, odvaze i celistvosti těch Velikých Bytostí, které v různých ztělesněních mnohokrát v minulosti, přítomnosti i budoucnosti, probudili a budou probouzet, nesli a ponesou Oheň Pravdy do nejtemnějších koutů vesmíru.

Toto věnování je napsané nejen pro studium filosofických teorií a technologií, kterých dosáhly zmíněné bytosti, ale i pro objasnění jimi projevené a v dokumentech zachycené odvaze, kvůli tomu, abychom přijali jejich filosofii tváří v tvář převládající nevědomosti, otevřené nevraživosti a agresivnímu potlačení vládnoucí menšiny a mezigalaktických a planetárních politických, ekonomických a náboženských institucí, sloužících vlastním zájmům.

Celkem malý počet bytostí, které oplývají absolutní moudrostí a hrdinskou oddaností a těch, kteří se podělili o své pátrání, byli jediným efektivním prostředkem donucení k duchovnímu otroctví. Svoboda, komunikace, tvořivost, důvěra a pravda jsou pro všechny nesmrtelné duchovní bytosti v tomto vesmíru jejich dědictvím. Dobré příklady, které přinesli, jsou naším útočištěm a potravou. Osobní a pečlivé uplatňování jejich učení je naší zbraní proti zmenšující se spirále chaosu a zapomnění, která je i naším hmotným vesmírem.

– Lawrence R. Spencer – 6

 

Hlavní redakční principy použité v této knize

Snažil jsem se neupravovat materiály, které jsem získal od paní MacElroyové, kromě nutnosti upravit logický sled materiálů, které mi poslala. Tam, kde to bylo možné, jsem přesně citoval nebo parafrázoval její původní poznámky.

V některých případech jsem využil redaktorské svobody, abych dodal další informace nebo komentáře, které podle mě doplňují užitečné definice nebo vysvětlení k informacím uvedených v oficiálních rozhovorech, k jejím poznámkám nebo připomínkám. Objevují se jako číslované poznámky v příloze na konci knihy. Všechny odkazy poznámek, kde to bylo jen možné, jsou doslovně převzaty z webové stránky internetové encyklopedie www.wikipedia.org. Pokud nebyly informace dostupné na stránce wikipedia.org, tak jsem používal vyhledávač www.google.com, abych našel odkazy stránek, které nejvíce odpovídaly předmětu vyhledávání.

Paní MacElroyová nezapisovala data ve většině dokumentů, tudíž si nejsem jistý, že posloupnost materiálů odpovídá skutečnému sledu událostí nebo posloupnosti rozhovoru, s výjimkou bezprostředních poznámek na samotných oficiálních přepisech.

Vzhledem k tomu, že je první rozhovor datován na více než před šedesáti lety a vzhledem k věku paní MacElroyové před smrtí, jsem vzal na vědomí, že si nemusela přesně pamatovat všechna jména, data i čas, s výjimkou dat zaznamenaných v přepisech od 8. července do 12. srpna 1947.

Materiál v této knize je rozdělen na tři typy. Následující zápisy budou použity, aby rozlišily, kde se v knize nachází:

1) (osobní poznámky Matildy O´Donnell MacElroyové)

2) Oficiální přepis rozhovoru

3) Poznámka

 

- Redaktor

Definice

Zvláštní zájem:

Plán přežití nebo nepřežití nebo program, který byl „převlečen“, aby vypadal jako něco jiného, než doopravdy je. 7

 

Jakýkoliv člověk, skupina nebo objekt, který zabraňuje komunikaci nebo ji řídí za účelem dosažení svých vlastních cílů (uskutečnění plánů nebo programů).

- Zdroj: strana 37, Faktory Oz, Lawrence R. Spencer.

Tajemství:

Záhada nebo problém způsobující paradox nebo zjevný rozpor

Hluboký, nevysvětlitelný nebo skrytý příznak nebo symbol

- Zdroj: www.merriam-webster.com

Úvod:

Tajemství létajících talířů a mimozemšťanů

Pokud jste se vůbec zajímali o jevy UFO, tak jste již obeznámeni s nechvalně proslulým rozhlasovým pořadem Orsona Wellese „Válka světů a invaze z Marsu“ z 30. října 1938. Toto fiktivní rozhlasové drama o invazi „mimozemšťanů“ na Zemi způsobilo globální hysterii z UFO a mimozemského života dlouho před havárií UFO v okolí města Roswell v Novém Mexiku v roce 1947.

Během posledních šedesáti let, počínaje předpokládanou katastrofou v Roswellu, byly zaznamenány desítky tisíc zpráv o pozorování UFO. Globální hysterie vznikla díky „důkazům“ toho, co je považováno za mimozemské jevy. Zároveň neúprosné popírání tohoto jevu americkou vládou urychlilo nepřetržitý příval obvinění a protiproudy obvinění, krycích konspiračních teorií, spekulací šílenců, „vědeckých bádání“, atd. a rostoucí množství podobných údajných „blízkých setkání“.

Mojí první myšlenkou, když jsem obdržel dokumenty od paní MacElroyové, bylo: „To je jen další soubor dokumentů Majestic-12.“ Mám na mysli „tajné dokumenty“, které jsem obdržel poštou v roce 1984 krátce po smrti posledního žijícího člena takzvaného výboru „Majestic-12“, který údajně pořádal prezident Harry Truman krátce po incidentu v Roswellu v roce 1947.

Existuje několik podobností mezi dokumenty „Majestic-12“ a balíčkem, který mi poslala paní MacElroyová. Předchozí obálka byla od anonymního odesílatele bez zpáteční adresy. Obsahovala pouze nevyvolanou cívku s filmem. To bylo vše. Na filmu byly fotografie dokumentů, pravděpodobně věrohodných, soudě podle adresáta a jeho kolegů, jejichž vlastní zájmy, tedy obživa, do značné míry závisely od získání pozornosti a důvěry veřejnosti coby „vedoucích specialistů“ v oblasti jevů UFO. Od té doby nepřetržitě pracovali s cílem 8

 

najít „důkaz“ o věrohodnosti dokumentů. Vládní agentury samozřejmě popírají vše, co se nachází v dokumentech a vše, co se týká tématu mimozemšťanů obecně.

Kromě toho se dané téma natolik zkompromitovalo zjevnými lživými zprávami, zdiskreditovanými zdroji informací, zvěstmi, falzifikáty domácí výroby, nedorozuměními, chybějícími informacemi, přidanými nepravdivými informacemi a nesčetným množstvím jiných rozporuplných komplikací, které subjekt zesměšnily nebo znepřístupnily, stejně jako věda. To mohlo být úmyslné nebo odrazem obecného chaosu a barbarství, které je lidstvu vlastní.

Pokud jde o vládní popírání a zakrývání událostí z 11. září 2001, je mi více než jasné, že americká vláda zničila jakýkoliv zbytek důvěry v ní, kterou americký lid i celý svět možná ještě měli, dokonce i s ohledem na válku ve Vietnamu, aféru Watergate a množství podobných zrad, v „poctivost“ americké vlády, vojenské a zpravodajské komunity tím, že bezostyšně lhali svým vlastním lidem téměř o všem a neustále.

Navzdory obrovskému množství „pozorování UFO“, nesčetným zprávám o „únosech mimozemšťany“ a „blízkých setkáních“ s mimozemšťany, které se rozšířily v téměř veškeré pravěké a zaznamenané historii lidstva, jsem našel pouze jeden fundamentální, sjednocující, nesporný, axiomatický společný jmenovatel, který prostupuje všechny tyto údaje: Za předpokladu, že subjektivní realita nebo přesvědčení jednotlivců jsou přijatelné důkazy, zde není žádná všeobecná dohoda o důkazu, že existují létající talíře a/nebo mimozemské formy života, ať už na základě vládní zprávy, fyzických důkazů, nepřímých nebo subjektivních dat.

Existuje několik závěrů, které mohu vyvodit z neshod mezi vládními zprávami nebo fyzickými důkazy, že jsou takové věci reálné a v případě potvrzení mohou vést ke skutečnému odhalení této záhady:

Závěr: I přes obrovské sbírky subjektivních, nepřímých a objektivních „důkazů“ mimozemského působení na Zemi i kolem ní, existence, záměry a činnost mimozemšťanů zůstává skrytá a tajemná.

Závěr: Všeobecná shoda ohledně důkazů mimozemského života na základě subjektivních údajů, vládních zpráv, fyzických důkazů a nepřímých důkazů, je předmětem protichůdných zájmových skupin, které dělají tyto důkazy nedosažitelnými.

Všechny tyto závěry společně vedou k zjevné otázce: Pokud existují mimozemské formy života, tak proč není žádná konzistentní, přímá, otevřená, interaktivní komunikace mezi lidstvem a mimozemšťany?

Naštěstí subjektivní realita nepotřebuje důkaz nebo „ověření“. Proto jsem se rozhodl napsat tuto knihu, abych umožnil ostatním zájemcům provést subjektivní posouzení materiálu, který jsem obdržel od paní MacElroyové. 9

 

Já osobně nepředpokládám, že vše, co jsem dostal od paní MacElroyové, je věrohodné, s výjimkou obálky a papíru v ní. Nemohu dokázat nic z toho, co je tam napsáno. Opravdu nemohu skutečně ověřit, zda někdy existoval takový člověk jako paní MacElroyová, vyjma hlasu, který jsem slyšel v telefonu v roce 1998. Ten hlas mohl patřit komukoliv.

Osobně nemám žádné vlastní zájmy v oblasti výzkumu UFO. Ano, napsal jsem několik knih o nesmrtelných duchovních bytostech – protože se o toto téma zajímám. Ale neprodal jsem dostatek knih na to, aby mi zaplatily čas, který jsem strávil jejich psaním. Je to pouze můj koníček. Na živobytí si vydělávám jako maloobchodní poradce.

Není mým záměrem ospravedlnit, vysvětlit nebo napomáhat jakékoliv neschopnosti vnímat nebo pochopit tajemství mimozemské existence, létajících talířů, vládních zpráv nebo duchovních schopností. Stejně tak není mým záměrem vzdělávat, přesvědčit nebo podporovat někoho, že tyto jevy existují. Kromě toho, co já si o to myslím nebo ne, je irelevantní.

Navíc jsem spálil všechny originály dokumentů včetně obálky, kterou jsem dostal od paní MacElroyové. Nechci strávit zbytek svého života pronásledováním mé osoby badateli UFO, vládními agenty, bulvárními reportéry, obhájci UFO, lidmi, co se snaží dopátrat pravdy a bůhví kým ještě. Jakékoliv „důkazy“ nebo pokusy o ověření věrohodnosti tvrzení, že paní MacElroyová skutečně udělala interview s mimozemšťanem v roce 1947, budou muset provést jiní.

Ripley řekl: „Věřte tomu, nebo ne.“

Já říkám: „Co je pravda pro tebe, je pravda pro tebe.“

Redaktor Lawrence R. Spencer 10

 

O zdroji materiálů v této knize

Obsah této knihy je primárně získán z dopisu, přepisů rozhovorů a osobních poznámek, které jsem obdržel od zesnulé Matildy MacElroyové. V dopise tvrdí, že tento materiál je založen na jejích vzpomínkách na komunikaci s mimozemšťanem, který s ní telepaticky „hovořil“. Během července a srpna roku 1947 hovořila s mimozemšťanem, kterého identifikovala jako „Airl“, který, jak píše, byl a je i nadále důstojníkem, pilotem a inženýrem, jenž byl zachráněn z létajícího talíře, který havaroval poblíž Roswellu v Novém Mexiku 8. července 1947.

Je zřejmé, že kdokoliv by četl cokoliv o tomto nejznámějším nebo neblaze proslulém ze všech „létajících talířů“ nebo „mimozemských kontaktů“, tak si musí nutně dávat pozor na 1) věrohodnost zprávy a 2) důvěryhodnost zdroje informací, zvláště pokud se poprvé objeví až 60 let po dané události!

Dostal jsem výše uvedený dopis od paní MacElroyové 14. září 2007, spolu s balíčkem dokumentů. Balíček obsahoval tři typy dokumentů:

1) ručně psané poznámky na běžném, linkovaném papíře s rozměry 21x28 cm ze školního sešitu, které s největší pravděpodobností napsala paní MacElroyová osobně.

2) poznámky napsané na psacím stroji na běžném, bílém kancelářském papíře, které, jak předpokládám, sama sestavila. Alespoň všechny byly podepsány stejným písmem jako v dopisu a/nebo napsány na jednom a tom samém psacím stroji. Styl písma v poznámkách, které jsem obdržel, se zdá být stejný jako adresy příjemce a odesílatele na obyčejné obálce, která byla odeslána z města Navan v Irsku a s poštovním razítkem ze dne 3. září 2007. Vzhledem k tomu, že nejsem soudní znalec nebo grafolog, tak můj názor v této věci není odborně kvalifikovaný úsudek.

3) mnoho strojopisných stran rozhovoru s mimozemšťanem. Tyto byly zřejmě psány na různých psacích strojích na různých typech papíru a vykazovaly jasné známky stárnutí a opakované manipulace.

 

Poznámky nebyly seřazeny určitým způsobem nebo podle data kromě těch, ve kterých je to vyznačeno v textu nebo s vysvětlením paní MacElroyové nebo na základě extrapolace z kontextu stránek.

Voltaire řekl: „Historie je celá Mississippi lží.“

V souladu s poznámkami v přepisech rozhovorů, které udělal mimozemšťan, paní MacElroyová dodává, že základní poučení z historie je, že mnozí bohové se stali lidmi, ale jen velmi málo lidí, pokud vůbec, se znovu stalo bohy.

Pokud se dá věřit slovům mimozemšťana (jemu nebo jí) nazývaného „Airl“ a v případě, že „překlad“ nebo interpretace této údajné komunikace je správný, pak je historie tohoto vesmíru „řekou lží“ padající dolů, ve které skončila síla a energie všemocných, bohu podobných, nesmrtelných duchovních bytostí a byla ztracena v moři hmoty a smrtelnosti. 11

 

Navíc podle velmi bezprostředního a nediplomatického prohlášení, které pravděpodobně vyjadřuje „osobní názor“ mimozemšťana, tak pokud by někdo cestoval za vzdálené hranice vesmíru a hledal místo s názvem „Peklo“, byl by to přesný popis Země a jejích obyvatel v tehdejším stavu.

A aby se „neuvěřitelnost“ zdroje „přepisů rozhovorů“ ještě více prohloubila a zkomplikovala, dozvěděl jsem se od paní MacElroyové, že jsou ve skutečnosti:

1) založeny téměř výhradně na „telepatické komunikaci“ mezi mimozemšťanem a paní MacElroyovou

2) mnohé z těchto rozhovorů popisují „nadpřirozené“ schopnosti „nesmrtelných duchovních bytostí“

 

Samozřejmě, že většina „vědeckých kapacit“ není ochotna uznat nebo vnímat duchovní jevy jakéhokoliv druhu.

Definice slova „paranormální“ ve slovníku je:

přídavné jméno:

1. nelze vysvětlit pomocí vědeckých metod

2. nadpřirozené nebo zdánlivě mimo „normální“ smyslové kanály

 

Lidé, kteří používají slovo „paranormální“, podle definice: 1) nejsou schopni vysvětlit duchovní jevy a 2) duchovní jevy probíhají za hranicemi jejich normálních smyslových kanálů.

Stručně řečeno, vědci trpí neschopností a/nebo neochotou vnímat a/nebo vysvětlit duchovní jevy. Proto se dá předpokládat, že diskuzi o duchovních jevech nebo duchovních světech v této knize budou chápat pouze ti, kteří mohou takové věci vnímat.

Podle časových rozpětí, o kterých se v některých rozhovorech mluví a které mají bezprostřední vztah k mimozemšťanovi, existuje celá řada zvláštních a dosud neznámých důvodů, které naznačují možnost mnohých mimořádně špatných odhadů pozemských vědců týkajících se původu a stáří vesmíru, Země, forem života a událostí. Samozřejmě, že to může nebo nemusí být přesné, nakolik čas a jeho ošklivé nevlastní dítě historie mohou být z velké části subjektivní.

Nicméně je možné uvést, že na rozdíl od mezihvězdného nebo „makrokosmického času“ je historická perspektiva obyvatel Země omezena na relativně mikroskopickou dobu ve srovnání s tím, co se považuje za „nedávné události“ v chronologii vesmírných civilizací a mnohem menší než celý časový rozsah vesmíru.

Podle odhadů nejlepších vědců se geologické stáří Země počítá jen asi na 4 miliardy let. Stáří druhu homo sapiens se v učebnicích archeologie odhaduje nanejvýš na pouhých několik milionů let. Dokonce i celé biologické spektrum na Zemi existuje jen několik set milionů let. A vůbec, osobní paměť jednotlivých bytostí na této planetě je omezena pouze na jeden život. 12

 

Všechna ostatní data, události a interpretace událostí uvedených v této knize jsou z pozemských zdrojů, čistě subjektivní pozorování, dohady nebo výmysly lidí, včetně těch od autorky, a proto k nim čtenář musí přistupovat odpovídajících způsobem, s ohledem na sklon obyvatel Země ke krátkozrakosti, egocentrismu a obecné nevědomosti o různých vesmírech, ve kterých žijeme.

Tato kniha má být neformální prezentací informací poskytnutých mi šedesát let po uskutečněné sérii rozhovorů mezi mimozemským důstojníkem vesmírného plavidla, pilotem, inženýrem a armádní chirurgickou sestrou vzdušných sil USA.

Matilda O´Donnell MacElroyová: biografie

Vzhledem k tomu, že jsem se s paní MacElroyovou nikdy nesetkal osobně a mluvil s ní jednou po telefonu asi 20 minut, tak nemohu zaručit, že je důvěryhodným zdrojem informací. Ve skutečnosti nemohu fakticky doložit, že taková osoba skutečně existovala. Připouštím ale, že jsem s ní telefonicky hovořil a dostal jsem poštou ručně psaný materiál, který byl odeslán z fyzické adresy v Irsku.

Když jsem si s ní v roce 1998 telefonoval, žil jsem na Floridě. V době našeho krátkého telefonního hovoru žila paní MacElroyová na Scotty Pride Drive v Glasgow ve státě Montana. Vím to, protože jsem jí poslal kopii své knihy „Faktory Oz“ jako dárek poté, co byla publikována v roce 1999. Jsem si jist, že knihu dostala, protože ji zmiňuje v dopise, který jsem dostal z Irska a kde píše, že ji četla.

Ze svého vlastního zájmu jsem si na internetu udělal malý průzkum ohledně města Glasgow v Montaně. Bylo založeno v roce 1887 jako železniční město a stalo se populárním ve 30. letech 20. století, protože se zde prezident Franklin D. Roosevelt rozhodl postavit přehradu Fort Peck, která se stala velkým zdrojem zaměstnanosti pro celou tuto oblast. V 60. letech zde žilo až 12 000 obyvatel kvůli základně vzdušných sil (SAC), která byla využívána během války ve Vietnamu a dříve v období studené války. Základna byla vyřazena z provozu a uzavřena v roce 1969.

Když jsem mluvil s paní MacElroyovou po telefonu, tak se zmínila, že tam byla přemístěna americkým letectvem po skončení její služby. Zde potkala i svého manžela (nemyslím si, že mi řekla jeho křestní jméno), jenž byl inženýrem pracujícím na budování přehrady Fort Peck, která vytvořila ohromné stejnojmenné jezero. Přestože byla přehrada dokončena v roce 1940, rozhodl se zde zůstat, jelikož byl vášnivý rybář a měl rád přírodu. Pochopil jsem, že s tím má co do činění irský název místa, ale jí to záměrné nepřišlo. Nebyl jsem schopný najít žádný záznam o nikom se jménem „MacElroy“, kdo by pracoval na stavbě přehrady, protože nakolik se mi podařilo zjistit, tak záznamy o pracovnících z té doby prakticky neexistují. 13

 

Kontaktoval jsem ji během svého výzkumu pro knihu „Faktory Oz“, protože jsem byl přes velice složitý řetězec vyšetřování naveden k domněnce, že tato žena byla podezřelá z vazeb na mimozemský kontakt v Oblasti 51, místo havárie v Roswellu nebo něco podobného.

Skrze posloupnost nahodilých závěrů a náhodná doporučení jsem našel její číslo v telefonním seznamu a zavolal jsem jí jen s nadějí, že by skutečně taková osoba mohla existovat.

Netřeba dodávat, že když jsem jí zavolal, neměla náladu odpovídat na moje otázky. Nicméně si myslím, že byla ohromena mojí skutečnou a nevinnou upřímností získat informace pro svoji knihu a uvědomila si, že jsem neměl žádné nekalé nebo finančně motivované cíle nebo jiné důvody ji jakkoliv využít. Zato mi tenkrát neposkytla žádnou užitečnou informaci kromě toho, že byla v armádě a byla umístěna v Novém Mexiku v roce 1947.

Nechtěla jakkoliv diskutovat o žádném incidentu, poněvadž její život závisel na jejím mlčení. I když to u mě vzbudilo ještě větší zájem, nemělo smysl dále vyzvídat a tlačit na ni, tak jsem to vzdal a zapomněl na ni až do loňského září, kdy jsem dostal balíček z Irska.

Snažil jsem se ji zkontaktovat na irské zpáteční adrese uvedené na balíčku, ale nedostal jsem od ní žádnou odpověď. Nebyl jsem ani schopen najít někoho v irském hrabství Meath, kdo by znal alespoň jednoho z nich, s výjimkou bytné, od které si pronajali místnost několik týdnů před jejich smrtí, ke které, jak se zdá, došlo současně, ačkoliv pro to nemám žádný skutečný důkaz.

Známka na obálce, kterou mi poslala, byla ale orazítkována na poště ve městě Navan, v hrabství Meath s datem, které jsem uvedl výše. Vzhledem k tomu, že byla zpáteční adresa na obálce skutečné bydliště (podle Google Maps), tak jsem na tuto adresu napsal. Od majitelky domu jsem se dozvěděl, že jak paní MacElroyová, tak její manžel, jehož jméno, jak se ukázalo, bylo Paul, byli oba už dávno zesnulí. Řekla mi, že jejich zpopelněné pozůstatky byly uloženy na hřbitově Svatého Finiana na Athboy Road.

Následně jsem o ní nebyl schopen najít žádný záznam pod jejím dívčím jménem O´Donnellová ani jsem nebyl úspěšný při hledání jakýchkoliv přátel, členů rodiny nebo vojenského záznamu nebo dokumentu potvrzujícího její narození, zdravotnické vzdělání, manželství nebo úmrtí. Mám podezření, že se jedná o falešnou identitu, kterou jí dala po jejím odchodu z Roswellu armáda, jak se zmínila ve svých poznámkách.

V každém případě je pravděpodobné, že její totožnost a jakýkoliv důkaz o ní byl vymazán z veřejných záznamů. Chápu, že některé vládní agentury jsou mistry v zakrývání důkazů nebo umějí nechat záznamy (a lidi) zmizet. Vzhledem k vysoce citlivé povaze incidentu v Roswellu a následujícímu údajnému „zakrývání“ stop se zdá pravděpodobné, že se tak stalo i v jejím případě. 14

 

Jak jsem již dříve zmínil, čtenář by si měl dávat pozor a brát zřetel na to, že nemám žádné další informace, abych mohl ověřit nebo doložit, že jakékoliv poznámky z těchto „rozhovorů“, které mi poslala paní MacElroyová, jsou jakýmkoliv způsobem skutečné.

Dopis paní MacElroyové

12. srpna 2007

Vážený Lawrenci,

píši Vám tento dopis na mém starém psacím stroji značky Underwood, který jsem si koupila po propuštění z armády. Tak nějak to vypadá jako příhodný kontrast vzhledem k předmětu tohoto dopisu a dokumentům, které najdete přiložené v této obálce.

Naposledy jsem s Vámi mluvila před osmi lety. Během našeho krátkého telefonického rozhovoru jste mě požádal, abych Vám pomohla s výzkumem pro vaši knihu „Faktory Oz“, kterou jste zrovna psal, protože jste se domníval, že bych mohla vědět něco, co by Vám pomohlo ve Vašem vyšetřování možného vlivu mimozemských bytostí na historii Země. Když jsme spolu mluvili, řekla jsem Vám, že nemám žádné informace, o které bych se s Vámi mohla podělit.

Poté jsem si přečetla Vaši knihu a zjistila jsem, že je velmi zajímavá a přesvědčivá. Jste zřejmě člověk, který zvládnul svoji úlohu a který by mohl pochopit mé vlastní zkušenosti. Hodně jsem přemýšlela o Vaší narážce na starého filosofa, kterého jste parafrázoval v našem telefonickém rozhovoru: „s velikou mocí přichází i velká zodpovědnost.“ I když si nemyslím, že moc je v mém životě relevantní nebo byla příčinou odeslání přiložených dokumentů, určitě jste mě donutil přemýšlet o mé odpovědnosti.

Přehodnotila jsem svůj postoj z různých důvodů, z nichž v neposlední řadě bylo moje uvědomění si, že jste měl pravdu. Minimálně jsem zodpovědná sama sobě. Nemůžu Vám říct o osobním pekle etické nerozhodnosti a duchovní rozpolcenosti, které si v sobě nesu od roku 1947. Nechci nadále hrát hru „možná bych měla, nebo bych možná neměla“ po zbytek věčnosti! 15

 

Mnoho lidí bylo zabito jen proto, aby se zabránilo možnosti odhalení znalostí, které jsem až doposud před společností tajila. Jen malá hrstka lidí viděla a slyšela to, co jsem držela v tajnosti 60 let. Všechny ty roky jsem se domnívala, že mi byla svěřena ohromná část důvěry ze strany „moci“ v naší vládě, ačkoliv jsem často měla pocit, že moc se značně mýlí, když chce „chránit“ lidstvo před určitým poznáním, a to nejen, že mimozemské formy života existují, ale že mají i nadále vytrvale sledovat a každodenně pronikat do života všech lidí na Zemi.

Proto si myslím, že nastal čas, abych předala mé tajné znalosti někomu, kdo je, jak předpokládám, pochopí. Nemyslím si, že jsem připravena přijmout odpovědnost za to, že bych vzala všechny své znalosti do tichého posmrtného života mimo dosah nebo poznání. Domnívám se, že to přinese větší užitek než ochrana „zvláštních zájmů“, pro které jsou tyto informace považovány za věc „národní bezpečnosti“, ať už to znamená cokoliv, a proto tedy existuje důvod je zařadit do složky „PŘÍSNĚ TAJNÉ“.

Kromě toho mi teď je 83 let. Rozhodla jsem se opustit toto tělo, které vše přečkalo a více jej nepotřebuji, pomocí bezbolestné, vlastní rukou vykonané eutanazie. Zbývá mi několik měsíců života a není nic, čeho bych se bála nebo mohla ztratit.

Takže jsem se odstěhovala z Montany, kde jsme s manželem prožili většinu našeho života, abychom strávili zbytek dní v krásném pronajatém pokoji ve vyšším patře domu ve vlasti rodiny mého manžela v hrabství Meath v Irsku.

Zemřu nedaleko „Velké mohyly“ (Great Mound) v komplexu Knowth a „Magické mohyly temnoty“ (Fairy Mound of Darkness) v komplexu Dowth. Jedná se o posvátné kamenné mohyly nebo masivní kamenné stavby, které byly postaveny zhruba 3 700 let př. n. l., s vyrytými nečitelnými hieroglyfy – zhruba ve stejnou dobu, kdy byly stavěny pyramidy a další nevysvětlitelné kamenné památky po celé Zemi.

Také nejsem daleko od kopce Tara, který byl kdysi starobylým sídlem moci v Irsku, kde údajně vládlo 142 králů v prehistorických a historických dobách. Ve starověkém irském náboženství a mytologii to bylo posvátné místo a sídlo „bohů“ a brána do „jiného světa“. 16

 

Svatý Patrik přišel na toto místo přemoci starověké náboženství pohanů. Mohl potlačit pohanství v této oblasti, ale rozhodně neměl žádný vliv na „bohy“, kteří přinesli tyto civilizace na Zemi, jak zjistíte z přiložených dokumentů. Z výše zmíněného důvodu je toto místo ideální pro můj odchod z tohoto bezbožného světa a pro konečné osvobození se od břemen tohoto života.

Křišťálově jasná perspektiva ohlédnutí zpět pro mě odhalila vyšší cíle: napomáhání přežití planety, všech živých bytostí a forem života v naší galaxii!

Statusem quo našich vládních kruhů bylo „uchránit lidi“ před odpověďmi na podobné otázky. Ve skutečnosti jen ochrana založená na nevědomosti a tajemství ukrývá záměry vlády ostatní zotročit. A tím odzbrojit všechny domnělé nepřátele a spojence prostřednictvím pověr a hloupostí.

Proto jsem přiložila originální a jedinou existující kopii mých osobních poznámek a úvah o záležitosti, kterou jsem se snažila utajit před každým, dokonce i mou vlastní rodinou. Také jsem přiložila kopie strojopisných přepisů vytvořených stenografkou, která přepsala všechny mé rozhovory s mimozemským pilotem létajícího talíře ihned po jejich dokončení. Nemám žádné kopie nahrávek na magnetofonových páscích, které byly vytvořeny z hlášení o rozhovorech. Nikdo až do teď neví, že jsem byla schopna si tajně ponechat kopie oficiálních přepisů rozhovorů.

Teď Vám předávám tyto dokumenty, abyste je na základě svého uvážení ukázal světu formou nebo způsobem, který uznáte za vhodný. Mým jediným požadavkem je, že to uděláte tak, aby nebyl Váš vlastní život nebo blaho v ohrožení, jestli to bude možné. Pokud byste měl začlenit tyto poznámky mých zkušeností do beletristického díla, např. novely, věcná povaha tohoto materiálu by mohla být snadno popřena nebo zdiskreditována jakoukoliv agenturou, která pojem „národní bezpečnosti“ používá coby vlastní štít proti důkladnému vyšetřování a spravedlnosti.

Přitom můžete „popřít“ skutečný původ jakékoliv vědomosti a tvrdit, že se jedná o fiktivní dílo Vaší fantazie. Ten, kdo řekl, že „pravda je podivnější než fikce“, udeřil hřebíček na hlavičku. Pro většinu lidí to vše bude „neuvěřitelné“. Bohužel, přesvědčení není spolehlivým kritériem reality. 17

 

Jsem si také jista, že pokud tyto poznámky ukážete někomu, kdo dává přednost fyzickému, ekonomickému a duchovnímu otroctví před svobodou, předmět v nich obsažený se bude zdát docela problematickým. Pokud byste se pokusil zveřejnit dokumenty jako skutečnou zprávu v novinách nebo ve večerním televizním zpravodajství, bude odmítnuta jako práce z rukou blázna. Samotná povaha těchto dokumentů je dělá neuvěřitelnými, a proto nepřijatelnými. Naopak uvolnění těchto informací je potenciálně katastrofální pro určité politické, náboženské a ekonomické zvláštní zájmy.

Tyto dokumenty obsahují informace, které jsou velmi důležité pro Vaše zájmy a vyšetřování mimozemských setkání a paranormálních zkušeností. Využiju-li Vaši analogii z knihy „Faktory Oz“, mohu upřímně říci, že těch několik málo věcných zpráv, které poskytli ostatní lidé o „mimozemských“ vlivech, jsou pouze jemným vánkem v oku apokalyptického hurikánu vířícího kolem Země. V tomto vesmíru doopravdy existují kouzelníci, zlé čarodějnice a létající opice.

Tyto informace, o kterých existovaly domněnky a/nebo se nad nimi dlouho uvažovalo, byly neustále popírány hlavními médii, akademickou obcí a vojensko-průmyslovým komplexem, na což nás prezident Eisenhower upozornil ve své rozlučkové řeči.

Jak jistě víte, v červenci roku 1947 Vojenská letecká základna v Roswellu (RAAF) vydala tiskovou zprávu o tom, že zaměstnanci z 509. bombardovací skupiny objevili havarovaný „létající talíř“ v poli u farmy nedaleko Roswellu v Novém Mexiku, čímž se rozhořel intenzivní zájem médií.

Později ve stejný den velící generál 8. letectva prohlásil, že major Jesse Marcel, který se podílel na původním vyzvednutí trosek, přivezl pouze potrhané zbytky meteorologického balonu. Od té doby byla skutečná fakta o incidentu utajována vládou Spojených států.

Možná nevíte, že jsem se zapsala do lékařského sboru Vzdušných sil americké ženské armády (WAC), který byl tehdy součástí Armády USA. Byla jsem přidělena do 509. bombardovací skupiny jako letecká sestra v době incidentu.

Když byla na základně přijata zpráva, že došlo k havárii, tak mě požádali, abych doprovázela pana Cavitta, důstojníka kontrarozvědky, na místo havárie jako řidič jeho vozu a proto, abych eventuelně poskytla lékařskou pomoc případným přeživším. Z toho důvodu jsem stručně vypovídala o vraku mimozemské 18

 

kosmické lodi, stejně jako o pozůstatcích několika mimozemských pracovníků na palubě letadla, kteří již byli mrtví.

Když jsme přijeli, zjistila jsem, že jedna bytost na palubě plavidla přežila havárii a byla při vědomí, pravděpodobně nezraněna. Přeživší mimozemšťan byl vzhledově podobný ostatním, nikoliv stejný.

Nikdo další z přítomných pracovníků nemohl komunikovat s přeživším, protože bytost nekomunikovala verbálně a ani žádnými jinými rozpoznatelnými znaky. Když jsem ale zkoumala zranění „pacienta“, okamžitě jsem zjistila a pochopila, že se se mnou mimozemšťan snaží komunikovat pomocí „myšlenkových obrazů“ nebo „telepatických myšlenek“, které vycházely přímo z mimozemšťanovy mysli.

Okamžitě jsem tento jev nahlásila panu Cavittovi. Jelikož nikdo další nebyl schopen vnímat tyto myšlenky, a zdálo se, že je mimozemšťan schopen a ochoten se mnou komunikovat, bylo po krátké konzultaci s vyšším důstojníkem rozhodnuto, že doprovodím přeživšího mimozemšťana zpátky na základnu.

To bylo částečně zapříčiněno tím, že jsem byla zdravotní sestra a mohla jsem se postarat o fyzické potřeby mimozemšťana, ale také jsem mohla sloužit jako bezpečný komunikátor a společník. Koneckonců jsem byla na místě jediná žena a jediný člověk, který nebyl ozbrojen. Poté jsem byla trvale přidělena k mimozemšťanovi, abych mu za všech okolností sloužila jako „společník“.

Mou povinností bylo komunikovat a vyslechnout mimozemšťana a vyhotovit kompletní zprávu pro velící orgány o všem, co objevím. Následně mi dodali seznam s konkrétními otázkami poskytnutými nevojenskými i vojenskými pracovníky, které jsem musela „položit“ mimozemšťanovi a zaznamenávat odpovědi na uvedené otázky.

Také jsem mimozemšťana doprovázela po celou dobu lékařských vyšetření a mnoha dalších testů, kterým byl podroben pracovníky z mnoha vládních agentur.

Byla jsem povýšena do hodnosti staršího velícího seržanta (SMSgt), aby se mi zvýšila bezpečnostní úroveň a vyrostla měsíční mzda z 54 dolarů na 138 dolarů za tento neobvyklý úkol. Tyto povinnosti jsem plnila od 7. července do srpna 19

 

1947, kdy mimozemšťan „zemřel“ nebo opustil „tělo“, jak se dočtete v mých poznámkách.

I když jsem nikdy nebyla s mimozemšťanem zcela sama, protože byl vždycky přítomen vojenský personál, zaměstnanci rozvědky a čas od času mnoho dalších úředníků, měla jsem nepřetržitý kontakt a přístup k mimozemšťanovi téměř 6 týdnů.

Dále je uveden přehled a souhrn mých osobních vzpomínek na „rozhovory“ s mimozemským pilotem, kterého jsem znala jako „Airl“.

Cítím, že je nyní mojí povinností, v nejlepším zájmu obyvatel Země, odhalit na výročí její „smrti“ nebo odjezdu před šedesáti lety, co jsem se naučila během mé komunikace s „Airl“ v průběhu těch šesti týdnů.

Ačkoliv jsem sloužila jako zdravotní sestra v armádním letectvu, nejsem pilot nebo technik. Dále jsem neměla žádný přímý kontakt s vesmírnou lodí ani jinými materiály získanými z místa nehody v té době nebo později. Do této míry je třeba vzít v úvahu, že moje chápání komunikace s „Airl“ je založeno na mé vlastní subjektivní schopnosti interpretovat význam myšlenek a myšlenkových obrazů, které jsem byla schopná vnímat.

Naše komunikace nebyla založena na „mluveném jazyce“ v běžném slova smyslu. Ve skutečnosti nemělo „tělo“ mimozemšťana žádná „ústa“, kterými by mohl hovořit. Naše komunikace probíhala telepaticky. Zpočátku jsem Airl moc dobře nerozuměla. Uvědomovala jsem si obrazy, emoce a dojmy, ale bylo pro mě velmi těžké je vyjádřit slovy. Jakmile se Airl naučila anglický jazyk, byla schopná přesněji své myšlenky zkoncentrovat pomocí symbolů a významů slov, kterým jsem byla schopná rozumět. To, že se naučila anglický jazyk, byla laskavost učiněná pro mě. Udělala to spíš pro můj vlastní prospěch než její.

S blížícím se koncem našich rozhovorů mi byla telepatická komunikace mnohem příjemnější. Rozuměla jsem myšlenkám Airl, jako by byly moje vlastní. Tak nějak byly její myšlenky mými myšlenkami. Její emoce byly mými emocemi. Nicméně toto bylo omezeno její ochotou a záměrem sdílet její vlastní, osobní vesmír se mnou. Byla schopná rozlišit, co se od ní mohu dozvědět. Stejně tak její zkušenosti, výcvik, vzdělání, vztahy a úmysly byly výhradně její vlastní. 20

 

Toto je symbol „Oblasti“ –

Oblast je rasa nebo civilizace, ve které je Airl (mimozemšťan, se kterým jsem hovořila) důstojníkem, pilotem a inženýrem sloužícím v Expediční jednotce Oblasti. Symbol představuje původ a neomezené hranice známého vesmíru, sjednoceného a integrovaného do obrovské civilizace pod kontrolou Oblasti.

Airl je v současné době umístěna na základně v pásu asteroidů, kterou nazývá „vesmírnou stanicí“ ve sluneční soustavě Země. Zaprvé a především, Airl je sama. Zadruhé, dobrovolně slouží jako důstojník, pilot a inženýr v Expediční jednotce Oblasti. V této funkci má povinnosti a odpovědnost, ale má možnost výběru přijít a odejít, jak bude chtít.

Přijměte prosím tento materiál a představte jej co největšímu možnému množství lidí. Opakuji, že není mým úmyslem ohrozit Váš život držením těchto dokumentů, a zároveň ani neočekávám, že něčemu z toho uvěříte.

Nicméně cítím, že Vy můžete ocenit hodnotu, jakou tyto znalosti mohou mít pro ty, kteří jsou tomu ve skutečnosti ochotni a schopni čelit.

Lidstvo potřebuje znát odpovědi na otázky, které jsou obsaženy v těchto dokumentech. Kdo jsme? Odkud jsme přišli? Co je naším cílem na Zemi? Je lidstvo ve vesmíru samo? V případě, že někde existuje inteligentní život, proč nás zatím nekontaktoval?

Je důležité, aby lidé pochopili ničivé důsledky pro naše duševní a fyzické přežití, pokud se nám nepodaří přijmout účinné opatření s cílem zrušení dlouhodobých a všudypřítomných mimozemských intervencí na Zemi.

Možná, že informace v těchto dokumentech budou sloužit jako odrazový můstek k lepší budoucnosti pro lidstvo. Doufám, že budete chytřejší, kreativnější a odvážnější v distribuci těchto informací, než jsem byla já.

Bůh Vám žehnej a ochraňuj

Paní Matilda O´Donnell MacElroyová

Starší velící důstojník lékařského sboru Vzdušných sil ženské armády, nyní v důchodu

100 Troytown Heights 21

 

Navan, Meath

Hrabství Meath, Irsko

Můj první rozhovor s mimozemšťanem

(osobní poznámky Matildy O´Donnell MacElroyové)

V době, kdy byla Airl dopravena na základnu, jsem s ní strávila již několik hodin. Jak jsem zmínila výše, pan Cavitt mi řekl, abych s ní zůstala, protože jsem mezi námi byla jediným člověkem, který mohl porozumět její komunikaci. Mou schopnost „komunikace“ s bytostí jsem nemohla pochopit. Nikdy předtím jsem s nikým telepaticky nekomunikovala.

Prožitý neverbální kontakt se podobal porozumění, jež byste mohli pocítit, když se dítě nebo pes snaží, abyste něco pochopili, ale toto bylo mnohem, mnohem přímější a silnější! Dokonce i když jsme nepoužívaly slova nebo nějaké speciální znaky, jasně jsem chápala záměry jejích myšlenek. Později jsem si uvědomila, že ačkoliv jsem četla její myšlenky, ne vždycky jsem přesně interpretovala jejich významy.

Myslím si, že mimozemská bytost nebyla ochotna diskutovat o technických záležitostech vzhledem k povaze svého postavení coby důstojníka a pilota s povinností zachovat bezpečnost a důvěrnost požadovanou její vlastní „jednotkou“ nebo organizací. Každý voják, který je při plnění povinností zajat „nepřítelem“, má odpovědnost neprozradit důležité informace, a to i tváří v tvář výslechu a mučení.

Bez ohledu na to jsem ale vždy cítila, že se mimozemská bytost skutečně nesnaží přede mnou něco skrývat. Nikdy jsem neměla ten pocit. Vždycky se mi její komunikace se mnou zdála čestná a upřímná. Myslím si ale, že to nikdo nemůže vědět jistě. Určitě se domnívám, že jsem s mimozemšťanem sdílela jedinečné „spojení“. Byla to jakási „důvěra“ nebo empatie, kterou můžete mít s pacientem nebo dítětem. Myslím si to proto, že Airl mohla pochopit, že jsem o „ni“ měla opravdový zájem a neměla jsem žádné zlé úmysly a ani bych nedopustila, aby se jí něco stalo, pokud by to bylo v mých silách. To byla také pravda.

Mluvím o mimozemšťanovi jako o „ní“. Ve skutečnosti neměla bytost žádné pohlaví – ani fyziologicky, ani psychologicky. Měla poměrně silné ženské vystupování a chování. Z hlediska fyziologie byla nicméně bytost „asexuální“ a neměla žádné vnitřní nebo vnější reprodukční orgány. Její tělo bylo spíše jako tělo „panenky“ nebo „robota“. Nebyly nalezeny žádné vnitřní „orgány“, protože tělo nebylo složeno z biologických buněk. Mělo jakýsi systém „obvodů“ nebo elektrický nervový systém, který se táhl po celém těle, ale nemohla jsem pochopit, jak to fungovalo. 22

 

Postavou a vzhledově bylo tělo celkem krátké a drobné, asi metr vysoké. Hlava byla v poměru k pažím, nohám a trupu, který byl hubený, neúměrně velká. Na každé ze dvou „rukou“ a dvou „nohou“ byly tři prsty, které byly chápavé. Hlava neměla funkční „nos“, „ústa“ nebo „uši“. Jak jsem pochopila, tak vesmírný důstojník nic z toho nepotřebuje, protože ve vesmíru není žádná atmosféra, která by mohla nést zvuk. Proto nemá tělo žádné zvukové smyslové orgány. Tělo také ani nepotřebovalo konzumovat potravu, jelikož nemělo žádná ústa.

Oči byly poměrně velké. Nikdy jsem nebyla schopna určit přesný stupeň zrakové ostrosti, které byly tyto oči schopné, ale všimla jsem si, že její zrak musel být opravdu ostrý. Myslím si, že čočky očí, které byly velmi tmavé a neprůhledné, byly možná schopny detekovat vlny nebo částice za viditelnou částí světelného spektra. Domnívám se, že mohly vidět celou škálu elektromagnetického spektra nebo dokonce více, ale to nevím jistě.

Když se na mě bytost podívala, tak se mi zdálo, že její pohled pronikal skrze mě, jakoby měla „rentgenové vidění“. Zezačátku mi to bylo trochu nepříjemné, ale potom jsem si uvědomila, že nemá žádné sexuální úmysly. Ve skutečnosti si nemyslím, že by se někdy zamyslela nad tím, jestli jsem muž nebo žena.

Po krátké době vyšlo najevo, že její tělo nevyžaduje kyslík, potravu nebo vodu nebo jiný externí zdroj výživy a energie. Jak jsem se později dozvěděla, tato bytost byla napájena svojí vlastní „energií“, která živila a ovládala tělo. Zpočátku to vypadalo trochu děsivě, ale na tu myšlenku jsem si zvykla. Je to opravdu velmi jednoduché tělo, které se nedá s našimi srovnávat.

Airl mi vysvětlila, že její tělo není mechanické (jako robot), ale ani biologické. Je živeno přímo jí coby duchovní bytostí. Z lékařského hlediska bych v podstatě řekla, že tělo bytosti by ani nemělo být nazýváno „živým“. Její tělo v podobě „panenky“ není biologickou formou života s buňkami, atd.

Tělo mělo hladkou kůži, nebo obal šedé barvy. Bylo velmi tolerantní ke změnám teploty, atmosférických podmínek a tlaku. Končetiny byly velmi křehké, bez svaloviny. Ve vesmíru není gravitace, takže není zapotřebí větší síly svalů. Tělo bylo používáno téměř výhradně na vesmírné lodi nebo v podmínkách s velmi nízkou nebo žádnou gravitací. Vzhledem k tomu, že je na Zemi silná gravitace, bytost nemohla dobře chodit, protože nohy nebyly k tomuto účelu příliš vhodné. Přesto byly končetiny poměrně hbité a flexibilní.

V noci před mým prvním rozhovorem byli všichni na základně pilní jako včelky. Byl tam tucet mužů, kteří instalovali světla a kamery. Videokameru, mikrofon a magnetofon dali také do „místnosti“, kde probíhaly rozhovory. (Nechápu, k čemu byl mikrofon, když mezi mnou a mimozemšťanem neprobíhala žádná verbální komunikace). Byla tam také stenografka a několik lidí horlivě píšících na psacích strojích.

Byla jsem informována, že na základnu během noci přiletěl zkušený tlumočník cizího jazyka a tým zaměřující se na „prolomení kódů“, aby mi pomohli s mojí komunikací s mimozemšťanem. Bylo tam také několik zdravotnických pracovníků, specialistů z různých oblastí, aby mohli mimozemšťana vyšetřit. Také tam byl profesor psychologie, který měl 23

 

pomáhat s formulováním otázek a „interpretací“ odpovědí. Jelikož jsem byla jen zdravotní sestra, nebyla jsem považována za „kvalifikovaného“ tlumočníka, i když jsem byla jediná, kdo mohl pochopit, co si mimozemšťan myslí!

Následně mezi námi proběhlo spoustu konverzací. Každý „rozhovor“ měl za následek exponencionální zvýšení porozumění mezi námi, jak uvedu později ve svých poznámkách. Toto je první přepis s odpověďmi na seznam otázek poskytnutých mi zpravodajským důstojníkem rozvědky na základně, které jsem nadiktovala stenografce bezprostředně po rozhovoru.

(OFICIÁLNÍ PŘEPIS ROZHOVORU)

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Oficiální přepis Vzdušných sil Armády USA

Letecká základna v Roswellu, 509. bombardovací skupina

VĚC: ROZHOVOR S MIMOZEMŠŤANEM, 9. 7. 1947

OTÁZKA – „Jste zraněná?“

ODPOVĚĎ – NE

OTÁZKA – „Jakou lékařskou pomoc požadujete?“

ODPOVĚĎ – ŽÁDNOU

OTÁZKA – „Potřebujete nějaké jídlo nebo vodu nebo jinou výživu?“

OPOVĚĎ – NE

OTÁZKA – „Máte nějaké zvláštní potřeby týkající se prostředí, jako je teplota a tlak vzduchu, chemické složení atmosféry nebo vylučování?“

ODPOVĚĎ – NE, NEJSEM BIOLOGICKÁ BYTOST.

OTÁZKA – „Vyskytují se ve vašem těle nebo na vesmírné lodi nějaké choroboplodné zárodky nebo kontaminace, které by mohly být nebezpečné pro člověka nebo jiné formy života na Zemi?“

ODPOVĚĎ – VE VESMÍRU NEJSOU ŽÁDNÉ MIKROBY. 24

 

OTÁZKA – „Ví vaše vláda, že jste tady?“

ODPOVĚĎ – NYNÍ NE

OTÁZKA – „Přijdou vás ostatní vašeho druhu hledat?“

ODPOVĚĎ – ANO

OTÁZKA – „Jaký je zbrojní potenciál vašeho národa?“

ODPOVĚĎ – VELMI NIČIVÝ

Nechápala jsem přesnou povahu druhu zbraní nebo výzbroje, které by mohli mít, ale necítila jsem žádný zlý úmysl v její odpovědi, jen konstatování faktu.

OTÁZKA – „Proč vaše vesmírná loď havarovala?“

ODPOVĚĎ – BYLA ZASAŽENA ATMOSFÉRICKÝM ELEKTRICKÝM VÝBOJEM, KTERÝ ZPŮSOBIL, ŽE JSME ZTRATILI KONTROLU.

OTÁZKA – „Proč byla vaše vesmírná loď v této oblasti?“

ODPOVĚĎ – VÝZKUM „HOŘÍCÍCH MRAKŮ“ / RADIACE / EXPLOZÍ

OTÁZKA – „Jak létá vaše vesmírná loď?“

ODPOVĚĎ – JE ŘÍZENA „MYSLÍ“. REAGUJE NA „MYŠLENKOVÉ POVELY“.

„Mysl“ nebo „myšlenkové povely“ jsou jen jazykové formy, kterými jsem mohla popsat onu myšlenku. Jejich těla a myslím, že i vesmírné lodě, jsou spojeny přímo s nimi prostřednictvím jakéhosi elektrického „nervového systému“, který mají pod kontrolou pomocí vlastních myšlenek.

OTÁZKA – „Jak vaši lidé komunikují mezi sebou?“

ODPOVĚĎ – POMOCÍ MYSLI / MYŠLENKY.

Slova „mysl“ a „myšlenka“ zkombinované dohromady jsou nejbližšími slovy, kterými mohu momentálně popsat onu představu. Nicméně mi bylo velmi jasné, že spolu komunikují přímo pomocí mysli, stejně jako ona komunikuje se mnou.

OTÁZKA – „Máte psaný jazyk nebo jiné symboly pro komunikaci?“

ODPOVĚĎ – ANO

OTÁZKA – „Z jaké planety pocházíte?“

ODPOVĚĎ – DOMOV / MÍSTO NAROZENÍ V OBLASTI 25

 

Vzhledem k tomu, že nejsem astronom, nemám žádné ponětí o hvězdách, galaxiích, souhvězdích a orientaci ve vesmíru. Představa, kterou jsem získala, byla o planetě v centru obrovské kupy galaxií, která je pro ni „domovem“ nebo „místem narození“. Slovo „oblast“ je nejbližší slovo, které jsem mohla vymyslet, abych mohla popsat její chápání, obrazy a myšlenky o tom, odkud je. Mohla bych to stejně tak nazvat „územím“ nebo „sférou žití“. Nicméně si jsem jistá, že to není jen planeta nebo solární systém nebo shluk hvězd, ale obrovské množství galaxií!

OTÁZKA – „Vyšle vaše vláda své zástupce, aby se setkali s našimi vůdci?“

ODPOVĚĎ – NE

OTÁZKA – „Jaké jsou vaše záměry týkající se Země?“

ODPOVĚĎ – UDRŽOVAT / CHRÁNIT MAJETEK OBLASTI.

OTÁZKA – „Co jste se dozvěděli o pozemských vládách a vojenských zařízeních?“

ODPOVĚĎ – MIZERNÉ / MALÉ. NIČÍCÍ PLANETU.

OTÁZKA – „Proč vaši lidé neoznámili vaši existenci lidem na Zemi?“

ODPOVĚĎ – DÍVAT SE / POZOROVAT. ŽÁDNÝ KONTAKT.

Mám dojem, že kontakt s lidmi na Zemi nebyl povolen, ale nemohla jsem přijít na přesné slovo nebo myšlenku, která by předala přesnou představu vjemu, který jsem získala. Oni nás zkrátka jen pozorují.

OTÁZKA – „Navštívili vaši lidé Zemi již dříve?“

ODPOVĚĎ – PERIODICKÉ / OPAKUJÍCÍ SE POZOROVÁNÍ.

OTÁZKA – „Jak dlouho znáte Zemi?“

ODPOVĚĎ – DÁVNO PŘED LIDMI.

Nejsem si jistá, jestli by slovo „prehistorický“ bylo přesnější, ale trvalo určitě dlouhou dobu, než se lidé vyvinuli.

OTÁZKA – „Co víte o historii civilizace na Zemi?“

ODPOVĚĎ – MALÝ ZÁJEM / POZORNOST. KRÁTKÝ ČAS. 26

 

Odpověď na tuto otázku se mi nezdála moc přesná. Nicméně jsem vnímala, že její zájem o historii Země není příliš silný nebo tomu nevěnuje tolik pozornosti. Nebo snad… já nevím. Opravdu jsem nedostala odpověď na otázku.

OTÁZKA – „Můžete nám popsat svůj svět doma?“

ODPOVĚĎ – MÍSTO CIVILIZACE / KULTURY / HISTORIE. VELKÁ PLANETA. BOHATSTVÍ / STÁLÉ ZDROJE. POŘÁDEK. MOC. ZNALOSTI / MOUDROST. DVĚ HVĚZDY. TŘI MĚSÍCE.

OTÁZKA – „Jaký je stav vývoje vaší civilizace?“

ODPOVĚĎ – STAROVĚKÁ. TRILIONY LET. VŽDY EXISTUJE. NAD VŠEMI OSTATNÍMI. PLÁN. HARMONOGRAM. PROGRES. VÍTĚZSTVÍ. VYSOKÉ CÍLE / NÁPADY.

Používám číslo „triliony“, protože jsem si jistá, že význam byl číslo větší než mnoho miliard. Myšlenka délky časového úseku, kterou mi sdělila, byla vně moje chápání. Je to skutečně blíže k myšlence „nekonečna“ z hlediska pozemských let.

OTÁZKA – „Věříte v Boha?“

ODPOVĚĎ – MYSLÍME SI. EXISTUJE. NUTÍ POKRAČOVAT. VŽDY.

Jsem si jistá, že mimozemská bytost nechápe pojem „bůh“ nebo „uctívání“ jako my. Myslím si, že lidé v její civilizaci byli všichni ateisté. Můj dojem byl, že o sobě mají velmi vysoké mínění a jsou skutečně velmi sebevědomí!

OTÁZKA – „Jaký typ společnosti máte?“

ODPOVĚĎ – POŘÁDEK. MOC. VŽDY BUDOUCNOST. KONTROLA. RŮST.

To jsou nejbližší slova, která jsem mohla použít k popisu myšlenky o její vlastní společnosti a civilizaci. Její „emoce“ během odpovědi na tuto otázku byly velmi intenzivní, velmi jasné a důrazné! Její mysl byla plná emocí, které mi daly pocítit veselí nebo radost. Ale také mě to znervóznilo.

OTÁZKA – „Existují i jiné formy inteligentního života ve vesmíru kromě vás?“

ODPOVĚĎ – VŠUDE. JSME NEJVĚTŠÍ / NEJVYŠŠÍ ZE VŠECH. 27

 

Vzhledem k její malé postavě jsem si jistá, že nemyslela „nejvyšší“ nebo „největší“. Její sebevědomý „charakter“ se opět ukázal skrze pocity, které jsem od ní získala.

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„To byl závěr mého prvního rozhovoru. Když byly přepsány odpovědi na první seznam otázek a předány lidem, kteří na ně čekali, tak byli velice nadšení, že se mi povedlo promluvit s mimozemšťanem!

Avšak poté, co si přečetli moje odpovědi, byli zklamaní, že jsem nemohla porozumět jasněji. Teď měli spoustu nových otázek ohledně odpovědí, které jsem získala na otázky z prvního seznamu.

Důstojník mi řekl, abych vyčkala na další instrukce. Čekala jsem několik hodin ve vedlejší kanceláři. Nesměla jsem pokračovat ve svém „rozhovoru“ s mimozemšťanem. Nicméně se mnou bylo vždy dobře zacházeno, mohla jsem jíst, spát a používat toaletu, kdykoliv jsem chtěla.

Nakonec sepsali nový seznam otázek, které jsem měla položit mimozemšťanovi. Pochopila jsem, že na základnu tou dobou dorazilo celkem hodně jiných agentů a vládních a vojenských představitelů. Řekli mi, že během dalšího rozhovoru se mnou v místnosti bude několik dalších lidí, aby mi pomohli pochopit detaily v jeho průběhu. Když jsem se však pokusila vést rozhovor s těmito lidmi v místnosti, nezískala jsem žádné myšlenky, emoce nebo jakékoliv jiné vnímatelné signály od bytosti. Nic. Airl jen seděla bez hnutí na židli.

Všichni jsme opustili místnost, kde probíhaly rozhovory. Agent rozvědky byl velmi rozrušený. Obvinil mě ze lhaní nebo falšování odpovědí na první otázky. Trvala jsem na tom, že mé odpovědi byly poctivé a tak přesné, jak jen bylo v mých silách!

Později ten den bylo rozhodnuto, že se několik dalších lidí pokusí klást mimozemšťanovi otázky. Nicméně i přes několik pokusů různých „odborníků“ nebyl nikdo jiný schopen vést komunikaci s mimozemšťanem.

Během několika příštích dnů na základnu přiletěla vědecká výzkumnice psychických jevů z Blízkého východu, aby si mohla s mimozemšťanem promluvit. Její jméno bylo Gertruda (nebo tak nějak), na příjmení si nevzpomínám. Jako další na základnu dorazil indický jasnovidec jménem Krišnamurti, aby mohl s Airl komunikovat, ale ani jeden nebyl v získávání informací úspěšný. Osobně jsem nemohla telepaticky komunikovat ani s jedním z těchto lidí, i když si myslím, že pan Krišnamurti byl velmi milý a inteligentní gentleman.

Nakonec bylo rozhodnuto, že bych měla s mimozemšťanem zůstat sama a zjistit, jestli získám nějaké odpovědi.“ 28

 

Kapitola druhá

Můj druhý rozhovor

„V dalším rozhovoru jsem měla za úkol zeptat se jen na jednu otázku.“

(OFICIÁLNÍ PŘEPIS ROZHOVORU)

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Oficiální přepis Vzdušných sil Armády USA

Letecká základna v Roswellu, 509. bombardovací skupina

VĚC: ROZHOVOR S MIMOZEMŠŤANEM, 10. 7. 1947

OTÁZKA – „Proč už nekomunikujete?“

ODPOVĚĎ – ŽÁDNÁ PAUZA. JINÉ. SKRYTÝ / ZAKRYTÝ. UTAJENÝ STRACH.

Airl s nimi nemohla komunikovat proto, že se jí báli nebo jí nevěřili. I mně je jasné, že ona moc dobře ví, kdy s ní mají lidé skryté úmysly nebo tají své skutečné myšlenky. Stejně tak je mi jasné, že z nás nebo čehokoliv jiného nemá ani trošku strach!

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„Velmi pečlivě jsem přemýšlela nad slovy, kterými jsem chtěla vyjádřit význam myšlenek bytosti, ještě před tím, než jsem je nahlásila stenografce a lidem, kteří netrpělivě čekali v jiné místnosti.

Osobně jsem nikdy nepociťovala strach nebo nepochopení ze strany Airl. Byla jsem velmi zvídavá a zapálená do učení všeho, co jsem se mohla od ní nebo o ní dozvědět. Nicméně jsem stejně jako ona moc nedůvěřovala a nevěřila agentům nebo „činitelům“, kteří kontrolovali moje rozhovory. 29

 

Neměla jsem tušení o tom, jaké s ní mají úmysly. Nicméně si jsem jistá, že vojenští důstojníci byli velice znepokojení tím, že ve svých rukou mají mimozemskou vesmírnou loď a pilota!

V tu chvíli bylo mou největší obavou, jak lépe pochopit myšlenky a nápady mimozemšťana. Myslím, že jsem dobře fungovala jako telepatický „příjemce“, ale už ne tak dobře jako telepatický „odesílatel“.

Zoufale jsem chtěla vymyslet lepší způsob komunikace s bytostí, který by umožnil rostoucímu počtu vládních úředníků pochopit její myšlenky přímo, aniž by museli spoléhat na můj výklad jejích myšlenek. Necítila jsem se dostatečně kvalifikovaná na funkci tlumočníka, ale byla jsem jediný člověk, s nímž Airl komunikovala, a tak bylo na mně, abych tu práci vykonávala.

Také jsem si byla stále vědoma toho, že to skutečně byla největší „událost“ v historii Země a že bych měla být hrdá na to, že mohu být její součástí. Samozřejmě tou dobou byl celý incident v tisku popírán a už začalo maskování nesmírných rozměrů armádou a „mocnými činiteli“.

Začínala jsem však cítit tlak odpovědnosti za to, že jsem první člověk na Zemi (pokud vím), který komunikoval s mimozemskou formou života! Myslím, že vím, jak se musel cítit Kolumbus, když objevil „nový svět“ velikosti kontinentu na jedné malé planetě. Já jsem se ale chystala objevit zcela nový neprozkoumaný vesmír!

Zatímco jsem čekala na další instrukce od mých nadřízených, přemístila jsem se do své ubikace v doprovodu několika těžce ozbrojených armádních policistů. Také mě doprovázelo několik dalších mužů v černých oblecích a kravatách. Když jsem se ráno probudila, stále tam byli.

Po snídani, kterou mi přinesli na ubikaci, mě doprovodili zpátky do kanceláře na základně, která byla používána k rozhovorům.“

Třetí kapitola

Můj třetí rozhovor

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„Třetí rozhovor a všechny další rozhovory, které jsem s mimozemšťanem vedla, byly pozorovány a zaznamenávány, jak jsem již výše zmínila, desítkami dalších lidí. I když nebyli 30

 

fyzicky přítomni, byla postavena speciální místnost s polopropustným zrcadlem, ze které mohli pozorovat rozhovor, aniž by rušili mimozemšťana.

Airl byla přesunuta do nově vybudovaného pokoje a seděla v obyčejném čalouněném křesle pokrytém květovanou tkaninou. Jsem si jistá, že někoho poslali do města, aby v nejbližším obchodě s nábytkem to křeslo koupil. Bytost byla stejně malá jako velmi hubené 5leté dítě, takže ji křeslo převyšovalo.

Vzhledem k tomu, že tělo mimozemšťana nebylo biologické, nepotřebovalo žádné potraviny, vzduch nebo teplo a zdálo se, že ani spánek. Nemělo žádná víčka, obočí nad očima, takže se oči nezavíraly. Nemyslím si, že by někdo byl schopen říci, jestli spí nebo je vzhůru, dokud Airl seděla vzpřímeně v křesle. Pokud nepřestěhovala své tělo nebo nepokynula rukou, bylo velmi těžké říci, zda ještě žila nebo ne, jestliže jste nevnímali její myšlenky.

Nakonec jsem pochopila, že se bytost neidentifikovala skrze své tělo, ale, jak jsem řekla, skrze svoji „osobnost“. Byla známa mezi svými mimozemskými kolegy jako „Airl“. To je nejbližší slovo, které mohu použít k popisu jejího jména pomocí abecedy. Cítila jsem, že upřednostňuje ženské pohlaví. Domnívám se, že jsme měly společnou přirozenou, ženskou empatii a pečující vztah k životu a sobě navzájem. Jsem si jistá, že se necítila pohodlně mezi bojovnými, agresivními a dominantními důstojníky a agenty mužského pohlaví, z nichž byl každý více zaujatý vlastní osobní důležitostí a mocí než objevováním tajemství vesmíru!

Když jsem vstoupila do místnosti, byla velice ráda, že mě vidí. Cítila jsem skutečný pocit uznání, úlevy a „vřelosti“ z její strany. Bylo to jako dychtivé vzrušení a bezpodmínečná, platonická náklonnost, kterou je možné pociťovat od psa nebo dítěte, ale klidnější a kontrolovanější. Musím říct, že jsem byla překvapena tím stejným druhem náklonnosti, který jsem chovala k mimozemské bytosti bez ohledu na to, že jsme spolu strávily tak málo času.

Byla jsem ráda, že jsem mohla pokračovat v našich rozhovorech i přes veškerou pozornost, kterou nám věnovala hromada vládních a vojenských pracovníků, kteří dorazili na základnu.

Bylo zcela zřejmé, že lidé, kteří pro mě psali další sérii otázek, se chtěli naučit, jak mohou sami komunikovat s mimozemšťanem, aniž by mě potřebovali.

Zde jsou odpovědi na nový seznam otázek.“

(OFICIÁLNÍ PŘEPIS ROZHOVORU)

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Oficiální přepis Vzdušných sil Armády USA

Letecká základna v Roswellu, 509. bombardovací skupina

VĚC: ROZHOVOR S MIMOZEMŠŤANEM, 11. 7. 1947 31

 

„OTÁZKA – „Umíte číst nebo psát nějakým pozemským jazykem?“

ODPOVĚĎ – NE.

OTÁZKA – „Rozumíte číslům nebo matematice?

ODPOVĚĎ – ANO. JSEM DŮSTOJNÍK / PILOT / INŽENÝR.

OTÁZKA – „Umíte psát nebo kreslit symboly nebo obrázky, které můžeme být schopni přeložit do našeho vlastního jazyka?“

ODPOVĚĎ – NENÍ JISTÉ.

OTÁZKA – „Existují nějaké jiné znaky nebo komunikační prostředky, které můžete použít, abychom mohli jasněji pochopit vaše myšlenky?“

ODPOVĚĎ – NE.“

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„Byla jsem si jistá, že to není pravda. Ale jasně jsem pochopila, že Airl nebyla ochotna komunikovat písemnou formou, kreslením nebo posunkovou řečí. Cítila jsem, že následuje rozkazy (stejně jako každý voják, který byl zajat) nesdělovat žádné informace, které by mohly být užitečné pro nepřítele, dokonce ani při mučení. Jen mohla a chtěla poskytnout neutajované nebo osobní informace jako „jméno, hodnost a sériové číslo.“

(OFICIÁLNÍ PŘEPIS ROZHOVORU)

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Oficiální přepis Vzdušných sil Armády USA

Letecká základna v Roswellu, 509. bombardovací skupina

VĚC: ROZHOVOR S MIMOZEMŠŤANEM, 11. 7. 1947, druhé sezení

„OTÁZKA – Můžete nám na mapě oblohy ukázat vaší rodnou planetu?

ODPOVĚĎ – NE. 32

 

Není to proto, že neví, kde se její rodná planeta směrem od Země nachází. Byla ochotna odhalit umístění. Nemohla tak učinit také vzhledem k tomu, že hvězdný systém její domovské planety neexistuje na žádné mapě hvězdné oblohy na Zemi, protože je příliš daleko.

OTÁZKA – „Jak dlouho bude vašim lidem trvat, než vás tady najdou?“

ODPOVĚĎ – NENÍ ZNÁMO.

OTÁZKA – „Jak dlouho by vašim lidem trvalo sem pro vás přiletět?“

ODPOVĚĎ – MINUTY NEBO HODINY.

OTÁZKA – „Jak jim můžeme dát najevo, že vám nemáme v úmyslu ublížit?“

ODPOVĚĎ – ZÁMĚRY JSOU JASNÉ. CHÁPAJÍ VAŠI MYSL / OBRAZY / POCITY.

OTÁZKA – „Pokud nejste biologická bytost, proč se k sobě chováte jako k ženě?“

ODPOVĚĎ – JSEM STVOŘITEL. MATKA. POČÁTEK.

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„Potřebovala jsem pouze pár minut, abych mohla dokončit tento rozhovor. Pak jsem si ale uvědomila, že bychom mohli mít vážné problémy, jestli by nechtěla bytost spolupracovat nebo odhalit jakékoliv informace, které by mohly být užitečné pro vojenské či zpravodajské služby nebo vědce.

Také jsem si byla jistá, že si Airl byla velice dobře vědoma skutečných záměrů lidí, kteří tyto otázky napsali, protože mohla „číst jejich myšlenky“ stejně snadno, jako když četla moje myšlenky a komunikovala se mnou telepaticky. Vzhledem k těmto záměrům nebyla v žádném případě ochotna ani schopna s nikým z těchto lidí za žádných okolností spolupracovat.

Stejně tak jsem si jistá, že pro ni coby nebiologickou bytost neexistovala žádná forma mučení nebo nátlaku, který by mohl změnit její názor!“ 33

 

Kapitola čtvrtá

Jazyková bariéra

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„Poté, co jsem tajným agentům vysvětlila, co jsem si myslela o příčinách „mlčení“ namísto odpovědí, byli hodně naštvaní a nastal zmatek. Mezi některými ze zpravodajských důstojníků, vojenských představitelů, psychologů a jazykových tlumočníků proběhla velmi žhavá diskuze.

Trvalo to několik hodin. Nakonec bylo rozhodnuto, že bych měla mít možnost dokončit rozhovor s mimozemšťanem, pokud bych mohla získat uspokojivou odpověď na následující otázku:“

(OFICIÁLNÍ PŘEPIS ROZHOVORU)

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Oficiální přepis Vzdušných sil Armády USA

Letecká základna v Roswellu, 509. bombardovací skupina

VĚC: ROZHOVOR S MIMOZEMŠŤANEM, 11. 7. 1947, 3. sezení

„OTÁZKA – „Jakou garanci nebo důkaz od nás požadujete, abyste se cítila v dostatečném bezpečí a mohla odpovědět na naše otázky?“

ODPOVĚĎ – JEN ONA MLUVÍ. JEN ONA SLYŠÍ. JEN ONA POKLÁDÁ OTÁZKY. NIKDO JINÝ. MUSÍ SE NAUČIT / VĚDĚT / ROZUMĚT.“

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATIDLY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„Když jsem se vrátila z výslechové místnosti, abych nahlásila odpověď mimozemšťana na tuto otázku, tak mě přítomní zpravodajští agenti a vojenský personál přijal zasmušile a se skepsí. Nemohli pochopit, co tím bytost myslela.

Přiznala jsem, že jsem nemusela přesně pochopit, co měla na mysli, ale dělala jsem, co jsem mohla, abych mohla co nejlépe zformulovat její telepatické myšlenky. Řekla jsem 34

 

důstojníkům, že je možné, že komunikační problém měl co dělat s mou neschopností pochopit dostatečně uspokojivě telepatický jazyk mimozemšťana. Cítila jsem se kvůli tomu tak nejistá, že jsem to málem všechno vzdala!

A teď tam proti mně bylo ještě víc argumentů než předtím! Byla jsem si jistá, že mě z mojí pozice odvolají, a to navzdory skutečnosti, že Airl odmítla komunikovat s kýmkoliv jiným, neboť nikdo jiný, kdo by s ní byl schopen komunikovat, nebyl zatím nalezen.

Naštěstí jeden velmi chytrý chlapík jménem John Newble, který byl japonským jazykovým specialistou u námořnictva, našel vysvětlení i řešení problému. Vysvětlil, že, zaprvé, problém měl velmi málo co do činění s neschopností mimozemšťana komunikovat. Mělo to co dělat s její neochotou komunikovat s někým jiným než se mnou. Za druhé, aby bylo možné jasně a všestranně komunikovat, musely by obě strany najít společný jazyk, kterým budou obě rozumět a s jeho pomocí se dorozumívat.

Slova a symboly v jazyce vyjadřují velmi přesné pojmy a významy. Řekl, že Japonci mají ve svém jazyce spoustu homonym, které způsobují mnoho nejasností v každodenní komunikaci. Tento problém řeší pomocí standardních čínských znaků, kterými zapisují přesné významy používaných slov, což celou záležitost vyjasňuje.

Komunikace není možná bez jednoznačně stanoveného pojmenování znaků. To platí i pro základní porozumění mezi lidmi a psy nebo mezi dvěma malými dětmi. Neexistence společného slovníku jasně vymezených slov, které mohou obě strany plynule používat, byla limitujícím faktorem v komunikaci mezi lidmi, skupinami nebo národy.

John Newble proto navrhl dvě varianty. Buď jsem se musela naučit mluvit jazykem Airl, nebo se ona musela naučit mluvit anglicky. Ve skutečnosti byla jen jedna možnost správná: přesvědčila jsem ji, aby se učila anglicky a že ji budu učit s vedením jazykového specialisty. Nikdo neměl žádné námitky proti tomuto přístupu, protože nepadly ani žádné další návrhy.

Jazykoví odborníci navrhli, abych si s sebou do výslechové místnosti vzala několik dětských knih, čítanku pro začátečníky a učebnici gramatiky. Plán byl takový, že budu sedět vedle bytosti a budu jí číst nahlas z knih, zatímco budu ukazovat prstem na text, který čtu, tak, aby jej mohla sledovat.

Teorie se zakládala na tom, že jsem Airl mohla učit číst stejným způsobem, jako se dítě učí číst slova a poslouchat zvukovou asociaci se psaným slovem, jako se doporučuje v základní gramatice. Myslím si, že se také domnívali, že pokud je bytost natolik inteligentní, aby se mnou komunikovala telepaticky a letěla vesmírnou lodí přes celou galaxii, mohla by se naučit mluvit cizím jazykem tak rychle jako 5leté dítě. Nebo i rychleji!

Vrátila jsem se do výslechové místnosti a navrhla jsem tento nápad Airl. Neměla námitky proti učení se jazyka, přestože neměla ani žádnou povinnost odpovídat na otázky. Nikdo jiný ale neměl lepší nápad, tak jsme šli dál.“ 35

 

Kapitola pátá

Lekce čtení

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„Začala jsem lekce čtení s prvními stránkami školní učebnice, která se používala pro výuku dětí kolonistů v roce 1800 na hranicích Ameriky. Jmenuje se „McGuffyho čítanka, část I.–VI.“.

Vzhledem k tomu, že jsem zdravotní sestra a ne učitelka, tak ten jazykový expert, který mi dal knihy, mi také dal jednodenní školení o tom, jak používat knihy ke vzdělávání mimozemšťana. Řekl mi, že důvodem, proč si tyto knihy vybral, bylo, že se jejich původní verze od roku 1836 používala 3/4 století při výuce čtení 4/5 všech amerických žáků. Žádné další knihy neměly tak dlouho takový vliv na americké děti.

McGuffyho vzdělávací kurz začíná „Učebnicí pro začátečníky“, ve které jsou k zapamatování po sobě jdoucí písmenka abecedy. Děti se pak krok za krokem učily použít stavební kameny jazyka ke tvoření a vyslovování slov s použitím hláskové metody, která děti učí spojovat zvuky s písmeny. Každá lekce začíná studiem slov používaných při cvičení čtení a s poznámkami, které poukazují na správnou výslovnost každého slova.

Zjistila jsem, že příběhy v první a druhé části čítanky zobrazují děti v kruhu rodiny, učitelů, přátel a zvířat. Ve třetí, čtvrté, páté a šesté části se tyto myšlenky rozvíjejí. Jeden z příběhů, které si pamatuji, se jmenoval „O vdově a kupci“.

Je to jakýsi morální příběh o obchodníkovi, který se ujme vdovy v nouzi. Později, když se vdova sama snaží být čestnou, tak jí obchodník dává pěkný dárek. Knihy vás nemusí nutně naučit věřit, že se dobročinnost očekává pouze od bohatých lidí. Všichni víme, že štědrost je ctnost, která by měla být vlastní všem.

Všechny příběhy byly velmi užitečné a poskytly velmi dobré vysvětlení, aby mohly ilustrovat kladné vlastnosti jako poctivost, laskavost, šetrnost, tvrdá práce, odvaha, vlastenectví, úcta k Bohu a respekt k rodičům. Osobně bych doporučila tuto knihu každému!

Také jsem zjistila, že slovník použitý v knize byl velice pokročilý v porovnání s poměrně malým počtem slov, které lidé v dnešní době používají. Myslím si, že jsme ztratili hodně z našeho vlastního jazyka od doby, kdy Otcové zakladatelé napsali Deklaraci nezávislosti před více než 200 lety!

Podle pokynů jsem ve výslechové místnosti seděla vedle Airl a postupně jsem jí nahlas četla z každé knihy ze série McGuffeyho čítanek. V každé knize byly vynikající, jednoduché ilustrace příběhů a popisovaných předmětů. I když podle dnešních měřítek jsou absolutně zastaralé. Nicméně to vypadalo, že Airl chápala a vstřebávala každé písmeno, zvuk, slabiku a význam během toho, jak jsme postupovaly kupředu. Takto jsme pokračovaly 14 hodin denně 36

 

během 3 dní po sobě bez přerušení, s výjimkou několika jídel a přestávek na odpočinek z mé strany.

Airl nepotřebovala přestávky na nic. Nespala. Místo toho zůstala sedět v křesle ve výslechové místnosti, kdy vyhodnocovala lekce, které jsme absolvovaly. Když jsem se každé ráno vrátila, abychom začaly tam, kde jsme skončily, ona už znala nazpaměť předchozí lekce a byla na dalších stránkách. Tento model se nadále zrychloval, dokud nebylo zbytečné, abychom v něm nadále pokračovaly.

I když Airl neměla ústa, kterými by mohla mluvit, byla teď schopná „přemýšlet“ v angličtině. Na konci těchto lekcí byla Airl schopna číst a studovat sama. Ukázala jsem jí, jak používat slovník a vyhledat nová slova, se kterými se setkala. Airl poté používala slovník stále. Od té doby bylo mou prací jí být spíše kurýrem, kdy jsem pro ni žádala knihy, které k ní proudily neustále.

Dále pan Newble přinesl svazky encyklopedie Britannica. Airl se hrozně líbila, protože tam bylo hodně obrázků. Poté si vyžádala další obrázkové knihy a příručky s fotografiemi a nákresy, protože bylo mnohem snazší pochopit význam, pokud mohla vidět obrázky s věcí, kterou studovala.

Během příštích šesti dní byly přivezeny knihy z knihoven po celé zemi, předpokládám, protože to nebylo víc než pár dní před tím, kdy jich přečetla několik set! Studovala každé téma, které si dovedu představit, a mnoho dalších velmi technických věcí, o kterých jsem nikdy nic nechtěla vědět, jako je astronomie, hutnictví, strojírenství, matematika, různé technické příručky atd.

Později začala číst beletrii, romány, poezii a klasickou literaturu. Airl chtěla také číst spoustu knih o humanitních vědách, zejména o historii. Myslím si, že musela přečíst minimálně 50 knih o lidské historii a archeologii. Samozřejmě jsem se ujistila, že také obdržela kopii Bible, kterou přečetla od začátku až do konce bez komentáře nebo dotazů.

Přestože jsem zůstávala s Airl 12 až 14 hodin denně, většinu času v průběhu následujícího týdne jsme spolu strávily bez delší komunikace mezi námi až na občasné otázky, které mi pokládala. Otázky byly většinou v souvislosti s vysvětlením kontextu nebo objasnění něčeho v knihách, které četla. Kupodivu mi Airl řekla, že její oblíbené knihy jsou „Alenka v říši divů“, „Don Quijote de la Mancha“ a „Tisíc a jedna noc“. Řekla, že autoři těchto příběhů ukázali, že je důležitější mít velkého ducha a fantazii než velkou zručnost nebo sílu.

Nemohla jsem odpovědět na spoustu jejích otázek, proto jsem odpovědi konzultovala s lidmi ve vnější místnosti. Většina z nich měla vztah k technickým a vědeckým věcem. Několik jejích otázek se týkalo oblasti humanitních věd. Hloubka komplexního porozumění a vybranost jejích otázek ukázaly, že měla velmi pronikavý intelekt.

Osobně si myslím, že už věděla mnohem více o kultuře a historii Země, než byla ochotna přiznat, když jsme začaly. Brzy jsem měla zjistit o kolik více.“ 37

 

Kapitola šestá

Moje vzdělávání začíná

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„15. den po „záchraně“ Airl z místa nehody jsem byla schopná s ní plynule a bez námahy komunikovat v angličtině. Vstřebala tolik písemného materiálu v té době, že její akademické vzdělání dalece přesáhlo mé vlastní. I když jsem absolvovala střední školu v Los Angeles v roce 1940 a navštěvovala 4 roky vysokou školu, kde jsem absolvovala přípravné a ošetřovatelské kurzy, tak rozmanitost mých znalostí byla poměrně omezená.

Neměla jsem nastudováno většinu předmětů, kterým byla nyní Airl vystavená, a to zejména s ohledem na její rychlé porozumění, velmi intenzivní touhu po znalostech a téměř fotografickou paměť! Byla schopná si vzpomenout na velmi dlouhé pasáže z knih, které četla. Obzvláště měla ráda úryvky oblíbených příběhů z klasické literatury jako „Dobrodružství Huckleberryho Finna“, „Gulliverovy cesty“, „Petr Pan“ a „Legenda o Ospalé díře“.

V této době se Airl stala učitelem a já studentem. Chystala jsem se naučit, co lidé na Zemi nevědí a nemají možnost zjistit!

Zástup vědců a agentů, kteří nás sledovali přes polopropustné zrcadlo naší výslechové místnosti, které jsme nyní s Airl říkaly „galerie“, byly stále netrpělivější, aby jí mohli klást další otázky. Ale Airl stále odmítala jakékoliv otázky, na které by se jí měl ptát někdo jiný než já, ani zprostředkovaně skrze mne jako tlumočníka nebo písemně.

Odpoledne 16. dne jsme Airl a já seděly vedle sebe, když si četla. Zavřela poslední stránku knihy a položila ji stranou. Chystala jsem se jí dát další knihu z velké hromady čekající na přečtení, když se otočila a řekla nebo poslala „myšlenku“ ke mně: „Nyní jsem připravena mluvit.“ Zpočátku jsem byla tou poznámkou trochu zmatená. Naznačila jsem jí, aby pokračovala, a ona začala vést moji první lekci.“

(OFICIÁLNÍ PŘEPIS ROZHOVORU)

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Oficiální přepis Vzdušných sil Armády USA

Letecká základna v Roswellu, 509. bombardovací skupina

VĚC: ROZHOVOR S MIMOZEMŠŤANEM, 24. 7. 1947, 1. sezení 38

 

„Co bys chtěla říct, Airl?“ zeptala jsem se.

„Několik tisíc let jsem byla součástí Expediční jednotky Oblasti v této části vesmíru. Osobně jsem nicméně nebyla v blízkém kontaktu s žádnou bytostí na Zemi od roku 5 965 př. n. l. Mojí primární funkcí v rámci Oblasti nebyla komunikace s obyvateli planet. Jsem důstojník, pilot a inženýr se spoustou povinností. Přestože jsem schopná plynule hovořit 347 jazyky v rámci Oblasti, nebyla jsem doposud vystavena vaší angličtině.

Poslední pozemský jazyk, ve kterém jsem byla dobře zběhlá, byl sanskrt z védských hymnů. V té době jsem byla členem mise, která byla vyslaná vyšetřovat ztrátu základny Oblasti nacházející se v Himalájích. Celá jednotka důstojníků, pilotů, komunikačních a administrativních pracovníků zmizela a základna byla zničena.

Před několika miliony lety jsem byla vycvičena a sloužila jsem jako vyšetřovací, data vyhodnocující a programy vyvíjející důstojník Oblasti. Jelikož jsem měla zkušenosti s těmito technikami, byla jsem poslána na Zemi jako součást pátracího týmu. Jedna z mých povinností zahrnovala i výslech lidské populace, která v té době obývala přilehlou oblast. Mnoho lidí v tomto regionu hlásilo pozorování „vimán“ nebo vesmírné lodi.

Po logickém rozšíření důkazů, svědectví, pozorování stejně jako absenci některých důkazů, jsem vedla svůj tým k objevu toho, že stále existovaly plavidla „Staré říše“ a dobře schované objekty „Staré říše“ v této sluneční soustavě, o kterých jsme neměli sebemenší tušení.

Ty a já jsme nebyly schopny komunikovat ve vašem jazyce, protože jsem mu já osobně nebyla vystavena. Ale teď, když jsem si prohlížela knihy a materiály, které jste mi poskytla, jsem předala údaje naší vesmírné stanici v této oblasti, které byly zpracovány naším komunikačním důstojníkem prostřednictvím našich počítačů. Byly přeloženy do mého vlastního jazyka a předány zpět v potřebném kontextu. Také jsem obdržela další informace o anglickém jazyce a záznamy Oblasti o civilizaci na Zemi ze souborů uložených v našich počítačích.“

„Nyní jsem připravena dát vám určité informace, o kterých si myslím, že by pro vás mohly mít velkou cenu. Řeknu vám pravdu. I když pravda je relativní k ostatním pravdám, ráda bych se s vámi podělila tak poctivě a přesně, jak jen to bude možné a nakolik to vidím já v mezích mojí čestnosti k sobě, k mojí 39

 

rase a bez porušení svých závazků vůči organizaci, které sloužím, a přísahala jsem podporu a ochranu.“

„Dobře,“ pomyslela jsem si, „budeš nyní odpovídat na otázky z galerie?“

„Ne, nebudu odpovídat na otázky. Budu poskytovat informace, o kterých si myslím, že budou přínosem pro blaho nesmrtelných duchovních bytostí, které tvoří lidstvo, a budou podporovat přežití všech nesčetných forem života a životního prostředí Země, protože garance zachování Země je součástí mé mise.

Co se mě týče, jsem přesvědčená, že všechny vnímající bytosti jsou nesmrtelné duchovní bytosti, což zahrnuje i lidi. V zájmu přesnosti a jednoduchosti budu používat vymyšlené slovo: „JE-BÝT“. Protože hlavní podstatou nesmrtelné bytosti je to, že existují v nadčasovém stavu, který „je“, a jediným důvodem jejich existence je, že se rozhodnou „být“.

Bez ohledu na to, nakolik skromné je jejich postavení ve společnosti, si každá „JE-BÝT“ bytost zaslouží úctu a jednání, které by každý chtěl dostat od ostatních. Každý člověk na Zemi je nadále „JE-BÝT“ bytostí, ať už si toho je vědom, nebo ne.“

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

(Nikdy nezapomenu na tento rozhovor. Její hlas byl velmi věcný a bez emocí. Poprvé jsem ale pocítila přítomnost vřelé a skutečné „osobnosti“ v Airl. Její odkaz na „nesmrtelné duchovní bytosti“ mi připadal jako záblesk světla v temné místnosti. Nikdy předtím jsem si nemyslela, že by člověk mohl být nesmrtelná bytost.

Myslela jsem si, že tento stav a moc byla vyhrazena jen pro Otce, Syna a Ducha svatého. A protože jsem oddaná katolička a ctím slovo Ježíšovo a Otce svatého, nikdy bych si ani nepomyslela, že by nějaká žena mohla být nesmrtelnou bytostí, dokonce ani Panna Maria. Navíc, když mi Airl předala tuto myšlenku, jsem vůbec poprvé jasně uviděla, že ona osobně byla nesmrtelnou duchovní bytostí stejně jako my všichni!

Airl řekla, že cítila, že jsem byla ohledně této myšlenky nejistá. Řekla mi, že by mohla prokázat, že jsem také nesmrtelná duchovní bytost. Řekla: „Buď nad svým tělem!“ Okamžitě jsem si uvědomila, že jsem byla „vně“ svého těla, dívala jsem se dolů ze stropu nad mojí hlavou! Také jsem byla schopná vidět prostor kolem sebe, včetně těla Airl sedícího na křesle vedle mého vlastního těla. Po chvíli jsem si uvědomila jednoduchou, ale šokující skutečnost, že „já“ nejsem tělo.

V té chvíli se zvedl černý závoj a poprvé ve svém životě jsem si uvědomila, že nejsem „moje duše“, ale že „já“ jsem „já“ coby duchovní bytost. Bylo to nevysvětlitelné prozření, které mě 40

 

ale naplnilo radostí a úlevou, kterou jsem snad ani nikdy nezažila. Pokud jde o „nesmrtelnou“ část, tak nechápu její význam, protože jsem si vždycky myslela, že nejsem nesmrtelná – možná duše – ale rozhodně ne nesmrtelná!

Po chvíli – nejsem si jistá jak dlouhé – se mě Airl zeptala, jestli jsem už lépe pochopila tu myšlenku. Najednou jsem byla zpátky ve svém těle a řekla jsem nahlas: „Ano! Vím, co máte na mysli!“

Byla jsem tak zaskočena tou zkušeností, že jsem musela vstát z křesla a několik minut chodit po místnosti. Vymluvila jsem se, že potřebuji dostat sklenici vody a jít na toaletu, což jsem udělala. Na toaletě jsem se na „sebe“ podívala do zrcadla. Použila jsem toaletu, upravila si make-up a narovnala uniformu. Po 10 nebo 15 minutách jsem se znovu cítila „normálněji“ a vrátila jsem se do výslechové místnosti.

Poté jsem cítila, že už pro Airl nejsem jen tlumočník. Cítila jsem se, jako bych byla „spřízněnou duší“. Cítila jsem se, jako bych byla v bezpečí, doma, s blízkým přítelem nebo členem rodiny. Airl vycítila a pochopila můj zmatek v chápání „osobní nesmrtelnosti“.

Začala svoji první „lekci“, kdy se mi to snažila vysvětlit.“

(POKRAČOVÁNÍ OFICIÁLNÍHO PŘEPISU ROZHOVORU)

„Airl mi řekla o tom, proč se objevila na Zemi a v oblasti 509. bombardovací divize. Její nadřízení ji poslali prošetřit výbuchy jaderných zbraní, které se testovaly v Novém Mexiku. Nařídili jí, aby sbírala informace v atmosféře, které by mohly být použity k určení rozsahu záření a případných škod, které by testování mohlo způsobit životnímu prostředí. Během své mise byla vesmírná loď zasažena bleskem, kvůli kterému nad ní Airl ztratila kontrolu a zřítila se.

Vesmírné lodě jsou řízeny „JE-BÝT“ bytostmi, které využívají těla podobným „panenkám“ v podstatě stejným způsobem, jako když si herec vezme masku a kostým. Je to jako mechanický nástroj, jehož prostřednictvím je možné působit ve fyzickém světě. Ona, stejně jako všechny ostatní „JE-BÝT“ bytosti z třídy důstojníků a jejich nadřízených, obývají tato těla, když plní své služební povinnosti ve vesmíru. Když nejsou ve službě, „opouštějí“ těla a pracují, přemýšlejí, komunikují, cestují a existují bez jejich použití.

Těla jsou vyrobena ze syntetických materiálů obsahujících velmi citlivý elektrický nervový systém, kdy se každá „JE-BÝT“ bytost nalaďuje nebo „vylaďuje“ na jeho elektronickou vlnovou délku, která přesně odpovídá vlnové délce nebo frekvenci vysílané každou „JE-BÝT“ bytostí.

Každá „JE-BÝT“ bytost je schopna vytvořit unikátní vlnovou frekvenci, která ji identifikuje, stejně jako frekvence radiového signálu. Toto částečně slouží k identifikaci jako otisk prstu. Tělo funguje jako rozhlasový přijímač pro „JE-BÝT“ bytost. Žádné dvě frekvence nebo těla nejsou přesně stejné. 41

 

Těla každého „JE-BÝT“ člena posádky jsou rovněž naladěna a připojena k „nervovému systému“, který je zabudovaný do vesmírné lodi. Vesmírná loď je postavena v podstatě stejným způsobem jako tělo bytosti. Je speciálně přizpůsobená frekvenci každého „JE-BÝT“ člena posádky. Z tohoto důvodu může být loď ovládána „myšlenkami“ nebo energií emitovanou „JE-BÝT“ bytostmi. Je to opravdu jednoduchý přímo řízený systém, takže na palubě vesmírné lodi nejsou žádné doplňující složité ovládací prvky nebo navigační zařízení.

Když blesk zasáhl vesmírnou loď, tak způsobil zkrat a následně „vyřadil“ řízení lodi, což vedlo k havárii.

Airl byla a stále je důstojník, pilot a inženýr expediční jednotky, která je součástí vesmírné civilizace nazvané Oblast. Tato civilizace ovládá obrovské množství galaxií, hvězd, planet, měsíců a asteroidů v přibližně jedné čtvrtině celého fyzického vesmíru!

Pokračující mise její organizace spočívá v „Zabezpečení, kontrole a rozšíření území a zdrojů v Oblasti“.

Airl poukázala na to, že jejich vlastní aktivity byly v mnoha ohledech velmi podobné aktivitám evropských průzkumníků, kteří „objevili“ Nový svět a „domáhali se“ jej pro Svatého otce (papeže) a pro krále Španělska, Portugalska a později Holandska, Anglie, Francie atd. Evropa těžila z majetku „získaného“ od původních obyvatel. Nicméně se původních obyvatel nikdy neptali a nežádali je o povolení stát se součástí „oblasti“ evropských národů, vojáků a kněžích, které poslali, aby získali území a bohatství a mohli uplatnit své zájmy.

Airl mi řekla, že v učebnici dějepisu četla, že španělský král litoval brutálního zacházení jeho vojáků s původními obyvateli. Bál se odplaty bohů, které uctíval, jak je popsáno v různých biblických svědectvích. Požádal papeže, aby připravil prohlášení s názvem „Požadavek“, který si měl přečíst každý z nově objevených původních obyvatel.

Král doufal, že toto prohlášení, ať už bylo domorodci přijato, nebo odmítnuto, by ho zprostilo veškeré odpovědnosti za výsledný masakr a zotročení těchto lidí. Používal toto prohlášení jako ospravedlnění pro to, aby mohl zabavit jejich půdu a majetek svými vojáky a kněžími. Zdá se, že papež ohledně toho neměl osobně žádné pocity viny nebo odpovědnosti.

Airl si myslela, že tato opatření byla kvůli zbabělosti. A není prý divu, že se území Španělska zmenšilo tak rychle. Několik let po smrti krále byla jeho říše asimilována jinými národy.

Airl řekla, že k takovému chování v Oblasti nedochází. Jejich vůdci přebírají plnou odpovědnost za činy v Oblasti a nezostuzují se takovým způsobem. Ani se nebojí žádných bohů a nelitují svých činů. Tato myšlenka posílila můj dřívější předpoklad, že Airl a její národ jsou pravděpodobně ateisté.

V případě potřeby připojení Země k Oblasti se vládci Oblasti rozhodli otevřeně nevyjevovat tento záměr „původním obyvatelům“ Země až do pozdější doby, kdy to bude (nebo nebude) vyhovovat jejich zájmům vlastního odhalení. V současné době to není strategicky nutné, aby 42

 

lidstvo vědělo o přítomnosti Expediční jednotky Oblasti. Ve skutečnosti to bylo dosud velmi intenzivně skrýváno z důvodů, které se později ukázaly.

Pás asteroidů v blízkosti Země je velmi malá, ale pro Oblast důležitá pozice v této části vesmíru. Ve skutečnosti jsou některé objekty v naší sluneční soustavě velmi důležité pro použití „vesmírných stanic“ s nízkou gravitací. Stanice v této sluneční soustavě mají především zájem o přirozené družice s nízkou gravitací, kdy jde především o odvrácenou stranu Měsíce a pás asteroidů, který byl dříve planetou zničenou před miliardami let, a v menší míře o Mars a Venuši. Tam je možné snadno postavit velké struktury ze sádry nebo podzemní základny pro ubytování jednotek Oblasti skrytých silovým elektromagnetickým stíněním. Jakmile je jednou část prostoru ovládána Oblastí, stává se součástí území pod její kontrolou a jejím „majetkem“. Vesmírná stanice v blízkosti planety Země je důležitá jenom proto, že ležela podél trasy expanze Oblasti směrem ke středu Galaxie a mimo ni. Samozřejmě, že každý v Oblasti o tom ví – kromě lidí na Zemi.“

Kapitola sedmá

Lekce dávné historie

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„Má výuka s Airl pokračovala celou noc až do následujícího rána. Musím říct, že jsem byla fascinovaná, skeptická, šokovaná, znepokojená, vyděšená a nespokojená s „lekcí“, kterou jsem dostávala od Airl. Nikdy jsem si nedokázala představit nic z toho, co mi říkala – a to ani v mých nejdivočejších snech a nočních můrách!

Druhý den odpoledne, poté co jsem se vyspala, osprchovala a najedla, jsem byla vyslechnuta ohledně rozhovoru z předchozího večera členy galerie, kteří vytvořili záznam toho, co mi Airl řekla. Tomuto sezení byla přítomna stenografka, ostatně jako vždy, které jsem stručně vypovídala po každém rozhovoru, a také tam bylo 6 nebo 7 mužů, kteří mě požádali, abych jim objasnila své výpovědi. Jako vždy na mě vyvíjeli stálý tlak, abych využila svůj vliv a přesvědčila Airl, aby odpovídala na konkrétní otázky napsané členy galerie. Snažila jsem se každého ujistit, že se snažím, jak nejvíc mohu, aby se tak stalo.

Nicméně se každý následující den staly jen tři věci:

1) Airl rezolutně odmítla odpovídat na všechny otázky, které jak vycítila, byly položeny skrze mě z galerie.

2) Airl pokračovala v mé „výuce“ v předmětech podle jejího vlastního výběru.

3) Každý večer po našem rozhovoru nebo výuce od Airl, mi dávala nový seznam námětů, o kterých se chtěla dozvědět více informací. Každý večer jsem tento seznam předávala do galerie. Další den Airl dostala velkou hromadu knih, časopisů, článků atd. Všechny

43

 

 

tyto věci studovala v noci, když jsem psala. To se opakovalo každý den až do konce našich setkání.

 

Předmětem našeho dalšího rozhovoru nebo lekce od Airl byla stručná historie Země a naší sluneční soustavy z pohledu Oblasti.“

(OFICIÁLNÍ PŘEPIS ROZHOVORU)

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Oficiální přepis Vzdušných sil Armády USA

Letecká základna v Roswellu, 509. bombardovací skupina

VĚC: ROZHOVOR S MIMOZEMŠŤANEM, 25. 7. 1947, 1. sezení

„Předtím, než můžete pochopit podstatu historie, musíte nejprve pochopit podstatu času. Čas je jen svévolné měření pohybu objektů skrz prostor.

Prostor není lineární. Prostor je determinován úhlem pohledu „JE-BÝT“ bytosti při prohlížení objektu. Vzdálenost mezi „JE-BÝT“ bytostí a prohlíženým objektem se nazývá „prostor“.

Objekty nebo energetické hmoty se v prostoru nemusí nutně pohybovat lineárně. V tomto vesmíru mají objekty tendenci se pohybovat náhodně, zakřiveně nebo cyklicky nebo jak je stanoveno dohodnutými pravidly.

Historie není jen lineární záznam událostí, jak mnozí autoři knih o historii Země naznačují, protože to není struna, kterou by bylo možno natáhnout a změřit. Historie je subjektivní pozorování pohybů předmětů v prostoru zachycené spíše z pohledu přeživších než těch, kteří podlehli.

K událostem dochází interaktivně a současně – stejně jako má biologické tělo srdce, které pumpuje krev, zatímco plíce dodávají kyslík buňkám, které se reprodukují za použití sluneční energie a chemických látek z rostlin, ve stejnou dobu jako játra čistí toxické látky z krve a odstraňují je prostřednictvím močového měchýře a střev.

Všechny tyto interakce se prolínají a probíhají současně. I když čas běží postupně, události se nedějí nezávisle, 44

 

lineárně. Abychom si mohli prohlédnout a pochopit historii nebo skutečnou minulost, je potřeba vidět všechny události jako součást interaktivního celku. Čas může být také chápán jako vibrace, která je jednotná v celém fyzickém vesmíru.

Airl vysvětlila, že „JE-BÝT“ bytosti existovali ještě před začátkem vesmíru. Důvod, proč se jim říká „nesmrtelné“, je protože se „duše“ nemůže narodit a ani zemřít, ale existuje v osobně předpokládaném vnímání „jsem – budu“. Pečlivě vysvětlovala, že ne každá duše je stejná. Každá má naprosto jedinečnou identitu, sílu, vědomí a schopnosti.

Rozdíl mezi „JE-BÝT“ bytostmi, jako je Airl, a většinou „JE-BÝT“ bytostmi obývajících těla ne Zemi je ten, že Airl může vstoupit a opustit své tělo podle přání. Může vnímat v různých intenzitách skrze hmotu. Airl a ostatní důstojníci Oblasti mohou komunikovat telepaticky. Vzhledem k tomu, že „JE-BÝT“ bytosti nejsou fyzickou osobou ve vesmíru, nemají místo v prostoru ani čase. „JE-BÝT“ bytost je doslova „nehmotná“. Mohou v okamžiku překonávat velké vzdálenosti v prostoru.

Mohou pocity prožít intenzivněji než biologické tělo, bez použití fyzických smyslových mechanismů. „JE-BÝT“ bytost může vyloučit vnímání bolesti. Airl si také mohla pamatovat na svoji „identitu“, abych tak řekla, už od potemnělých mlh času celé biliony let!

Říká, že stávající soubor sluncí v této bezprostřední blízkosti vesmíru žhnul posledních 200 bilionů let. Fyzický vesmír je téměř nekonečně starý, ale odhaduje se na nejméně 4 biliardy let od jeho prvopočátků.

Čas je obtížný faktor, abychom jej mohli změřit, neboť závisí na subjektivní paměti „JE-BÝT“ bytostí a od samého počátku neexistují žádné jednotné záznamy událostí ve všech částech fyzického vesmíru. Stejně jako na Zemi existuje mnoho různých systémů měření času, které jsou určeny různými kulturami využívajících cykly pohybu a výchozí body pro určení stáří a doby existence.

Fyzický vesmír sám je tvořen ze sbližování a spojení mnoha dalších jednotlivých vesmírů, z nichž byl každý vytvořen „JE-BÝT“ bytostí nebo skupinou těchto bytostí. Srážka těchto iluzorních vesmírů smíchala, spojila a posílila společně vytvořený vesmír. Vzhledem k tomu, že bylo dohodnuto, že energie a formy mohou být vytvořeny, ale ne zničeny, tento 45

 

proces vytváření nadále formuje stále rozpínající se vesmír téměř nekonečných rozměrů.

Před vytvořením fyzického vesmíru bylo dlouhé období, během kterého nebyly vesmíry hmotné, ale zcela iluzorní. Dalo by se říci, že vesmír byl vesmírem magických iluzí, které se objevovaly a mizely zcela podle vůle kouzelníka. V každém případě byl „kouzelník“ jednou nebo více „JE-BÝT“ bytostmi. Mnoho „JE-BÝT“ bytostí na Zemi si ještě může pamatovat nejasné obrazy z tohoto období. Příběhy o magii, čarodějnictví a kouzlech v pohádkách a mytologii hovoří o takových věcech, i když hodně přibližně.

Každá „JE-BÝT“ bytost vstoupila do fyzického vesmíru poté, když přišla o svůj vlastní „domácí“ vesmír. To se stalo tehdy, když byl „domácí“ vesmír pohlcen fyzickým vesmírem, nebo se „JE-BÝT“ bytosti připojili k jiným těmto bytostem, aby vytvořily nebo dobyli fyzický vesmír.

Schopnost na Zemi určit, kdy „JE-BÝT“ bytosti vstoupili do fyzického vesmíru je obtížná ze dvou důvodů:

1) Vzpomínky „JE-BÝT“ bytostí na Zemi byly vymazány a

2) příchod nebo invaze „JE-BÝT“ bytostí do fyzického vesmíru se konala v různou dobu, některé přišly před 60 biliardami let, jiné zase před 3 biliardami let. Každá oblast nebo planeta bude během krátké chvíle, během několika milionů let, převzata jinou skupinou „JE-BÝT“ bytostí, které vstoupí do dané oblasti.

 

Někdy zajmou jiné „JE-BÝT“ bytosti jako otroky. Ti jsou nuceni obývat těla a vykonávat podřadné nebo ruční práce, zejména těžbu minerálních rud na planetách s velkou gravitací, jako je Země.

Airl říká, že ona byla členem Expediční jednotky Oblasti více než 625 milionů let do té doby, než se stala pilotem mise pro biologický průzkum, který zahrnoval příležitostné návštěvy Země. Je schopná si pamatovat celou svoji kariéru i velmi dlouhou dobu před ní.

Řekla mi, že vědci na Zemi nemají přesný měřící systém, aby mohli zjistit stáří hmoty. Oni to předpokládají, protože některé druhy materiálů rychleji stárnou, například organické materiály nebo materiály na bázi uhlíku, takže to vede ke zhoršování kvality hmoty. Není to přesné měření stáří kamene, které je založené na měření stáří dřeva nebo kostí. 46

 

To je zásadní chyba. Ve skutečnosti hmota nestárne. Nemůže být zničena. Hmota může změnit formu, ale nikdy nebude doopravdy zničena.

Oblast prováděla pravidelný průzkum galaxií v této části vesmíru od doby, kdy byly vyvinuty technologie pro cestování vesmírem před 80 biliardami let. Přehled změn na Zemi ukázal růst i pokles pohoří, změny rozmístění kontinentů, posun pólů na planetě, objevování a mizení ledových čepic, objevování a mizení oceánů, řek, údolí a změny kaňonů. Ve všech případech je hmota stejná. Vždycky je to ten stejný písek.

Každá forma a látka je vyrobená ze stejného základního materiálu, který nikdy nestárne.

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

(„Nemůžu si ani představit, jak technicky a mentálně vyspělou se může civilizace stát po biliardách let! Jen pomyslete na to, jak pokročila naše země pouze za 150 let. Jen před několika generacemi lidé cestovali pěšky, na koni nebo lodí, četlo se při svíčkách, topilo se a vařilo na ohni a nebyly žádné vnitřní rozvody!“)

(OFICIÁLNÍ PŘEPIS ROZHOVORU)

„Airl mi popsala schopnosti „JE-BÝT“ důstojníka Oblasti a demonstrovala to, když se telepaticky spojila s důstojníkem Oblasti, který se nacházel v pásu asteroidů.

Pás asteroidů se skládá z tisíců rozbitých kousků planety, která se kdysi nacházela mezi Marsem a Jupiterem. Slouží jako dobrý odrazový můstek s nízkou gravitací pro připlouvající vesmírné lodě, které cestují směrem ke středu naší galaxie.

Požádala důstojníka, aby nahlédl do informací uložených v „souborech“ Oblasti o historii Země. Poprosila komunikačního důstojníka, aby ji těmito informacemi „nakrmil“. Komunikační důstojník okamžitě vyhověl žádosti. Na základě informací uložených v souborech Oblasti mi byla Airl schopná poskytnout stručný přehled nebo „lekci historie“.

Toto mi Airl řekla o tom, co Oblast zjistila o historii Země:

Řekla mi, že Expediční jednotky Oblasti poprvé vstoupili do Galaxie velmi nedávno – přibližně před 10 000 lety. Jejich první akcí bylo dobýt domovskou planetu „Staré říše“ (toto 47

 

není oficiální název, ale přezdívka, kterou daly vojska Oblasti podmaněné civilizaci), která sloužila jako sídlo ústřední vlády pro tuto galaxii a další sousední oblasti ve vesmíru. Tyto planety jsou umístěny ve hvězdných systémech v ocasu souhvězdí Velké medvědice. Nezmínila, které hvězdy to přesně jsou.

Po přibližně 1 500 letech začala Oblast stavět základny pro svoje vlastní jednotky podél trasy invaze, která vede směrem do středu této galaxie a dále mimo ni. Před zhruba 8 200 lety zřídily jednotky Oblasti základnu na Zemi v Himalájích nedaleko hranic moderního Pákistánu a Afghánistánu. Tato základna sloužila praporu Expediční jednotky Oblasti, která čítala okolo 3 000 členů.

Postavili základnu pod nebo uvnitř vrcholu hory. Vrchol hory vyvrtali a vytvořili dutý prostor dostatečně velký pro umístění lodí a ubytování personálu této jednotky. Byla vytvořena elektronická iluze vrcholu hory, aby bylo možné ukrýt jednotku, kdy byl promítán falešný obraz zevnitř hory přes silovou clonu.

Krátce poté, co se tam usadili, na základnu zaútočil zbytek ozbrojených sil „Staré říše“. Ukrytá pozemní základna na Marsu patřící „Steré říši“ existovala velmi dlouhou dobu, aniž by o ní Oblast věděla. Základna Oblasti byla zničena vojenským útokem ze základny na Marsu a „JE-BÝT“ bytosti z Expediční jednotky Oblasti byly zajaty.

Můžete si představit, že Oblast byla velmi naštvaná ztrátou tak velkého počtu vojenských důstojníků a jiných členů jednotky, a tak poslali na Zemi další jednotky, aby je našly. Tyto jednotky byly také napadeny. „JE-BÝT“ bytosti z Oblasti byly zajaty stejným způsobem jako všechny ostatní „JE-BÝT“ bytosti, které byly poslány na Zem. Všem byla způsobena amnézie a jejich vzpomínky byly nahrazeny falešnými obrazy a hypnotickými příkazy a byly poslány na Zem obývat biologická těla. Dnes jsou stále součástí lidské populace.

Po velmi úporném a rozsáhlém vyšetřování ztráty svých posádek Oblast zjistila, že „Stará říše“ operovala velmi široce a velmi pečlivě skrytě díky operační základně v této galaxii několik milionů let. Nikdo přesně neví jak dlouho. Nakonec se vesmírné lodě jednotek „Staré říše“ a Oblasti utkaly jedna ku jedné v otevřeném boji v prostoru sluneční soustavy. 48

 

Podle Airl proběhla bitva mezi jednotkami „Staré říše“ a Oblasti okolo roku 1235 n. l., kdy jednotky Oblasti nakonec zničily poslední vesmírnou loď jednotek „Staré říše“ v této části vesmíru. Expediční jednotky Oblasti zde také v té době ztratily mnohé ze svých vlastních plavidel.

Asi o tisíc let později byla základna „Staré říše“ náhodou objevena na jaře roku 1914 n. l. Objev byl učiněn, když bylo tělo arcivévody rakouského „ovládnuto“ důstojníkem Expedičních jednotek Oblasti. Tento důstojník, který byl umístěn v pásu asteroidů, byl poslán na Zemi na rutinní průzkumnou misi.

Účelem tohoto „ovládnutí“ bylo používat tělo jako „přestrojení“, jehož prostřednictvím může proniknout do lidské společnosti s cílem získat informace o aktuálním dění na Zemi. Důstojník jako „JE-BÝT“ bytost má větší moc než bytost obývající tělo arcivévody, kdy zkrátka „vytlačil“ bytost ven a převzal kontrolu nad tělem.

Nicméně si tento důstojník neuvědomil, jak moc byli Habsburkové nenáviděni nepřátelskými frakcemi v zemi, a tak ho zaskočilo, když bylo tělo arcivévody zavražděno bosenským studentem. Důstojník (nebo „JE-BÝT“ bytost) byl najednou „vyhozen“ z těla, když jej vrah zastřelil. Dezorientovaná „JE-BÝT“ bytost se neúmyslně ocitla v jedné ze silových clon amnézie a byla zajata.

Nakonec Oblast zjistila, že široká oblast vesmíru je sledována „elektronickým silovým polem“, které kontroluje veškeré „JE-BÝT“ bytosti na tomto konci galaxie včetně Země. Elektronická silová clona je navržena k detekci „JE-BÝT“ bytostí a zabránění jim v opuštění prostoru.

Pokud se některá z „JE-BÝT“ bytostí pokusí proniknout silovou clonou, „zajme“ je to v jakési „elektronické síti“. Výsledkem je, že zajatá „JE-BÝT“ bytost je podrobena velmi krutému „vymývání mozku“, které vymaže její paměť. Tento proces využívá ohromný elektrický šok, stejně jako pozemští psychiatři využívají „léčbu elektrošoky“ k vymazání paměti a osobnosti „pacienta“, aby více „spolupracoval“.

Na Zemi se během této „terapie“ používá jenom několik set voltů elektřiny. Nicméně elektrické napětí používané „Starou říší“ proti „JE-BÝT“ bytostem dosahuje řádově několika miliard voltů! 49

 

Tento obrovský šok zcela vymaže všechny vzpomínky „JE-BÝT“ bytosti. Vymazání paměti není jen na jeden život nebo jedno tělo. Vymaže to všechny nahromaděné zkušenosti z téměř nekonečné minulosti, stejně jako totožnost této bytosti!

Šok má „JE-BÝT“ bytostem znemožnit si pamatovat kdo jsou, odkud přišli, jejich znalosti a dovednosti, jejich vzpomínky na minulost a schopnosti být duchovní bytostí. Jsou vrženy do bezduché, robotické neexistence.

U každé „JE-BÝT“ bytosti se po šoku používá série hypnotických sugescí, aby bylo možné instalovat falešné vzpomínky a falešnou orientaci v čase. To zahrnuje příkaz k „návratu“ na základnu po smrti těla, takže stejný šok a hypnóza mohou být provedeny znovu a znovu a znovu, navždy. Hypnotický rozkaz také velí „pacientovi“, aby zapomínal na pamatování si.

Co se Oblast naučila ze zkušeností získaných tímto důstojníkem je to, že „Stará říše“ využívala Zemi jako „vězeňskou planetu“ po velmi dlouhou dobu – jak dlouho přesně nevíme, možná miliony let.

Takže když tělo „JE-BÝT“ bytosti zemře, opustí jej. Ty jsou detekovány „silovou clonou“, zajati a hypnotickým rozkazem jim „nařizují“ „vrátit se do světla“. Myšlenka „nebe“ a „posmrtného života“ jsou součástí hypnotické sugesce, částí zrady, která pomáhá celému mechanismu fungovat.

Poté, co „JE-BÝT“ bytost dostala elektrošoky a byla zhypnotizována z důvodu vymazání vzpomínek na prožitý život, okamžitě hypnoticky přijímá „rozkaz“ „vrátit“ se zpátky na Zemi, aby osídlila nové tělo, jako kdyby byla na tajné misi. Každé „JE-BÝT“ bytosti je řečeno, že existuje zvláštní účel toho, že jsou na Zemi. Ale samozřejmě nemá žádný smysl být ve vězení – alespoň ne pro vězně.

Jakákoliv nežádoucí „JE-BÝT“ bytost odsouzená k bytí na Zemi, byla „Starou říší“ označena jako „nedotknutelná“. To se týkalo každého, jehož „Stará říše“ považovala za zločince, kteří jsou příliš krutí na to, aby se mohli změnit nebo se podřídit, stejně jako další zločinci typu sexuální zvrhlíci nebo bytosti, které nechtějí vykonávat žádnou produktivní práci.

„Nedotknutelná“ klasifikace „JE-BÝT“ bytostí také zahrnuje širokou škálu „politických vězňů“. To zahrnuje „JE-BÝT“ bytosti, které jsou považovány za neposlušné „volnomyšlenkáře“ nebo „revolucionáře“, kteří dělají potíže vládám jednotlivých 50

 

planet „Staré říše“. Samozřejmě, že každý dříve bojující proti „Staré říši“ je poslán na Zemi.

Na seznamu „nedotknutelných“ jsou malíři, zpěváci, hudebníci, spisovatelé, herci a umělci všeho druhu. Z tohoto důvodu má Země více umělců na hlavu než kterákoliv jiná planeta ve „Staré říši“.

Mezi „nedotknutelné“ také patří intelektuálové, vynálezci a géniové z téměř všech oblastí. Od té doby, kdy bylo vše cenné ve „Staré říši“ již dávno vynalezeno, nebo vytvořeno během posledních několika bilionů let, není již pro tyto bytosti další využití. To se také týká kvalifikovaných manažerů, kteří už dále nejsou potřeba ve společnosti poslušných, automatizovaných občanů.

Každý, kdo není ochoten nebo schopen podvolit se bezduchému ekonomickému, politickému a náboženskému otroctví jako pracovník platící daně v třídním systému „Staré říše“, je „nedotknutelný“ a je donucen k tomu, aby s vymazanou pamětí získal trvalé odnětí svobody na Zemi.

Konečným výsledkem je, že „JE-BÝT“ bytosti nemohou uniknout, protože neví, kdo jsou, odkud přišly a kde jsou. Byly zhypnotizovány, aby si myslely, že jsou někým jiným, jindy a jinde, než ve skutečnosti jsou.

Důstojník Oblasti, který byl „zavražděn“, když se nacházel v těle rakouského arcivévody, byl zajat jednotkami „Staré říše“. Jelikož byl tento konkrétní důstojník velmi silnou „JE-BÝT“ bytostí v porovnání s většinou, byl odvezen do tajné základny „Staré říše“ pod povrchem Marsu. Dali ho do speciální elektronické vězeňské cely a tam ho drželi.

Naštěstí se tomuto důstojníkovi podařilo po 27 letech v zajetí z podzemní základny uprchnout. Okamžitě se vrátil na svou základnu v pásu asteroidů, jakmile utekl ze základny „Staré říše“. Jeho velící důstojník nařídil, aby byl bitevní křižník odeslán na souřadnice základny, které získal od zajatého důstojníka, a zcela tuto základnu zničil. Tato základna „Staré říše“ byla umístěna jen pár set kilometrů severně od rovníku na Marsu v oblasti Cydonia.

I když byla vojenská základna „Staré říše“ zničena, bohužel, většina ohromného systému silových clon, elektrošoků / amnézie / hypnotizujících zařízení i nadále fungovala na jiných neznámých, dosud neobjevených místech. Hlavní základna nebo 51

 

řídící centrum těchto operací „vězení ovládajícího mysl“ nikdy nebylo nalezeno. Proto vlivy této základny nebo základen se stále ještě projevují.

Oblast zjistila, že od té doby, kdy byly vesmírné jednotky „Staré říše“ zničeny, není nikdo, kdo by aktivně zabraňoval tomu, aby jiné planetární systémy posílaly na Zemi své „nedotknutelné“ „JE-BÝT“ bytosti z celé této galaxie nebo z jiných galaxií v okolí. Z toho důvodu se Země stala univerzálním místem skládky pro tuto celou oblast vesmíru.

To částečně vysvětluje velmi neobvyklou směs ras, kultur, jazyků, morálních kodexů, náboženských a politických vlivů mezi populací „JE-BÝT“ bytostí na Zemi. Počet a rozmanitost heterogenních společností na Zemi je velmi neobvyklý pro normální planetu. Většina planet „Typ slunce 12, Třída 7“ je obydlena pouze jedním humanoidním typem těla nebo rasy, pokud vůbec.

Navíc většina dávných civilizací na Zemi a mnoho pozemských událostí byly silně ovlivněny skrytou, hypnotickou operací základny „Staré říše“. Zatím nikdo nepřišel na to, kde přesně a jak tato operace probíhá nebo kdo ji řídí, protože je silně chráněna clonami a pastmi.

Kromě toho na tomto konci galaxie nedošlo k žádné operaci za účelem vyhledání, objevení a zničení obrovské a starobylé sítě elektronické techniky, která vytváří silové clony „JE-BÝT“ bytostí. Dokud tato operace neproběhne, nebudeme schopni zabránit nebo přerušit působení elektrošoku, hypnózy a dálkového ovládání myšlenek vězeňské planety „Staré říše“.

Samozřejmě, že všichni členové posádky Expediční jednotky Oblasti teď vždy ví o tomto jevu, když provádějí operace ve sluneční soustavě tak, aby zabránili odhalení a chycení do pastí „Staré říše“. 52

 

Kapitola osmá

Lekce nedávné historie

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„Při tomto rozhovoru mi Airl dala lekci historie, o které se nikdy a nikde v učebnicích napsaných na Zemi nedočtu! Oblast má hodně odlišný pohled na události než my.“

(OFICIÁLNÍ PŘEPIS ROZHOVORU)

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Oficiální přepis Vzdušných sil Armády USA

Letecká základna v Roswellu, 509. bombardovací skupina

VĚC: ROZHOVOR S MIMOZEMŠŤANEM, 26. 7. 1947, 1. sezení

„Expediční jednotka Oblasti pozorovala oživení ve vědě a kultuře západního světa od roku 1150 n. l., kdy byly v této sluneční soustavě zničeny zbývající zbytky vesmírné flotily „Staré říše“. Vliv dálkového ovládání hypnózou se od té doby trochu zmenšil, ale stále zůstává z velké části silný.

Jak se zdá, podařilo se trochu uškodit operacím „Staré říše“ dálkového ovládání mysli, což vedlo k malému snížení výkonu tohoto mechanismu. V důsledku toho se začaly některé vzpomínky na technologie, které „JE-BÝT“ bytosti měly před příchodem na Zemi, vracet. Od tohoto momentu se útlak znalostí, který se v Evropě nazývá „temný středověk“, začal zmenšovat.

Znalosti základních zákonů fyziky a elektřiny od té doby způsobily revoluci v kultuře na Zemi prakticky přes noc. Schopnost pamatovat si technologie mnohými génii v „JE-BÝT“ populaci na Zemi byla částečně obnovena, když ne aktivně potlačována, jak tomu bylo před rokem 1150 n. l. Sir Isaac Newton je jedním z nejlepších příkladů. V průběhu pouhých několika desítek let objevil bez pomoci několik důležitých a zásadních vědeckých a matematických disciplín.

Lidé, kteří si tyto vědy „pamatovali“, je znali ještě dřív, než byli posláni na Zemi. Obvykle nikdo nikdy nevyzkoumal nebo 53

 

neobjevil tak mnoho v oblasti přírodních věd a matematiky během celého života nebo dokonce během několika set životů. Civilizacím by trvalo miliardy a miliardy let je vytvořit!

„JE-BÝT“ bytosti na Zemi si teprve začínaly vzpomínat na malé fragmenty všech technologií, které existují v celém vesmíru. Teoreticky v případě, že mechanismy amnézie používané proti Zemi, by mohly být zcela zničeny, „JE-BÝT“ bytostem by se vrátila celá jejich paměť!

Obdobné pokroky nebyly bohužel pozorovány v humanitních oborech, proto se „JE-BÝT“ bytosti na Zemi k sobě navzájem budou nadále chovat velmi špatně. Toto chování je však silně ovlivněno „hypnotickými příkazy“, které dostávají „JE-BÝT“ bytosti mezi životy.

Příčinou velmi neklidného a bouřlivého prostředí je také velmi neobvyklá kombinace „vězňů“ na Zemi – zločinci, zvrhlíci, umělci, revolucionáři a géniové. Účelem vězeňské planety je udržet „JE-BÝT“ bytosti na Zemi, a to navždy. Podpora nevědomosti, pověr a války mezi „JE-BÝT“ bytostmi pomáhá udržovat vězeňskou populaci zmrzačenou a uvězněnou za „zdí“ elektronických silových clon.

„JE-BÝT“ bytosti byly odloženy na Zemi z celé galaxie, okolních galaxií i z planetárních systémů celé „Staré říše“ takových jako Sirius, Aldebaran, Plejády, Orion, souhvězdí Draka a z bezpočtu dalších. Na Zemi jsou „JE-BÝT“ bytosti z bezejmenných ras, civilizací, kulturního zázemí a planetárních prostředí. Každá z populací „JE-BÝT“ bytostí má svůj vlastní jazyk, systém víry, morální hodnoty, náboženské přesvědčení, vzdělání a neznámou a nevyřčenou historii.

Tyto „JE-BÝT“ bytosti se smísí s dřívějšími obyvateli Země, kteří přišli z jiného hvězdného systému před více než 400 000 lety, aby vytvořili civilizaci Atlantidy a Lemurie. Tyto civilizace zmizely pod přílivovými vlnami způsobenými planetárním „polárním posunem“, mnoho tisíc let před tím, než začala přicházet současná „vězeňská“ populace.

Zdá se, že „JE-BÝT“ bytosti z těchto hvězdných systémů byly zdrojem původních, východních ras na Zemi, jejichž počátek byl v Austrálii.

Civilizace nastavené na Zemi vězeňským systémem „Staré říše“ se na druhou stranu velmi lišily od civilizace „Staré říše“ jako takové – elektronické vesmírné civilizace, spojené 54

 

z dřívějších civilizací využívajících atomovou energii, které byli podmaněny s pomocí jaderných zbraní a kolonizovány „JE-BÝT“ bytostmi z jiné galaxie.

Byrokratický aparát, který řídil někdejší „Starou říši“, vznikl ze starověké společnosti vesmírné civilizace, které vládla totalitní konfederace planetárních vlád regulovaných brutální sociální, ekonomickou a politickou hierarchií s královským monarchou jako její formální hlavou.

Tento typ vlády se pravidelně objevuje na planetách, kde se občané vzdávají své osobní odpovědnosti pro autonomní samoregulaci. Často ztrácí svoji svobodu kvůli šílené „JE-BÝT“ bytosti, která trpí naprostou paranoiou, že každá druhá „JE-BÝT“ bytost je jeho nepřítel, který musí být kontrolován nebo zničen. Jejich nejbližší přátelé a spojenci, které podporují, aby je milovali a ctili, jsou doslova jimi „milováni k smrti“.

Vzhledem k tomu, že takové „JE-BÝT“ bytosti existují, tak Oblast pochopila, že svoboda musí být vybojovaná a udržovaná skrze věčnou bdělost a schopnost používat obranné síly k tomuto. V důsledku toho Oblast již dobyla řídící planetu „Staré říše“. I když je civilizace Oblasti podstatně mladší i menší co do velikosti, je už nyní silnější, lépe organizovaná a posílená duchem jednoty, který „Stará říše“ během své historie nikdy nepoznala.

Nedávno svržený německý totalitní stát na Zemi byl podobný „Staré říši“, ale zdaleka ne tak brutální a asi desettisíckrát méně mocný. Mnoho z „JE-BÝT“ bytostí jsou na Zemi proto, že jsou silně proti totalitní vládě, nebo proto, že byly tak psychoticky zlé, že nemohly být kontrolované vládou „Staré říše“.

V důsledku toho se obyvatelstvo Země nepoměrně skládá z velmi vysokého procenta takových bytostí. Konfliktní kulturní a etické morální kodexy „JE-BÝT“ bytostí na Zemi jsou nesmírně neobvyklé.

Oblast dobyla ústřední planety „Staré říše“ s pomocí elektronického děla. Občané planet, které tvořily jádro vlády „Staré říše“ jsou odporní, degradovaní a zotročují společnost bezduchých, daně platících pracovníků, kteří praktikují kanibalismus. Jejich jedinou zábavou jsou kruté automobilové závody a krvavé zábavy hodné římského cirku. 55

 

Bez ohledu na jakékoliv rozumné zdůvodnění, které bychom měli pro užití jaderných zbraní k poražení planet „Staré říše“, se Oblast snaží neničit zdroje planet při použití silných radioaktivních zbraní.

Současná americká civilizace začíná napodobovat určité atributy oné civilizace, zejména v designu letadel, automobilů, lodí, vlaků a telefonů. Stejně tak jsou budovy ve městech na Zemi považovány za „moderní“ nebo „futuristické“, pokud jejich design připomíná architekturu „Staré říše“.

Vláda „Staré říše“, předtím než byla nahrazena Oblastí, byla složená z bytostí s velmi zbabělou inteligencí, velmi podobných mocnostem Osy během nedávné světové války. Tyto bytosti projevily přesně stejné chování jako galaktické vlády, které je poslaly do vyhnanství k věčnému trestu odnětí svobody na Zemi. Byly strašlivou připomínkou nestárnoucího principu, že „JE-BÝT“ bytosti budou často projevovat chování, které se jim dostává od ostatních. Laskavost podporuje laskavost. Krutost plodí krutost. Jeden musí být schopen a ochoten použít sílu zmírněnou inteligencí, aby se zabránilo poškození nevinného. Nicméně je zapotřebí mimořádné porozumění, sebedisciplína a odvaha k účinné prevenci krutosti, aniž by byl přemožen zlobou, která motivovala brutalitu.

Jen démonická, prospěchářská vláda by využila „logiku“ nebo „vědu“, aby vymyslela, že „konečné řešení“ jakéhokoliv problému spočívá ve vraždě a trvale vymazané paměti každého umělce, génia, kvalifikovaného manažera a vynálezce, aby je mohla uvrhnout do planetárního vězení společně s politickými oponenty, vrahy, zloději, zvrhlíky a zdravotně postiženými bytostmi z celé galaxie!

Jakmile byly „JE-BÝT“ bytosti vyloučeny ze „Staré říše“, přišly na Zemi, kde jim byla způsobena amnézie a bylo hypnoticky oklamáno jejich myšlení, že se s nimi něco stalo. Dalším krokem bylo implantovat „JE-BÝT“ bytost do biologických těl na Zemi. Těla se stala populací „falešných civilizací“, které byly navrženy a instalovány do myslí „JE-BÝT“ bytostí, aby nebyly vůbec podobné „Staré říši“.

Všechny „JE-BÝT“ bytosti z Indie, Egypta, Babylonu, Řecka, Říma a středověké Evropy byly vedeny, aby napodobovaly a budovaly kulturní prvky těchto společností na základě standardních modelů vyvinutých „JE-BÝT“ bytostmi mnohými 56

 

ranějšími podobnými civilizacemi na planetách „Typ slunce 12, Třída 7“, které existují biliony let v celém vesmíru.

V nejstarších dobách žily „JE-BÝT“ bytosti, které byly poslány do vězení na Zemi, v Indii. Postupně se rozšířily do Mezopotámie, Egypta, Mezoameriky, provincie Achaea, Řecka, Říma, středověké Evropy a do Nového světa. Vězeňští provozovatelé ze „Staré říše“ jim hypnoticky „příkázali“ následovat vzor dané civilizace. Jedná se o efektivní mechanismus zamaskování skutečného času a polohy před „JE-BÝT“ bytostmi uvězněných na Zemi. Jazyky, oblečení a kultura každé falešné civilizace jsou určeny k posílení amnézie, protože mají „JE-BÝT“ bytostem na Zemi připomínat rodné planety „Staré říše“, ze kterých byly deportovány.

Velmi daleko v čase měly tyto typy civilizací tendenci se opakovat znovu a znovu, protože „JE-BÝT“ bytosti, které je vytvořily, se dobře obeznámily s určitými vzory a styly a držely se jich. Je to hodně práce vynalézt celou civilizaci, hotovou s kulturou, architekturou, jazykem, zvyky, matematikou, morálními hodnotami atd. Je mnohem jednodušší replikovat kopii založenou na známém a úspěšném vzoru.

Označení „Typ slunce 12, Třída 7“ se dává planetám obývaným formami života na bázi uhlíku a kyslíku. Třída planety je založena na velikosti a intenzitě záření hvězdy, vzdálenosti planetární oběžné dráhy od hvězdy a velikosti, hustoty, gravitace a chemickém složení planety. Stejně tak flora a fauna jsou určeny podle typu hvězdy a třídy planety, kterou obývají.

V průměru je procento planet ve fyzickém vesmíru s atmosférou vhodnou k dýchání velmi malé. Na většině planet není atmosféra podobná té na Zemi, kterou „se živí“ ty formy života, kde chemické složení atmosféry poskytuje výživu rostlinám a jiným organismům, které na druhou stranu podporují jiné formy života.

Když jednotky Oblasti přinesly védské hymny do Himalájí před 8 200 lety, některé lidské společnosti už existovaly. Árjové napadli a dobyli Indii, čímž s sebou do této oblasti přinesli védské hymny.

Oni si Védy nastudovali, zapamatovali a předávali ústně v období 7 000 let předtím, než byly zapsány. Během této doby byl jeden z důstojníků Expediční jednotky Oblasti inkarnován na Zemi jako „Višnu“, který je mnohokrát popisován v Rgvédách. 57

 

Stále je považován za hinduistického boha. Višnu bojoval v náboženských válkách proti jednotkám „Staré říše“. Je velmi schopný a agresivní „JE-BÝT“ bytostí stejně jako vysoce efektivním důstojníkem, kterému byly od té doby převedeny jiné povinnosti v Oblasti.

Celá tato epizoda byla organizována jako útok a vzpoura proti egyptským bohům ustanovených správci „Staré říše“. Cílem konfliktu byla pomoc při osvobození lidstva od implantovaných prvků falešné civilizace, která se soustředila na mnoho „bohů“ a pověrčivých rituálních uctívání požadovaných ze strany kněží, kteří je „řídí“. To vše je součástí mentální manipulace ze strany „Staré říše“, aby zakryli svou trestnou činnost proti „JE-BÝT“ bytostem na Zemi.

Kněží, nebo dozorci, byli použiti pro pomoc v posílení myšlenky, že člověk je jen biologické tělo a není nesmrtelnou duchovní bytostí. Jedinec nemá žádnou identitu. Jedinci nemají žádné minulé životy. Jedinec nemá žádnou moc. Jen bohové mají moc. A bohové jsou předměty kněží, kteří dělají prostředníka mezi lidmi a bohy, kterým slouží. Lidé jsou otroci diktátu kněží, kteří vyhrožují věčným duchovním trestem, pokud je lidé nebudou poslouchat.

Co jiného by se dalo očekávat na vězeňské planetě, kde všichni vězni mají amnézii, a sami kněží jsou vězni? Zásah jednotek Oblasti na Zemi nebyl zcela úspěšný kvůli tajné operaci „Staré říše“ ovládající myšlenky, která stále ještě pokračuje.

Bitva byla vedena mezi jednotkami „Staré říše“ a Oblasti skrze náboženské dobývání. Mezi lety 1500 př. n. l. a 1200 př. n. l. se jednotky Oblasti snažily naučit koncept samostatné nesmrtelné duchovní bytosti několik vlivných bytostí na Zemi.

Jeden takový příklad měl za následek velmi tragické nedorozumění, nesprávný výklad a špatné použití myšlenky. Nápad byl zvrácený a byl chápán, že existuje jen jedna „JE-BÝT“ bytost namísto toho, že všichni jsou takové bytosti! Je zřejmé, že šlo o hrubé nepochopení a naprostou neochotu převzít zodpovědnost za svou vlastní sílu.

Kněžím „Staré říše“ se podařilo změnit myšlenku individuální nesmrtelnosti na myšlenku, že existuje jen jedna všemohoucí „JE-BÝT“ bytost a že nikdo jiný nemůže být „JE-BÝT“ bytostí. Je zřejmé, že se jedná o dílo operace amnézie „Staré říše“. 58

 

Je snadné učit toto změněné pojetí bytosti, které nechtějí být zodpovědné za svůj vlastní život. Otroci jsou takovými bytostmi. Dokud každý bude nechávat odpovědnost za vznik, existenci a osobní zodpovědnost za své vlastní myšlenky a činy na ostatních, tak je otrok.

Myšlenka jediného monoteistického „boha“ nakonec skončila a byla podporována mnoha samozvanými proroky, jako je například vůdce židovských otroků Mojžíš, který vyrostl v sídle faraona Amenhotepa III. a jeho syna Achnatona s ženou Nefertiti a jejich synem Tutanchamonem.

Pokus naučit některé bytosti na Zemi pravdu, že jsou samy „JE-BÝT“ bytostmi, byl součástí plánu svrhnout celou řadu fiktivních, metaforických a antropomorfních bohů vytvořených tajemným kultem „Staré říše“ nazvaným jako Bratrstvo Hada, známého v Egyptě jako Amonovi kněží. Byli velmi starou, tajnou společností v rámci „Staré říše“.

Faraon Achnaton nebyl moc inteligentní bytostí a byl silně ovlivněn svojí osobní ambicí sebeoslavování. Zaměnil myšlenku individuální duchovní bytosti a vtělil tuto myšlenku v boha slunce, Atona. Jeho ubohá existence byla brzo u konce. Byl zavražděn Mayem a Parenefferem, dvěma kněžími Amona (nebo Amena, jehož jméno neustále používají křesťané), kteří představovali zájmy sil „Staré říše“.

Myšlenka „jednoho Boha“ byla udržována židovským vůdcem Mojžíšem, zatímco byl v Egyptě. Opustil Egypt se svými následovníky, židovskými otroky. Zatímco překračovali poušť, Mojžíš byl zastaven agentem „Staré říše“ blízko hory Sinaj. Pomocí hypnotických příkazů, jakož i technických a estetických triků, které běžně používala „Stará říše“ k chycení „JE-BÝT“ bytostí do pasti, byl Mojžíš oklamán a uvěřil, že tento agent byl „onen“ jediný Bůh.

Židovští otroci, kteří bezvýhradně uvěřili slovu Mojžíše, poté uctívali jediného boha, kterému říkali „Jahve“.

Jméno „Jahve“ znamená „anonymní“, stejně jako „JE-BÝT“ bytosti, které „pracovali“ s Mojžíšem, nemohly použít skutečné jméno nebo něco, čím by se mohly identifikovat nebo co by mohlo zrušit účinky amnézie / vězeňských operací. Poslední věcí v tajné amnézii / hypnóze / vězeňském systému je veřejně se odkrýt „JE-BÝT“ bytostem na Zemi. Mají pocit, že by to mohlo obnovit vězňům vzpomínky! 59

 

To je také příčina toho, že všechny stopy fyzického setkání mezi agenty vesmírných civilizací a lidmi jdou velmi pečlivě skryty, zamaskovány, ukryty, popřeny nebo nesprávně vysvětleny.

Tento agent „Staré říše“ kontaktoval Mojžíše na vrcholu hory v poušti a předal mu „Deset hypnotických příkazů“. Tyto příkazy jsou velmi silně zformulovány a nutí „JE-BÝT“ bytosti k naprosté podřízenosti vůli provozovatele. Tyto hypnotické příkazy jsou stále v platnosti a ovlivňují vzory myšlení milionů „JE-BÝT“ bytostí tisíce let poté!

Mimochodem jsme později zjistili, že takzvaný „Jahve“ také napsal, naprogramoval a zakódoval text Tóry, který když se čte doslova nebo v dekódované formě, poskytuje mnohem nepravdivější informace těm, kteří si ji přečtou.

Nakonec se védské hymny staly zdrojem téměř všech východních náboženství a byly filosofickým zdrojem nápadů, které jsou společné Buddhovi, Lao-C´, Zarathuštrovi a dalším filosofům. Civilizační vlivy těchto filosofií nakonec nahradily brutální modlářství náboženství „Staré říše“ a byly pravým vznikem laskavosti a soucitu.

Dřív jste se mě zeptala, proč Oblast a další vesmírné civilizace nepřistanou na Zemi nebo nedají nějak vědět o své existenci. Přistát na Zemi? Vy si myslíte, že jsme blázni nebo chceme být blázny? Jsou potřeba velmi odvážné „JE-BÝT“ bytosti k sestoupení skrz atmosféru a přistání na Zemi, protože toto je vězeňská planeta s velmi neovladatelnou a psychotickou populací. A žádná „JE-BÝT“ bytost není zcela odolná vůči riziku chycení do pasti, stejně jako se stalo členům Expedičních jednotek Oblasti, kteří byli zajati v Himalájích před 8 200 lety.

Nikdo neví, co se „JE-BÝT“ bytosti chystají na Zemi dělat. Nyní neplánujeme investovat zdroje Oblasti, abychom převzali úplnou kontrolu nad veškerým prostorem v této lokalitě i okolo ní. K tomu dojde v „ne tak daleké“ budoucnosti – přibližně za 5 000 pozemských let – podle časového harmonogramu Oblasti. V současné době nezabraňujeme transportům z jiných planetárních systémů nebo galaxií, které neustále posílají „JE-BÝT“ bytosti do lokality se silovou clonou amnézie. Nakonec se toto změní.

Země je kromě toho ve své podstatě velmi nestabilní planetou. Není vhodná k osídlení nebo trvalému obydlení pro jakoukoliv 60

 

udržitelnou civilizaci. To je část důvodu, proč je využívána jako vězeňská planeta. Nikdo jiný by vážně neuvažoval nad bydlením zde kvůli celé řadě jednoduchých a závažných důvodů:

1) Kontinentální masy na Zemi plavou na moři žhavé lávy, která je pod povrchem, což způsobuje, že pevnina praská, rozpadá se a neustále se pohybuje.

 

2) Planeta je vzhledem ke kapalné povaze jádra z velké části sopečná a vyskytují se zemětřesení a sopečné erupce.

 

3) Magnetické póly planety se radikálně posunují přibližně jednou každých 20 000 let. To způsobuje větší nebo menší stupeň devastace v důsledku vzniku přílivových vln a klimatických změn.

 

4) Země je velmi daleko od centra galaxie i od jakéhokoliv jiné významné galaktické civilizace. Tato izolace u ní dělá nevhodnou planetu, s výjimkou „zastávky“ nebo výchozího bodu na cestě mezi galaxiemi. Měsíc a asteroidy jsou mnohem vhodnější pro tento účel, protože nemají žádnou významnou gravitaci.

 

5) Země je masivní planeta s velkou gravitací, půdou plnou těžkých kovů a hustou atmosférou. Proto je zrádná pro navigační účely. Tato skutečnost, že jsem v této místnosti v důsledku letecké nehody, bez ohledu na technologie mojí lodě a mé rozsáhlé odborné znalosti pilota, jsou důkazem těchto faktů.

 

6) Jen v Galaxii je přibližně šedesát miliard Zemi podobných planet (Typ slunce 12, Třída 7), nemluvě o obrovských plochách v Oblasti a území, které budeme chtít získat v budoucnu. Je obtížné napnout naše zdroje, abychom prováděli mnohem víc než pravidelné průzkumy Země. Zvlášť, když nejsou žádné bezprostřední výhody, abychom zde investovali zdroje.

 

7) Většina bytostí na Zemi si není vědoma toho, že jsou „JE-BÝT“ bytostmi, nebo že existují duchové jakéhokoliv druhu. Mnoho dalších bytostí si toho je vědoma, ale skoro každá má omezené chápání sebe sama jako „JE-BÝT“ bytosti.

61

 

Jedním z důvodů je to, že „JE-BÝT“ bytosti odnepaměti vedly válku proti sobě. Cílem těchto válek vždycky bylo ustanovit nadvládu jedné „JE-BÝT“ bytosti nebo jejich skupiny nad druhými. Vzhledem k tomu, že „JE-BÝT“ bytost nelze „zabít“, cílem bylo zachytit nebo znehybnit „JE-BÝT“ bytosti. To bylo prováděno téměř neomezenými způsoby. Nejzákladnější metodou jak zachytit a znehybnit „JE-BÝT“ bytost je pomocí různých druhů „pastí“.

Pasti na „JE-BÝT“ bytosti vyráběly a kladly mnoho invazních společností, jako je například ta, která založila „Starou říši“ přibližně před 60 až 40 biliony let. Pasti jsou často nastraženy na „území“, které „JE-BÝT“ bytosti napadly. Past je obvykle nastražena s elektronickou vlnou „krásy“, aby upoutala zájem a pozornost „JE-BÝT“ bytosti. Když se „JE-BÝT“ bytost pohybuje směrem ke zdroji estetické vlny, jako jsou krásné budovy nebo krásná hudba, past se aktivuje energií, která vychází z „JE-BÝT“ bytosti.

Jeden z nejčastějších mechanismů pastí využívá výrobu energie z vlastní mysli „JE-BÝT“ bytosti, když se „JE-BÝT“ bytost snaží zaútočit nebo bojovat proti pasti. Past je aktivována a napájena energií z vlastních myšlenek „JE-BÝT“ bytosti. Čím silněji „JE-BÝT“ bytost bojuje s pastí, tím více je přitahována a „uvězněna“ v pasti.

Po celou historii tohoto fyzického vesmíru byly rozsáhlé oblasti prostoru převzaty a kolonizovány společnostmi „JE-BÝT“ bytostí, které napadaly a přebíraly nová území tímto způsobem. V minulosti měly tyto invaze vždycky společné prvky:

1) Drtivé použití ozbrojených sil, obvykle s jadernými nebo elektronickými zbraněmi.

 

2) Kontrola mysli „JE-BÝT“ bytostí v napadeném prostoru s pomocí elektrošoků, drog, hypnózy, vymazání paměti a implantace falešné paměti nebo nepravdivých informací s cílem podmanění a zotročení místního obyvatelstva „JE-BÝT“ bytostí.

 

3) Převzetí přírodních zdrojů ze strany útočících „JE-BÝT“ bytostí.

 

4) Politické, ekonomické a sociální zotročení místního obyvatelstva.

62

 

Toto pokračuje i v současné době. Všechny „JE-BÝT“ bytosti na Zemi se účastnily jedné nebo více těchto aktivit v minulosti, buď jako útočníci nebo jako část obyvatelstva, které bylo napadeno. Neexistují žádní „svatí“ v tomto vesmíru. Velmi málo se jich vyhnulo nebo bylo osvobozeno od války mezi „JE-BÝT“ bytostmi.

„JE-BÝT“ bytosti na Zemi jsou stále v této chvíli oběťmi této činnosti. Amnézie mezi životy, kterou uplatňují vůči „JE-BÝT“ bytostem, je jedním z mechanismů propracovaného systému pastí „Staré říše“ na „JE-BÝT“ bytosti, která brání „JE-BÝT“ bytostem uniknout.

Tato operace je řízena nezákonnými, odpadlickými tajnými policejními silami „Staré říše“, za použití falešných provokačních operací s cílem zakrýt své aktivity tak, aby se zabránilo odhalení jejich vlastní vládou, Oblastí a oběťmi jejich činnosti. Jedná se o metody ovládání mysli vyvinuté vládními psychiatry.

Země je planetou „ghetta“. To je výsledkem mezigalaktického „holocaustu“. „JE-BÝT“ bytosti byly odsouzeny k existenci na Zemi proto, že:

1) jsou příliš zlomyslně šílení nebo zvrácení na to, aby mohly fungovat jako součást jakékoliv civilizace bez ohledu na to, nakolik je znehodnocena nebo zničena.

 

2) Nebo jsou revoluční hrozbou pro sociální, ekonomický a politický kastovní systém, který byl tak pečlivě vybudován a brutálně prosazován ve „Staré říši“. Biologická těla jsou speciálně navržena a určena jako bytosti nejnižší úrovně v kastovním systému „Staré říše“. Když „JE-BÝT“ bytosti pošlou na Zemi a potom je obelstí nebo přinutí k životu v biologickém těle, jsou vlastně ve vězení uvnitř vězení.

 

3) Ve snaze trvale a nevratně zbavit „Starou říši“ těchto „nedotknutelných“, jsou věčná identita, paměť a schopnosti každé „JE-BÝT“ bytosti násilně vymazány. Toto „konečné řešení“ bylo vymyšleno a prováděno psychopatickými zločinci, kteří jsou pod kontrolou „Staré říše“.

 

Nedávno bylo odhaleno masové vyhlazování „nedotknutelných“ a zajatecké tábory vytvořené Německem za druhé světové války. 63

 

Stejně tak jsou „JE-BÝT“ bytosti na Zemi oběťmi duchovního vyhlazování a věčného otroctví uvnitř křehkých, biologických těl, inspirovaného stejným druhem zbabělé nenávisti ve „Staré říši“.

Laskaví a kreativní vězni na Zemi jsou neustále mučeni vrahy a šílenci, kteří jsou ovládání vězeňskými provozovateli ze „Staré říše“. Tak zvané „civilizace“ Země, od věku zbytečných pyramid do věku jaderného holocaustu, byly kolosálním plýtváním přírodními zdroji, zvráceným využitím inteligence a zjevným útlakem duchovní podstaty každé jednotlivé „JE-BÝT“ bytosti na planetě.

Pokud by Oblast poslala lodě do všech koutů vesmíru při hledání „pekla“, jejich pátrání mohou skončit na Zemi. Jaká větší brutalita může být způsobena komukoliv, než vymazání duchovního uvědomění, identity, schopností a paměti, která je podstatou sebe sama?

Oblast dosud nebyla schopna zachránit 3 000 „JE-BÝT“ bytostí z praporu Expedičních jednotek. Jsou nuceni obývat biologická těla na Zemi. Byli jsme schopni rozpoznat a sledovat většinu z nich za posledních 8 000 let. Nicméně naše pokusy komunikovat s nimi jsou většinou marné, protože si nejsou schopni vzpomenout na svoji pravou identitu.

Většina ztracených příslušníků ozbrojených sil Oblasti následovala společný pokrok západní civilizace z Indie na Blízký východ, potom do Chaldey a Babylonu, do Egypta přes Achaeu, Řecka, Říma, do Evropy, na západní polokouli a poté do celého světa.

Příslušníci ztraceného praporu a mnoho dalších „JE-BÝT“ bytostí na Zemi by mohly být významnými občany Oblasti, vyjma těch, kteří jsou nebezpečnými zločinci nebo zvrhlíky. Bohužel, nebyla vytvořena žádná proveditelná metoda, s pomocí které by bylo možné osvobodit „JE-BÝT“ bytosti ze Země.

Proto na základě společné logiky, stejně jako oficiální politiky Oblasti, je bezpečnější a rozumnější zabránit kontaktu s populací „JE-BÝT“ bytostí na Zemi až do té doby, dokud nebudou přiděleny správné prostředky pro nalezení a zničení silové clony „Staré říše“ a mašinérie okolo amnézie a vyvinuta terapie pro obnovu paměti „JE-BÝT“ bytostí. 64

 

Kapitola devátá

Chronologie událostí

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„Během tohoto rozhovoru jsem si dělala písemné poznámky, protože Airl mi poskytla spoustu dat a jmen, které jsem si nemohla zapamatovat bez zápisu. Obvykle jsem si poznámky nedělala, ale během této lekce, myslím, bylo důležité zachovat informace přesně tak, jak mi je podala. Nicméně jsem zjistila, že během psaní poznámek bylo pro mě mnohem těžší se soustředit na přijímání sdělení od Airl. Někdy jsem byla tak zmatená svými vlastními zápisky, že jsem ztratila sled jejích myšlenek, takže jsem jí musela několikrát poprosit, aby je „zopakovala“.

Airl i nadále zůstávala ve spojení s komunikačním důstojníkem ve vesmírné stanici v páse asteroidů, odkud získávala většinu těchto informací. Vzhledem k tomu, že Airl byla důstojníkem / pilotem / inženýrem Oblasti, a ne historikem, musela získat tyto informace ze záznamů průzkumných misí vedených jinými důstojníky Expedičních jednotek Oblasti.“

(OFICIÁLNÍ PŘEPIS ROZHOVORU)

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Oficiální přepis Vzdušných sil Armády USA

Letecká základna v Roswellu, 509. bombardovací skupina

VĚC: ROZHOVOR S MIMOZEMŠŤANEM, 27. 7. 1947, 1. Sezení

„Skutečná historie Země je velmi bizarní. Je tak nesmyslná, že se zdá neuvěřitelná komukoli na Zemi, kdo se ji snaží prozkoumat. Chybí nesčetné množství důležitých informací. Do historie bylo svévolně zavedeno obrovské množství nelogických pozůstatků a mýtů. Proměnlivá příroda samotné Země cyklicky ukrývala, topila, míchala a trhala fyzické důkazy.

Tyto faktory spolu s amnézií a posthypnotickými sugescemi, falešnými fasádami a skrytou manipulací dělají rekonstrukci skutečného původu a historie civilizací na Zemi prakticky nerozluštitelnou. Jakýkoliv vyšetřovatel, bez ohledu na to jak 65

 

geniální, je odsouzen k plácání se v bahně nepřesvědčivých předpokladů, nefunkčních hypotéz a věčného tajemství.

Vzhledem k tomu, že bytosti v Oblasti na tyto omyly netrpí a mají výhodu paměti, dlouhověkosti a pohledu z vnější, přidám nějaké vysvětlení k Vašim útržkovitým znalostem historie Země.

Zde jsou některá data a události, které nejsou uvedeny v pozemských učebnicích dějepisu. Tato data jsou významná, protože poskytují některé informace týkající se vlivu „Staré říše“ a Oblasti na Zemi.

I když jsem dostávala různé instrukce od našich pracovníků, kteří řídili mise, o obecných souvislostech na Zemi v rámci posledních několika set let, budu se spoléhat hlavně na údaje získané ze záznamů ukořistěných po naší invazi do planetárního ústředí „Staré říše“. Od té doby Expediční jednotky Oblasti sledovaly celkový vývoj událostí na Zemi.

Jak jsem již zmínila, v některých případech se Oblast rozhodla zasáhnout do některých záležitostí na Zemi, aby se zajistil úspěch našich dlouhodobých expanzivních plánů. Ačkoliv Oblast nemá žádný zájem o Zemi jako takovou nebo o populaci „JE-BÝT“ bytostí na této planetě, garance, že zdroje na Zemi nebudou zničeny nebo zkaženy, slouží našim zájmům. Za tímto účelem byli někteří důstojníci Oblasti čas od času odesláni na Zemi na průzkumné mise k získání informací.

Nicméně tato data a události byly vyvozeny z nahromaděných informací z datových souborů Oblasti – alespoň těch, které jsou pro mě dostupné skrze komunikační centrum vesmírné stanice.

208 000 př. n. l.

Založení „Staré říše“, jejíž sídlo se nacházelo v blízkosti jedné z „hvězd na ocasu“ v souhvězdí Velká medvědice v této galaxii. Invazní jednotky „Staré říše“ obsadily oblast někdy dříve s pomocí jaderných zbraní. Poté, co radioaktivita ustoupila a byla dokončena likvidace škod a oblast byla obnovena, začala imigrace bytostí z jiné galaxie do této galaxie. Tyto bytosti založily společnost, která existovala do doby asi před 10 000 lety, kdy byla Oblastí nahrazena.

Nedávno začala civilizace na Zemi připomínat aspekty této civilizace, ale nyní se vymanila z její bezprostřední kontroly. Podobný byl zejména vzhled a technologie dopravy, 66

 

jako jsou letadla, vlaky, lodě, požární vozidla a automobily, stejně jako to, co považujete za „moderní“ nebo „futuristickou“ architekturu, která napodobovala design budov ve velkých městech „Staré říše“.

Období do 75 000 let př. n. l.

Záznamy Oblasti obsahují jen velmi málo informací o civilizacích na kontinentální pevnině Atlantidě a Lemurii, včetně toho, že na Zemi koexistovaly tyto dvě civilizace více méně ve stejnou dobu. Zdá se, že obě civilizace byly založeny pozůstatky elektronických, vesmírných kultur, které uprchly ze svých rodných planetárních soustav, aby se vyhnuly politické nebo náboženské perzekuci.

Oblast ví, že dávný edikt „Staré říše“ zakazuje neoprávněnou kolonizaci planet. Proto je možné, že jejich zničení bylo způsobeno policejními nebo vojenskými složkami, které pronásledovaly kolonisty jako zločince a zničily je. I když se to zdá pravděpodobným předpokladem, žádný přesvědčivý důkaz neexistuje, který by vysvětlil úplné zničení a zmizení dvou celých elektronických civilizací.

Další možností je, že masivní podmořská sopečná erupce v oblasti jezera Toba na Sumatře a Krakatoa na Jávě, způsobila zničení Lemurie. Záplavy způsobené erupcí zaplavily veškerou pevninu, včetně nejvyšších hor. Přeživší zkázy civilizace, Lemurijci, jsou nejstaršími předky Číňanů. Austrálie a oceánská oblast na severu byly centrem lemurské civilizace a jsou místem původu východních ras. Obě civilizace ovládaly elektroniku, létání a podobné technologie kultur vesmírných civilizací.

Zdá se, že sopečná erupce vyvrhla tak významné množství roztavené horniny, že výsledné vakuum pod zemskou kůrou způsobilo, že velké oblasti pevniny klesly pod hladinu oceánů. Pevniny obývané oběma civilizacemi byly pokryté sopečnou hmotou, ponořily se a zanechaly za sebou velmi málo důkazů, že někdy existovaly. Kromě legend o celosvětové povodni, které se vyskytují v každé kultuře na Zemi, a kromě přeživších, kteří jsou génii východních ras a kultur.

Taková obrovská sopečná exploze zaplnila stratosféru toxickými plyny, které se roznesly po celé planetě. Běžný odpad těchto sopečných erupcí může snadno způsobit déšť, který trvá „40 dní a 40 nocí“ z důvodu znečištění ovzduší, stejně jako dlouhé období, během něhož je sluneční záření odraženo zpátky do 67

 

vesmíru, což způsobuje globální ochlazování. Samozřejmě, že taková událost může způsobit dobu ledovou, vymírání forem života a mnoho dalších relativně dlouhodobých změn trvajících tisíce let.

Vzhledem k nesčetným typům přirozeně se vyskytujících globálních katastrofických událostí, které jsou Zemi vlastní, to není vhodná planeta pro obývání „JE-BÝT“ bytostmi. Kromě toho byly občasné globální pohromy způsobené „JE-BÝT“ bytostmi, jako je ta, která zničila před více než 70 miliony let dinosaury. Tato destrukce byla způsobena intergalaktickým konfliktem, během něhož byla Země a mnoho dalších sousedních měsíců a planet bombardovány atomovými zbraněmi. Atomové výbuchy způsobují atmosférický spad, velmi podobný sopečným erupcím. Většina planet v této části galaxie byla od té doby neobyvatelnými pouštěmi.

Země je nežádoucí z mnoha jiných důvodů: velká gravitace a hustá atmosféra, povodně, zemětřesení, sopky, změna pólů, posun kontinentů, dopady meteoritů, atmosférické a klimatické změny. Jaká stálá civilizace by mohla navrhnout sofistikované kultuře, aby se rozvíjela v takovém prostředí?

Země je navíc malá planeta „okrajové hvězdy“ galaxie. Kvůli tomu je Země velmi izolovaná od soustředěných planetárních civilizací, které existují u středu galaxie. Tyto zjevné skutečnosti udělaly Zemi použitelnou pouze jako zoologickou nebo botanickou zahradu, nebo jako současné použití – vězení, ale nic víc.

Období do 30 000 př. n. l.

Země začala být používaná jako místo skládky a vězení pro „JE-BÝT“ bytosti, kteří byli odsouzeni jako „nedotknutelní“, což znamená, že byli zločinci nebo nonkonformní. „JE-BÝT“ bytosti byly zajaty, uzavřeny v elektronické pasti a transportovány na Zemi z různých částí „Staré říše“. Podzemní „stanice amnézie“ byly postaveny na Marsu a na Zemi v pohoří Ruwenzori v Africe, v Pyrenejích v Portugalsku a ve stepích Mongolska.

Tyto elektronické body monitoringu vytváří silové clony, jejichž cílem je odhalit a zachytit „JE-BÝT“ bytosti, které během smrti opustí tělo. „JE-BÝT“ bytostem jsou vymývány mozky pomocí extrémní elektronické síly za účelem udržení populace Země ve stavu věčné amnézie. Další jsou regulace populace pomocí mechanismů elektronického dálkového ovládání myšlenek. Tyto stanice jsou stále v provozu a je velmi obtížné je 68

 

napadnout nebo zničit, dokonce i pro Oblast, která nebude udržovat významné vojenské jednotky v této oblasti do pozdější doby.

Civilizace pyramid byly záměrně vytvořeny jako součást vězeňského systému „JE-BÝT“ bytostí na Zemi. Pyramida je údajně symbol pro „moudrost“. Nicméně „moudrost“ „Staré říše“ na planetě Zemi je určena pro provoz v rámci komplikované „pasti“ amnézie, která se skládá z HMOTY, VÝZNAMU a ZÁHADY. Jedná se o protiklady k vlastnostem nesmrtelných duchovních bytostí, které nemají žádnou hmotu nebo význam. „JE-BÝT“ bytost „je“ jen proto, že si myslí, že „je“.

HMOTA: představuje fyzický vesmír včetně objektů, jako jsou hvězdy, planety, plyny, kapaliny a energetické částice. Pyramidy byly velmi, velmi pevné objekty stejně jako všechny stavby vytvořené „Starou říší“. Těžké, masivní, husté, pevné objekty vytváří iluzi věčnosti. Mrtvá těla zabalená do plátna, namočené v pryskyřici, umístěné uvnitř rytých zlatých rakví a pohřbeny s pozemským majetkem uprostřed mystických symbolů vytváří iluzi věčného života. Nicméně husté, těžké, fyzické symboly vesmíru jsou pravým opakem „JE-BÝT“ bytostí. „JE-BÝT“ bytost nemá žádnou hmotnost ani čas. Objekty neexistují navždy. „JE-BÝT“ bytost „je“ věčná.

VÝZNAM: Nepravé významy zabraňují poznání pravdy. Pozemské kultury pyramid jsou vymyšlenou iluzí. Nejsou nic víc než „falešné civilizace“ vymyšlené tajemným kultem „Staré říše“ s názvem Bratrstvo Hada. Falešné významy byly vymyšleny k vytvoření iluze falešné společnosti k dalšímu posílení mechanismu amnézie mezi blízkými v pozemském vězeňském systému.

ZÁHADA: je postavena ze lží a polopravd. Lži způsobují přetrvávání, protože upravují skutečnosti, které jsou složené z přesných dat, míst a událostí. Je-li známa pravda, lež už více nepřetrvává. V případě, že je přesná pravda odhalena, záhada už neexistuje.

Všechny civilizace pyramid na Zemi byly pečlivě vytvořeny z nánosu lží, dovedně zkombinovanými s několika pravdami. Kult kněží „Staré říše“ spojil sofistikovanou matematiku a technologie vesmírných civilizací s teatrálními metaforami a symbolikou. Všechno toto jsou naprosté fabulace pravdy, návnada s kouzlem estetiky a tajemství. 69

 

Složité rituály, astronomická vyrovnání, tajné obřady, masivní monumenty, úžasná architektura, umělecky ztvárněné hieroglyfy a „bohové“ napůl člověk a napůl zvíře – vše toto bylo navrženo tak, aby vytvořilo neřešitelnou záhadu pro vězněnou populaci „JE-BÝT“ bytostí na Zemi. Záhada odvádí pozornost od pravdy, že „JE-BÝT“ bytosti byly zajaty, dostaly amnézii a byly uvězněny na planetě daleko, daleko od jejich domova.

Pravdou je, že každá jednotlivá „JE-BÝT“ bytost na Zemi sem přišla z nějakého jiného planetárního systému. Ani jeden člověk na Zemi není „původním“ obyvatelem. Lidské bytosti se ani „nevyvíjely“ na Zemi.

V minulosti byla egyptská společnost řízena vězeňskými správci nebo kněžími, kteří postupně ovládali faraona, kontrolovali státní pokladnu a udržovali vězněnou populaci zotročenou jak fyzicky, tak i duchovně. V moderní době se kněží změnili, ale funkce zůstala stejná. Nyní jsou však kněží také vězni.

Záhada posiluje stěny vězení. „Stará říše“ se obávala, že by „JE-BÝT“ bytosti na Zemi mohly získat svoji paměť. Proto je jednou z hlavních funkcí kněžství „Staré říše“ zabránit „JE-BÝT“ bytostem na Zemi si pamatovat, kdo ve skutečnosti jsou, jak přišli na Zemi a odkud sem přišli.

Provozovatelé vězeňského systému „Staré říše“ a jejich nadřízení nechtějí, aby si „JE-BÝT“ bytosti pamatovaly, kdo je zavraždil, zajal je, ukradl veškerý jejich majetek, poslal je na Zemi, způsobil jim amnézii a odsoudil k věčnému trestu odnětí svobody!

Představte si, co by se mohlo stát, kdyby si všichni zajatí vězni náhle vzpomněli, že mají právo být svobodní! Co když by si náhle uvědomili, že byly neprávem uvěznění a povstanou jako jeden proti strážím?

Mají strach odhalit něco, co vypadá jako domovská planeta vězeňské populace. Tělo, kousek oblečení, symbol, vesmírná loď, vyspělé elektronické zařízení nebo jakýkoliv zbytek civilizace z domovské planety by mohl vše bytosti „připomenout“ a oživit její paměť.

Sofistikované technologie lovení a zotročení, které byly vyvinuty před více než miliony let ve „Staré říši“, byly použity na „JE-BÝT“ bytosti na Zemi se záměrem vytvořit falešnou fasádu vězení. Tyto fasády byly vytvořeny na Zemi 70

 

všechny najednou. Každý kus je plně integrovanou součástí vězeňského systému.

To zahrnuje kult rituálních dialektů. Každá civilizace pyramid to používá jako součást ovládacího mechanismu k udržení zotročení populace násilím, strachem a nevědomostí. Nerozluštitelný zmatek irelevantních informací, geometrických plánů, matematických výpočtů a astronomických vyrovnání jsou součástí falešného duchovna založeného na materiálních předmětech spíše než na nesmrtelné duši, s cílem zmást a dezorientovat „JE-BÝT“ bytosti na Zemi.

Když tělo člověka zemřelo, byl pohřben se svým pozemským majetkem, včetně svého bývalého těla zabaleného do plátna k zachování své „duše“ nebo „Ka“ po smrti. „JE-BÝT“ bytost „nemá“ duši. „JE-BÝT“ bytost je duše.

Na domovské planetě „JE-BÝT“ bytostí nebyl jejich materiální majetek ztracen, odcizen nebo zapomenut, když bytost zemřela nebo opustila tělo. „JE-Být“ bytosti by se mohly vrátit a požadovat své majetky zpět. Nicméně v případě, že „JE-BÝT“ bytosti trpí amnézií, nebudou si pamatovat, že mají nějaký majetek. Takže vlády, pojišťovací společnosti, bankéři, rodinní příslušníci a ostatní supi si mohou vybrat svůj majetek beze strachu z odplaty zemřelého.

Jediným důvodem těchto falešných významů je vštípení myšlenky, že „JE-BÝT“ bytost není duch, ale fyzický objekt! To je lež. Je to past na „JE-BÝT“ bytosti.

Bezpočet lidí strávilo nekonečné hodiny snahou vyřešit skládanku Egypta a dalších civilizací „Staré říše“. Je to puzzle vytvořené z kousků, které nezapadají. Otázka vyjadřuje svou vlastní odpověď. Jaké je tajemství Egypta a jiných pyramidových kultur? To je záhada!

Cca 15 000 př. n. l.

Jednotky „Staré říše“ dohlížely na stavbu hydraulických dolů v Andách v současné Bolívii nedaleko jezera Titicaca (jezero Cínových kamenů) v oblasti Tiwanaku, včetně výstavby masivního kamenného komplexu vyřezávaných kamenných budov známých jako Kalassasaya a jejich „Bránou slunce“ v nadmořské výšce téměř 4 270 metrů. 71

 

11 600 př. n. l.

Polární osa Země se proměnila v mořskou oblast. Poslední doba ledová skončila náhle, když ledové čepice roztály a hladina oceánu se zvýšila a zaplavila velkou část pozemské pevniny. Poslední zbývající pozůstatky Atlantidy a Lemurie byly pokryty vodou. Došlo k masivnímu vymírání zvířat v Severní a Jižní Americe, Austrálii a polárních oblastech v důsledku posunu pólů.

10 450 př. n. l.

Byly vytvořeny plány pro výstavbu Velké pyramidy v Gíze „JE-BÝT“ bytostí ze „Staré říše“ jménem Thoth. Čtyři „větrací šachty“ pyramidy přesně ukazují na klíčové hvězdy „Staré říše“, jak byly vidět z Gízy toho roku. Pozice pyramid v Gíze na Zemi vůči Nilu dokonale odpovídá poloze souhvězdí Orion vůči Mléčné dráze.

10 400 př. n. l.

Podle pozemského historika Hérodota byly záznamy ze zničené civilizace Atlantida obsahující elektronické technologie a jiné technologie této společnosti pohřbeny v hrobce pod tlapami Sfingy. Řecký historik napsal, že mu toto řekl někdo z jeho přátel, kteří byli kněžími sumerského boha Anu v egyptském městě Heliopolis. Je však velmi nepravděpodobné, že by jakékoliv stopy elektronické civilizace zůstaly nedotčené správci vězeňského systému „Staré říše“.

8 212 př. n. l.

Védy nebo védské hymny jsou souborem náboženských písní, které byly přineseny do společností na Zemi. Přenášely se v mluvené podobě, nazpaměť, z generace na generaci. „Hymnus Dítěti počátku“ zahrnuje myšlenku nazvanou „cyklus fyzického vesmíru“: stvoření, růst, zachování, úpadek a smrt nebo zničení energie a hmoty ve vesmíru. Tyto cykly vytvářejí čas. Stejný soubor hymnů popisuje „teorii evoluce“. Je to obrovský soubor znalostí, který obsahuje velké množství duchovní pravdy. Bohužel byly nesprávně vyhodnoceny lidmi a nahrazeny lžemi a zvrácením pravdy kněžími, kteří jsou nastraženými pastmi, aby zabránili užívání moudrosti k objevení způsobu, jak uniknout z vězeňské planety. 72

 

8 050 př. n. l.

Zničení vlády domovské planety „Staré říše“ v této galaxii. To byl konec „Staré říše“ jako politické entity v galaxii. Ke kompletnímu dobytí „Staré říše“, vzhledem k její velikosti, bude Oblast potřebovat tisíce let. Setrvačnost politických, hospodářských a kulturních systémů „Staré říše“ bude o sobě čas od času dávat vědět.

Zbytky vesmírné flotily „Staré říše“ ve sluneční soustavě Země byly nicméně definitivně zničeny v roce 1230 n. l. Kromě agentů „Staré říše“, kteří řídili činnost pozemského vězení, tam byly jiné bytosti ze „Staré říše“, které přišly na Zemi. Vzhledem k tomu, že Země nebyla již pod kontrolou „Staré říše“ po její porážce Oblastí, nebyly zde žádné policejní složky, které by řídily vojenské odpadlíky, vesmírné piráty, horníky, obchodníky a podnikatele, kteří přišli na Zemi využít zdroje planety pro osobní zisk a z mnoha dalších hanebných důvodů.

Například historie Země, podle židovského národa, popisuje „Nefily“. Kapitola 6 v knize Genesis popisuje původ „Nefilů“:

„Když se lidé počali na zemi množit a rodili se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo…

Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.“

Staří Židé, kteří napsali knihu o historii s názvem Starý zákon, byli otroci, pastevci a sběrači. Veškeré moderní technologie, dokonce i obyčejná kapesní svítilna, by se jim mohla zdát ohromující a zázračná. Připisovali jakékoliv nevysvětlitelné jevy nebo technologie činnosti „boha“. Toto chování je bohužel univerzální mezi všemi „JE-BÝT“ bytostmi, které dostaly amnézii a nemohou si vzpomenout na své vlastní zkušenosti, vzdělání, technologie, osobnost nebo identitu.

Je zřejmé, že pokud to byli muži a stýkali by se s pozemskými ženami, nebyli to „synové boží“. Byli to „JE-BÝT“ bytosti, které obývaly biologická těla tak, aby bylo možné využít politickou situaci „Staré říše“ nebo se jednoduše oddávat fyzickým pocitům. Založily na Zemi malé kolonie mimo dosah policie a daňové správy. 73

 

Shodou okolností bylo jedním z nejzávažnějších trestných činů, který mohla „JE-BÝT“ bytost spáchat ve „Staré říši“, porušení pravidel placení daně z příjmů. Daně z příjmů byly použity jako mechanismus otroctví a jako trest ve „Staré říši“. Sebemenší chyba v daňovém přiznání „nedotknutelné“ „JE-BÝT“ bytosti byla následována trestem odnětí svobody na Zemi.

6 750 př. n. l.

Jiné civilizace pyramid byly zřízeny „Starou říší“ na Zemi. Byly založeny v Babylonu, Egyptě, Číně a Mezoamerice. Oblast Mezopotámie zajišťovala servisní zázemí, komunikační stanice, vesmírné přístavy a prováděla těžbu kamene pro tyto falešné civilizace.

Jméno Ptah bylo dáno prvnímu z řady správců „Staré říše“, kteří sami sebe pozemské populaci představovali jako „božské vládce“.

Důležitost Ptaha lze pochopit, když se člověk učí, že slovo „Egypt“ je řecká zkomolenina výrazu „Het-Ka-Ptah“ neboli „Dům Ducha Ptaha“. Ptah byl přezdíván „Projektantem“. Byl stavebním inženýrem. Jeho nejvyšší kněz dostal titul „Velký vůdce řemeslníků“.

Ptah byl také bohem reinkarnace v Egyptě. Vytvořil „obřad otevírání úst, který byl prováděn kněžími na pohřbech k „vypuštění duší“ z jejich těl. Když byly „duše“ propuštěny, byly samozřejmě zajaty, dostaly amnézii a vrátily se znovu na Zemi.

Takzvaní „božští“ vládci, kteří následovali Ptaha na Zemi, byli Egypťany nazývání „Ntr“, což znamená „Strážci nebo Hlídači“. Jejich symbol byl had nebo drak, který představuje tajné duchovenstvo „Staré říše“ s názvem „Bratrstvo Hada“.

Inženýři „Staré říše“ používali řezné nástroje na základě vysoce koncentrovaných světelných vln, aby mohli rychle vyřezat a vykopat kamenné bloky. Také používali silová pole a kosmické lodi ke zvedání a přenášení kamenných bloků o váze sto nebo tisíc tun. Umístění některých z těchto struktur demonstruje geodetickou nebo astronomickou důležitost ve vztahu k různým hvězdám v této galaktické oblasti.

Budovy jsou hrubé a nepraktické v porovnání se stavebními normami na většině planet. Jako inženýr Oblasti mohu potvrdit, že tyto primitivní struktury, jako jsou tyto, by nikdy neprošly inspekcí na planetě v Oblasti. Kamenné bloky, jako jsou ty, které se používají v civilizacích pyramid, 74

 

mohou být ještě viděny částečně vykopány v kamenolomech na Blízkém východě a jinde.

Většina staveb byla na rychlo postavena jako „kulisy“, podobně jako falešné fasády ve westernovém městečku ve filmu. Vypadají jako opravdové a že mají nějaké využití nebo hodnotu, ačkoliv nemají žádnou hodnotu. Nemají žádný užitečný účel. Pyramidy a všechny ostatní kamenné monumenty postavené „Starou říší“ by se daly nazvat „záhadnými monumenty“. Z jakého důvodu by kdokoliv utrácel tolik prostředků na výstavbu tolika zbytečných budov? Aby bylo možné vytvořit záhadnou iluzi.

Podstatou problému je to, že každý z těchto „božských vládců“ byl „JE-BÝT“ bytostí, která sloužila „Staré říši“. Ačkoliv byli „JE-BÝT“ bytostmi, určitě nebyly „božskými“.

6 284 př. n. l.

Začátek aktivní války mezi jednotkami Oblasti a přeživšími ze zbytků vesmírné flotily „Staré říše“ v této sluneční soustavě, která trvala téměř 7 500 let. Válka začala, když byla v Himalájích založena základna s 3 000 důstojníky a členy posádky Expedičních jednotek Oblasti. Základna nebyla opevněná, protože si Oblast nebyla vědoma toho, že „Stará říše“ používá Zemi jako vězeňskou planetu.

Základna Oblasti byla napadena a zničena vesmírnými jednotkami „Staré říše“, které i nadále působily ve sluneční soustavě Země. Jednotky „JE-BÝT“ bytostí Oblasti byly zajaty, odvedeny na Mars, byla jim způsobena amnézie a byly poslány zpět na Zemi, aby obývaly lidská biologická těla. Tyto bytosti se stále nachází na Zemi.

5 965 př. n. l.

Vyšetřování zmizení jednotek Oblasti v této sluneční soustavě vedlo k objevu základny „Staré říše“ na Marsu i jinde. Oblast převzala planetu Venuši jako obrannou pozici proti vesmírným jednotkám „Staré říše“. Expediční jednotky Oblasti také sledují formy života na Venuši, která má velmi hustou, žhavou a těžkou atmosféru z mraků kyseliny sírové. Na Zemi existuje několik forem života, které mohou snášet stejné atmosférické prostředí, jako panuje na Venuši.

Oblast také postavila tajné zařízení nebo vesmírné stanice ve sluneční soustavě Země. V tomto solárním systému se nachází roztříštěná planeta – pás asteroidů. Tento pás poskytuje užitečnou platformu s velmi nízkou gravitací pro vzlet a přistání vesmírných lodí. Používá se pro „galaktický skok“ mezi Mléčnou dráhou a sousedními galaxiemi. Na tomto 75

 

konci galaxie nejsou k dispozici žádné planety, které by mohly sloužit jako dobré galaktické místo vstupu pro příchozí dopravu a jiné lodě. Tato roztříštěná planeta ale vytváří velmi ideální vesmírnou stanici. V důsledku naší války proti „Staré říši“, je tato část sluneční soustavy nyní velmi cenným ovládaným územím Oblasti.

3 450 – 3 100 př. n. l.

Jednotky Oblasti v této době přerušily zásahy do záležitostí na Zemi prováděné agenty nebo „božskými bohy“ „Staré říše“. Byli donuceni nahradit sami sebe lidskými vládci. První dynastie lidských faraonů, kteří sjednotili Horní a Dolní Egypt, započala vládou faraona, který se jmenoval „Meni“. Založil hlavní město Egypta s názvem Mennofer, tedy „Krása Meni“. Tím započala první návaznost 10 lidských faraonů a období 350 let chaosu, které následovalo ve správních řadách „Staré říše“.

3 200 př. n. l.

Jak jsem již dříve zmínila, Země se během tohoto období nacházela pod válečnou palbou, která probíhala mezi jednotkami Oblasti a „Staré říše“. Samozřejmě, že to archeologům a historikům na Zemi nedává žádný smysl, protože egyptské období je érou vesmírné civilizace. Vzhledem k tomu, že pozemští historici trpí amnézií, tak předpokládají, že to bylo jen období náboženství.

Navíc se technologie a civilizace instalované během tohoto období „nevyvíjeli“ na Zemi, protože byly „předpřipravené“. Samozřejmě, že nikde na Zemi neexistuje žádný důkaz evolučního přechodu, který vyústil v sofistikovanou matematiku, jazyky, písmo, náboženství, architekturu a kulturní tradice v Egyptě nebo jiné civilizaci pyramid. Tyto kultury vytvořené se všemi detaily rasových typů těla, účesy, obličejovým make-upem, rituály, morálními kodexy a tak dále, se prostě „objevily“ jako kompletní integrované balíčky.

Fyzické důkazy naznačují, že veškeré důkazy o zásahu jednotek Oblasti nebo „Staré říše“, nebo jakékoliv jiné mimozemské činnosti, byly pečlivě „uklizeny“, aby nedošlo ke vzniku podezření. Síly „Staré říše“ nechtějí, aby „JE-BÝT“ bytosti na Zemi měly podezření, že byly zajaty, přemístěny na Zemi a zbaveny paměti.

Pozemští historikové tedy i nadále předpokládají, že egyptští kněží by neměli mít „laserové zbraně“ nebo jiné technologie „Staré říše“. A předpokládají, že se na Zemi nic 76

 

nedělo, kromě několika kněží, kteří chodili dokola a říkali „Ámen“, což stále opakují i křesťané.

3 172 př. n. l.

Rozvržení astronomické sítě, která spojuje klíčové těžební lokality a astronomické stavby „bohů“ v Andách jako Tiwanaku, Cuzco, Quito, města Ollantaytambo, Machu Picchu a Pachacamac pro těžbu vzácných kovů, včetně cínu používaného při výrobě bronzu. Kovy jsou samozřejmě majetkem „bohů“.

Kvůli válce mezi jednotkami „Staré říše“ a Oblasti se na Zemi rozvinula různorodá podnikatelská činnost v oblasti těžby. Tito horníci nechali vytesat několik svých vlastních soch. Jsou zobrazeni s hornickou přilbou na hlavě. Monolit Ponce v utopeném nádvoří chrámu Kalasassaya je hrubým ztvárněním pracovníka kamenolomu, který drží elektronické světelné dláto a obráběcí nástroje nacházející se v pouzdru.

„Stará říše“ podporovala těžbu na planetách v celé galaxii po velmi dlouhou dobu. Nerostné bohatství na Zemi je nyní majetkem Oblasti.

2 450 př. n. l.

„Velká“ pyramida a pyramidový komplex nedaleko Káhiry byly dokončeny. Nápis vytvořený správci „Staré říše“ může být viděn v takzvaných Textech pyramid. Tyto texty říkají, že pyramida byla postavena pod vedením Thovta, syna Ptaha. Samozřejmě, že král nikdy nebyl pohřbený v komoře, protože pyramidy nebyly nikdy zamýšleny jako pohřební místo.

Velká pyramida byla při pohledu z vesmíru umístěna právě v přesném středu všech kontinentů na Zemi. Samozřejmě, že taková přesná měření vyžadují letecký pohled na pozemskou pevninu z vesmíru. Čistě matematické výpočty geodetického středu kontinentů Země nemohly být provedeny jinak.

Uvnitř pyramidy byly šachty postaveny tak, aby se sladily s uspořádáním hvězd v souhvězdí Orion, Velký pes a konkrétně s hvězdou Sirius. Šachty leží také v souladu s Velkou medvědicí, kde se nacházela domovská planeta „Staré říše“. Mimo jiné Alnitak, Alfa Draconis a Beta Ursae Minoris. Každá z těchto hvězd je klíčovým systémem ve „Staré říši“, ze kterých byly „JE-BÝT“ bytosti přineseny na Zemi a odloženy jako nechtěné věci.

Uspořádání všech pyramid v Gíze mělo vytvořit na Zemi „zrcadlový odraz“ sluneční soustavy a některých souhvězdí ve „Staré říši“. 77

 

2 181 př. n. l.

MIN se v Egyptě stal bohem plodnosti. „JE-BÝT“ bytost, také známý jako Pan, byl také řeckým bohem. Min nebo Pan byl „JE-BÝT“ bytostí, které se nějak podařilo uniknout ze systému amnézie „Staré říše“.

2 160 – 2 040 př. n. l.

Jedním z výsledků sílící bitvy mezi silami Oblasti a „Staré říše“ bylo, že v této době byla zničena nadvláda „božských vládců“. Nakonec opustili Egypt a poražení se vrátili na „nebesa“, abych tak řekla. Lidské bytosti převzaly vládnoucí roli faraonů. První lidský faraon přesunul hlavní město Egypta z Memfisu do Hérakleopole.

1 500 př. n. l.

Toto je datum zničení Atlantidy, které dali egyptští vysocí kněží Psenophis z Heliopole a Sonchis ze Sau řeckému mudrcovi Solónovi. Anuovi kněží zaznamenali, že oblast Středomoří byla v té době napadena „Atlanťany“. Samozřejmě, že tito lidé nepocházeli ze starobylého kontinentu Atlanta v Atlantském oceánu, který existoval více než o 70 000 let dříve.

Jednalo se o uprchlíky z minojské civilizace na Krétě, kteří prchali před vulkanickou erupcí a přílivovými vlnami sopky Théry, která zničila jejich civilizaci.

Platonovy odkazy na Atlantidu byly vypůjčeny ze spisů řeckého filosofa Solóna, který získal informace od egyptského kněze, který nazýval Atlantidu „Kepchu“, což je shodou okolnosti také egyptské pojmenování pro obyvatele Kréty. Někteří z přeživších po minojské sopečné katastrofě požádali Egypt o pomoc, protože to byla jediná civilizace s vysokým stupněm kultury v této oblasti Středomoří v té době.

1 351 – 1 337 př. n. l.

Expediční jednotky Oblasti aktivně vedly náboženskou válku proti egyptskému tajnému kultu nazvaném Amonovi kněží, známý také jako „Bratrstvo Hada“ „Staré říše“. Během této doby faraon Achnaton zrušil kněžštví Amona a přesunul hlavní město Egypta z Théb do nového místa v El Amarna, přesně v geodetickém centru Egypta. Toto spiknutí s cílem svrhnout náboženskou nadvládu „Staré říše“ bylo nicméně rychle překaženo.

1 193 př. n. l. 78

 

Na Blízkém východě a v oblasti Achaea, bojovali Řekové a Trojané o nadvládu, která skončila zničením Troje jako finále Trojské války. V té samé době probíhala válka v prostoru sluneční soustavy mezi dvěma silami ohledně kontroly „vesmírných stanic“ kolem Země. Během tohoto 300letého období ukázaly zbytky jednotek „Staré říše“ velmi silný odpor ke zbytkům jednotek Oblasti. Nicméně to netrvalo dlouho, protože Oblasti je marné vzdorovat

850 př. n. l.

Homér, slepý řecký básník, psal příběhy „bohů“, které si vypůjčil a modifikoval ze starších zdrojů z textů Véd, sumerských textů, babylonské a egyptské mytologie. Jeho básně, stejně jako mnoho dalších „mýtů“ antického světa, jsou velmi přesnými popisy činů „JE-BÝT“ bytostí na Zemi, které byly schopné se vyhnout amnézii „Staré říše“ a existovat bez biologických těl.

700 př. n. l.

Védské hymny byly nejprve přeloženy do řečtiny. To byl začátek kulturní revoluce v západní civilizaci, která transformovala surové a brutální kultury v demokratické republiky založené na rozumnějším chování.

638 – 559 př. n. l.

Solón, řecký mudrc, podal zprávy o existenci Atlantidy. To byla informace, kterou mu dali vysocí kněží „Staré říše“, Psenophis z Heliopole a Sonchis ze Sau, s nimiž studoval v Egyptě.

630 př. n. l.

Zarathuštra vytvořil náboženský kult v Persii kolem „JE-BÝT“ bytosti nazvané Ahura Mazda. To byl další z rostoucího počtu „monoteistických“ bohů zavedených agenty Oblasti, kteří mají zaujmout místo řady bohů „Staré říše“.

604 př. n. l.

Lao-C´, filosof, který napsal malou knihu s názvem „Tao te ťing“, byl „JE-BÝT“ bytostí velké moudrosti, který překonal účinky amnézie / hypnózy „Staré říše“ a unikl ze Země. Jeho chápání podstaty „JE-BÝT“ bytostí muselo být velmi dobré, aby toho mohl dosáhnout.

Podle časté legendy, prožil svůj poslední život jako člověk v malé vesnici v Číně. Přemítal o podstatě svého vlastního života. Stejně jako Siddhárta Gautama se postavil tváří v tvář 79

 

svým vlastním myšlenkám a minulým životům. Během toho se mu vrátily některé jeho vlastní vzpomínky, schopnosti a nesmrtelnost.

Jako starý muž se rozhodl opustit vesnici a jít do lesa, aby opustil tělo. Vesnický strážný ho zastavil a prosil ho, aby před odchodem sepsal svoji osobní filosofii. Zde je kousek rady, kterou poskytl o „cestě“, díky níž znovu objevil svoji vlastní duši:

„Ten, který se dívá, to neuvidí; Ten, který poslouchá, to neuslyší; Ten, který pátrá, to neuchopí. Beztvaré nebytí, nehybný zdroj pohybu. Nekonečná podstata ducha je zdrojem života. Duch je sám o sobě.

Stěny tvoří a podporují místnost, prostor mezi nimi je nejdůležitější. Hrnec je vytvořen z hlíny, přesto prostor v něm vytvořený je nejužitečnější. Činnost je způsobena silou ničeho na něco, stejně jako nic z ducha je zdrojem celé formy.

Každý je sužován velkým trápením, protože každý má tělo. Jakým utrpením by bylo možné projít bez těla? Když se každý stará více o tělo než o svoji vlastní duši, každý se stane tělem a ztrácí cestu ducha.

Sám duch vytváří iluzi. Klam člověka je v tom, že realita není iluze. Ten, který vytváří iluze a dělá je skutečnějšími než skutečnost, následuje cestu ducha a najde cestu do nebe.“

593 př. n. l.

Kniha Genesis napsaná židovským národem popisuje „anděle“ nebo „syny Boží“, kteří se spojili se ženami na Zemi, které jim porodily děti. Jednalo se pravděpodobně o odpadlíky ze „Staré říše“. Mohou také být vesmírnými piráty nebo obchodníky ze systému vně galaxie, kteří přišli krást nerostné zdroje nebo pašovat drogy.

Oblast si všimla, že je zde spoustu návštěvníků Země z okolních planet a galaxií, ale jen zřídka se zastaví a žijí tady. Jaký druh bytostí by žil na vězeňské planetě, když k tomu nejsou donuceny?

Ta samá kniha líčí příběh člověka jménem Ezechiel, který byl svědkem vesmírných lodí nebo letadel přistávajících v blízkosti řeky Chebar v oblasti Chaldea. Jeho popis lodí využívá velmi archaický jazyk, technicky vzato, ale přesto jde o docela přesný popis létajícího talíře nebo průzkumného plavidla „Staré říše“. Je to velmi podobné pozorování „vimán“ lidmi v podhůří Himalájí. 80

 

Kniha Genesis také uvádí, že „Jahve“ navrhl biologická těla, aby na Zemi žila po dobu 120 let. Biologická těla na většině planet „Typ slunce 12, Třída 7“ jsou obvykle navržena tak, aby vydržela přibližně 150 let. Lidská těla na Zemi žijí přibližně polovinu této doby. Domníváme se, že je to proto, že správci vězení zaměnili biologický materiál lidských těl na Zemi, aby častěji umírala a „JE-BÝT“ bytosti, které je obývají, procházely celým mechanismem amnézie častěji.

Nutno poznamenat, že velká část „Starého zákona“ byla napsána během zajetí Židů, kteří byli zotročeni v Babylonu, který byl velmi silně pod kontrolou kněží „Staré říše“. Kniha přináší nesprávné chápání času a falešnou představu o původu stvoření.

Had je symbolem „Staré říše“. Objevuje se na počátku jejich příběhu o vzniku, nebo jak Řekové říkají „Stvoření“, a způsobí duchovní zničení prvních lidí, kteří jsou metaforicky zastoupeni Adamem a Evou.

Starý zákon, jasně ovlivněný silami „Staré říše“, podává podrobný popis „JE-BÝT“ bytostí umístěných do biologických těl na Zemi. Tato kniha také popisuje mnoho aktivit „Staré říše“ týkajících se vymývání mozků, včetně instalace falešných vzpomínek, lží, pověr, příkazů „zapomenout“ a všech druhů nástrah a pastí, jejichž cílem je udržet „JE-BÝT“ bytosti na Zemi. A co je nejdůležitější, ničí to vědomí, že lidé jsou nesmrtelné duchovní bytosti.

580 př. n. l.

Věštírna v Delfách byla jedním chrámem v síti mnoha věšteckých chrámů. Každý chrám byl komunikačním centrem. Kněží „Staré říše“ vyhradili každý chrám pro jednoho místního „boha“. Každý z chrámů v této síti byl umístěn přesně v 5stupňových intervalech zeměpisné šířky od hlavního města Théb v celé oblasti od Středozemního moře až na daleký sever po Baltské moře.

Svatyně, kromě jiného, sloužily jako místo, kde se nachází elektronické majáky, později nazvané „kameny Omfalos“. Uspořádání sítě prostoru věštíren je možno vidět pouze z několikakilometrové výšky nad Zemí. Původní síť elektronických komunikačních majáků byla zablokována, když byli kněží rozptýleni, a byly nahrazeny vyřezávanými kameny.

Symbolem kněžství „Staré říše“ je Python, drak nebo had. V Delfách tomu říkali „pozemský drak“, který byl vždycky znázorňován na sochách a malbách na vázách jako had.

V řecké mytologii byl strážcem kamene Omfalos v chrámu v Delfách věštec, který se jmenoval Python, had. Byla to „JE-81

 

BÝT“ bytost, kterou si podmanil „bůh“ Apollón. Pohřbil ji pod kamen Omfalos. To je případ jednoho „boha“, který svůj chrám postavil na chrámu jiného boha. Jedná se o velmi přesný eufemismus, kdy síly Oblasti objevily a zablokovaly síť chrámů na Zemi. To byla jedna ze smrtelných ran silám „Staré říše“ ve sluneční soustavě Země.

559 př. n. l.

Velící důstojník praporu Oblasti, který byl ztracen v roce 5965 př. n. l., byl objeven a lokalizován pátrací skupinou, kterou na Zemi poslaly Expediční jednotky Oblasti. Během té doby ztělesňoval Kýra II. Velikého v Persii.

Kýros II. a členové této jednotky, kteří ho následovali z Indie přes jeho postup lidskými životy na Zemi, byl používán unikátní systém organizace. To jim v této době částečně umožnilo vybudovat největší říši v historii Země.

Kde se nachází, objevila pátrací skupina Oblasti, která několik tisíc let prohledávala Zemi kvůli ztracenému praporu. Tato skupina se skládala z 900 důstojníků Oblasti rozdělených do 3 skupin po 300. Jeden tým pátral na souši, další tým prohledával oceány a třetí tým hledal v prostoru okolo Země. Existuje mnoho záznamů o jejich činnosti v různých lidských civilizacích, kterým lidé samozřejmě nerozuměli.

Pátrací skupina Oblasti vymyslela celou řadu elektronických detekčních zařízení potřebných pro sledování elektronického podpisu nebo vlnové délky každého chybějícího člena praporu. Některé se používaly ve vesmíru, jiné na souši a další speciální zařízení byla vyrobena k detekci „JE-BÝT“ bytostí pod vodou. Jeden z těchto elektronických detekčních přístrojů bývá označován jako „strom života“.

Je to zařízení, doslova nástroj, který je určen k detekci přítomnosti života, který je „JE-BÝT“ bytostí. Byl to velký generátor elektronické clony, který byl navržen tak, aby prostupoval široké oblasti. Dávným lidem na Zemi to připomínalo jakýsi strom, protože se skládá ze dvou prolínajících se mřížek elektronického pole generátorů a přijímačů. Elektronické pole detekuje přítomnost „JE-BÝT“ bytostí, jestli se nachází v těle nebo mimo něj.

Každý z pátrací skupiny Oblasti měl přenosnou verzi tohoto detekčního zařízení. Kamenné sochy v Sumeru ukazují okřídlené bytosti s nástrojem ve tvaru borové šišky pro skenování těl lidských bytostí. Jsou také zobrazeny jako okřídlené bytosti s orlí hlavou, které nesou pohonnou jednotku skeneru, která vypadá jak koš nebo vědro na vodu. 82

 

Členové letecké jednotky pátrací skupiny Oblasti vedení Ahura Mazdou, byli často v lidských interpretacích nazývání „okřídlenými bohy“. V celé perské civilizaci existuje mnoho kamenných reliéfů, které zachycují okřídlenou vesmírnou loď, kterou nazývali „faravahar“.

Členové vodní jednotky pátrací skupiny Oblasti, byly místními lidmi nazývány „Oanny“. Kamenné plastiky takzvaných Oannů je znázorňují se stříbrnými potápěčskými obleky. Žili v moři a lidské populaci se zdálo, že jsou to lidé převlečení za rybu. Někteří členové ztraceného praporu byli nalezeni v oceánech v tělech delfínů a velryb.

Na souši jsou členové pátrací skupiny Oblasti nazvání Sumery jako „Anunakiové“ nebo jako „Nefilimové“ v Bibli. Samozřejmě, že jejich skutečné poslání a činnost nebyla lidmi nikdy objevena. Jejich činnost byla speciálně zamaskovaná. Z toho důvodu nebyly lidské příběhy a legendy o Anunakiích a dalších členech pátrací skupiny nikdy pochopeny a byly špatně interpretovány.

Vzhledem k tomu, že chybí úplné a přesné informace, tak kdokoliv, kdo pozoruje daný jev, může předložit hypotézu nebo vysvětlení ve snaze informacím porozumět. Proto, i když mytologie a historie mohou být založeny na faktických událostech, jsou také plné nepochopených a překroucených vyhodnocení dat a přikrášleny předpoklady, teoriemi a hypotézami, které jsou nepravdivé.

Vesmírná jednotka Expedičních jednotek Oblasti se ukazuje létající v „Okřídleném disku“. To je narážka na duchovní sílu „JE-BÝT“ bytostí, stejně jako na vesmírnou loď používanou pátrací skupinou Oblasti.

Velitel ztraceného praporu, v pozemském těle jako Kýros II., byl „JE-BÝT“ bytostí, která byla považována za mesiáše na Zemi mezi Židy i muslimy. Za méně než 50 let založil vysoce etickou a dobročinnou filosofii, která pronikla do celé západní civilizace.

Jeho teritoriální dobývání, organizování lidí a monumentální stavební projekty neměly předtím ani potom obdoby. Takových velkých úspěchů v krátké době mohlo být dosaženo pouze prostřednictvím vůdce a týmu vyškolených důstojníků, pilotů, inženýrů a členů posádky jednotky Oblasti jednajících jako tým, který byl vyškolený a pracoval společně po tisíce let.

I když jsme objevili, kde se nachází hodně „JE-BÝT“ bytostí ze ztraceného praporu, Oblast nebyla schopna obnovit jejich paměť a doposud je vrátit do aktivní služby. 83

 

Samozřejmě, že nemůžeme přepravovat „JE-BÝT“ bytosti, které obývají biologická těla na vesmírné stanice Oblasti, protože na naší vesmírné lodi není žádný kyslík. Také nemáme žádné přístroje na podporu života pro biologické bytosti. Naší jedinou nadějí je je najít a oživit jejich povědomí, paměť a identitu „JE-BÝT“ bytosti ze ztraceného praporu. Jednoho dne se budou schopni k nám vrátit.

200 př. n. l.

Posledním pozůstatkem civilizace pyramid „Staré říše“ je „Teotihuacán“. Jeho aztécký název znamená „místo bohů“ nebo „kde byli lidé přeměněni v bohy“. Stejně jako astronomické uspořádání pyramid v Gíze v Egyptě, je celý komplex v menším měřítku přesným modelem sluneční soustavy, který přesně odráží orbitální vzdálenost vnitřních planet, pásu asteroidů, Jupiteru, Saturnu, Uranu, Neptunu a Pluta. Vzhledem k tomu, že planeta Uran byla „objevena“ nedávno moderními pozemskými dalekohledy v roce 1787 a Pluto až v roce 1930, je zřejmé, že stavitelé měli informace z „jiných zdrojů“.

Společným prvkem civilizací pyramid po celé Zemi je neměnné použití zobrazení hada, draka nebo zmije. Je to proto, že bytosti, které byly do této civilizace dosazeny, chtějí vytvořit iluzi, že „bohové“ jsou plazům podobní. To je také součástí iluze, která je navržena tak, aby udržovala amnézii. Tyto bytosti, které jsou umístěny ve falešných civilizacích na Zemi, jsou „JE-BÝT“ bytostmi stejně jako vy. Mnoho z biologických těl obydlených „JE-BÝT“ bytostmi ve „Staré říši“ jsou vzhledově velmi podobná tělům na Zemi. „Bohové“ nejsou plazy, i když se často jako zmije chovají.

1034 – 1124 n. l.

Celý arabský svět byl zotročen jedním člověkem: Hasanem ibn Sabbahem, Starcem z hory. Založil sektu asasínů, která ovládala část muslimů, kteří s pomocí teroru a strachu ovládali většinu Indie, Malé Asie a většinu ze středomořských oblastí. Stali se duchovenstvem, které používá velmi účinný mechanismus ovládání mysli a nástroj vydírání, který „asasínům“ umožnil ovládat civilizovaný svět po několik set let.

Jejich metoda byla jednoduchá. Mladí muži byli uneseni a uvrženi do bezvědomí s pomocí hašiše. Byli převezeni do zahrady plné krásných černookých žen v harému, zdobených řekami mléka a medu. Mladým mužům bylo řečeno, že jsou v ráji. Bylo jim slíbeno, že se sem mohou vrátit a žít zde navždy, ale pod podmínkou, že se obětují jako vrazi někoho, koho jim přikážou zabít. Znovu upadli do bezvědomí a byli nastrčeni do světa, aby splnili svou vražednou misi. 84

 

Hasan mezitím vyslal poslíčka k chalífovi nebo jakémukoliv bohatému vládci, od kterého požadoval platbu a žádal velbloudy naložené zlatem, kořením, kadidlem a jinými cennostmi. Pokud platba nedorazila včas, byl poslán vrah, aby zabil viníka. Nebyla zde prakticky žádná obrana proti neznámému útočníkovi, který nechtěl nic víc, než splnit své poslání, a potom být zabit a vrátit se do „nebe“.

Jedná se o velmi hrubý příklad toho, jak jednoduché a účinné může být vymývání mozků a ovládání mysli, když se používá obratně a rozhodně. Je to v malém měřítku demonstrace toho, jak je ovládání mysli a amnézie „Starou říší“ používána proti celé populaci „JE-BÝT“ bytostí na Zemi.

1119 n. l.

Templářští rytíři byli založeni po první křížové výpravě jako křesťanská vojenská jednotka, ale rychle se transformovala v základnu mezinárodního bankovního systému, s cílem hromadění peněz k provádění agendy pracovníků ze zbytků „Staré říše“ na Zemi.

1135 – 1230 n. l.

Expediční jednotky Oblasti dokončily zničení zbytků vesmírné flotily „Staré říše“ působící ve sluneční soustavě kolem Země. Bohužel, provoz jejich dlouhodobé operace ovládání mysli zůstal z velké části nedotčený.

1307 n. l.

Templářští rytíři byli rozpuštěni francouzským králem Filipem IV., který měl vůči řádu obrovský dluh. Pod tlakem Klementa V. odsoudil členy řádu, nechal je zatknout, mučil, aby získal falešná přiznání, a upálil je ve snaze smazat svůj dluh tím, že zabaví všechno jejich bohatství.

Většina templářů uprchla do Švýcarska, kde založili mezinárodní bankovní systém, který tajně řídí ekonomiku na Zemi.

Agenti „Staré říše“ působí jako neviditelný vliv na mezinárodní bankéře. Banky řídí tajně jako provokatéři na bojující straně, aby skrytě podporovali a financovali zbraně a války mezi národy na Zemi. Válka je vnitřní mechanismus kontroly nad vězněnou populací.

Účelem nesmyslné genocidy a válečného krveprolití financovaného těmito mezinárodními bankami, je zabránit „JE-BÝT“ bytostem na Zemi sdílet otevřenou komunikaci a společnou 85

 

činnost, která by mohla umožnit „JE-BÝT“ bytostem prosperovat, poučovat a uprchnout ze svého vězení.“

Kapitola desátá

Lekce biologie

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„Moje hlášení bylo nahráno také na kazetu kvůli archivaci a přidání doplňujících vysvětlení ke stenografickým poznámkám. Vypovídala jsem hned po mém rozhovoru tak, aby vše, co bylo řečeno, jsem měla ještě čerstvé ve své paměti.

Když jsem převyprávěla tyto příběhy stenografce do galerie, stále jsem se ještě trochu vzpamatovávala. Pohled na historii Země ze strany Oblasti je velmi zvláštní, přinejmenším. Nebyla jsem si jistá, jestli můj nepříjemný pocit se objevil kvůli tomu, že jsem byla dezorientovaná nebo kvůli tomu, že jsem byla přeorientovaná. Ať tak či onak, jsem se cítila nejistě a zmateně. Přesto v tom současně byla část pravdy. Byla jsem nadšená a nedůvěřivá zároveň!

Stenografka se na mě několikrát podívala tázavým pohledem, když zapisovala mojí „lekci historie“. Jsem si jistá, že si myslela, že jsem ztratila rozum! Možná měla pravdu. Nicméně pokud je „Starou říší“ moje mysl naplněna hypnotickými příkazy a falešnými vzpomínkami, jak Airl tvrdila, možná přijít o svou mysl bude dobrý nápad!

Neměla jsem moc času přemýšlet nad svými vlastními, osobními myšlenkami o těchto věcech. Byla to moje povinnost, abych všechny informace, které jsem mohla od Airl získat, předala stenografce co nejrychleji potom, jak Airl skončila. Mým úkolem nebyla analýza informací, pouze je předat co možná nejpřesněji. Analýza byla ponechána mužům v galerii, nebo komukoliv jinému, kdo dostával kopie přepisů.

Také jsem agentovi v galerii dodala seznam knih a materiálů, které Airl chtěla, aby jí je mohli připravit a doručit. Každý večer, když jsem odešla, strávila Airl zbytek noci čtením nebo „skenováním“ materiálů, které jí dodali. Každý ze členů galerie dostal přepis stenografického diktátu k nastudování, každý hledal informace, které ho zajímaly. Ráno po snídani jsem se hlásila do výslechové místnosti, abych mohla pokračovat v rozhovoru nebo v „lekcích“ s Airl.“

(OFICIÁLNÍ PŘEPIS ROZHOVORU)

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Oficiální přepis Vzdušných sil Armády USA 86

 

Letecká základna v Roswellu, 509. bombardovací skupina

VĚC: ROZHOVOR S MIMOZEMŠŤANEM, 28. 7. 1947, 1. sezení

„Počátek tohoto vesmíru a života na Zemi, jak je popsán v učebnicích, které jsem četla, je velmi nepřesný. Vzhledem k tomu, že své vládě sloužíte jako zdravotnický zaměstnanec, vaše povinnosti vyžadují, abyste pochopila biologické subjekty. Jsem si tedy jistá, že oceníte důležitost materiálu, o který se s vámi chci dnes podělit.

Texty v knihách, které mi dali na témata související s funkcí forem života, obsahují informace, které se zakládají na falešných vzpomínkách, nepřesných pozorováních, chybějících datech a neověřených teoriích a pověrách.

Například pouze před několika sty let vaši lékaři praktikovali pouštění žilou jako prostředek k vypuštění údajných špatných nemocí z těla ve snaze zmírnit nebo léčit celou řadu fyzických a psychických problémů. I když toto bylo víceméně uvedeno na pravou míru, mnozí barbaři to stále ve jménu lékařské vědy praktikují.

Kromě použití nesprávných teorií týkajících se biologického inženýrství, je mnoho primárních chyb, kterých se pozemští vědci dopouštějí, výsledkem neznalosti povahy a relativní důležitosti „JE-BÝT“ bytostí jako zdrojů energie a inteligence, které oživují všechny formy života.

I když není prioritou Oblasti zasahovat do záležitostí Země, Úřad pro komunikaci mi poskytl oprávnění, abych vám poskytla informace ve snaze zajistit přesnější a úplné pochopení těchto věcí, a tím vám umožnila objevit účinnější řešení unikátních problémů, se kterými se Země potýká.

Správná informace o původu biologických subjektů byla vymazána z vaší mysli stejně jako z mysli vašich mentorů. Abych vám znovu pomohla získat vaši vlastní paměť, podělím se s vámi o určitá fakta, která se týkají vzniku biologických subjektů.

Zeptala jsem se Airl, jestli odkazuje na téma evoluce. Řekla, že ne tak úplně.

Zmínku o „evoluci“ najdete ve starých védských hymnech. Védy jsou jako lidové pohádky nebo společná moudrost a pověry získané po celém systému Oblasti. Tyto texty byly sestaveny do 87

 

veršů jako kniha rýmů. Pro každé vyjádření pravdy verše obsahují mnoho polopravd, anulaci pravd a fantaskní představy smíšené bez kvalifikace nebo rozdílu.

Teorie evoluce předpokládá, že neexistuje stimulační zdroj energie, která oživuje každou formu života. Předpokládá se, že neživý předmět nebo chemická směs může náhle „obživnout“ nebo ožít náhodně či z vlastního podnětu. Nebo snad elektrický výboj do louže chemického bahna magicky vytvoří samožijící subjekt.

Vůbec neexistuje žádný důkaz toho, že je to pravda, pouze proto, že to pravda není. Dr. Frankenstein skutečně neoživil záškodnické monstrum, s výjimkou představivosti „JE-BÝT“ bytosti, která jedné tmavé bouřlivé noci napsala fiktivní příběh.

Žádný západní vědec se nikdy nezastavil, aby se zamyslel nad tím kdo, co, kde, kdy a jak se to obživnutí stane. Totální nevědomost, popírání nebo neznalost ducha jako zdroje životní síly potřebné k oživení neživých objektů nebo buněčné tkáně, je jedinou příčinou neúspěchů v západní medicíně.

Kromě toho k evoluci nedochází náhodně. Vyžaduje to velký podíl technologie, se kterou je třeba manipulovat pod pečlivým dohledem „JE-BÝT“ bytosti. Velmi jednoduché příklady mohou být vidět v modifikaci hospodářských zvířat nebo v chovu psů. Nicméně představa, že se lidské biologické organismy vyvinuly přirozeně z dřívějších opicím podobných forem života, je nesprávná. Nikdy nebude odhalen žádný fyzický důkaz, který by dokládal názor, že se moderní humanoidní těla vyvinula na této planetě.

Důvod je prostý: myšlenka, že se lidská těla vyvinula spontánně z prehistorického bláta chemické interaktivity v mlhavých dobách, není nic víc než hypnotická lež vštípená amnézií, aby zabránili vybavení vzpomínek na pravý původ lidstva. Ve skutečnosti existují humanoidní těla v různých formách po celém vesmíru už biliony let.

Bylo to ještě umocněno skutečností, že védské hymny byly přineseny na Zemi Expedičními jednotkami Oblasti před 8 200 lety. Zatímco se jednotka nacházela na základně v Himalájích, její členové učili verše některé místní lidi, kteří si je zapamatovali. Musím však poznamenat, že to nebyla povolená aktivita posádky základny Oblasti, i když si jsem jistá, že se jim to v té době zdálo jako nevinná zábava. 88

 

Tyto verše byly ústně předávány z generace na generaci po tisíce let v podhůří Himalájí, a nakonec se rozšířily po celé Indii. Nikdo v Oblasti nevěří textům védských hymnů, stejně jako vy nevěříte pohádkám bratří Grimmů, které používáte k výchově dětí. Nicméně na planetě, kde měly mít všechny „JE-BÝT“ bytosti vymazanou paměť, lze pochopit, jak mohly být tyto příběhy a fantazie brány vážně.

Bohužel lidé, kteří se naučili védské hymny, je ostatním předali spolu s tím, že přišly od „bohů“. Nakonec byl obsah veršů brán doslovně jako „pravda“. Eufemistický a metaforický obsah Véd byl přijat a praktikován jako dogmatická skutečnost. Filosofie veršů byla ignorována a verše se staly zdrojem téměř každé náboženské praxe na planetě, zejména hinduismu.

Jako důstojník, pilot a inženýr Oblasti musím vždycky zaujmout velmi pragmatické hledisko. Nemohla bych být efektivní nebo plnit své úkoly, pokud bych měla použít filosofické dogma nebo rétoriku coby můj manuál k činnosti. Proto je naše diskuse o historii založena na skutečných událostech, k nimž došlo dávno předtím, než „JE-BÝT“ bytosti přišly na Zemi, a dlouho předtím, než „Stará říše“ přišla k moci. Můžu vám vyprávět část této historie z mé osobní zkušenosti:

Před mnoha miliardami let jsem byla členem velké biologické laboratoře ve vzdálené galaxii. Jmenovala se „Společnost Regenerace Arcadia“. Byla jsem biologickým inženýrem pracujícím s velkým počtem technického personálu. To byl náš byznys – vyrábět a dodávat nové formy života na neobydlené planety. V regionu byly tehdy miliony hvězdných systémů s miliony neobydlených planet.

Tehdy také existovala spousta jiných společností s biologickými laboratořemi. Každá z nich se specializovala na výrobu různých druhů životních forem v závislosti na „třídě“ planety, která má být obydlena. Během dlouhé doby tyto laboratoře vyvinuly obrovský katalog druhů žijících po celé galaxii. Většina základního genetického materiálu je společná pro všechny druhy života. Z toho důvodu se po většinu svojí práce zabývali zacházením se změnami základního genetického vzoru k výrobě různých životních forem, které by byly vhodné pro obyvatele planet různých tříd.

„Společnost Regenerace Arcadia“ se specializovala na savce pro zalesněné oblasti a ptáky pro tropické oblasti. Naše obchodní oddělení sjednalo smlouvy s různými planetárními vládami a nezávislými kupujícími z celého vesmíru. Technici vytvořili tvory, kteří byli adaptováni na změny klimatu, hustoty atmosféry a půdy a chemického složení. Kromě toho nám platili 89

 

za integraci našich exemplářů s biologickými organismy vytvořenými jinými společnostmi, které na planetě již žili.

Za tímto účelem byl náš personál ve spojení s jinými společnostmi, které vytvářely formy života. Organizovaly se průmyslové obchodní výstavy, vydávaly se publikace a asociace, která koordinovala související projekty, poskytovala různé jiné informace.

Jak si můžete představit, náš výzkum vyžaduje velký počet mezihvězdných letů, abychom mohli provádět průzkumy na planetách. Tak jsem nabrala své zkušenosti jako pilot. Získané údaje jsou soustřeďovány do obrovských počítačových databází a jsou vyhodnocovány biologickým inženýry.

Počítač je elektronické zařízení, které slouží jako umělý „mozek“ nebo složité výpočetní zařízení. Je schopen ukládat informace, provádět výpočty, řešit problémy a provádět mechanické funkce. Ve většině galaktických systémů ve vesmíru se velmi velké počítače obvykle používají k běžné administraci, mechanickým službám a činnostem souvisejícím s údržbou celé planety a planetární soustavy.

Na základě údajů získaných z průzkumu se vytvořily projekty a živá vyobrazení nových stvoření. Některé návrhy byly prodány zájemci s nejvyšší nabídkou. Další formy života byly vytvořeny, aby splňovaly požadavky našich vlastních klientů.

Konstrukční a technické specifikace byly postupně předány montážní lince, a dále řadě buněčných a chemických techniků a strojních inženýrů, aby mohli vyřešit různé problémy. Jejich prací bylo integrovat všechny dílčí faktory do funkčního a estetického výsledného produktu.

Prototypy těchto tvorů pak byly vyráběny a testovány v uměle vytvořených podmínkách. Nedokonalosti byly vyřešeny, byly provedeny úpravy, a nakonec byla nová forma života „obdařena“ nebo „oživena“ životní silou nebo duchovní energií před zavedením do skutečného planetárního prostředí pro finální testování.

Poté, co byla zavedena nová forma života, jsme sledovali interakce těchto biologických organismů s planetárním prostředím a s jinými domorodými formami života. Konflikty vyplývající z interakce mezi nekompatibilními organismy byly vyřešeny na základě vyjednávání mezi námi a ostatními společnostmi. Jednání obvykle vedla ke kompromisům, které vyžadovaly další úpravu našich nebo jejich bytostí. To je součástí vědy nebo umění, které nazýváte „eugenika“. 90

 

V některých případech se provedly změny v životním prostředí planety, ale ne často, protože budování planet je mnohem složitější, než provádět změny v individuální formě života.

Shodou okolností, přítel a inženýr, se kterým jsem pracovala ve Společnosti Regenerace Arcadia – dlouho poté, co jsem opustila společnost – mi řekl, že jedním z projektů, k jehož provedení se smluvně v dávnější době zavázal, bylo dodat formy života na Zemi, aby se doplnily po válce v této části galaxie, která zdevastovala většinu života na planetách v této části vesmíru. To se stalo přibližně před asi 70 miliony let.

Umění potřebné k úpravě planety na ekologicky interaktivní prostředí, které bude podporovat miliardy různých druhů, bylo obrovským závazkem. Byli pozváni specializovaní konzultanti z téměř každé biotechnologické společnosti v galaxii, aby pomohli s projektem.

To, co teď na Zemi vidíte, je obrovská rozmanitost zanechaných forem života. Vaši vědci se domnívají, že klamná „evoluční teorie“ je vysvětlením existence všech forem života na Zemi. Pravdou je, že všechny formy života na této a všech ostatních planetách v tomto vesmíru vyly vytvořeny společnostmi, jako je ta naše.

Jak jinak si můžete vysvětlit miliony zcela odlišných a nepříbuzných druhů života na souši a v oceánech na této planetě? Jak jinak si chcete vysvětlit zdroj duchovního obživnutí, které vymezuje každého živého tvora? Říkat, že je to dílo „boha“, je velmi rozšířený názor. Každá „JE-BÝT“ bytost má mnoho jmen a tváří v různých obdobích a na různých místech. Každá „JE-BÝT“ bytost je bůh. Když obývají fyzický objekt, jsou zdrojem života.

Například existují miliony druhů hmyzu. Okolo 350 000 z nich jsou druhy brouků. Na Zemi může být v daném okamžiku až 100 milionů druhů forem života. Na Zemi je mnohem víc vyhynulých druhů než žijících, některé z nich budou znovu objeveny ve fosilních nebo geologických záznamech Země.

Současná „teorie evoluce“ forem života na Zemi neuvažuje o jevu biologické rozmanitosti. Evoluce přirozeným výběrem je sci-fi. Jeden druh se náhodou, ani náhodně nevyvíjí v jiný druh, jak naznačují učebnice na Zemi, bez manipulace s genetickým materiálem „JE-BÝT“ bytostmi.

Jednoduchý příklad zásahu „JE-BÝT“ bytostí je selektivní chov druhů na Zemi. Během posledních několika set let bylo „vyvinuto“ několik stovek psích plemen a stovky druhů holubů a desítky ryb koi, pouze z jednoho původního plemene. Bez 91

 

aktivního zásahu ze strany „JE-BÝT“ bytostí se biologické organismy zřídka mění.

Vývoj zvířete jako „ptakopysk“ vyžaduje spoustu velmi vyspělého inženýrství, aby bylo možné spojit tělo bobra s kachním zobákem a vytvořit savce, který snáší vejce. Nepochybně nějaký bohatý klient zadal „zvláštní objednávku“ jako dárek nebo zvláštní atrakci. Jsem si jista, že laboratoře některých biotechnologických firem na něm pracovaly několik let, aby mohly vytvořit rozmnožující se formu života!

Představa, že vytvoření jakékoliv formy života mohlo být důsledkem souběžné chemické interakce v nějakém pravěkém blátě, je absurdní! Některé organismy na Zemi, jako je proteobakterie, jsou ve skutečnosti modifikací kmenu, který byl určen především pro planety „Typ slunce 3, Třída C“. Jinými slovy pro planety označené Oblastí s anaerobní atmosférou nejblíže velké, intenzivně žhavé modré hvězdy, jako jsou ty v Orionově pásu v této galaxii.

Vytváření forem života je velmi složitá, vysoce technická práce pro „JE-BÝT“ bytosti, které se v této oblasti specializují. Genetické anomálie jsou velmi záhadné pro pozemské biology, jejichž paměť byla vymazána. Bohužel, „Starou říší“ implantovaná falešná paměť brání vědcům ze Země pozorovat zjevné anomálie.

Největším technickým problémem biologických organismů bylo vynalezení regenerace nebo pohlavního rozmnožování. Rozmnožování bylo vynalezeno jako řešení problému s neustálým vyráběním náhradních bytostí za ty, které byly zničeny nebo sežrány jinými tvory. Planetární vlády nechtěly neustále nakupovat náhradní stvoření.

Tento nápad byl vytvořen před biliony let jako výsledek konference konané k vyřešení argumentů mezi diskutujícími zastávajícími partikulární zájmy v rámci biotechnologického průmyslu. Nechvalně známá „Rada Yuhmi-Krum“ byla zodpovědná za koordinaci výroby tvorů.

Kompromisu bylo dosaženo poté, co někteří členové rady byli strategicky podplaceni nebo zavražděni, aby mohla být vytvořena dohoda, která vyústila v biologický fenomén, který dnes nazýváme „potravním řetězcem“.

Myšlenka, že tvor bude muset konzumovat tělo jiné formy života jako zdroj energie, byla nabídnuta jako řešení jednou z největších společností v biotechnologickém obchodu. Specializovala se na vytváření hmyzu a kvetoucích rostlin. 92

 

Vztah mezi těmito dvěma formami je zřejmý. Téměř každá kvetoucí rostlina vyžaduje symbiotický vtah s hmyzem kvůli rozmnožování. Důvod je jasný: jak hmyz, tak květiny byly vytvořeny stejnou společností. Tato stejná společnost měla bohužel i oddělení, kde vytvářeli parazity a bakterie.

Název společnosti přibližně přeložený do vašeho jazyka by zněl „Brouci a květiny“. Chtěli ospravedlnit fakt, že jediným platným cílem parazitárních tvorů, které vyrábějí, by měla být pomoc při rozkladu organického materiálu. V té době byl trh s těmito tvory velmi limitovaný.

S cílem rozšířit své podnikání najali velkou PR firmu a silnou skupinu politických lobbistů, aby oslavovali myšlenku, že formy života mohou pojídat jiné formy života. Vymysleli „vědeckou teorii“, která byla použita jako propagační trik. Teorie spočívala v tom, že všechny bytosti potřebují „jídlo“ jako zdroj energie. Žádné vyráběné formy života předtím nevyžadovaly žádné externí zdroje energie. Zvířata nejedla jiná zvířata, ale konzumovala pouze sluneční záření, minerály nebo rostliny.

Samozřejmě, že se společnost „Brouci a květiny“ vrhla do podnikání s navrhováním a výrobou masožravců. Zanedlouho bylo mnoho tvorů zlikvidováno jako jídlo, takže jejich doplňování se stalo velmi obtížným problémem. Společnost „Brouci a květiny“ navrhla s pomocí některých strategicky umístěných úplatků na vysokých místech „řešení“, aby jiné firmy začaly používat „sexuální reprodukci“ jako základ pro doplňování forem života. „Brouci a květiny“ byla první společnost, která samozřejmě vytvořila první plány pro pohlavní rozmnožování.

Jak se dalo čekat, tak patentové licence k vytvoření biologického procesu potřebného k implantaci stimulu a reakce páření, buněčného dělení a přednastavených vzorů růstu pro obnovující se živočichy, byly ve vlastnictví společnosti „Brouci a květiny“.

Během několika příštích milionů let byly přijaty zákony, které vyžadovaly, aby si tyto programy zakoupily jiné biotechnologické společnosti. Bylo od nich požadováno, aby tyto programy vtiskly do buněčného designu všech existujících životních forem, což se stalo velmi drahým závazkem pro další biotechnologické společnosti, aby mohl takový zvláštní a nepraktický nápad fungovat.

Vedlo to ke korupci a úpadku celého odvětví. Nápad „jídlo a sex“ nakonec zcela zničil biotechnologický průmysl, včetně společnosti „Brouci a květiny“. Celý průmysl zmizel stejně jako trh pro výrobu forem života. V důsledku toho, když zanikne nějaký druh, neexistuje žádný způsob, jak jej 93

 

nahradit, protože technologie vytváření nových forem života byla ztracena. Je zřejmé, že žádná z těchto technologií nebyla na Zemi nikdy známa, a pravděpodobně nikdy nebude.

Na některých planetách daleko odsud stále existují počítačové soubory, ve kterých jsou zapsány postupy biologického inženýrství. Možná stále někde existují laboratoře a počítače. Nicméně není nikdo okolo, kdo by s nimi mohl něco dělat. Proto můžete pochopit, proč je tak důležité, aby Oblast ochránila ubývající počet bytostí zbývajících na Zemi.

Hlavní myšlenka v pozadí „sexuální reprodukční“ technologie byl vynález chemické / elektronické interakce s názvem „cyklické generátory stimul-reakce“. To je naprogramovaný genetický mechanismus, který způsobí zdánlivě spontánní, opakující se impuls k reprodukci. Stejná technika byla později upravena a aplikována do biologických těl z masa a kostí, včetně druhu Homo Sapiens.

Další důležitý mechanismus používaný v reprodukčním procesu, a to zejména v tělech typu Homo Sapiens, je do těla implantovaný „chemicko-elektrický spouštěcí“ mechanismus. „Spouštěcí mechanismus“, který přitahuje „JE-BÝT“ bytosti, aby se zabydlely do lidských těl nebo jakýchkoliv těl z masa a kostí, využívá uměle vštípenou elektronickou vlnu, která využívá „estetickou bolest“, aby přilákala „JE-BÝT“ bytost.

Každá past ve vesmíru, včetně těch, které slouží k zachycení svobodných „JE-BÝT“ bytostí, „navnazuje“ svojí estetickou elektronickou vlnou. Pocity způsobené elektronickou vlnovou délkou jsou atraktivnějšími pro „JE-BÝT“ bytost, než jakékoliv jiné pocity. Když se elektronické vlny bolesti a krásy spojí dohromady, způsobí to, že „JE-BÝT“ bytost zůstane v těle.

„Spouštěcí mechanismus reprodukce“ použitý pro menší formy života, jako je skot a jiní savci, se spouští chemickými látkami emitovanými z pachových žláz v kombinaci s reprodukčními chemicko-elektrickými impulsy stimulovanými testosteronem nebo estrogenem.

Tyto také vzájemně působí s úrovní výživy, která způsobuje, že se forma života reprodukuje více, když je zbavena zdrojů potrav. Hladovění podporuje reprodukční činnost jako prostředek k udržení přežití prostřednictvím budoucích generací, pokud stávající organismus není schopen přežít. Tyto základní zásady byly použity v průběhu života všech druhů.

Oslabující dopad a závislost na „sexuálně-estetické bolesti“ je důvodem, proč vládnoucí třída Oblasti neobývá těla z masa a kostí. To je také důvod, proč úředníci jednotek Oblasti používají pouze těla „panenek“. Pokud vím, tak se tato vlna 94

 

ukázala jako nejúčinnější lovící zařízení, které kdy bylo vytvořeno za celou historii vesmíru.

Civilizace Oblasti a „Staré říše“ jsou závislé na tomto zařízení, aby mohli „přijímat“ a udržovat pracovní síly „JE-BÝT“ bytostí, které obývají těla z masa a kostí na planetách a základnách. Tyto „JE-BÝT“ bytosti jsou „dělnickou třídou“, která vykonává všechny otrocké, manuální a nežádoucí práce na planetách.

Jak jsem se již zmínila, existuje velmi systematická a trvalá hierarchie nebo „třídní systém“ pro všechny „JE-BÝT“ bytosti po celé „Staré říši“ a Oblasti, jak je uvedeno níže:

Nejvyšší třídou jsou „svobodné“ „JE-BÝT“ bytosti. To znamená, že nejsou omezeny použitím žádného typu těla a mohou přicházet a odcházet podle libosti pod podmínkou, že nebudou ničit nebo zasahovat do sociální, ekonomické nebo politické struktury.

Pod touto třídou je mnoho vrstev „omezených“ „JE-BÝT“ bytostí, které mohou, ale nemusí, čas od času používat tělo. Omezení jsou uložena každé „JE-BÝT“ bytosti, pokud jde o rozsah moci, schopností a mobility, které mohou vykonávat.

Pod touto se nachází třída „těl panenek“, do které patřím i já. Téměř všichni vesmírní důstojníci a členové posádky vesmírné lodi jsou povinni cestovat přes mezigalaktický prostor. Z tohoto důvodu je každý vybaven tělem vyrobeným z odolných materiálů s nízkou hmotností. Různé druhy těl byly navřeny tak, aby usnadnily specializované funkce. Některá těla mají různé příslušenství, jako jsou vyměnitelné nástroje nebo přístroje pro činnosti, jako je údržba, hornictví, řízení chemických procesů, navigace a tak dále. Existuje mnoho nuancí v rámci tohoto typu těla, které také slouží jako „typický znak“ hodnosti.

Níže se nachází třída vojáků, kteří jsou vybaveni nesčetným množstvím zbraní a specializovanou výzbrojí určené k detekci, boji a přemožení jakéhokoliv představitelného nepřítele. Někteří vojáci mají mechanická těla. Většina vojáků bez označení třídy jsou pouze dálkově ovládanými roboty.

Spodní třída je omezena na „těla z masa a kostí“. Samozřejmě, že není možné, aby tyto bytosti z evidentních důvodů cestovaly vesmírem. Tato těla jsou v podstatě příliš křehká, aby mohla vydržet tlaky gravitační síly, teplotní extrémy, působení radiace, atmosférických chemikálií a vesmírné vakuum. Jsou zde také logistické potíže s potravinami, vylučováním, spánkem, složením atmosféry a tlakem vzduchu požadovaným těmito těly, což těla „panenek“ nevyžadují. 95

 

Většina těl z masa a kostí se udusí během několika minut bez specifické kombinace chemických látek v atmosféře. Bakterie, které žijí vevnitř i vně těla, o dvou až třech dnech způsobí, že tělo začne vylučovat zápach. Pachy jakéhokoliv druhu nejsou ve vesmírné lodi přípustné.

Tělo může vydržet jen velmi omezenou škálu teplot, zatímco ve vesmíru se teplotní rozdíly mohou pohybovat ve stovkách stupňů během několika vteřin. Samozřejmě, že těla z masa a kostí jsou naprosto k ničemu, co se týká vojenských povinností. Jediný výstřel z ruční elektronické zbraně okamžitě promění hmotné tělo ve škodlivý oblak páry.

„JE-BÝT“ bytosti, které obývají tato těla, ztratily většinu svých schopností a síly. I když je teoreticky možné získat zpět nebo rehabilitovat tyto schopnosti, nebyly objeveny nebo povoleny Oblastí žádné praktické prostředky.

I přesto, že vesmírné lodě Oblasti urazí biliony „světelných let“ během jediného dne, čas potřebný k překonání prostoru mezi galaxiemi je signifikantní, nemluvě o době potřebné k dokončení jedné sady úkolů mise, což může vyžadovat tisíce let. Biologická těla žijí jen po velmi krátkou dobu – pouze 60 až 150 let, nanejvýš – zatímco těla „panenek“ mohou být znovu používána a opravována téměř donekonečna.

První vývoj biologických těl začal v tomto vesmíru před asi 74 biliony let. To se rychle stalo výstřelkem pro „JE-BÝT“ bytosti, vytvářet a obývat různé typy těl kvůli celé škále hanebných důvodů: především pro zábavu, aby mohly zažít různé fyzické pocity zprostředkované tělem.

Od té doby došlo k setrvávající „de-evoluci“ ve vztahu „JE-BÝT“ bytostí k tělům. Zatímco si „JE-BÝT“ bytosti i nadále s těmito těly hrály, byly zavedeny některé triky, které způsobují, že je „JE-BÝT“ bytost chycená uvnitř těla, takže jej nemůže znovu opustit.

Stalo se tak v první řadě kvůli tomu, že vyráběná těla se zdála velmi masivní, ale ve skutečnosti byla velmi křehká. „JE-BÝT“ bytosti používající svou přirozenou sílu k vytvoření energie náhodou zranily tělo, když se s ním spojily. „JE-BÝT“ bytosti bylo velmi líto, že zranila tak křehké tělo. Při příštím kontaktu s tělem začaly být velmi „opatrné“. Přitom „JE-BÝT“ bytost odstranila nebo minimalizovala svou vlastní moc, aby nedošlo k poranění těla. Velmi dlouhá a zrádná historie tohoto druhu podvodu, v kombinaci s podobnými nehodami, v konečném důsledku vedla k velkému množství trvale uvězněných „JE-BÝT“ bytostí v tělech. 96

 

Samozřejmě, že pro některé „JE-BÝT“ bytosti, kteří využily této situace pro svůj prospěch/zájmy, aby zotročily druhých, se stalo výhodným byznysem. Výsledné zotročení se vyvíjí/pokračuje přes biliony let a trvá dodnes. Nakonec klesající schopnost „JE-BÝT“ bytosti udržovat osobní stav funkční svobody a schopnost vytvářet energii, mělo za následek obrovské a pečlivě střežené hierarchie nebo třídní systém. Použití těla jako symbolu/znaku každé třídy se používá v celé „Staré říše“, stejně jako v Oblasti.

Drtivá většina „JE-BÝT“ bytostí po celých galaxiích v tomto vesmíru obývá nějakou formu fyzického těla. Struktura, vzhled, činnost a prostředí těchto těl se liší v závislosti na gravitaci, atmosféře a klimatických podmínkách na planetě, kterou obývají. Typ těla do značné míry záleží od typu a velikosti hvězdy, kolem které se točí planeta, na vzdálenosti od hvězdy a na geologickém stejně jako atmosférickém složení planety.

Průměrně tyto hvězdy a planety spadají do gradientů klasifikace, které jsou poměrně standardní v celém vesmíru. Například Země je identifikována přibližně jako „Typ slunce 12, planeta Třídy 7“. Je tedy planetou s velkou gravitací, s dusíkem / kyslíkem v atmosféře, s biologickými formami života, v blízkosti jediného, žlutého, středně velikého slunce se slabým zářením „Hvězda typu 12“. Správné označení je obtížné přesně přeložit kvůli extrémnímu omezení astronomických termínů ve vašem jazyce.

Existuje tolik druhů forem života, jako je zrnek písku na pláži. Dokážete si představit, kolik různých tvorů a typů těl bylo vyrobeno miliony firem jako „Brouci a květiny“ pro všechny z nesčetných planetárních systémů během 74 bilionů let!“

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„Když mi Airl dovyprávěla tento „příběh“, nastala dlouhá, tichá pauza, zatímco jsem z toho všeho byla úplně popletená. Četla Airl během noci sci-fi knihy a fantasy příběhy? Proč by mi řekla něco tak neuvěřitelně přitažené za vlasy? Kdyby nebyla metr vysoký mimozemšťan, s šedou „kůží“, třemi prsty na každé ruce a noze a neseděla by přímo naproti mně, tak bych z toho nevěřila ani slovu!

Z dnešního pohledu, po 60 letech, kdy mi Airl tuto informaci poskytla, pozemští lékaři začali vyvíjet některé biotechnické technologie, o kterých mi Airl řekla přímo tady na Zemi. Srdeční bypassy, klonování, děti ze zkumavky, transplantace orgánů, plastická chirurgie, geny, chromozómy atd. 97

 

Jedna věc je jistá: Nikdy už jsem se nepodívala stejně na brouka nebo květinu od té doby, nemluvě o mé náboženské víře v Genesis.“

Kapitola jedenáctá

Lekce vědy

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„Přepis tohoto rozhovoru je doslovný. Neexistuje nic víc, co bych k němu mohla přidat. Sám říká vše.“

(OFICIÁLNÍ PŘEPIS ROZHOVORU)

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Oficiální přepis Vzdušných sil Armády USA

Letecká základna v Roswellu, 509. bombardovací skupina

VĚC: ROZHOVOR S MIMOZEMŠŤANEM, 29. 7. 1947, 1. Sezení

„Dnes mi Airl vyprávěla o některých velmi technických věcech. Udělala jsem si několik poznámek, abych si mohla osvěžit paměť a mohla zopakovat to, co řekla co možná nejpřesněji. Začala s analogií o vědeckých poznatcích:

Dokážete si představit, jak velký pokrok by mohl nastat na Zemi, kdyby lidé jako Johannes Gutenberg, sir Isaac Newton, Benjamin Franklin, George Washington Carver, Nikola Tesla, Jonas Salk a Richard Trevithick a tisíce podobných géniů a vynálezců žili dnes?

Představte si, jakých technických úspěchů by mohlo být dosaženo, kdyby takoví lidé neumírali? Co kdyby nikdy netrpěli amnézií a nezapomněli všechno, co ví? Co kdyby se i nadále učili a pracovali navždy?

Jaké úrovně technologie a civilizace by bylo možné dosáhnout, pokud by nesmrtelné duchovní bytosti, jako jsou tyto, měly 98

 

možnost i nadále tvořit – na stejném místě a ve stejnou dobu – miliardy a biliony let?

Oblast je v podstatě jedinou civilizací, která existuje již biliony let v relativně plynulém pokroku. Vědomosti byly shromážděny, vytříbeny a vylepšeny v téměř každém oboru, jaký si umíte i neumíte představit.

Původně interakce iluzí nebo vynálezů „JE-BÝT“ bytostí vytvořila samotnou strukturu fyzického vesmíru – mikrokosmos a makrokosmos. Každá jednotlivá vesmírná částice byla vymyšlena a přivedena k existenci „JE-BÝT“ bytostí. Vše vytvořené z nápadu – myšlenka bez hmotnosti nebo velikosti nebo umístění v prostoru.

Každé zrnko prachu ve vesmíru, od velikosti nejmenší subatomární části, po velikost slunce nebo Magellanova oblaku a velikosti mnoha galaxií, bylo stvořeno z nicoty myšlenky. Dokonce i ty nejmenší jednotlivé buňky byly vytvořeny a zkoordinovány tak, aby umožnily mikroorganismům cítit a pohybovat se nekonečně malým prostorem. Tyto také vznikly z nápadu vymyšleným „JE-BÝT“ bytostí.

Vy a každá „JE-BÝT“ bytost na Zemi jste se podílely na vytváření tohoto vesmíru. I když jste nyní omezeny křehkým tělem z masa a kostí; žijete jen po dobu 65 krátkých rotací vaší planety kolem hvězdy; dostaly jste obrovský elektrický šok, aby vám vymazaly paměť; musíte se vše učit znovu a znovu po každý život; nehledě na všechny tyto okolnosti, jste těmi, kterými vždycky budete. A v hloubi duše všechno víte, kdo jste a co znáte. Stále jste podstatou sebe sama.

Jak jinak je možné pochopit zázračné dítě? „JE-BÝT“ bytost, která hraje na koncertech na klavír ve třech letech bez formálního vzdělání? To je nemožné, pokud by si prostě nevzpomněly, že už strávily tisíce životů nespočetněkrát před klaviaturou nebo na dalekých planetách. Ony nemusí vědět, jak to ví. Prostě to ví.

Lidstvo v posledních 100 letech vyvinulo více technologií než v předchozích 2 000 letech. Proč? Odpověď je jednoduchá: Oblast snížila vliv „Staré říše“ na mysl a na události lidstva.

Renesance vynalézání na Zemi začala v roce 1 250 n. l. zničením vesmírné flotily „Staré říše“ ve sluneční soustavě. Během následujících 500 let může Země mít potenciál znovu 99

 

získat autonomii a nezávislost, ale jen do té míry, kdy ji lidstvo bude moct využít pro koncentraci geniálních „JE-BÝT“ bytostí na Zemi, aby mohly vyřešit problém amnézie.

Nicméně je třeba předeslat, že tvůrčí potenciál „JE-BÝT“ bytostí, které byly vyhoštěny na tuto planetu, je vážně ohrožen kriminálními živly pozemské populace. Konkrétně jsou to politici, váleční štváči a nezodpovědní fyzici, kteří vytvářejí neomezené zbraně jako jaderné bomby, chemikálie, nemoci a sociální chaos. Tyto zbraně mají potenciál, aby uhasily veškeré formy života na Zemi, a to navždy.

Dokonce i relativně malé výbuchy, které byly testovány a užívány v posledních dvou letech na Zemi, mají potenciál zničit celý život, budou-li použity v dostatečném množství. Větší zbraně mohou spotřebovat veškerý kyslík v planetární atmosféře během jednoho výbuchu!

Z toho důvodu jsou nejzákladnějšími problémy, které je třeba řešit, aby bylo možné garantovat, že Země nebude zničena technologií, sociální a humanitární problémy. Největší vědecké mozky na Zemi, navzdory jejich matematické nebo mechanické genialitě, nikdy tyto problémy neřešily.

Proto se neobracejte k vědcům, aby zachránili Zemi nebo budoucnost lidstva. Jakákoliv takzvaná „věda“, která je založena výhradně na paradigmatu, podle kterého se existence skládá pouze z energie a pohybujících se objektů v prostoru, není vědou. Tyto bytosti zcela ignorují tvůrčí jiskru, která vzešla od jednotlivých „JE-BÝT“ bytostí nebo jejich kolektivních prací, které neustále tvoří fyzický vesmír a všechny vesmíry. Každá věda zůstane relativně neefektivní nebo destruktivní do té míry, dokud bude opomínat nebo znehodnocovat relativní důležitost duchovní jiskry, která zažehne veškeré stvoření a život.

Bohužel tato neznalost byla velmi pečlivě a důrazně vštípena lidským bytostem „Starou říší“, aby mohla zajistit, že „JE-BÝT“ bytosti na této planetě nebudou moci obnovit svou vrozenou schopnost vytvářet prostor, energii, hmotu a čas, nebo jiné složky vesmírů. Tak dlouho jak je povědomí nesmrtelného, silného, duchovního „já“ ignorováno, lidstvo zůstane ve vězení až do dne svého vlastního sebezničení a zapomnění.

Nespoléhejte na dogma fyzikálních věd, abyste mohli ovládnout základní síly stvoření, o nic víc, než byste věřili zpívaným 100

 

zaklínadlům šamana s hořícím kadidlem. Výsledkem obou je chycení do pasti a zapomnění. Vědci předstírají zkoumání, ale oni jen předpokládají, že vidí, a nazývají to pravdou. Stejně jako slepec se vědec nemůže naučit vidět, dokud si neuvědomí, že je slepý. „Fakta“ pozemské vědy nezahrnují původ stvoření. Mezi ně patří pouze výsledek nebo vedlejší produkty tvorby. „Fakta“ vědy neobsahují žádné vzpomínky na téměř nekonečnou zkušenost předchozí existence.

Podstata stvoření a existence nemůže být nalezena objektivem mikroskopu, dalekohledu nebo jakýmkoliv jiným měřením fyzického vesmíru. Nikdo nemůže pochopit vůni květiny nebo bolest, kterou cítí opuštěný milenec s počítadly a posuvnými měřítky.

Všechno, co se kdy dozvíte o tvůrčí síle a schopnosti boha, můžete najít uvnitř sebe sama – nesmrtelnou duchovní bytost.

Jak může slepý učit ostatní vidět téměř nekonečné přechody, které tvoří spektrum světla? Představa, že člověk může pochopit vesmír bez pochopení postaty „JE-BÝT“ bytosti je stejně absurdní jako si myslet, že umělec je barevná skvrna na vlastním plátně. Nebo že stuha na baletních botách je choreografova vize, půvab tanečnice nebo elektrické vzrušení při premiéře.

Studium ducha bylo nastraženou pastí operace kontrolující myšlenky skrze náboženské pověry, které byly vštípeny do mysli lidí. Naopak studium ducha a mysli je zakázaná věda, která eliminuje vše, co není ve fyzickém vesmíru měřitelné. Věda je náboženstvím hmoty. Věda uctívá hmotu.

Paradigma vědy tkví v tom, že stvoření je vše a stvořitel není nic. Náboženství říká, že stvořitel je vše a stvoření není nic. Tyto dva extrémy jsou mřížemi vězeňské cely. Zabraňují pozorování všech jevů jako interaktivního celku.

Studium stvoření bez znalosti „JE-BÝT“ bytosti, zdroje stvoření, je marné. Když se poplavíte na hranici vesmíru určeného vědou, spadnete na samém konci do propasti temného, klidného prostoru a neživé, vytrvalé síly. Na Zemi jste byli přesvědčeni, že oceány mysli a ducha jsou plné hrůzných, ďábelských příšer, které vás sežerou zaživa, máte-li odvahu pustit se za vlnolam pověry.

Zvláštním zájmem vězeňského systému „Staré říše“ je zabránit vám v pohledu do své vlastní duše. Obávají se, že ve své 101

 

vlastní paměti uvidíte otrokáře, kteří vás udržují uvězněné. Vězení je vyrobeno ze stínů ve vaší mysli. Stíny jsou vyrobeny ze lží, bolesti, ztráty a strachu.

Skuteční géniové civilizace jsou ty „JE-BÝT“ bytosti, které umožní dalším „JE-BÝT“ bytostem obnovit svou paměť a znovu získat seberealizaci a sebeurčení. Tento problém se nedá řešit prostřednictvím prosazování morální regulace chování nebo prostřednictvím ovládání bytostí skrze tajemství, drogy, zbraně nebo jakékoliv jiné dogma zotročené společnosti. A už vůbec ne pomocí užití elektrického šoku a hypnotických příkazů!

Přežití Země a každé bytosti, která se na ní nachází, závisí na schopnosti obnovit vzpomínky na dovednosti, které jste nahromadili během bilionů let; navrátit podstatu sebe sama. Takové umění, věda nebo technologie nebyla nikdy „Starou říší“ vymyšlena. V opačném případě by se nikdy neuchýlili k „řešení“, které vás přivedlo do aktuálního stavu na Zemi.

Nikdo nemá takovou technologii, Oblast ji nikdy nevyvinula. Do nedávné doby nebylo potřeba vyléčit „JE-BÝT“ bytosti z amnézie. Z toho důvodu se nikdy nepracovalo na řešení tohoto problému. Bohužel zatím nemá Oblast řešení, které by mohla nabídnout.

Několik důstojníku Expedičních jednotek Oblasti si vzalo na starost poskytnout Zemi technologie během svého času mimo službu. Tito důstojníci opustili své „tělo“ na vesmírné stanici a jako „JE-BÝT“ bytosti přijaly nebo převzaly biologické tělo na Zemi. V některých případech může důstojník zůstat ve službě ve stejnou dobu, zatímco obývá a ovládá ostatní těla.

Je to velmi nebezpečný a dobrodružný počin. Uskutečnit tuto misi a vrátit se úspěšně na základnu vyžaduje velmi schopnou „JE-BÝT“ bytost. Jeden důstojník, který to nedávno udělal, a zároveň pokračoval v účasti na svých oficiálních povinnostech, byl na Zemi známý jako vynálezce různé elektroniky, Nikola Tesla.

Mým záměrem je, i když to není součástí mých příkazů ohledně mise, vám pomoct ve vašem úsilí urychlit vědecký a humanitární progres na Zemi. Mým záměrem je pomáhat druhým „JE-BÝT“ bytostem, aby si pomohly samy. Abyste mohli vyřešit problém amnézie na Zemi, budete potřebovat mnohem pokročilejší technologie, stejně jako sociální stabilitu, abyste měli 102

 

dostatek času na výzkum a vývoj metod osvobození „JE-BÝT“ bytosti z těla a osvobození mysli „JE-BÝT“ bytosti z amnézie.

Ačkoliv má Oblast dlouhodobý zájem na zachování Země jako užitečné planety, nemá žádný zvláštní zájem ohledně lidské populace na Zemi než kromě jejího vlastního personálu zde. Máme zájem na zamezení destrukce, stejně jako na urychlení rozvoje technologií, které budou pomáhat infrastruktuře globální biosféry, hydrosféry a atmosféry.

Z tohoto důvodu po velmi pečlivé a důkladné expertíze zjistíte, že moje vesmírná loď obsahuje širokou škálu technologií, které ještě na Zemi neexistují. Pokud budete dávat kusy této lodi různým vědcům ke zkoumání, budou moci zpětně sestavit některé technologie do té míry, aby mohli mít možnost okopírovat tyto komponenty z pozemských materiálů.

Některé prvky budou nerozluštitelné. A další nebude možné duplikovat, protože Země nemá přírodní zdroje potřebné k jejich replikaci. To platí zejména pro kovy použité ke konstrukci lodi. Nejen, že tyto kovy na Zemi neexistují, ale vývoj rafinačního procesu nezbytného pro výrobu těchto kovů trvá miliardy let.

To také platí pro navigační systém, který vyžaduje „JE-BÝT“ bytost, jehož vlastní osobní vlnová délka byla speciálně naladěna na „neuronové sítě“ plavidla. Pilot lodi musí mít velmi vysokou úroveň síly vůle, disciplíny, vzdělání a inteligence, aby mohl takovou lodí manipulovat. „JE-BÝT“ bytosti na Zemi tyto schopnosti nemají, protože to vše vyžaduje použití umělého těla speciálně vytvořeného pro tento účel.

U některých jednotlivých pozemských vědců, z nichž někteří patří mezi nejskvělejší mozky v dějinách vesmíru, se během testování komponentů lodi budou objevovat vlastní vzpomínky na tuto technologii. Stejně tak jako někteří vědci a fyzici na Zemi si byli schopni „pamatovat“, jak znovu vytvořit elektrické generátory, spalovací motory a parní lokomotivy, chlazení, letadla, antibiotika a další nástroje vaší civilizace, tak znovu najdou další důležitou technologii na mé lodi.

Níže jsou uvedeny specifické systémy, které se nachází na mojí lodi a obsahují užitečné komponenty: 103

 

 

1) Ve stěnách lodi vedou různé druhy mikroskopického vedení nebo vláken, které ovládají takové věci jako komunikaci, ukládání informací, počítačové funkce a automatickou navigaci.

 

2) Stejné vedení se používá pro zjištění a vidění světelného i jiného spektra.

 

3) Materiál vnitřku plavidla je mnohem lepší než jakýkoliv jiný v této době na Zemi a má stovky nebo tisíce možností uplatnění.

 

4) Najdete zde také mechanismy pro vytváření, zesilování a usměrňování světelné částice nebo vlny jako formy energie.

 

Jako důstojník, pilot a inženýr jednotek Oblasti nemám povolení diskutovat nebo zprostředkovat podrobný popis provozu nebo konstrukce plavidla jakýmkoliv způsobem jiným, než jsem právě zveřejnila. Jsem však přesvědčena, že na Zemi existuje mnoho kompetentních inženýrů, kteří s těmito prostředky budou vyvíjet užitečnou technologii.

Tyto údaje vám poskytuji v naději, že to Oblasti přinese větší dobro.“

Kapitola dvanáctá

Lekce nesmrtelnosti

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„Myslím si, že následující přepis rozhovoru je do značné míry všeříkající.“

(OFICIÁLNÍ PŘEPIS ROZHOVORU)

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Oficiální přepis Vzdušných sil Armády USA 104

 

Letecká základna v Roswellu, 509. bombardovací skupina

VĚC: ROZHOVOR S MIMOZEMŠŤANEM, 30. 7. 1947, 1. sezení

„Nesmrtelné duchovní bytosti, které kvůli pohodlí označuji jako “JE-BÝT“ bytosti, jsou zdrojem a stvořiteli iluzí. Každá zvlášť a všechny dohromady, v jejich originálním neomezeném stavu bytí, jsou věčné, všemocné a vševědoucí bytosti.

„JE-BÝT“ bytosti vytvářejí prostor představením si místa. Vzdálenost ležící mezi nimi a představeným umístěním je to, co nazýváme prostorem. „JE-BÝT“ bytost může vnímat prostor a objekty vytvořené jinými „JE-BÝT“ bytostmi.

„JE-BÝT“ bytosti nejsou bytostmi fyzického vesmíru. Jsou zdrojem energie a iluze. „JE-BÝT“ bytosti nejsou umístěny v prostoru nebo v čase, ale mohou vytvořit prostor, umístit částice v prostoru, vytvořit energii a vytvarovat částice do různých forem, způsobit pohyb forem a oživit formy. Jakákoliv forma, kterou „JE-BÝT“ bytost oživí, se nazývá život.

„JE-BÝT“ bytosti se mohou rozhodnout souhlasit, že se nachází v prostoru a čase a že samy o sobě jsou objektem nebo jakýmkoliv jiným způsobem iluze vytvořené sebou samými, jednou nebo jinými „JE-BÝT“ bytostmi.

Nevýhodou vytváření iluze je, že iluze musí být tvořena kontinuálně. Pokud tomu tak není, iluze zmizí. Kontinuální vytváření iluze vyžaduje neustálou pozornost ke každému detailu iluze, aby bylo možné ji udržet.

Společným jmenovatelem „JE-BÝT“ bytostí se zdá být snaha vyhnout se nudě. Pouze duše, bez interakce s jinými „JE-BÝT“ bytostmi a nepředvídatelným pohybem, dramatem a neočekávanými záměry a iluzorními bytostmi vytvořené jinými „JE-BÝT“ bytostmi, snadno propadá nudě.

Co kdybyste si mohli něco představit, vnímat všechno a přimět něco existovat pouze vůlí? Co kdybyste nemohli dělat nic dalšího? Co kdybyste vždycky znali výsledek každé hry a odpověď na každou otázku? Začali byste se nudit?

Celá stopa minulosti „JE-BÝT“ bytosti je neměřitelná, téměř nekonečná z hlediska času fyzického vesmíru. Neexistuje žádný měřitelný „začátek“ nebo „konec“ „JE-BÝT“ bytosti. Prostě existují v nekonečné přítomnosti. 105

 

Druhým společným jmenovatelem „JE-BÝT“ bytostí je, že je jim od ostatních velmi příjemný obdiv jejich vlastních iluzí. V případě, že se požadovaný obdiv nedostavuje, bude „JE-BÝT“ bytost i nadále vytvářet iluzi ve snaze získat onen obdiv. Dalo by se říci, že celý fyzický vesmír je vytvořen z neobdivovaných iluzí.

Počátek tohoto vesmíru začal s vytvořením samostatných, iluzorních prostorů. Byly „domovem“ „JE-BÝT“ bytostí. Někdy je vesmír společným vytvářením iluzí dvěma nebo více „JE-BÝT“ bytostmi. Rozrůstání „JE-BÝT“ bytostí a vesmírů, které vytvořily, se někdy srazí, smísí nebo sloučí do té míry, že mnoho „JE-BÝT“ bytostí se podílí na spoluvytváření vesmíru.

„JE-BÝT“ bytosti snižují své schopnosti, aby si mohly zahrát hru. „JE-BÝT“ bytosti si myslí, že jakákoliv hra je lepší než žádná hra. Budou snášet bolest, utrpení, hloupost, strádání a všelijaké zbytečné a nežádoucí podmínky, jen aby si mohly zahrát. Předstírání, že jeden všechno neví, nevidí a nezpůsobuje, je cestou jak vytvořit podmínky nezbytné pro hraní hry: nevědomost, svoboda, bariéry a / nebo protivníci a cíle. Konec konců, hraní her řeší problém s nudou.

Tímto způsobem veškerý prostor, galaxie, planety, slunce a fyzikální jevy toto vesmíru, včetně životních forem, míst a událostí byly vytvořeny „JE-BÝT“ bytostmi a udržovány vzájemnou dohodou, že tyto věci existují.

Existuje tolik vesmírů, kolik si jen „JE-BÝT“ bytosti mohou představit, postavit a vnímat. Každý z nich existuje současně v rámci svého vlastního kontinua. Každý vesmír je vytvořen pomocí svého vlastního jedinečného souboru pravidel, která jsou vymyšlená, změněná, zachovaná nebo zničená jedním nebo více „JE-BÝT“ bytostmi, které je vytvořily. Čas, energie, objekty a prostor, jak jsou definovány z pohledu fyzického vesmíru, mohou nebo nemusí existovat v jiných vesmírech. Oblast existuje v takovém vesmíru, stejně jako v tom fyzickém.

Jedním z pravidel fyzického vesmíru je to, že energie může být vytvořena, ale nemůže být zničena. Takže se vesmír bude i nadále zvětšovat tak dlouho, dokud do něj budou „JE-BÝT“ bytosti přidávat více nové energie. To je téměř nekonečné. Je to jako automobilová montážní linka, která se nikdy nezastaví a žádné z vozů nebudou nikdy zničeny.

Každá „JE-BÝT“ bytost je v podstatě dobrosrdečná. Z toho důvodu „JE-BÝT“ bytost nedělá ráda věci jiným „JE-BÝT“ 106

 

bytostem, které by sama nechtěla na vlastní kůži zažít. „JE-BÝT“ bytost nemá žádný vlastní standard pro to, co je dobré nebo špatné, pravdivé nebo nepravdivé, ošklivé nebo krásné. Tyto myšlenky jsou založeny na názoru každé jednotlivé „JE-BÝT“ bytosti.

Nejbližší pojetí, kterým musí lidé popisovat „JE-BÝT“ bytosti, je bůh: vševědoucí, všemocný, nekonečný. Tak jak může bůh přestat být bohem? Předstírají, že NEví. Jak si můžete hrát „na schovávanou“, pokud vždycky víte, kde se skrývá druhý člověk?

Můžete předstírat, že NEvíte, kde se ostatní hráči ukrývají, takže je můžete jít „hledat“. Takto jsou ty hry vytvořeny. Zapomněli jste, že právě „předstíráte“. Přitom se „JE-BÝT“ bytosti stávají chycenými a zotročenými uvnitř bludiště, které samy vytvořily.

Jak jeden může vytvořit klec, zamknout sebe sama v kleci, zahodit klíč a zapomenout, že je tu klíč a klec, a zapomenout, že je „uvnitř“ a „venku“, a dokonce sám zapomenout, kdo je? Vytvořte iluzi toho, že není žádná iluze: veškerý vesmír je reálný a neexistuje žádný jiný a ani nemůže být vytvořen.

Propaganda na Zemi šířila a dohodla se, že bohové jsou odpovědní a že lidské bytosti jsou neodpovědné. Oni vás učí, že jen bůh může vytvořit vesmíry. Takže odpovědnost za každý čin je přiřazena k jiné „JE-BÝT“ bytosti nebo bohu. Nikdy ne samostatně.

Žádná lidská bytost nikdy nepřebírá osobní odpovědnost za to, že i oni sami – jednotlivě i společně – jsou bohové. Samotný tento fakt je zdrojem uvěznění každé „JE-BÝT“ bytosti.

Kapitola třináctá

Lekce budoucnosti

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ) 107

 

„Myslím si, že také tento přepis rozhovoru mluví sám za sebe. Předala jsem celou komunikaci Airl tak přesně jak to jen šlo. Moji nadřízení důstojníci se začali velmi znepokojovat možnými vojenskými důsledky toho, co Airl v tomto rozhovoru řekla.“

(OFICIÁLNÍ PŘEPIS ROZHOVORU)

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Oficiální přepis Vzdušných sil Armády USA

Letecká základna v Roswellu, 509. bombardovací skupina

VĚC: ROZHOVOR S MIMOZEMŠŤANEM, 31. 7. 1947, 1. Sezení

„Je mým osobním názorem, že pravda by neměla být obětována na oltář politického, náboženského či ekonomického prospěchu. Jako důstojník, pilot a inženýr Oblasti je mou povinností chránit dobro a majetek Oblasti. Ale nemůžeme se bránit jednotkám, kterých si nejsme vědomi.

Izolace Země od zbytku civilizace mi brání v tom, abych s vámi v tomto okamžiku mluvila o spoustě témat. Bezpečnost a protokol mi brání v tom, abych odhalila jakékoliv, dokonce i nejširší, obecné prohlášení o plánech a aktivitách Oblasti. Mohu vám ale sdělit nějaké informace, které by se vám mohly hodit.

Musím se nyní vrátit ke svým přiděleným povinnostem na „vesmírné stanici“. Poskytla jsem tolik pomoci, nakolik cítím, že bylo etické ji nabídnout s ohledem na potřeby a omezení mých povinností jako důstojníka, pilota a inženýra v jednotkách Oblasti. Proto opustím Zemi jako „JE-BÝT“ bytost během následujících 24 hodin.“

(POZNÁMKA REDAKTORA: Zdá se, že následujících několik odstavců jsou osobními připomínkami řečené Matildou stenografce ohledně rozhovoru s Airl.)

To znamená, že Airl tu s námi zanechá svoje „tělo“, protože je její loď poškozená a nedá se opravit. Můžeme v klidu zkoumat, pitvat a studovat její tělo. Nemá pro něj žádné další využití, ani k němu nemá žádné osobní pocity nebo vztah, jelikož může využívat jiná těla.

Nicméně si Airl nemyslí, že by v jejím těle byla nějaká užitečná technologie pro pozemské vědce. Technologie těla je 108

 

jednoduchá, ale nesmírně mimo naše současné schopnosti zanalyzovat nebo zpětně vyprojektovat jakékoliv její části. Tělo není ani biologické ani mechanické, ale je z unikátně zhotovených materiálů a starých technologií, které nebyly nalezeny na žádné jiné planetě zemského typu.

Jak Airl zmínila dříve, po celé Oblasti existuje velmi přísná a osobitá hierarchie sociálních, ekonomických a kulturních tříd, která zůstala nezměněná a neporušená po mnoho tisíciletí. Typ těla a funkce přiřazená „JE-BÝT“ důstojníkovi se liší zejména v závislosti na hodnosti, třídě, dlouhověkosti, úrovni vzdělání, úrovni velení, služebního záznamu a zásluh získaných „JE-BÝT“ bytostí, stejně jako na dalších jiných vojenských odznacích.

Tělo, které Airl používá, je speciálně navrženo pro důstojníka, pilota a inženýra jejího postavení a třídy. Těla jejích společníků, které byly zničeny při nehodě, neměly stejnou hodnost nebo třídu, měly nižší hodnost. Z tohoto důvodu se vzhled, vlastnosti, složení a funkce těchto těl specializovaly a omezovaly na požadavky svých povinností.

Mladší důstojníci, jejichž těla byla poškozena při nehodě, opustili svá těla a vrátili se ke svým povinnostem na vesmírné stanici. Poškození jejich těl bylo způsobeno především tím, že byli důstojníky na nižší pozici. Používali těla, která byla částečně biologická, a proto mnohem méně trvanlivá a odolná než to její.

(POZNÁMKA REDAKTORA: V tomto bodě přepis rozhovoru pokračuje s výroky Airl.)

Ačkoliv Oblast nebude váhat nad zničením aktivních zbytků vojenských jednotek „Staré říše“ ať už je objeví kdekoliv, není toto naším hlavním úkolem v této galaxii. Jsem si jista, že mechanismy ovládání mysli „Starou říší“ mohou být deaktivovány a nakonec zničeny. Nicméně není možné odhadnout, jak dlouho to může trvat, protože nyní nechápeme rozsah této operace.

Víme, že silové clony „Staré říše“ jsou dost rozsáhlé na to, aby mohly přinejmenším pokrýt konec této galaxie. Ze zkušenosti také víme, že je velmi obtížné odhalit, najít a zničit každý generátor clony nebo pasti. Také toto není aktuální misí Expedičních jednotek Oblast, aby vynakládaly zdroje na toto úsilí. 109

 

Případné zničení těchto zařízení může umožnit obnovení vaší paměti pouze na základě toho, že se nebude po každém životě vymazávat. Naštěstí paměť „JE-BÝT“ bytosti nemůže být trvale vymazána.

Existuje mnoho jiných aktivních vesmírných civilizací, které provádějí různé nekalé operace v této oblasti, z nichž nemalé množství odkládá nežádoucí „JE-BÝT“ bytosti na Zemi. Žádná z těchto lodí není zcela nepřátelská nebo nepřátelská vůči jednotkám Oblasti. Oni vědí, že je lepší se nám vyhnout!

Oblast z velké části ignoruje Zemi a její obyvatele, kromě garance toho, aby zdroje samotné planety nebyly trvale vytěženy. Tento sektor galaxie byl anektován Oblastí a je v jejím držení, aby s ním mohla zacházet, jak uzná za vhodné. Měsíc Země a pás asteroidů se staly trvalou základnou pro operace jednotek Oblasti.

Netřeba dodávat, že jakýkoliv pokus lidí nebo kohokoliv jiného zasahovat do aktivit Oblasti v této sluneční soustavě – i kdyby to bylo možné, což rozhodně není – bude okamžitě přerušen. Vážná obava to není, protože jak jsem zmínila dříve, homo sapiens nemůže fungovat v otevřeném vesmíru.

Samozřejmě budeme pokračovat v dalších krocích plánu expanze Oblasti, které zůstaly v rozvrhu na další miliardy let. Během následujících 5 000 let zde bude zvýšený provoz a aktivita jednotek Oblasti, zatímco budeme postupovat směrem ke středu této galaxie a šířit naši civilizaci vesmírem.

Pokud lidstvo plánuje přežít, musí spolupracovat na hledání efektivního řešení obtížných podmínek vaší existence na Zemi. Lidstvo se musí povznést nad svou lidskou podobu a zjistit, kde jsou, že jsou „JE-BÝT“ bytostmi a kdo opravdu jsou jako „JE-BÝT“ bytosti, aby překonali představu, že jsou pouze biologickými těly. Jakmile toto bude realizováno, bude možné uniknout z vašeho nynějšího vězení. V opačném případě nebude pro „JE-BÝT“ bytosti na Zemi žádná budoucnost.

Ačkoliv zde nejsou žádné aktivní bitvy nebo válka vedená mezi Oblastí a „Starou říší“, stále existují tajné akce „Staré říše“ vedené proti Zemi skrze jejich operace kontrolující mysl.

Když každý ví, že tyto aktivity existují, účinky mohou být jasně pozorovány. Za nejjasnější příklady těchto akcí proti lidské rase lze považovat případy náhlého, nevysvětlitelného 110

 

chování. Celkem nedávno došlo k podobnému případu v Armádě Spojených státu těsně před japonským útokem na Pearl Harbor.

Jen tři dny před útokem někdo oprávněný nařídil, aby se všechny lodě v Pearl Harboru stáhly do přístavu a zakotvily kvůli kontrole. Lodím bylo nařízeno, aby veškerou munici ze zásobníků uložily do spodních podlaží. Všichni admirálové a generálové se odpoledne před útokem častnili večírku, i když byly u Pearl Harboru objeveny dvě japonské letadlové lodě.

Zřejmou nutnou akcí bylo telefonicky kontaktovat Pearl Harbor a varovat je před nebezpečím napadení, přikázat vrácení munice a nakázat lodím, aby se dostaly ven z přístavu na otevřené moře.

Asi šest hodin předtím, než začal japonský útok, loď amerického námořnictva potopila malou japonskou ponorku přímo u přístavu. Místo toho, aby telefonicky kontaktovali Pearl Harbor a nahlásili incident, varovná zpráva byla převedena do přísně tajného kódu, což zabralo dvě hodiny a další dvě hodiny trvalo její dekódování. Varovná slova nedorazila až do 10 hodin tamního času v neděli ráno, dvě hodiny poté japonský útok zničil americké loďstvo.

Jak se takové věci stávají?

Pokud by se lidé, kteří byli zodpovědní za tyto zřejmě katastrofální chyby, zvedli a přímo požádali o ospravedlnění svých činů a záměrů, pak byste zjistili, že ve své práci byli docela upřímní. Obvykle dělají to nejlepší pro lidi a národy co mohou. Nicméně najednou z nějakého úplně neznámého a nezjistitelného důvodu vstupují do těchto divokých, nevysvětlitelných situací, které se prostě „nesmí stát“.

Operace „Staré říše“ týkající se ovládání mysli, je řízena malou skupinou starých „paviánů“ s nevelkým rozumem. Hrají zákeřné hry bez účelu a bez jiného cíle, než je ovládání a zničení „JE-BÝT“ bytostí, které by jinak mohly velmi dobře řídit samy sebe, pokud by byly ponechány o samotě.

Tyto typy uměle vytvořených incidentů (jako v poslední době) jsou lidské rase nuceny správci vězeňského systému ovládajícího mysl. Dozorci budou vždy prosazovat a podporovat represivní nebo totalitní aktivity „JE-BÝT“ bytostí na Zemi. Proč by neudržovali vězně, aby bojovali mezi sebou? Proč by nenechávali blázny, aby řídili vlády na Zemi? Lidé, kteří řídí kriminální vlády na Zemi, odráží povely, které jsou jim 111

 

předány skrytými příkazy „Staré říše“ pomocí mechanismů ovládání mysli.

Lidská rasa bude i nadále po dlouhou dobu pokračovat v imaginárním boji proti tomu – tak dlouho, jak jen bude lidská rasa existovat. Do té doby budou „JE-BÝT“ bytosti na Zemi pokračovat v prožívání série po sobě jdoucích životů znovu a znovu a znovu. Ty samé „JE-BÝT“ bytosti, které žily během vzestupu a pádu civilizací v Indii, Číně, Mezopotámii, Řecku a Římě, v současné době obývají těla v Americe, Francii, Rusku, Africe, zkrátka po celém světě.

Mezi každým životem je „JE-BÝT“ bytost poslána zpět, aby začalo vše znovu, jakoby nový život byl jediným životem, který kdy prožila. Znovu začínají v bolesti, bídě a tajemství.

Některé „JE-BÝT“ bytosti byly převezeny na Zemi později než ostatní. Některé „JE-BÝT“ bytosti jsou na Zemi jen několik set let, takže nemají žádné osobní zkušenosti s dřívějšími civilizacemi na Zemi. Nemají žádné zkušenosti s životem na Zemi, takže si nemohou pamatovat svoji zdejší dřívější existenci, dokonce i kdyby jejich paměť byla obnovena. Mohou si ale pamatovat životy, které prožily jinde na jiných planetách a v jiných dobách.

Jiní zde byli už od první dnů Lemurie. V každém případě jsou „JE-BÝT“ bytosti na Zemi navždy, dokud neprolomí cyklus amnézie, neobsadí elektronické pasti nastražené jejich únosci a neosvobodí se.

Vzhledem k tomu, že Oblast má také 3 000 vlastních „JE-BÝT“ bytostí v zajetí na Zemi, mají zájem na řešení tohoto problému. Pokud vědí, dříve se ve vesmíru s tímto problémem nikdy nesetkali a nemuseli jej řešit. Budou pokračovat ve svém úsilí osvobodit tyto „JE-BÝT“ bytosti ze Země kdy a kde to bude jen možné, ale bude to vyžadovat čas pro vývoj bezprecedentní technologie a úsilí, aby to dokázali.

(POZNÁMKA REDAKTORA: následující prohlášení je Matildina poznámka.)

Myslím si, že je upřímným přáním Airl jako jedné „JE-BÝT“ bytosti druhé, že zbytek naší věčnosti bude příjemný, jak to jen bude možné.“ 112

 

Kapitola čtrnáctá

Airl kontroluje přepisy rozhovoru

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„Krátce poté, co jsem dopověděla stenografce předchozí rozhovor s Airl, jsem byla naléhavě povolána do kanceláře velitele základny. Byla jsem doprovázena čtyřmi těžce ozbrojenými vojenskými policisty. Když jsem dorazila, byla jsem požádána, abych se posadila do obrovské provizorní kanceláře, ve které byl konferenční stolek se židlemi. V kanceláři bylo několik hodnostářů, které jsem několikrát viděla v „galerii“. Několik z nich jsem poznala, protože to byli známí muži.

Byla jsem představena těmto mužům, mezi kterými byli:

Armádní tajemník vzdušných sil Symington, generál Nathan Twining, generál Jimmy Doolittle, generál Vandenbert a generál Norstad.

K mému velkému překvapení byl v kanceláři také Charles Lindbergh. Tajemník Symington mi vysvětlil, že pan Lindbergh tam byl jako poradce náčelníka generálního štábu amerického letectva. V místnosti bylo přítomných několik dalších mužů, kteří mi ale nebyli představeni. Předpokládám, že tito muži byli osobními asistenty důstojníků a agentů zpravodajské služby.

Veškerá tato náhlá pozornost, a to nejen ze strany tajemníka a generálů, ale i ze strany světově proslulých lidí jako pana Lindbergha a generála Doolittla, přispěla k tomu, že jsem si uvědomila, jak nesmírně důležitá byla moje role „tlumočníka“ pro Airl z pohledu ostatních. Do té doby jsem si opravdu nebyla toho vědoma, s výjimkou vzdáleného tušení. Myslím, že to bylo proto, že jsem byla tak zaujatá podrobnostmi mimořádné situace. Najednou jsem začala chápat velikost své role. Myslím si, že tito muži byli na této schůzce přítomni zčásti proto, aby na mě tímto faktem udělali dojem!

Tajemník mi nařídil, abych nebyla nervózní. Řekl mi, že nemám žádné potíže. Zeptal se mě, jestli si myslím, že by mimozemšťan mohl odpovědět na seznam otázek, které připravili. Vysvětlil mi, že velmi touží objevit mnohem víc detailů o Airl, létajícím talíři, Oblasti a mnoha dalších subjektech, které Airl odhalila v přepisech rozhovoru. Samozřejmě, že se zajímají především o otázky týkající se vojenské bezpečnosti a konstrukce létajícího talíře.

Řekla jsem jim, že jsem si opravdu jistá, že Airl nezměnila svůj názor ohledně odpovídání na otázky, jelikož se nezměnilo nic, co by ji přimělo důvěřovat záměrům lidí v galerii. Zopakovala jsem, že Airl už sdělila všechno, o čem byla ochotna a schopna svobodně diskutovat.

Bez ohledu na to trval na tom, abych se znovu Airl zeptala, jestli by neodpověděla na otázky. A v případě, že by odpověď stále byla „NE“, měla jsem se ji zeptat, jestli by si nebyla ochotna 113

 

přečíst psané kopie přepisů mých „překladů“ rozhovoru. Chtěli vědět, jestli může Airl ověřit, že moje chápání a překlad našich rozhovorů je správný.

Vzhledem k tomu, že Airl uměla číst anglicky velmi plynule, mne tajemník požádal, jestli by mohli sledovat, jak Airl čte přepisy a ověřuje, že byly správně napsány. Chtěli, aby na kopie přepisu rozhovoru napsala, zda „překlady“ byly správné, nebo ne, a poznamenala vše, co v přepisech nebylo přesné. Samozřejmě, že jsem neměla jinou možnost, než poslouchat rozkazy, a udělala jsem přesně to, oč mě tajemník žádal.

Dostala jsem kopii přepisů se stránkou k podepsání, kterou jsem měla ukázat Airl. Jakmile si to Airl prošla, měla jsem též za úkol požádat Airl, aby podepsala desky, čímž potvrdí, že všechny překlady v přepisech byly správné, přesně jak mi řekla.

O hodinu později jsem vstoupila do výslechové místnosti, jak mě instruovali, s kopiemi přepisů a stránkou k podepsání pro Airl, zatímco nás členové galerie včetně generálů (a předpokládám, že pan Lindbergh také) a další sledovali skrz sklo jejich místnosti.

Sedla jsem si na své obvyklé místo, zhruba metr a půl naproti od Airl. Předala jsem jí obálku s přepisy a telepaticky jsem přešla k instrukcím, které jsem obdržela od tajemníka. Airl se podívala na mě i na obálku, aniž by ji přijala.

Airl řekla: „Pokud jste to četla a jsou podle vašeho názoru přesné, není třeba, abych je také prošla. Tyto překlady jsou správné. Můžete svému veliteli říci, že jste přesně přetlumočila záznam naší komunikace.“

Ujistila jsem Airl, že jsem si je přečetla a byly to přesné záznamy všeho, co jsem stenografce řekla.

„Podepíšete tedy obálku?“ zeptala jsem se.

„Ne, nepodepíšu,“ řekla Airl.

„Mohu se zeptat proč?“ odvětila jsem. Byla jsem trochu zmatená, proč nebyla ochotna udělat takovou jednoduchou věc.

„Pokud váš velitel nevěří svému vlastnímu personálu, že mu zvládne podat poctivou a přesnou zprávu, jaké přesvědčení mu poskytne můj podpis na stránce? Proč by měl věřit inkoustové značce na stránce udělané důstojníkem Oblasti, pokud nevěří svým vlastním loajálním zaměstnancům?“

Celkem jsem nevěděla, co na to mám říct. Nemohla jsem se hádat s logikou Airl, a ani jsem ji nemohla nutit, aby podepsala ten dokument. Seděla jsem ve svém křesle a chvíli přemýšlela, co budu dělat dál. Poděkovala jsem Airl a řekla jsem jí, že se potřebuji jít zeptat svých nadřízených na další pokyny. Položila jsem obálku s přepisy do vnitřní náprsní kapsy mojí uniformy a začala jsem se zvedat ze židle. 114

 

V té chvíli se rozletěly dveře z galerie! Do místnosti přispěchalo pět těžce ozbrojených vojenských policistů! Těsně za nimi následoval muž v bílém laboratorním plášti. Tlačil malý vozík, na kterém byl hranatý přístroj s velkým počtem číselníků na předním panelu.

Než jsem stačila zareagovat, dva vojenští policisté popadli Airl a pevně ji drželi v měkkém křesle, ve kterém seděla od prvního dne našich společných rozhovorů. Další dva vojáci mě chytli za ramena a tlačili mě zpátky na mou židli a tam mě drželi. Další z nich stál přímo před Airl, mířil puškou přímo na ni, ne více než šest centimetrů od hlavy.

Muž v laboratorním plášti rychle postavil vozík za křeslo Airl. Obratně umístil kruhový pásek na hlavu Airl a otočil se zpět k zařízení na vozíku. Najednou vykřikl slovo „stranou“!

Vojáci, kteří drželi Airl, ji pustili. V tom okamžiku jsem viděla, jak její tělo ztuhlo a zatřáslo se. Toto trvalo asi 15 nebo 20 vteřin. Muž obsluhující přístroj otočil knoflíkem a její tělo kleslo zpátky do křesla. Po několika vteřinách znovu otočil knoflíkem a její tělo ztuhlo jako předtím. Stejný proces zopakoval ještě několikrát.

Seděla jsem ve svém křesle, stále držena jedním z vojenských policistů. A nechápala jsem, co se děje. Byla jsem vyděšená a přikovaná tím, co se děje! Nemohla jsem tomu uvěřit!

Po několika minutách vešlo do místnosti několik dalších mužů v bílých kabátech. Krátce prohlédli Airl, která teď byla netečně zkroucená v křesle. Zamumlali mezi sebou pár slov. Jeden z mužů mávl směrem k oknu do galerie. Dva asistenti do místnosti okamžitě přivezli lehátko. Tito muži položili bezvládné tělo Airl na lehátko, připoutali ji přes hrudník a ruce a vyvezli ji z místnosti.

Vojáci mě okamžitě vyvedli ven z výslechové místnosti a odvezli mě přímo na mojí ubikaci, kde jsem byla zamčena ve vlastním pokoji s vojákem, který zůstal na stráži přede dveřmi.

Asi po půl hodině se ozvalo zaklepání na dveře mojí ubikace. Když jsem otevřela, vstoupil generál Twining spolu s mužem v bílém plášti, který obsluhoval přístroj. Generál mi muže představil jako doktora Wilcoxe. Požádal mě, abych je s doktorem doprovodila. Opustili jsme pokoj následováni vojákem. Po cestě komplexem jsme vstoupili do malé místnosti, kde byla Airl připoutaná k lehátku.

Generál mi řekl, že Airl a Oblast byly vyhodnoceny jako velká vojenská hrozba pro Spojené státy. Airl byla „znehybněna“, aby nemohla odejít a vrátit se na svou základnu, jak se zmínila v rozhovoru. Bylo by to velmi vážné riziko pro národní bezpečnost, aby Airl podala zprávu o tom, čeho si všimla během svého pobytu na základně. Bylo tak rozhodnuto o nutnosti rozhodných opatření, aby se tomu zabránilo.

Generál se mě zeptal, jestli chápu, proč to bylo nezbytné. Řekla jsem, že to chápu, ačkoliv nemohu rozhodně souhlasit s tím, že to bylo nezbytné a že rozhodně nesouhlasím s „překvapivým útokem“ na Airl a mě ve výslechové místnosti! Nic jsem o tom ale generálovi neřekla, protože jsem měla velký strach z toho, co by se mi nebo Airl mohlo stát, kdybych protestovala. 115

 

Doktor Wilcox mě požádal, abych přistoupila k lehátku a stoupla si vedle Airl. Airl ležela bez hnutí na posteli. Nemohla jsem říct, jestli byla živá nebo mrtvá. Několik dalších mužů v bílých laboratorních pláštích, předpokládám, že také doktoři, stálo na opačné straně postele. Připojili dvě části monitorovacího zařízení k hlavě, rukám a hrudníku Airl. Jedno z těchto zařízení, které jsem poznala ze svého studia na chirurgickou sestru jako přístroj EEG, který se používá k zaznamenání elektrické aktivity mozku. Druhý přístroj byl normální nemocniční monitor sledující vitální funkce, což bylo, jak jsem věděla, zbytečné, protože Airl neměla biologické tělo.

Doktor Wilcox mi vysvětlil, že Airl jsou dávány série „mírných“ elektrošoků ve snaze podmanit si ji na tak dlouho, aby armádní velení mělo dostatek času na vyhodnocení situace a určení, co se bude s Airl dít.

Požádal mě, abych zkusila telepaticky komunikovat s Airl.

Několik minut jsem se o to snažila, ale nemohla jsem vycítit žádnou komunikaci z její strany. Nemohla jsem ani vycítit, jestli je Airl v těle stále přítomna!

„Myslím, že jste ji museli zabít,“ řekla jsem doktorovi. Doktor Wilcox mi řekl, že budou nadále Airl pozorovat a požádají mě, abych se později vrátila a znovu se pokusila s Airl navázat komunikaci.“

Kapitola patnáctá

Výslech

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„Druhý den ráno jsem byla ze své ubikace odvedena do výslechové místnosti v doprovodu 4 vojenských policistů. Měkké křeslo Airl bylo odstraněno z místnosti a nahrazeno malým stolem a několika kancelářskými židlemi. Byla jsem požádána, abych si sedla a vyčkala, než mě začnou vyslýchat. Po několika minutách vstoupil do kanceláře doktor Wilcox spolu s dalším mužem v obyčejném obleku. Představili mi ho jako Johna Reida.

Doktor Wilcox mi vysvětlil, že pan Reid přiletěl z Chicaga na žádost mého nadřízeného, aby se mnou provedl test na detektoru lži! Moje překvapení ohledně této skutečnosti bylo natolik zjevné, že si doktor Wilcox všiml, že jsem byla zaražená a dotčená narážkou, že jsem někdy o něčem lhala! 116

 

Nicméně pan Reid začal instalovat detektor lži na stůl vedle mého křesla, zatímco doktor Wilcox dál klidným hlasem vysvětloval, že tento test je prováděn pro mou vlastní ochranu. Vzhledem k tomu, že všechny rozhovory s mimozemšťanem byly prováděny telepaticky a Airl odmítla dokumenty přečíst a potvrdit, že psané přepisy byly přesné, takže správnost a pravdivost údajů obsažených v přepisech zcela závisí jen na mém vlastním čestném slově. Neexistuje žádný jiný spolehlivý způsob, jak otestovat správnost přepisů bez toho, abych podstoupila sérií testů a psychologických vyšetření, aby mohli podle názoru „odborníků“ určit, jestli mohou být přepisy brány vážně, nebo ne. Tón jeho hlasu jasně říkal, „nebo zamítnuty jako nesmyslné výkřiky obyčejné ženské!“

Pan Reid mi připevnil gumovou hadičku kolem hrudi, stejně jako běžnou manžetu na měření krevního tlaku kolem mé paže. Umístil pak elektrody na moje prsty a dlaně. Vysvětlil mi, že během rozhovoru bude velmi objektivní, protože byl důkladně proškolen ve věci vědeckého výslechu. Toto školení mělo podle všeho za cíl, aby se v jeho výslechu neobjevila chyba způsobená lidským faktorem.

Pan Reid mi vysvětlil, že během odpovědí na otázky, které mi budou s doktorem Wilcoxem pokládat, budou faktické fyziologické změny přenášeny přes malé zařízení. Naměřené hodnoty pak budou sledovány na pohybujícím se milimetrovém papíře, který byl umístěn vedle přístroje na stole. Paralelní grafy na papíře pak budou porovnány a vyhodnoceny panem Reidem s „odbornou“ pomocí doktora Wilcoxe, aby určili, jestli jsem lhala, nebo ne.

Pan Reid a doktor Wilcox mi na začátku pokládali řadu neškodných otázek, které přešly v ostřejší výslech o mých rozhovorech s Airl.

Tady je co si o otázkách pamatuji:

„Jak se jmenujete?“

„Matilda O´Donnellová,“ odpověděla jsem.

„Kdy jste se narodila?“

„12. června 1924.“

„Kolik je vám let?“

„Dvacet tři.“

„Kde jste se narodila?“

„V Los Angeles, v Kalifornii.“

(atd.)

„Jste schopná komunikovat telepaticky?“

„Ne. Nikdy jsem nebyla schopna s nikým komunikovat telepaticky kromě Airl,“ řekla jsem.

„Byly některé výroky, které jste nadiktovala stenografce, zfalšované?“ 117

 

„Ne.“

„Vymyslela jste si nebo zfalšovala, úmyslně nebo neúmyslně, komunikaci, kterou jak tvrdíte, jste měla s mimozemšťanem?“

„Ne, samozřejmě, že ne,“ řekla jsem.

„Snažíte se záměrně někoho oklamat?“

„Ne.“

„Pokoušíte se bránit tomuto testu?“

„Ne.“

„Jakou barvu mají vaše oči?“

„Jsou modré.“

„Jste katolička?“

„Ano.“

„Mohla byste stejné příběhy, které jste řekla stenografce tady na základně, říct svému faráři u zpovědi v katolickém kostele?“

„Ano.“

„Snažíte se před námi něco skrývat?“

„Ne, nic.“

„Věříte všemu, co vám mimozemšťan řekl?“

„Ano.“

„Myslíte si, že jste naivní člověk?“

„Ne.“

Otázky v podobném duchu pokračovaly víc než hodinu. Nakonec jsem byla odpojena od detektoru lži a dovolili mi vrátit se na ubikaci, stále však pod dohledem vojenských policistů.

Později odpoledne jsem se do výslechové místnosti vrátila. Tentokrát byl stůl nahrazen nemocničním lehátkem a doktora Wilcoxe navíc doprovázela sestra. Požádal mě, abych si lehla na lehátko. Říkal, že ho požádali, aby se mě zeptal na stejnou sérii otázek, na které jsem odpověděla na detektoru lži.

Tentokrát jsem měla na otázky odpovídat pod vlivem „séra pravdy“ známého jako pentotal sodný. Jako vyškolená chirurgická zdravotní sestra jsem s tímto barbiturátem byla seznámena, jelikož byl někdy používán jako anestetikum. 118

 

Doktor Wilcox se mě zeptal, jestli mám nějaké námitky proti takovému testu. Řekla jsem mu, že nemám co skrývat. Ohledně tohoto rozhovoru si na nic nevzpomínám. Předpokládám, že když jsem zodpověděla poslední otázku, byla jsem převezena zpátky do své ubikace za pomoci vojenských policistů, protože jsem byla příliš nejistá a omámená sérem, abych mohla jít sama. Nicméně jsem té noci měla velmi klidný spánek.

Zřejmě ani jeden z těchto výslechů nepřinesl žádné podezřelé výsledky, jelikož už mi potom nepokládali žádné další otázky. Naštěstí jsem po zbytek svého pobytu zůstala v klidu na základně.“

Kapitola šestnáctá

Airl odchází

(OSOBNÍ POZNÁMKY MATILDY O´DONNELL MACELROYOVÉ)

„Zůstala jsem na základně, většinou ve své ubikaci, další 3 týdny poté, co byla Airl „paralyzována“ doktorem Wilcoxem. Jednou denně mě eskortovali do místnosti, kde ležela Airl na posteli pod nepřetržitým dozorem doktora Wilcoxe a dalších, předpokládám. Pokaždé, když jsem do místnosti vešla, jsem byla požádána, abych se znovu pokusila komunikovat s Airl. Ani jednou nebyla žádná odezva. To mě opravdu zarmoutilo. Vzhledem k dalším dní jsem byla více nejistá a zdeptaná, že Airl je „mrtvá“, pokud je to tedy to správné slovo.

Každý den jsem si znovu četla přepisy mých rozhovorů s Airl a hledala jsem stopu, která by mi mohla připomenout něco nebo mi pomoci nějakým způsobem znovu navázat komunikaci s Airl. Pořád jsem vlastnila obálku s kopiemi přepisů, které měla Airl podepsat. Do dneška nechápu, proč mě nikdo nikdy nepožádal, abych je vrátila. Předpokládám, že na to z celého toho vzrušení zapomněli. Ani jsem jim nenabízela, že je vrátím. Nechala jsem si je ukryté pod matrací mojí postele celou dobu, co jsem byla na základně a od té doby jsem je měla. Budete prvním člověkem, který tyto přepisy uvidí.

Vzhledem k tomu, že tělo Airl nebylo biologické, lékaři nezjistí, jestli je tělo živé nebo mrtvé, dokud se nepohne. Samozřejmě jsem věděla, že pokud by Airl vědomě neoživila tělo jako „JE-BÝT“ bytost, tělo by se nehýbalo. Vysvětlila jsem to doktoru Wilcoxovi. Vysvětlila jsem mu to několikrát. Pokaždé mě obdařil povýšeneckým úsměvem, poklepal mě po rameni a poděkoval mi, že jsem to znovu zkusila.

Na konci třetího týdne mi doktor Wilcox řekl, že už mé služby nebude více potřebovat, protože armáda rozhodla přesunout Airl do většího, bezpečnějšího vojenského zdravotnického 119

 

zařízení, které je lépe vybaveno pro takovou situaci. Neřekl mi nic o tom, kde se takové zařízení nachází. To bylo naposledy, co jsem tělo Airl viděla.

Následující den jsem obdržela písemné rozkazy podepsané generálem Twiningem. Rozkazy říkaly, že jsem skončila svou službu v americké armádě a byla oficiálně propuštěna ze své služby a že obdržím slavnostní vyřazení a velkorysou vojenskou penzi. Byla bych také armádou přemístěna a získala novou identitu s příslušnými doklady.

Spolu s rozkazy jsem obdržela dokument, který jsem si měla přečíst a podepsat. Byl to slib mlčenlivosti. Jazyk dokumentu byl plný „právničiny“, ale podstata byla velmi jasná – že nikdy nebudu s nikým mluvit o ničem, co jsem viděla, slyšela nebo zažila během své služby v armádě, pod trestem smrti za velezradu Spojených států amerických!

Jak vyšlo najevo, byla jsem zařazena do programu na ochranu svědků federální vlády, až na to, že budu vládou chráněna před vládou. Jinými slovy, budu naživu tak dlouho, jak budu mlčet! Následující ráno jsem byla umístěna na palubu malého vojenského letadla, které letělo na místo mého přemístění. Po několika krátkých přeletech mezi různými městy jsme nakonec skončili v Glasgow v Montaně nedaleko přehrady Fort Peck.

Večer před mým odletem jsem ležela na posteli, rozjímala jsem nad celou záležitostí a přemýšlela jsem o tom, co se stalo Airl i mně, a najednou jsem uslyšela její „hlas“. Posadila jsem se na své posteli a rozsvítila světlo na nočním stolku! Zběsile jsem se několik vteřin rozhlížela po místnosti. Pak jsem si uvědomila, že to byla Airl, „JE-BÝT“ bytost. Její tělo samozřejmě nebylo v místnosti se mnou, a ani nemuselo být.

Řekla: „Ahoj!“. Tón jejího myšlení byl obyčejný a přátelský. Byla to nepochybně Airl. Neměla jsem o tom nejmenší pochybnosti!

Myslela jsem si, „Airl? Jste pořád tady?“ Odpověděla, že „tady“ je, ale ne v těle na Zemi. Vrátila se na svou pozici na základně Oblasti, když na ní doktor a vojenští policisté zaútočili ve výslechové místnosti. Potěšilo ji, že jsem v pořádku a že mě propustili bez úhony.

Lámala jsem si hlavu nad tím, jak jim utekla. Bála jsem se, že mohlo dojít ke zranění Airl tím elektrickým šokem. Řekla, že zvládla opustit tělo před způsobením šoku, a vyhnout se tak elektrickému proudu procházejícímu tělem. Chtěla mi dát vědět, že je v bezpečí a že se o ní nemusím bát. Přinejmenším se mi velmi ulevilo!

Zeptala jsem se Airl, jestli ji někdy ještě uvidím. Airl mě ujistila, že jsem obě „JE-BÝT“ bytosti. Nejsme jen fyzická těla. Teď, když našla moji pozici v prostoru a času spolu můžeme stále komunikovat. Airl mi popřála všechno nejlepší a v tu chvíli jsme ukončily naši komunikaci.“ 120

 

Doslov paní MacElroyové

POZNÁMKA REDAKTORA: následující sdělení bylo uzavřeno v samostatné obálce s označením „PŘEČÍST NAKONEC“ spolu s originálním dopisem, přepisy a dalšími vysvětlujícími poznámkami, které jsem obdržel v obálce od paní MacElroyové. Toto je ono sdělení:

„Ostatní dokumenty v této obálce jsou koncem příběhu z roku 1947. Nicméně několik měsíců poté, co mě vláda usadila na mé finální místo přemístění, jsem pravidelně pokračovala v komunikaci s Airl.

Trvalo to přesně 40 let od havárie v Roswellu. Od té doby je mi jasné, že jsem byla schopná telepaticky komunikovat s Airl z jediného důvodu: byla jsem jedním z 3 000 členů ztraceného praporu. V současné době jsou všichni členové ztraceného praporu na Zemi lokalizováni díky Oblasti a její misi Anunnakiů a jejich použití detekčního zařízení zvaného „strom života“.

Za pomoci mé komunikace s Airl se mi navrátila část mojí paměti o životech, které jsem prožila na Zemi během posledních 8 000 let. Většina těchto vzpomínek není důležitá zejména ve srovnání s hlubokou minulostí, ale byl to nutný odrazový můstek k znovuzískání mého povědomí a schopností jako „JE-BÝT“ bytost.

Mohu si také vzpomenout na pár mlhavých chvil z mého života v Expedičních jednotkách Oblasti. Pracovala jsem tam také jako zdravotní sestra. Z velké části jsem zdravotní sestra znovu a znovu a znovu po celý čas. Držím se toho, že jsem zdravotní sestra, protože je mi to blízké. Užívám si práci, kdy mohu pomáhat lidem stejně jako členům rasy biologických bytostí v Oblasti, jejichž těla vypadají spíše jako hmyz než savci, především jejich ruce. Dokonce i těla jako měla Airl jednou za čas také potřebují opravit.

Čím více si vzpomínám na svou minulost, tím více si uvědomuji, že zbytek mého života se nachází v budoucnosti. Věčnost není jen v minulosti. Věčnost je v budoucnosti. V této chvíli stále ještě nejsem schopna se vrátit do Oblasti. Jsem odsouzena k věčnému trestu odnětí svobody, stejně jako všechny ostatní „JE-BÝT“ bytosti v živoucím pekle zvaném Země, dokud se nám nepodaří vyřadit silové clony „Staré říše“. 121

 

Vzhledem k tomu, že si nemůžu své biologické tělo ponechat déle, jsem si naprosto vědoma toho, že budu velmi brzy „Starou říší“ recyklována pomocí procesu amnézie a strčena zpět do jiného těla dítěte, aby vše začalo znovu – bez jakýchkoliv vzpomínek na to, co bylo předtím.

Jak víte, členové Expedičních jednotek Oblasti pracují na řešení tohoto problému po tisíce let. Airl říká, že i když Oblast našla všechny důstojníky ztraceného praporu a celou posádku, úspěch jejich osvobození závisí na „JE-BÝT“ bytostech, které už na Zemi jsou. Ústřední velení Oblasti nyní nemůže pověřit žádný personál ani zdroje, aby provedli „záchrannou misi“, protože to není primární misí Expedičních jednotek Oblasti v této galaxii.

Protože jestli se „JE-BÝT“ bytosti chystají uniknout z tohoto vězení, bude to muset být, abych tak řekla, pomocí „práce zevnitř“. Vězni budou muset přijít na to, jak se dostat ven. Různé metody vrácení paměti a schopností „JE-BÝT“ bytostí byly vyvíjeny posledních 10 000 let na Zemi, ale žádná z nich se dosud neukázala jako účinná.

Airl se zmínila, že nejvýznamnější průlom udělal Siddhártha Gautama před asi 2 500 lety. Nicméně původní učení a techniky vyučované Buddhou byly od té doby v průběhu tisíciletí změněny nebo ztraceny. Praktické metody jeho filosofie byly kněžími převráceny v automatizované náboženské obřady jako prospěchářský nástroj ovládání nebo otroctví.

Nedávno však došlo k dalšímu významnému pokroku. Známý velícího důstojníka vesmírné stanice Expedičních jednotek Oblasti je „JE-BÝT“ bytostí, který býval významným inženýrem a důstojníkem vesmírné flotily „Staré říše“. Stal se „nedotknutelným“ asi před 10 000 lety a byl odsouzen k vězení na Zemi, aby zde vedl vzpouru proti represivnímu režimu „Staré říše“. Inženýr studoval vyspělou vědeckou teorii improvizace před tisíci lety. Tento muž využíval své odborné znalosti, aby Oblasti pomohl vyřešit zdánlivě neřešitelný problém záchrany členů ztraceného praporu, stejně jako „JE-BÝT“ bytostí na Zemi.

Pečlivé pozorování a experimentální analýza mechanismu paměti „JE-BÝT“ bytostí jím a jeho manželkou, která mu asistovala, vedlo k uvědomění si, že se „JE-BÝT“ bytost může z amnézie zotavit a také získat zpět ztracené schopnosti. Společně objevili a vyvinuli účinné metody, které použili na obnovu 122

 

svých vlastních vzpomínek. Nakonec své metody kodifikovali, aby mohli být ostatní bezpečně proškoleni a mohli tyto metody použít na sebe i na ostatní, aniž by je odhalili pracovníci „Staré říše“ zabývající se ovládáním mysli.

Jejich výzkum také ukázal, že „JE-BÝT“ bytost může obývat a řídit více než jedno tělo zároveň – skutečnost, o které si dříve mysleli, že byla omezena jen na důstojníky Oblasti.

Jedním z příkladů této skutečnosti je to, že inženýr byl během předchozího života na Zemi Sulejmanem Nádherným. Jeho asistentka byla dívkou v harému, která se z otrokyní stala jeho manželkou a vládla Osmanské říši spolu s ním. Současně obývala jiné tělo a vládla své vlastní říši jako královna Alžběta. Jako královna Anglie se nikdy nevdala, protože už byla provdaná za sultána Osmanské říše!

V pozdějším životě byl ztělesněním Cecila Rhodese. Během jeho života jako Rhodese byla ona opět princeznou, ale tentokrát z Polska. Neúspěšně naháněla Rhodese do konce svého života. Nicméně během jejich další inkarnace se setkali znovu, byli svoji, měli rodinu a opět spolu úspěšně pracovali celý život.

Bylo pozorováno několik dalších pozoruhodných příkladů tohoto jevu. Například proces zušlechťování oceli byl vynalezen stejnou „JE-BÝT“ bytostí, která obývala dvě těla současně. Jedna zde byla jako Kelly, který žil v Kentucky a druhý člověk se jmenoval Bessemer a žil v Anglii. Oba vymysleli stejný proces ve stejnou dobu.

Dalším příkladem je Alexander Graham Bell, vynálezce telefonu, který byl vynalezen současně několika dalšími lidmi včetně Elishy Graye. Telefon byl vynalezen současně na několika místech po celém světě najednou. Byla to jediná „JE-BÝT“ bytost s tak obrovskou energií a schopnostmi, že mohla obývat několik těl v několika různých místech, zatímco řídila složitou výzkumnou práci!

Díky těmto odhalením se Oblasti podařilo vrátit některé „JE-BÝT“ bytosti ze ztraceného praporu do aktivní služby na omezený, částečný úvazek. Například dvě mladé dívky, které se nyní nachází v biologických tělech na Zemi, zároveň pracují jako aktivní členky Expedičních jednotek Oblasti na vesmírné stanici v pásu asteroidů coby operátorky komunikačního rozvaděče. Tyto operátorky předávají zprávy mezi Expedičními jednotkami Oblasti a velitelstvím Oblasti. 123

 

Nedávno jsem byla schopna sama obnovit některé z mých vlastních povinností pro Expediční jednotky Oblasti, zatímco nadále žiju na Zemi. Není to ale snadný úkol a může být proveden pouze tehdy, když moje biologické tělo spí.

Jsem velmi, velmi šťastná, že vím, že nemusíme zůstat na Zemi napořád! Existuje naděje na útěk, a to nejen pro ztracený prapor, ale i pro mnohé další „JE-BÝT“ bytosti na Zemi.

Všechny „JE-BÝT“ bytosti nicméně mohou sobě pomoci si více uvědomit skutečnou situaci na planetě Zemi na základě informací uvedených v této obálce. To je důvod, proč jsem vám poslala tyto dopisy a přepisy. Chci, aby byly tyto dokumenty zveřejněny. Chci, aby „JE-BÝT“ bytosti na Zemi měly šanci zjistit, co se tu skutečně děje.

Jsem si jistá, že většina lidí nebude věřit ničemu z toho. Zdá se to příliš neuvěřitelné. Ale „rozumný“ člověk by nevěřil ani slovu z toho. Nicméně se to jen zdá „neuvěřitelným“ pro „JE-BÝT“ bytost, jejíž paměť byla vymazána a nahrazena nepravdivými informacemi uvnitř elektronicky řízené iluze vězeňské planety. Nesmíme dovolit zjevné neuvěřitelnosti naší situace bránit nám v tom, abychom se postavili realitě.

Upřímně řečeno, „důvody“ nemají nic společného s realitou. Neexistují žádné důvody. Pokud se nepostavíme tváří v tvář realitě naší situace, zůstaneme navždy pod palcem „Staré říše“! Největší zbraní v zásobě „Staré říše“ je naše nevědomost o tom, co dělají všem „JE-BÝT“ bytostem na Zemi. Nedůvěra a tajemství jsou nejúčinnější zbraně, které mají!

Vládní agentury, které klasifikují přiložené přepisy jako „PŘÍSNĚ TAJNÉ“, jsou řízeny „JE-BÝT“ bytostmi, které nejsou nic víc než bezduché automaty skrytě řízené prostřednictvím hypnotických příkazů vydaných provozovateli vězení ze „Staré říše“. Jsou to neznalí otroci neviditelných otrokářů – zotročených vlastní ochotou být otroky.

Většina „JE-BÝT“ bytostí na Zemi jsou dobré, čestné a schopné bytosti: umělci, manažeři, géniové, volnomyšlenkáři a revolucionáři, kteří nikomu skutečně neublížili. Nejsou hrozbou pro nikoho, kromě zločinců, kteří je uvěznili.

Musí se dozvědět o operacích „Staré říše“ ohledně amnézie a hypnózy. Musí si pamatovat na své minulé životy. Jediný způsob, kterým by se to někdy mohlo stát je komunikovat, koordinovat a bránit se. Musíme to říct ostatním lidem a ti o 124

 

tom musí otevřeně diskutovat mezi sebou. Komunikace je jedinou efektivní zbraní proti tajemství a útlaku.

To je důvod, proč vás žádám, abyste vyprávěl tento příběh. Prosím, sdílejte tyto přepisy, s co nejvíc lidmi můžete. Pokud lidem na Zemi řeknete o tom, co se skutečně děje, snad začnou mít na paměti kdo jsou a odkud přišli.

Zatím můžeme začít s naším vlastním osvobozením a záchranou pomocí těchto slov. Můžeme být znovu svobodní. Můžeme být znovu sami sebou. Možná se s vámi setkám osobně, s tělem nebo bez těla, kdesi v naší věčné budoucnosti.

Hodně štěstí nám všem,

Matilda O´Donnell MacElroyová“

– KONEC DOKUMENTŮ PANÍ MACELROYOVÉ